Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája"— Előadás másolata:

1 A Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája
2008. május 15. Borbíró Andrea

2 Bűnmegelőzés – társadalmi bűnmegelőzés
70-es, 80-as évek: felismerés, hogy a büntető igazságszolgáltatás önmagában nem elegendő a bűnözési probléma kezelésére bűnmegelőzés: része lesz a kriminálpolitikának és a társadalompolitikának is >> a bűnmegelőzés fogalma és a szervezett bűnmegelőzési beavatkozás köre jelentősen kitágul intézményesülés, tudományos kutatások, szisztematikus információgyűjtés, hatékonyság-vizsgálatok, nemzetközi szervezetek, standardok kidolgozása

3 „Minden tagállamnak rendelkeznie kell egy olyan koherens és racionális büntetőpolitikával, amely a bűnözés megelőzésére (társadalmi és szituációs), a büntetőjogi reakciók individualizálására, a szabadságelvonással járó szankciók alternatíváinak biztosítására, az elkövetők társadalmi reintegrációjára és az áldozatnak biztosított segítségnyújtásra irányul” Európa Tanács >> a magyar IGAZSÁGÜGYI REFORM ezt a koncepciót követi

4 Differenciált bűnmegelőzés Példa: Európa Tanács
1. A beavatkozás formája szerint: A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSON BELÜL - generális prevenció: jogkövető magatartás kultúrájának kialakítása - speciális prevenció: alternatív büntetések, reintegráció, helyreállító igazságszolgáltatás - A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSON KÍVÜL - szociális: a kriminális magatartást befolyásoló tényezők pozitív alakítása - szituációs: a bűnalkalmak csökkentése - áldozattá válás megelőzése

5 2. Egyes bűncselekmény-kategóriák szerint: szervezett és transznacionális bűnözés, erőszakos bűnözés, városi bűnözés, családon belüli erőszak, stb. 3. Sajátos célcsoportok szerint: gyermekek és fiatalkorúak (korai preventív célú beavatkozás, szociálpolitika, családpolitika, gyermekvédelem, oktatáspolitika), migránsok, sértettek, stb.

6 DE! Nem éri el a bűnözés összetett társadalmi okait
BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSON BELÜL BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSON KÍVÜL reaktív a jól működő b.i.sz önmagában preventív >> erősíti a jogtudatot és a jogkövetést (gyorsaság, felderítési hatékonyság, átláthatóság, stb.) DE! Nem éri el a bűnözés összetett társadalmi okait GENERÁLIS preventív hatás: (1) jogkövetés (+), (2) elrettentés (-) SPECIÁLIS preventív hatás: (3) elrettentés, (4) nevelés, (5) izoláció proaktív mélyen beágyazott társadalmi folyamatokra reagál elsődleges célja, hogy még a bűnelkövetés előtt reagáljon komplexebb megközelítést igényel – a deviáns magatartásokat egymással összefüggésben kezeli differenciált eszközhasználat

7 A bűnmegelőzés háromlépcsős modellje (horizontális)
elsődleges megelőzés + másodlagos megelőzés („veszélyeztetett csoportok”) = döntően a büntető igazságszolgáltatáson kívül, a bűncselekmény elkövetése előtt harmadlagos megelőzés (a bűnismétlés megelőzése) = döntően a büntető igazságszolgáltatáson belül, a bűncselekmény elkövetése után

8 A három pillér elve (vertikális)
az elkövetővé válás esélyének csökkentése + az áldozattá válás esélyének csökkentése a bűnalkalmak kontrollja „Bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok biztonságérzetének javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést gerjesztő okok hatásának mérséklésével vagy a sértetté válás megelőzésével.” Európai Unió Tanácsa

9 A magyar stratégia előzményei
80-as évek: TBZ-kutatások 90-es évek eleje: rendőrségi bűnmegelőzés (pl. D.A.D.A) + civil önvédelmi mozgalmak önkormányzatok: helyi közbiztonság védelmével kapcsolatos feladatok (Ötv.) 1995: Országos Bűnmegelőzési Tanács 1997: Országos Bűnmegelőzési Program 2002-től igazságügyi reform – része a bűnmegelőzés >> 115/2003. (X.28.) OGY határozat a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájáról

10 Alapelvek és működési elvek
1. JOGÁLLAMISÁG ÉS AZ EMBERI JOGOK TISZTELETE általános követelmény kiemelt figyelem: stigmatizáció tilalma: „Bűnmegelőzés címén kényszerítő vagy megbélyegzést eredményező módon nem szabad beavatkozni” kirekesztés elkerülése kulturális, életkori, nemi különbségek figyelembevétele arányosság elve

11 Alapelvek és működési elvek
2. A BŰNMEGELŐZÉS ÉS A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS VISZONYA a büntető igazságszolgáltatás garanciális rendszere nem rendelhető alá a megelőzési céloknak a büntető igazságszolgáltatás és a társadalmi bűnmegelőzés preventív funkciói kiegészítik egymást külön figyelmet kell fordítani a büntetés-végrehajtás bűnmegelőzési kapacitására: a büntetés végrehajtásából származó kriminogén hatások kiküszöbölése az elkövető társadalmi reintegrációjának elősegítése

12 Alapelvek és működési elvek
3. A társadalmi bűnmegelőzés a társadalompolitika integrált része 4. A kormányzati felelősség elve 5. A lokalitás elve 6. A partnerség elve 7. A tudás-alapú tervezés és a szakmaiság elve

13 A társadalmi bűnmegelőzés szereplői
RENDŐRSÉG ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁG- SZOLGÁLTATÁS *** ÁGAZATI POLITIKÁK KÖZÖSSÉG: helyi önkormányzat, civil szervezetek, szakmai szervezetek, egyházak, lakosság, stb.

14 A szervezetrendszer Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB)
állandó tagok: minisztériumok, igazságszolgáltatás, önkormányzatok, egyházak, szakmai kamarák, meghívott szakemberek, civil szervezetek elnök + társelnök (igazságügyi és rendészeti miniszter) OBmB Titkársága működés: PÁLYÁZATI RENDSZER >> projekttámogatás

15 A bűnmegelőzési stratégia célrendszere
STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉS ÁTFOGÓ CÉLKITŰZÉSEK SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEK „az életminőséget javító közbiztonság megteremtése és a bűnözés csökkentése” a társadalom biztonságának javítása a bűnmegelőzés és a társadalompolitika összekapcsolása (intézményesítés) partnerség megteremtése pl. jogkövetés erősítése, bűncselekménnyel okozott károk mérséklése, bűnelkövetési alkalmak szűkítése

16 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
1. A GYERMEK- ÉS FIATALKORI BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSE A háttér: különösen magas elkövetővé és áldozattá válási kockázat: évente ezer kiskorú elkövető és kb. ugyanennyi kiskorú sértett területi egyenlőtlenségek: legnagyobb kiskorú elkövető kibocsátó: BAZ megye, legkisebb: Vas domináns bűncselekményi kategória: vagyon elleni bűncselekmények (gyermekkorúak 80%-a, fk. kb 70- a), jelentős még: rongálás, rablás, közterületi bűncselekmények, testi sértések száma nő áldozattá válás: elsősorban vagyon elleni, túlreprezentáltak: rablás, erőszakos szexuális bűncselekmények

17 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
1. A GYERMEK- ÉS FIATALKORI BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSE A gyermek- és fiatalkori bűnözéssel összefüggő folyamatok (Európa Tanács): gyermekszegénység, társadalmi-gazdasági problémák >> területi koncentráció a jövedelemkülönbségek növekedése munkanélküliség, elhelyezkedési nehézségek, perspektívahiány család mint szocializációs közeg válsága >> válások számának növekedése alkohol- és kábítószer-érintettség korábbi kialakulása Magyarországon további probléma: a jelzőrendszer, a gyermekvédelem hiányosságai 17

18 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
1. A GYERMEK- ÉS FIATALKORI BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSE A stratégia: elvek: korai pszichoszociális beavatkozás, „gyermekközpontú megközelítés”, helyreállító szemlélet, kortárssegítés esélyegyenlőségi és gyermekszegénység elleni programok mentálhigiéniás programok iskolakerülés, csavargás megelőzése szabadidős tevékenységek, biztonságos szórakozás feltételei képzési, speciális képzési programok jelzőrendszer fejlesztése fk. pártfogó felügyelők szakmai képzése, együttműködési hálózat stb. 18

19 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
1. A GYERMEK- ÉS FIATALKORI BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSE Példák: ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék: Mentorprogram Esztergom: kortárssegítők, rendőrség, igazságszolgáltatási szakemberek együttműködése drámapedagógiai modellprojekt az erőszakmentes iskolákért: konfliktuskezelés Pécs: „csellengő” fiatalok bűnelkövetővé válásának megelőzése nemzetközi példák bővebben: 19

20 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
2. A VÁROSOK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSA A háttér: mindenhol kiemelt probléma: a bűnözés a nagyvárosokban koncentrálódik – Budapest: ismertté vált bűncselekmények kb. 30%-át itt követik el nagyvárosokban erőteljesebbek a helyi területi különbségek: súlyosabb esetekben gettósodás, slumosodás következmény: nő a kivándorlás, a város közösségi funkciója és integratív képessége romlik, félelemérzet és szorongás nő, gazdasági következmények 20

21 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
2. A VÁROSOK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSA A stratégia: önkormányzatok közbiztonsági feladatvállalásának erősítése >> nem csak a rendőrség feladata, együttműködés, helyi stratégiák bűnmegelőzési szempontok érvényesítése a városi tömbrehabilitációk tervezésében, pl. közösségi funkciók helyreállítása épített és természeti környezet védelme, építészeti bűnmegelőzés, városszépítő programok elítéltek vagy munkanélküliek bevonásával közterületek védelme: információgyűjtés, közösségi programok, szituatív eszközök (pl. polgárőrség) készpénz-helyettesítő fizetési eszközök szorgalmazása stb. 21

22 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
2. A VÁROSOK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSA Példák: Magdolna-negyed városszépítő graffiti-eltávolítás elítéltek bevonásával nemzetközi gyakorlat több: 22

23 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
3. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK MEGELŐZÉSE A háttér: nem csak nők elleni erőszak: gyermekek, idősek, fogyatékosok családon belüli bántalmazása nagyon kevés adat áll rendelkezésre >> nehéz megközelíteni a jelenséget; valószínűleg nagyon elterjedt, pl. emberölések kb. felénél, szexuális erőszak kb. 60%-ánál hozzátartozó az elkövető miközben az anyagi okokból veszélyeztetett gyermekek száma csökken, a környezeti okokból veszélyeztetetteké nő a gyermekbántalmazások esetében különösen látványos a jelzőrendszer hiányossága 23

24 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
3. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK MEGELŐZÉSE A stratégia: hatékony információgyűjtés megteremtése jelzőrendszer fejlesztése felvilágosítás fejlesztése az áldozatok védelmét szolgáló intézményrendszer fejlesztése segélyhívó-vonal kialakítása cél: a bántalmazó, és nem a bántalmazott kiemelése kiemelt szerep jut a civil szervezeteknek >> az ő működési feltételeiket javítani kell 24

25 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
3. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK MEGELŐZÉSE Példák: Orosháza: intézményes együttműködés javítása, szakemberképzés drámapedagógia gyermekeknek: ismerjék fel a veszélyeztető helyzetet 25

26 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
4. AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSE A háttér: hivatalos statisztikák: évente kb. 300 ezer áldozat, a valóságban ennek feltehetően többszöröse kiemelten sérülékeny csoportok: kiskorúak, hajléktalanok, bizonyos foglalkozási csoportok >> speciális figyelmet igényelnek komoly probléma a bűncselekmény által okozott károk megtérülésének alacsony aránya >> az áldozatsegítés intézményrendszere fejlesztésre szorult – (ld évi CXXXV. tv. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről) 26

27 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
4. AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSE A stratégia: bűnözési információk hozzáférhetőségének javítása javítani kell az áldozattá válás szempontjából különösen sérülékeny csoportok önvédelmi képességét >> felvilágosítás áldozatokkal találkozó szakemberek speciális képzése az áldozati igények felismerésére rendőrség érzékenyítése tanyaprogram, ill. a szegregált területeken élők kiemelt védelme külföldi áldozatok, illetve a külföldön áldozattá vált magyar áldozatok fokozott védelme jóvátételi, helyreállító szemlélet erősítése 27

28 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
4. AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSE Példa: XIII. kerület: lakossági felvilágosító program elsősorban a kerület nyugdíjas lakosai számára, ill. szakemberképzés és az áldozatvédelmi intézményrendszer kiépítése 28

29 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
5. A BŰNISMÉTLÉS MEGELŐZÉSE A háttér: fogvatartotti népesség növekszik, bv intézetek túlzsúfoltak a társadalom és a büntetés-végrehajtás közötti kommunikáció nagyon gyenge a reintegráció lehetőségei gyengék helyreállító szemlélet, jóvátétel, közérdekű munka lehetőségei korlátozottak kapcsolódó reform: pártfogó felügyelői szolgálat reformja (2002) 29

30 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
5. A BŰNISMÉTLÉS MEGELŐZÉSE A stratégia: felnőttképzési programok a bv-intézetekben >> szakma konfliktuskezelési, agresszió-kezelési, személyiségfejlesztő tréningek munkaerő-piaci esélyek javítása magatartási szabályok gyakorlatának fejlesztése elítéltek hasznos munkáltatásának megszervezése helyreállító programok stb. 30

31 A magyar bűnmegelőzés prioritásai
5. A BŰNISMÉTLÉS MEGELŐZÉSE Példák: Sátoraljaújhely: börtönmúzeum IH Fővárosi Pártfogó Felügyelői Szolgálat nemzetközi példa több: 31


Letölteni ppt "A Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések