Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és végrehajtása Pályázói Szakmai Nap 2008. november 28. Budapest www.bunmegelozes.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és végrehajtása Pályázói Szakmai Nap 2008. november 28. Budapest www.bunmegelozes.hu."— Előadás másolata:

1 A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és végrehajtása Pályázói Szakmai Nap 2008. november 28. Budapest www.bunmegelozes.hu

2 A társadalmi (közösségi) bűnmegelőzés  Az Alkotmány 35. §-ának (1) bekezdése szerint a Kormány alkotmányos kötelezettsége a közrend és a közbiztonság védelmét szolgáló intézkedések foganatosítása.  A társadalmi bűnmegelőzés a társadalom önvédelmi képességét fokozó, államilag vezérelt és támogatott szakmai és civil mozgalom.

3 A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája (TBNS)  az Országgyűlés 115/2003. (X. 28.) OGY határozatával fogadta el a TBNS-t  a TBNS tervezésekor érvényesített követelmények: ismeretalapú tervezés ismeretalapú tervezés nemzetközi (ENSZ, Európa Tanács) ajánlások, irányelvek figyelembe vétele nemzetközi (ENSZ, Európa Tanács) ajánlások, irányelvek figyelembe vétele  a TBNS korszerű célkitűzéseket és adekvát megoldási módokat tartalmazó dokumentum

4 A komplex megközelítés alkalmazásának alapelve  a bűnmegelőzés három pillérének, vagyis: a bűnokok hatását csökkentő a bűnokok hatását csökkentő a sértetté válást megelőző a sértetté válást megelőző a bűnalkalmak számát redukáló a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések egyidejű alkalmazása

5 A TBNS alrendszerei

6 A TBNS prioritásai A TBNS prioritásai  A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése.  A városok biztonságának fokozása.  A családon belüli erőszak megelőzése.  Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés.  A bűnismétlés megelőzése.

7 A TBNS céljai végrehajtásának szervezeti keretei  Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) tagjairól a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat rendelkezik tagjairól a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat rendelkezik tárcaközi bizottság, szakmaközi szervezet tárcaközi bizottság, szakmaközi szervezet teljes körű koordináció, helyi kezdeményezések támogatása teljes körű koordináció, helyi kezdeményezések támogatása  az OBmB titkársági feladatait a Büntetőpolitikai Főosztály – Bűnmegelőzési Osztály látja el (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

8 A társadalmi bűnmegelőzés jogi keretei  Korm. határozatok (1 vagy 2 évre szóló cselekvési programok): közép- és rövid távú célkitűzések – jelenleg hatályos cselekvési program: 1035/2008. (V.30.) Korm. határozat  Pályázati programok: a helyi együttműködések ösztönzése  Jelentés az Országgyűlésnek (kétévente), illetve a Kormánynak (évente) a lejárt cselekvési programok megvalósításáról

9 A TBNS céljainak megvalósítása: koordináció, együttműködés, pályáztatás

10 A pályázati programok  A helyi szakmai és civil mozgalom orientálásának és támogatásának módja.  Követelmények: helyben felmerült problémákra helyben rendelkezésre álló eszközökkel reagál helyben felmerült problémákra helyben rendelkezésre álló eszközökkel reagál helyi szereplők minél szélesebb körének együttműködése helyi szereplők minél szélesebb körének együttműködése modell-jelleg: a helyben kifejlesztett és alkalmazott módszer/know-how adaptálható modell-jelleg: a helyben kifejlesztett és alkalmazott módszer/know-how adaptálható

11 1. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése

12 Eredmények:  társadalmi integrációs programok  felvilágosító programok  módszerek az erőszakmentes konfliktuskezelésre  programok a szabadidő hasznos és biztonságos eltöltésére  korszerű módszerek alkalmazása (kortárssegítés, drámapedagógia, élménypedagógia, közös szülő-gyermek aktivitás) Kihívások:  a már meglévő eredmények fejlesztése és alkalmazásuk terjesztése  iskolai prevenciós programok akkreditációja  a jelzőrendszer működése hatékonyságának fokozása  a gyermekvédelmi szakellátás esélyteremtő és integrációs képességének fokozása Ágazatközi együttműködés

13 2. A városok biztonságának fokozása

14 Eredmények:  helyzetfelmérés  kezdeményezések a közösségi típusú rendőrségi szolgálat kialakítására  jó gyakorlatok a szociális kontroll helyreállítására: a természeti és épített környezet védelmére Kihívások:  a közbiztonság fenntartásában érintett szereplők együttműködésének intézményesítése  a bűnmegelőzés fogalmának és módszereinek egységes értelmezése (bűnmegelőzés több mint szituációs eszközök alkalmazása) Ágazatközi együttműködés

15 3-4. A családon belüli erőszak megelőzése, az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés

16 Eredmények:  felvilágosító programok a lakosság egészének, a veszélyeztetett csoportoknak  szakemberek képzése  a jelzőrendszer tagjainak „érzékenyítése”  intézményes védelem (Igazságügyi Hivatal – Áldozatsegítő Szolgálat; Országos Krízisintervenciós Telefonszolgálat és intézményhálózat)  helyreállító eljárások: a mediáció bevezetése Kihívások:  a jelzőrendszer, a már meglévő szolgáltatások és intézmények hatékonyságának fejlesztése: szakmai protokollok és további hálózatépítés  az erőszakmentes konfliktuskezelési technikák terjesztése, a családon belüli erőszak elkövetőinek kezelése Ágazatközi együttműködés

17 5. A bűnismétlés megelőzése

18 Eredmények:  oktatás  kompetenciafejlesztő és szakképző programok  közösségben végrehajtott büntetések körének szélesítése – az IH – PFSZ szervezeti reformja  helyreállító módszerek alkalmazása (mediáció, családi csoportkonferencia)  jóvátételi programhálózat kialakítása Kihívások:  a fogvatartottak minél szélesebb körének elérése az oktatási-képzési programokkal  változatos programok a fogvatartottak eltérő igényű csoportjainak (pl. tanoda-jellegű programok, tanulássegítsés)  a jóvátételi programhálózat bővítése, a közérdekű munka büntetés letöltésére rendelkezésre álló munkahelyek számának bővítésa Ágazatközi együttműködés

19 Útravaló pályázóknak  A települések biztonságának fokozását célzó programok nemzetközi tapasztalatai – BPC Konferencia 2008  Jó gyakorlatok Európában és Magyarországon – avagy Preston vs. Pécs

20 BPC Konferencia 2008  Témája: a közterületi bűnmegelőzés  Konklúziók: a szituatív intézkedések önmagukban nem hatásosak: az eredmények térben/időben korlátozottak a szituatív intézkedések önmagukban nem hatásosak: az eredmények térben/időben korlátozottak a szituatív intézkedéseknek ki kell egészülniük a bűnokok hatását csökkentő és az áldozattá válás megelőzésére törekvő intézkedésekkel a szituatív intézkedéseknek ki kell egészülniük a bűnokok hatását csökkentő és az áldozattá válás megelőzésére törekvő intézkedésekkel ajánlott módszerek: közösségi rendőrség/polgárőrség; a szituációs eszközök alkalmazása előtt a közösség véleményének megismerése; szociális kontroll kiterjesztése (pl. skandináv módszerek); az önkéntességben rejlő erőforrások kiaknázása ajánlott módszerek: közösségi rendőrség/polgárőrség; a szituációs eszközök alkalmazása előtt a közösség véleményének megismerése; szociális kontroll kiterjesztése (pl. skandináv módszerek); az önkéntességben rejlő erőforrások kiaknázása

21 A 2008. évi ECPA-díj nyertese  A program címe: „Mopping up dodge”  A program megvalósítója: Preston város önkormányzata (Egyesült Királyság)  Programelemek: Szituatív: közösségi terek megtisztítása, világítás fejlesztése, drótkerítések és falak kialakítása, térfigyelő kamerák felszerelése Szituatív: közösségi terek megtisztítása, világítás fejlesztése, drótkerítések és falak kialakítása, térfigyelő kamerák felszerelése Közösségi: közösségi rendőrök közreműködése, a helyi lakosok véleményének kikérése, közösségi kert kialakítása, közösségi szolgáltató központ létrehozása Közösségi: közösségi rendőrök közreműködése, a helyi lakosok véleményének kikérése, közösségi kert kialakítása, közösségi szolgáltató központ létrehozása

22 Pályázati Programok  A program címe: „Közösségi védelem alatt álló város” (2006)  A program megvalósítója: Baranya Ifjúságáért Kht.  Partnerek: Pécs MJV Önkormányzata, Biokom Kft., B Megyei IH, Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ  Célcsoport: a gyermek és ifjúsági korosztály (6-24 évesek); közvetett célcsoport a civil szervezeteken keresztül megszólított lakóközösség  Programelemek:■ a közösségi terek „örökbefogadása” ■ akcióprogramok a helyi közösségek bevonásával ■ rendezvények, programok a rendbe tett közösségi terek újbóli birtokba vételére ■ „környezetvédelmi őrjárat” a városrészek között ■ komplex fotóséta és kiállítás a helyi környezet korábbi és felújított állapotáról ■ közösségi képző programok, pályázatok, vetélkedők ■ a nyilvánosságot szolgáló kommunikációs programok  Támogatási összeg: 10 millió Ft

23 Köszönöm a figyelmet! A pályázati programok megvalósításához sok sikert kívánok! gyokosm@irm.gov.hu www.bunmegelozes.hu


Letölteni ppt "A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és végrehajtása Pályázói Szakmai Nap 2008. november 28. Budapest www.bunmegelozes.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések