Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermekvédelem felelősség(e) Budapest,2008. február 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermekvédelem felelősség(e) Budapest,2008. február 20."— Előadás másolata:

1 A gyermekvédelem felelősség(e) Budapest,2008. február 20.

2 nem jelentik okvetlenül azt, hogy bűnösök vagyunk.”
Mottó „Gyengeségeink és kínjaink nem jelentik okvetlenül azt, hogy bűnösök vagyunk.” (T.De Quincey)

3 A másság és a más elbánás

4 Gyermekvédelmi törvény
„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.”

5 Gyermeki jogok Jóléti elv: Elsődleges kérdés: miért követte el?
Központi elem: az elkövető, Cél:egyéni szükségletre reagálás, Jővőkép: megelőzés, magatartásváltozás, helyreállítás.

6 Gyermeki jogok 2.Büntető elv:
Elsődleges kérdés: mi a megfelelő büntetés, Központi elem:bűncselekmény, büntetés, Cél: tettarányos következmény. Jövőkép:igazságos büntetés, elrettentés, megtorlás.

7 Gyermekkorúak és fiatalkorúak
1.) Egyik irány a gyermeket ( évi gyermekvédelmi törvény, gyámtörvény, árvaszéki rendszer), 2.) A másik irány a bűnelkövetőket állítja a középpontba (1908.évi Büntetőnovella), 3.) A két irány találkozása, együttműködése.

8

9

10 A gyermekvédelem fogalomrendszere

11 Egységes fogalmak Veszélyeztetettség,
Gyermekek bántalmazása, elhanyagolása (rossz bánásmód), Ítélőképessége birtokában levő gyermek, Különleges és speciális szükségletű gyermek.

12 Veszélyeztetett gyermekek
Veszélyeztetett gyermek: fő ( száz azonos korúból 12 ), ebből: környezeti 49131, magatartási 39347, anyagi , egészségi 8832 fő. Bántalmazás (testi 3226, szexuális 308, érzelmi 6430), Elhanyagolás (testi , érzelmi ). Érintett családok száma:

13 A gyermekkorú elkövetők
Számuk 3.800, ez a szám az utóbbi öt évben nem változott jelentősen. Ez azt jelenti, hogy a gyermekkorú lakónépesség 2,2 - 2,6 ezreléke válik bűnelkövetővé. A gyermekkorúak mintegy 80%-a vagyon elleni bűncselekményeket követ el. Ezeknek több mint a fele lopás, 17,1%-a betöréses lopás, 3-6%-a rablás. Egyéb erőszakos bűncselekményt, mintegy 6-10%-ban valósítanak meg. Az elmúlt 10 évben a 14 éven aluliak által - 4 esetben követtek el emberölést.

14 Védelembe vett gyermekek
2006 évben a védelembe vett gyermekek száma fő volt, ebből: környezeti 5048, szülői magatartás 8924, gyermeki magatartás 3806, gyermek által elkövetett (bűn)cselekmény 986, bántalmazás A védelembe vételnél esetben a gyermekjóléti szolgálat jelzésére indult el az eljárás.

15 Súlyos disszociális tünetek
Vezető tünetek a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiúk esetében: súlyos disszociális tünet összesen 255 fiúnál volt megállapítható. Ebből súlyos beilleszkedési zavart 114 főnél, antiszociális magatartást 90 főnél állapítottak meg, az 51 gyermekkorú elkövető mellett.

16 Súlyos disszociális tünetek
Vezető tünetek a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő lányok esetében: súlyos disszociális tünet összesen 122 lánynál volt megállapítható. Ebből súlyos beilleszkedési zavart 56 főnél, antiszociális magatartást 52 főnél állapítottak meg, a 14 gyermekkorú elkövető mellett.

17 Súlyos pszichés tünetek
Vezető tünetként a súlyos pszichés tünetet. 278 fő esetében állapították meg Ebből: súlyos személyiségfejlődési zavar 50 fő, súlyos pszichotikus tünet 49 fő, súlyos neurotikus tünet 83 fő, pszichiátriai vezető tünet 45 fő, egyéb súlyos pszichés tünet 45 fő. (10% igényelne ambuláns ellátást, míg kb. 5% bennfekvéses ellátást).

18 Elsődleges, másodlagos
harmadlagos prevenció

19 Az elsődleges bűnmegelőzés szinterei
Segítő és szolgáltató jellegű eszközök. Szerepe van a gyermekjóléti szolgálatoknak, gyermekjóléti központoknak, gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményeknek, gyermek és ifjúságvédelmi koordinátoroknak.

20 Gyermekjóléti szolgálat
kezdeményezi, szervezi és összehangolja az érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, felhívja a jelzőrendszer tagjait jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, fogadja a jelzőrendszer jelzését, és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz, és erről a jelzést tevőt tájékoztatja.

21 Gyermekjóléti szolgálat II.
Az együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést, esetkonferenicát tart. A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését.

22 Gyermekvédelmi koordinátorok
Koordinálja a bűnelkövetés illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását, a veszélyeztetett gyermekek, továbbá a bűncselekményt elkövetett, de nem büntethető, valamint a büntetőeljárás alá vont gyermekek számára, az átfogó értékeléséhez évente tájékoztatást kér többek között a jegyzőtől és a gyermekjóléti szolgálattól a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetők számáról, az általuk elkövetett bűncselekményekről, azok okairól.

23 A másodlagos bűnmegelőzés szinterei
A sértettek és elkövetők köre már kirajzolódik. Kiemelt szerepe van a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak. A védelembe vételhez kapcsoló speciális szabályok, nevelési „intézkedések” hiányoznak a rendszerből. A helyreállító (igazság) gyermekvédelmi szolgáltatás három alapvető modellje a mediáció, a beszélőkör és a konferenciabeszélgetés („Szemtől szembe” program)

24 Mediácó előnye - áldozat
önként vesz részt a mediációban, aktív részese, alakítója a folyamatnak, az elkövetővel való találkozás segít a (bűn)cselekmény traumájának feldolgozásában, megszűnik, vagy csökken a félelemérzet, megismerheti a (bűn)cselekmény elkövetésének okait, ez segíti az újabb áldozattá válás megelőzését.

25 Mediáció előnye - elkövető
önként vesz részt a mediációban, aktív részese, alakítója a folyamatnak, maga teszi jóvá az okozott kárt, bocsánatot kérhet a történtekért, felelősséget vállal tettéért, szembesül annak következményeivel, az áldozattal való személyes találkozás hozzájárul a bűnismétlés megelőzéséhez.

26 Gyermekvédelmi tükör 14 megyében teljes egészében befejeződött a gyermekotthonok átalakítása. 5 megyében és a fővárosban összesen 15 gyermekotthon átalakítását kell elvégezni. 8 megye van teljesen kész az általános iskola és diákotthon átalakításokkal, 11 megyében és a fővárosban összesen még 20 intézmény kiváltását kell elvégezni

27 A harmadlagos bűnmegelőzés szinterei
Rehabilitáció és reszocializáció. Speciális gyermekotthonok, javítóintézetek, pártfogói hálózat, utógondozók. Egyéni gondozási nevelési tervek. Nevelési felügyelet intézménye.

28 Gyermekvédelmi tükör Jelenleg összesen 14 speciális gyermekotthon működik az országban, melyből 2 intézményt civil szervezet, 3 intézményt az SzMM, és 9 intézményt az önkormányzatok működtetnek. Ezen kívül 7 speciális lakásotthon is ellát speciális szükségletű gyermekeket.

29 Nevelési felügyelet személyes szabadság korlátozása( spec. gyermekotthon vezető a pszichológus, orvos kezdeményezésére), biztonsági elkülönítő (24 óra), vagy ezt követően fekvőbeteg-ellátó intézmény, legfeljebb 36 órán belüli értesítés, 48 órán túl nevelési felügyelet kezdeményezése

30 Nevelési felügyelet II.
gyámhivatal 8 napon belül határoz, fellebbezés nincs ( 3 napon felterjesztés) addig: kivizsgálás, állapotromlás megelőzése,veszélyeztetés megszüntetése bírósági felülvizsgálat 15 napon belül (fenntartás vagy megszüntetés) nevelési felügyelet felülvizsgálata (max.2 hónapi tarthat).

31 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
Gyermek és fiatalok integrációs programja A gyermekvédelmi ellátórendszerben élő, illetve onnét kikerülő fiatalok önálló életvitel programjai.

32 Köszönöm szíves figyelmüket! Dr. Katonáné dr. Pehr Erika


Letölteni ppt "A gyermekvédelem felelősség(e) Budapest,2008. február 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések