Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai és Nemzeti Technológiai Platformok Mokry J. Ferencné KIP konferencia 2010. október 28. Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai és Nemzeti Technológiai Platformok Mokry J. Ferencné KIP konferencia 2010. október 28. Budapest."— Előadás másolata:

1 Európai és Nemzeti Technológiai Platformok Mokry J. Ferencné KIP konferencia 2010. október 28. Budapest

2 www.nkth.gov.hu | 2. Európai Technológiai Platformok (ETP- k) Előzmények; EU Kutatási Keretprogramok tapasztalatai, EU politikák, döntések >>>>>Fókuszban az ipar >>>>>Kutatással az ipar versenyképességéért,  Összefogás, amely a kiemelt technológiai kihívásokat célozza  A kutatási ráfordítások és hatásuk növelése  A kutatások erősítése Európában

3 www.nkth.gov.hu | 3. … Stb.... 1. szakasz Igény  megalakulás 2. szakasz Tervezés 3. szakasz Megvalósítás Jövőkép Stratégiai Kutatási Terv Végrehajtási stratégia Közös Technológiai Kezdeményezés - Art. 171 Keret program MSs MS Egyeztető Fórum (Mirror group) Kutatási politika alkotó Európai Technológiai Platformok fejlődése ETP-k  JTI-k

4 www.nkth.gov.hu | 4. ETP-k előrehaladása, közös technológiai kezdeményezések  38-40 ETP, több „ernyő” platform, több területen Stratégiai Kutatási Tervek (SRA), kapcsolat az FP7 témákkal, több területen megvalósítási tervek JIT/JU Párbeszéd az iparral, mint a Közös Technológiai Kezdeményezés kiemelt érdekeltjével PPP/ Public-Private R+D Partnerships Állami- és magán érdekek partnersége a kutatás- fejlesztésben  Ipar-vezérelt, Tudás és versenyképesség központú szerveződés/ kezdeményezés  Az érdekeltek széles körének összefogása/ részvétele  K+F tervek finanszírozása; Európai Bizottság + nemzeti hozzájárulások + magánszféra (ipar) + pénzügyi befektetők

5 www.nkth.gov.hu | 5. Európai és Nemzeti Technológiai Platformok koncepciója A szakterület érdekeltjei az ipar vezetésével szerveződnek acélból, hogy Stratégiai Kutatási Tervet határozzanak meg Európa/a nemzeti érdekeltek számára stratégiailag fontos területeken. A stratégia-alkotás társadalmi fontossága és célja az európai/a nemzetgazdaság növekedése, a versenyképesség, amely közép- és hosszútávon a fő kutatásoktól és a technológiai fejlődéstől függ. Új koncepció; A kutatás-fejlesztés eszközével>>>a szakterület, a gazdaság innovációja EU 2020

6 www.nkth.gov.hu | 6. Európai és Nemzeti Technológiai Platformok jellemzői  ”Bottom up” szemlélet, jövőkép; az iparral az élen.  Sikertényezők; erős összefogás, nyitottság és átláthatóság; tagországok / régiók és nemzeti szereplők részvétele  Az erőforrások felkutatása és mozgósítása, több különböző forrás megnyerése  EU szerep, Nemzeti kormányzati szerep; ösztönzés, a feltételek segítése, a szakpolitikák részvétele, - ahol kell- irányítás (átmeneti)

7 www.nkth.gov.hu | 7. Európai és Nemzeti Technológiai Platformok  Európai Technológiai Platformok > Európai versenyképesség európai ipar versenyképessége ERA-Európai Kutatási Térség projekt konzorciumok ÚJ; ERIA-Európai Innovációs Térség  Nemzeti Technológiai Platformok > tagországok versenyképessége nemzeti érdekek, szereplők partnerség a kormányok szakpolitikájával nemzeti kutatási stratégiák megalkotása nemzeti programok generálása érdekérvényesítés az európai technológiai platformokban, ezáltal FP7-ben; munkaprogramokban, felhívások előkészítésében kapcsolatok, együttműködések, ismeretszerzés részvétel a szabványosításban, a műszaki jogszabályalkotásban

8 www.nkth.gov.hu | 8. ETP/NTP Stratégiai Kutatási Terv, Megvalósítási Terv A szakterület hosszú távú Stratégiai Kutatási Terve pl. 2015-2020 adottságok, tradíciók, képességek, eredmények helyzetkép/hazai, nemzetközi, trendek >>>>>jövőkép, stratégia Kutatási prioritások szakterületi kutatások, kitörési pontok termék tervezési és termékfejlesztési koncepciók és technológiák integrált minőség-és életciklus menedzsment Stratégiai Kutatási Terv végrehajtása/Megvalósítási Terv  tartalmi megvalósítás és folyamatok  források és időterv  kapcsolódás más Technológiai Platformokhoz és kutatási területekhez Horizontális tényezők  Innováció-barát szabályozási környezet  Oktatási rendszer (ipari átalakulás támogatása)

9 www.nkth.gov.hu | 9. Európai/Nemzeti Technológiai Platformok szerepe Magánszféra/ ipar; A szakterület Stratégiai Kutatási Terve; jövőkép, trendek, latens igények, jövőbeli business megalapozása Kormányzatok; Európai/nemzeti versenyképesség megalapozása a magánszféra, az ipar irányításával, a szakpolitikák részvételével. Gazdaság; A szakterületen az összes érdekelt összefogása; Ipar, kormányzat, felhasználók, stb… Szakmai stratégiai és pénzügyi PPP

10 www.nkth.gov.hu | 10. Nemzeti Technológiai Platformok szerepe a nemzeti K+F+I stratégiában  A hazai vállalatok versenyképességének növelése  Érdekérvényesítés az Európai kutatás-fejlesztés-innovációban  Nemzeti policy irányvonalak feltérképezése és kialakítása  A szakpolitikák megvalósításának (módszerek, eszközök) fejlesztése  A nemzeti stratégiák megerősítése programokkal, a program célok fejlesztése és a visszacsatolás elősegítése Kitörési lehetőségek? ! High tech területek? Hagyományos iparágak?

11 www.nkth.gov.hu | 11. Nemzeti Technológiai Platformok jellemzői Alulról építkezve, Az ipar, üzleti szféra vezetésével, és/vagy meghatározó szerepvállalásával Valamennyi érdekhordozó bevonásával Ne az állam döntse el, de adjon esélyt a megvalósításra PPP összefogás, amely a tudás-alapú növekedéshez szükséges komplex szakpolitikai célokat és azok megvalósításhoz vezető közép- és hosszú-távú terveket határoz meg egy adott szakterületen Vízió kutatási stratégia definiálása kutatási stratégia végrehajtása >>>>>>>>>>>> Nemzeti Technológiai Platform

12 www.nkth.gov.hu | 12. Magyarország/Nemzeti Technológiai Platformok a KTI Alap támogatásával Európai/Nemzeti célok Nemzeti K+F+I, gazdaságfejlesztés >helyzetkép >jövőkép? kormányzati és magánszféra közös érdeke kitörési pontok? KTI Alap pályázati felhívás/támogatás 2007-2008 20 Nemzeti Technológiai Platform; Összesen 700 M FT támogatás; Platform létrehozásra, működtetésre Stratégiai Kutatási Terv kidolgozására Megvalósítási Terv kialakítására 2010; Stratégiai Kutatási és Megvalósítási Tervek; „kínálat”, javaslatok a kormányzat, az új Széchenyi Terv számára

13 www.nkth.gov.hu | 13. Nemzeti Technológiai Platformok Magyarországon/támogatással Nemzeti Technológiai Platformok a KTI Alap támogatásával Szakterületek; Informatika/Információs és Kommunikációs technológiák; beágyazott rendszerek, mobilitás és multimédia, eVITA, kreatív iparágak, NESSI; szoftver és szolgáltatások, Anyagok, Gyártás, Termelés és technológiái; Manufuture, Textil és ruhaipar, építésügy, integrált mikro-és nanorendszerek, Élelmiszergazdaság; élelmiszertechnológia, fenntartható kertészet, juhágazat, halgazdálkodási technológia, Biotechnológia, innovatív gyógyszer, genomika, Környezettechnológia; hidrogén és tüzelőanyagcella, víztechnológia Közúti Közlekedés Nyelv-és beszédtechnológia

14 www.nkth.gov.hu | 14. Nemzeti Technológiai Platformok, Eredmények Magyarországon Eredmények; Nemzeti Technológiai Platformok szemlélete Nemzeti Technológiai Platformok támogatással 20 területen a példa ösztönzésével további 6 és további szándékok Partnerség a szakpolitikák és a gazdaság szereplői között a K+F+I stratégiák kialakításában és megvalósítási tervek/programok kialakításában, A siker esélyének erősítése (tartalomban, időben) A szakterületek szereplői közötti közös gondolkodás a jövőről, KKV-k számára iránymutatás, tudásgenerálás, tudásátadás, közös kutatások, akciók lehetősége, szakmai érdekérvényesítés erősítése, nemzetközi szereplés elősegítése, kutatási támogatás megszerzésének lehetősége…..

15 www.nkth.gov.hu | 15. A Nemzeti Technológiai Platformok szerepe és eredményei Magyarországon

16 www.nkth.gov.hu | 16. A Nemzeti Technológiai Platformok szerepe és eredményei Magyarországon Az összefogás – Közös Platform Nyilatkozat

17 www.nkth.gov.hu | 17. Nemzeti Technológiai Platformok Előnyök; Nemzeti Technológiai Platformok; a szakterület szereplői együtt esélyesebbek> további együttműködés, a platform tevékenységének fenntartása, a stratégia követése, alakítása, kutatási együttműködések klaszterekben üzleti együttműködés További feladatok; az eredmények hasznosítása/ a stratégiák és megvalósítási tervek kormányzati K+F+I stratégiákban, Széchenyi tervben működő Nemzeti Technológiai Platformok K+F+I területen erősítése új/nemzetgazdasági szempontból fontos szakterületeken új Platformok létrehozásának ösztönzése források kihasználása; magán, Strukturális Alapok/GOP és mások, KTIA, FP 7 és új eszközei, Célok; K+F+I >>>versenyképesség, gazdaságfejlesztés >>>>munkahelyek, GDP növekedés

18 www.nkth.gov.hu | 18. Hogyan tovább? Új szemlélet a stratégiákban, együttműködésben, új ismeretek és módszerek alkalmazásában, elterjesztés > hosszú-távu kutatási stratégia kialakítása az összes érdekelt bevonásával > globális versenyképességért Tudás, technológiafejlesztés, vállalkozás, együttműködés > > közös célokért; lokális, regionális, európai, nemzetközi szinten Szakterületi érdekérvényesítés a nemzeti gazdaságfejlesztési és K+F+I célokért Kapcsolódó Stratégiák és Tervek összehangolása/közös stratégiák és tervek Források kihasználása; saját, EU Strukturális Alapok/GOP+mások, FP7 és új eszközei, KTI Alap

19 www.nkth.gov.hu | 19. Information Nemzeti Technológiai Platformok a KTI Alap támogatásával: http://www.nkth.gov.hu ETPs: http://www.cordis.lu/technologyplatforms/home.htmlhttp://www.cordis.lu/technologyplatforms/home.html ETP fiches: http://www.cordis.lu/technology-platforms/summaries.htm Seventh Framework Programme: http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm

20 www.nkth.gov.hu | 20. Köszönöm a figyelmet! További információ: www.nkth.gov.huwww.nkth.gov.hu info@nkth.gov.hu


Letölteni ppt "Európai és Nemzeti Technológiai Platformok Mokry J. Ferencné KIP konferencia 2010. október 28. Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések