Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetmenedzsment

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetmenedzsment"— Előadás másolata:

1 Környezetmenedzsment
KHÉ, környezeti audit

2 Környezeti hatásértékelés
1969 NEPA – National Environmental Policy Act - nagyberuházások előtt beruházónak kell elvégeznie 1972- Kanada 1984 – célcsoportos beruházások esetén valami hasonló - a GNV históriája (független/érintett) 1993 – 89. Rsz lista Környezetvédelmi törvény 152/1995 KHÉ köteles tevékenységek listája Bándi Gy. KHÉ. Környezetvédelmi kiskönyvtár

3

4

5 Környezeti hatásvizsgálati eljárás
A várhatóan jelentős környezeti hatású tevékenységeknél szükséges. Kvt. 68. § (1) mindig kell a rendelet 1. mellékletében felsoroltaknál az előzetes vizsgálatban hozott döntéstől függően kell a 3. mellékletben felsoroltaknál Kvt. 68. § (2), R. 1. § (3) a), b), d), e) pont

6

7

8

9 KHÉ 2 Környezetvédelmi engedély előre kell
Nincs ma szankcionálás, csak a nem Drága és hosszú --- nem terjedelem és ár 1-2 % Szubjektivitás, nem tudományos, de precíz!!!!!! Ki az érintett közösség Alternatívák, 0 verzió

10 KHÉ 3 Kulcskérdések: Jelentős-e a hatás Hatásterület
Előzetes határértékelés (screening) Hatástanulmány (jelentés – scoping, terjedelme, tartalma)

11

12

13 „A” fejezet - 1. melléklet
a cím a lista terjedelme új listaelemek küszöbértékek szövegpontosítás listaelemek összevonása

14 Új listaelemek országos jelentőségű védett természeti területen
5. haltenyésztés 29. vízerőmű 30. szélerőmű telep 10 MW összeteljesítménytől 47. állandó árvízvédelmi mű létesítése 52. sípálya 53. golfpálya ha-nál nagyobb halastó vagy tórendszer

15 Változás a küszöbértékekben 1.
RÉGI 3. Erdőterület igénybevétele 50 ha erdő faállományának kitermelésétől ÚJ 4. Erdőterület igénybevétele - nem termőföldként való további hasznosítás esetén 30 ha-tól, - termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól

16 Változás a küszöbértékekben 2.
RÉGI 4. Szénbányászat… 5. Tőzegkitermelés … 9. Egyéb külszíni bányászat … ÚJ 6. Szénbányászat …; a külszíni bányászat esetén védett természeti területen vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül 7. Tőzegkitermelés …; védett természeti területen méretmegkötés nélkül 11. Egyéb külszíni bányászat …; védett természeti területen méretmegkötés nélkül

17 Változás a küszöbértékekben 3.
RÉGI 45. Nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény 200 t/nap kapacitástól 48. Duzzasztómű vagy víztározó, 10 millió m3 duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől ÚJ 50. Nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény napi 200 t hulladék lerakásától, vagy 500 ezer t teljes befogadó kapacitástól 55. Duzzasztómű vagy víztározó, 2 millió m3 duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől

18 Szövegpontosítás 1. RÉGI ÚJ
12. Szén vagy bitumenpala lepárlása (elgázosítás, cseppfolyósítás) 500 t/nap szén vagy bitumenpala felhasználástól 28. Atomfűtőmű, valamint atomfűtőmű felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását ÚJ 14. Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy cseppfolyósítása 500 t/nap szén vagy bitumenpala felhasználástól 33. Atomfűtőmű, valamint atomfűtőmű felhagyása, ideértve minden nukleráris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását

19 Szövegpontosítás 2. RÉGI ÚJ
33. Négy- vagy több forgalmi sávos út, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától 47. Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását ÚJ 38. Négy- vagy több forgalmi sávos út, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától (ha nem tartozik a 37. pontba) 54. Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását

20 Változás a területi kritériumokban
RÉGI természeti terület érzékeny természeti terület ökológiai (zöld) folyosó ÚJ ezek a területi kategóriák nem szerepelnek

21 Változás a küszöbértékekben 1.
RÉGI 6. Állattartó telep 100 számosállattól …; vízbázis védőövezetén,… baromfi esetén 5 számosállattól, egyéb állat esetén 24 számosállattól ÚJ 6. Állattartó telep …. −broilerek 100 −tojók 200 −sertés hízók 500, − sertés kocák 150, −egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól; vízbázis védőövezetén, … baromfi esetén 10 számosállattól, egyéb állat esetén 50 számosállattól

22 Változás a küszöbértékekben 2.
RÉGI 8. Erdőterület igénybevétele ha az legalább 25 ha-on az erdő faállományának kitermelésével jár; védett természeti területen vagy… 9. Faültetvény telepítése, ha az ültetvény legalább 5 ha …. ÚJ 7. Erdőterület igénybevétele nem termőföldként való további hasznosítás esetén 10 ha-tól, termőföldként való további hasznosítás esetén 30 ha-tól 8. Faültetvény telepítése 30 ha-tól

23 Változás a küszöbértékekben 3.
RÉGI 65. Fémek és műanyagok felületkezelése … 20 ezer m2/év felület kezelésétől 72. Vízerőmű 20 MW villamos teljesítménytől; …. 74. Szélerőmű 2 MW összteljesítménytől; … ÚJ 65. Fémek és …, vagy ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t 72. Vízerőmű 5 MW villamos teljesítménytől; …., védett természeti területen méretmegkötés nélkül … 74. Szélerőmű és szélerőmű telep 600 kW villamos teljesítménytől;

24 Változás a küszöbértékekben 4.
RÉGI 75. Villamos légvezeték 120 kV-tól 80. Felszín alatti vizek … termál karsztvízből az 1000 m3-t réteg- és karsztvízből az m3-t, partiszűrésű vízből a m3-t, forrásból … a 100 m3-t ÚJ 75. Villamos légvezeték 20 kV-tól 80. Felszín alatti vizek … termál karsztvízből az 500 m3-t rétegvízből az 5000 m3-t hideg karsztvízből a 2500 m3-t partiszűrésű vízből a m3-t forrásból … az 50 m3-t

25 Változás a küszöbértékekben 5.
RÉGI 84. Bevásárlóközpont …. 85. Szálláshely-szolgáltató…….1000 szálláshelytől vagy 5 ha területfelhasználástól, védett természeti területen 100 szálláshelytől vagy 1 ha területfelhasználástól ÚJ 84. Bevásárlóközpont…vagy 300 parkolóhelytől 85. Szálláshely szolgáltató…. 500 szálláshelytől vagy 3 ha területfelhasználástól; település külterületén lévő védett természeti területen 50 szálláshelytől vagy 0,5 ha területfoglalástól

26 Változás a küszöbértékekben 6.
RÉGI 86. Kemping település külterületén lévő védett természeti területen, természeti területen 50, érzékeny természeti területen 200 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó helytől 89. Erdőgazdasági vagy mezőgazdasági út védett természeti területen 92. Legalább 100 hajó kikötésére alkalmas sport- és kedvtelési célú kikötő, védett természeti területen 50 db vízijárműtől ÚJ 86. Kemping …50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó helytől 89. Erdőgazdasági ….1 km hossztól 92. Legalább 100 hajó ….20 db vízijárműtől

27 Változás a küszöbértékekben 7.
RÉGI 102. Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló - beleértve a parkolóházat is parkolóhelytől; 103. Önállóan létesített intermodális teherátrakó léte-sítmény 5 ha területfoglalástól; természeti területen 1 ha-tól ÚJ 102. Önállóan létesített …300 parkolóhelytől; …. 103. Önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény 3 ha területfoglalástól

28 Változás a küszöbértékekben 8.
RÉGI 109. Szennyvíztisztító telep 20 ezer lakosegyenérték kapacitástól … 115. Nem veszélyes hulladékot égetéssel, lerakással, kémiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény 50 t/nap kapacitástól ÚJ 109. Szennyvíztisztító telep 10 ezer lakosegyenérték kapacitástól… 116. Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása −égetéssel 3 t/óra kapacitástól, −kémiai kezeléssel 10 t/nap kapacitástól, −lerakással napi 10 t hulladék lerakásától −vagy tonna teljes befogadó kapacitástól

29 Változás a küszöbértékekben 9.
RÉGI 122. Állandó vidámpark, …, vagy a felhasznált terület az 5 ha-t meghaladja; … 128. Állandó szabadtéri próbapálya … 5 ha területfoglalástól, … 129. Ipari, raktározási célú építmények …5 ha-tól; természeti területen 1 ha-tól, ökológiai (zöld) folyosón méretmegkötés nélkül ÚJ 123. Állandó vidámpark, …vagy a felhasznált terület a 3 ha-t meghaladja; 130. Állandó szabadtéri próbapálya … 3 ha területfoglalástól; … 131. Ipari, raktározási célú építmények…3 ha-tól; védett természeti területen méretmegkötés nélkül

30 Változás a küszöbértékekben 10.
RÉGI 131. Duzzasztómű vagy víztározó 2 millió m3 …; 137. Vízfolyásrendezés…; vízbázis védőövezetén, … 200 m vízfolyáshossztól, … 138. Egyéb, …. nem tartozó építmény …5 ha fölötti területfoglalás esetén, vagy ha a tervezett parkolóhelyek száma meghaladja az ötszázat ÚJ 133. Duzzasztómű vagy víztározó 1 millió m3 … 139. Vízfolyásrendezés …; vízbázis védőövezetén 50 m vízfolyáshossztól, … 140. Egyéb, … nem tartozó építmény vagy építmény együttes …3 ha területfoglalástól , vagy 300 parkolóhelytől

31

32

33

34 A tevékenység szakaszai
Összefoglaló hatásmátrix – régi Leopold mátrix A tevékenység szakaszai Hatásviselők Környezeti elem Környezeti rendszer Föld Víz Levegő Élővilág Épített környezet Öko-szisztéma Települési környezet Táj Ember Telepítés Területfoglalás Építés A létesítmény megjelenése Kapcsolódó tevékenységek Balesetek Megvalósítás Üzemelés, működés Balesetek, meghibásodások Felhagyás

35

36

37

38

39 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA

40 Szükséges-e a KHÉ?

41 A tevékenység jellemzői
a) terület igénybevételének nagysága, beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is A nagy terület felhasználása önmagában is jelentős hatótényező lehet. Pl. elpusztul az azon található élővilág, nem folytatható rajta a korábban ott folyó tevékenység. Kritikus kérdések: Természetszerű - Kultúr Természetszerű – Beépített Kultúr – Beépített Magas beépítettségi szint Jelentős használat változás vagy korlátozás Jelentős tereprendezés Példa: Árvízi tározók b) más természeti erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagysága Az erőforrás igénybevétel a legtöbb esetben befolyásolja a forrás környezeti elem állapotát és a hatás jellemzően tovagyűrűzik a rendszerek irányába Az építés vagy a működtetés során használnak-e természeti erőforrásokat - földet, vizet, egyéb anyagokat, energiát - különösen nem megújuló forrásból származókat vagy csak korlátozottan rendelkezésre állókat? Példa: Bányászat

42 A tevékenység jellemzői
c) kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagysága Vannak olyan tevékenységek, melynek hatótényezői csak egy adott méret fölött járnak jelentősnek mondható hatással. Kritikus kérdések: Tapasztalatok alapján eldönthető -e a méret-jelentős hatás dilemma? Szokásosnál nagyobb méret Példa: Faültetvény telepítése 30 ha-tól d) telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyisége, veszélyessége, kezelhetősége A nagy mennyiségű és a főleg a nehezen kezelhető hulladékok még megfelelő ártalmatlanítás mellett is jelentős hatásokkal járhatnak pl. helyfoglalás, szállítás Kritikus kérdések: Megoldott-e az ártalmatlanítás valamilyen meglévő, engedélyezett rendszeren? A folyamatok végén csak lerakással vagy égetéssel ártalmatlanítható hulladék nagyságrendje. Példa: Ráckevei Dunaág kotrás

43 A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen
a táj érzékenysége, tekintettel a jelenlegi területhasználatra, tájhasználatra és a tájképre; Egy-egy beruházás vagy tevékenység típus nem mindig egyeztethető össze más, főleg környezetigényes terület-használatokkal. Az eredmény ezek elsorvadása. Kritikus kérdések: A jelenlegi és potenciális táj- és területhasználatok kiemelkedő érzékenységűek-e a vizsgált tevékenységre? Valamilyen védettségű területek érintettsége. Az érékek megvédhetősége Példa: Kecskemét bevásárlóközpont-Debreceni lakópark b) az érintett természeti erőforrások relatív szűkössége, minősége, megújulási képessége; A természeti erőforrások szűkössége vonatkozhat mind a környezeti elemekre, mind a rendszerekre, ezek egyes alkotóelemeire, vagy bizonyos tulajdonságaira. Ezek érintettsége esetében a meglévő vagy potenciális használatok sérülhetnek. A megújuló képesség romlása egyrészt erőforrás csökkentő hatású, másrészt környezetminőség rontó. Kritikus kérdések: Érintettség esetében a szűkösség hiánnyá válhat-e? Az erőforrás fontossága. Az erőforrást hordozó környezeti elem vagy rendszer értékessége. Az érintett környezeti érték meglévő terhelése. Példa: Balatoni vízpótlás

44 Példa: Árvízi tározók leürítése
A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen c) abszorpciós kapacitása (beleértve az érintett környezeti elemek és rendszerek terhelhetőségét, megújulási képességét, szennyezésmegkötő- és pufferkapacitását) A kérdéskör a hatásokkal szembeni tűrőképességet jelent, ami elősegítheti egyes tevékenységek befogadását egy adott környezeti közegbe. Azok a változások, amelyek ezt meghaladják már környezet terhelőnek számítanak. A jogszabály kiemel olyan területeket, amelyek ebből a szempontból érzékenynek tekinthetők egy vagy több hatótényező tekintetében. Kritikus kérdések: A változások által érintett környezeti elemek, rendszerek megkívánt állapota fenntartható-e. Irreverzibilitás léte A hatás értékelhetősége valamilyen fontos hatásviselő szempontjából. Példa: Árvízi tározók leürítése

45 A várható környezeti hatások jellemzői, különösen
területi kiterjedésük és a területen élő, várhatóan érintettek számának nagysága; Valamilyen nem kívánatos hatás nagy hatásterülete, a sok hatás-viselő adott esetben önmagában is jelentősé, és gyakran nehezen kezelhetővé teszi a hatásokat. A viszonylag kis területű Magyarországon, nem lehetne nagy területet érintő projektet úgy elhelyezni, hogy az ne találkozzon valamilyen a hatásokra érzékeny területtel. Kritikus kérdések: Mi tekinthető kiterjedt hatásterületnek az érintett terület jellemzői alapján? A feltételezett hatások fontossága és kezelhetősége. Példa: árvízi tározók b) országhatáron történő átterjedésük lehetősége Az országhatáron átterjedő jelentős hatás az Espoo-i egyezmény miatt eleve hatásvizsgálatra kötelezett. Tehát itt a gyanú is elegendő a hatásvizsgálat előírására. Kritikus kérdések: A tevékenység feltételezett hatásterülete érinti-e az országhatárt? Lehet-e egyértelműen tisztázni a hatás jelentőségét és az átterjedés tényét? Példa: Paksi atomerőmű melegvíz

46 A várható környezeti hatások jellemzői, különösen
c) összetettségük, bonyolultságuk (különös tekintettel a több környezeti elemre kiterjedő hatásfolyamatok kiváltásának lehetőségére, valamint a hatások szinergiájára); A bonyolultság részben a nagyobb bizonytalanságok léte, részben a jellemzően nehezebb kezelhetőség miatt növelheti egy hatás jelentőségét. A több hatásviselő érintettsége gyakran az intenzitásra is utal. A szinergia is bizonytalanság növelő. Kritikus kérdések: Ha vannak ilyen hatások milyen bizonytalansággal kell számolnunk, illetve adott informáltság mellett lehet-e megnyugtató döntést hozni? Példa: Balatoni vízpótlás vízminőség d) hozzáadódás lehetősége a térségben másutt folytatott vagy tervezett tevékenység hatásaihoz; A háttérhatások léte alapvetően meghatározhatja egy hatás jelentőségét egy adott területen, annál is inkább mert ezektől mentes területek már nemigen vannak. Ez akár egy önmagában kevésbé jelentős kibocsátást is jelentős hatásúvá tehet. Kritikus kérdések: Mennyire vannak tűréshatáron az érintett állapotjellemzők? Várható-e további romlás a térségben más okokra visszavezethetően? Példa: Expo szennyvíz, Köki fejlesztés

47 Csatlakozó szabályok Környezethasználati engedélyezés KHÉ felülírja
A Felügyelőség előírhatja Környezetvédelmi felülvizsgálat - Előírhatja a Felügyelőség, ha a környezeti megfelelés kérdéses 73. par

48 Környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamata 1
Kérelem benyújtása R. 7. § (1) Közlemény közzététel Ket. 29. § (6) , R. 8. § (1)-(3) Felügyelőségi közzététel (napilap és honlap) Közlemény és iratok megküldése az önkormányzatoknak Önkormányzati közzététel (közterület és helyben szokásos egyéb mód) KHT közzététel 311/2005 Korm. rendelet 3. § e) Szakhatóságok bevonása R. 8. § (4), 12. melléklet

49 Környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamata 2
Tájékoztatás a közmeghallgatásról értesítés R. 9. § (4) felügyelőségi közzététel és közzétételre megküldés az önkormányzatoknak R. 9. § (6) önkormányzati közzététel R. 9. § (6) Közmeghallgatás R. 9. § (1)-(3) Jegyzőkönyv készítése, megküldése R. 9. § (9)-(10)

50 Környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamata 3
Észrevételek vizsgálata R. 10. § (1) Döntés - határozat: környezetvédelmi engedély kiadása vagy a kérelem elutasítása Kvt. 71.§ (1), (2), R. 10.§ (2), (7) - végzés R. 10. § (2) c) pont, 25. § (3) Döntés közzététele Ket. 80. § (3)-(5), 81. § (8), Kvt. 71.§ (3), R. 5. § (6), 10. § (3)

51 Környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamata 3.1
Döntés környezetvédelmi engedély kiadása Kvt. 71. § (1) b) pont, R. 10. § (2) a) pont, tartalma: R. 10.§ (4)-(5) kérelem elutasítása Kvt. 71. § (2), R. 10. § (2) b) pont, (7) végzés, ha az összekapcsolt eljárás hatásvizsgálati szakaszában a tevékenység megvalósítását kizáró ok nem merült fel R. 10. § (2) c) pont, 25. § (3) A végzés ellen önálló fellebbezésre nincs lehetőség.

52 Környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamata 3.2
Döntés közzététele felügyelőségi közzététel a határozatról, illetve végzésről (hirdetőtábla, honlap) Ket. 80. § (3)-(5) a határozatról, illetve a végzésről szóló közlemény megküldése az önkormányzatoknak R. 5. § (6), 10. § (3) önkormányzati közzététel R. 5. § (6), 10. § (3) jogerős határozat felügyelőségi nyilvánosságra hozatala Ket. 81. § (8), Kvt. 71. § (3)

53 Környezeti hatásvizsgálati eljárás
Ügyintézési idő 90 nap, országhatáron átterjedő hatás esetén 90 napos felfüggesztési lehetőség Kvt. 91. § (1), R. 15. § (2) b) pont szakhatósági közreműködés 30 nap Kvt. 92. § (1)

54 Lássunk egyet! Szükséges-e a KHÉ? A szűrés folyamata

55 Környezeti auditálás 1 ~ az üzleti tevékenység környezetre gyakorolt hatásának rendezett, objektív és dokumentált értékelése

56

57

58

59

60

61 Ökotérképezés A mellékelt .pdf file-ból


Letölteni ppt "Környezetmenedzsment"

Hasonló előadás


Google Hirdetések