Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógiai szakszolgálat Füves Zsuzsanna Füves Zsuzsanna 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógiai szakszolgálat Füves Zsuzsanna Füves Zsuzsanna 2013."— Előadás másolata:

1 Pedagógiai szakszolgálat Füves Zsuzsanna Füves Zsuzsanna 2013

2  2011.évi CXC. tv. a köznevelésről  Minden gyermek számára hozzáférhető kell, hogy legyen  Klik költségvetésének a terhére biztosítva a szakszolgálati ellátás  Pedagógus: Gondoskodjék a gyermek személyiségfejlődéséről Füves Zsuzsanna 2013 Jogszabályi háttér

3  Hatálya: pedagógiai szakszolgálatok, köznevelés intézményei, állami intézményfenntartó központ, kormányhivatalok, járási hivatalok, országos szakértői bizottság  Alkalmazottak, pedagógusok, szülők 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet (R.) Füves Zsuzsanna 2013

4

5  Időben, tanév elején, folyamatosan  BTM (Rendelet 24.§ (1) bek. db ) logopédiai szűrések (R.25.§ (3) bek. )  Korszerű vizsgálati eszközökkel (Klik)  Egységes protokollal (országos szakmai szervezetek)  Arra jogosult személy ( jogszabályi előírás)  Szakszolgálat szűr- utazó gyógypedagógusi hálózat ellát SNI megállapítása esetén (SZB. EGYMI) Szűrések Füves Zsuzsanna 2013

6  Szakmai team munka  Szűréstől nem elválasztható tevékenység (pedagógiai jellemzés R. 13.§ (1) bek. 4/2000(II.25.) EüM r. orvosi adatlap)  Nem iskolaérett (járási hivatal 15.§(3) bek.)  Kontroll (R.22.§ bekezdései)  Kötelező megjelenés az SzB. előtt ( 13.§ (3) bek.a) járási hivatal 40.§(3)  Vizsgálati kérelem (Intézmény köteles tájékoztatni a szülőt a vizsgálat eredményeinek lehetséges következményeiről R. 13.§ b)  HHH- ( OH R. 13.§ (4) bek. b) Diagnosztizálás Füves Zsuzsanna 2013

7  Nem sajátos nevelési igényű gyermekeknél  Partneri viszony más intézményekkel (nevelési tanácsadás védőnő, gyermekorvos R. 24.§ (1) da))  Ellátás intézményben, otthon v. a szakszolgálatban  Fejlesztő foglalkozás-nevelési tanácsadás keretében is  Gyógytestnevelés- óvoda fenntartójával kötött megállapodás Terápiás ellátás Füves Zsuzsanna 2013

8  Korai fejlesztés,oktatás, gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás (R. 4.5.§) :  0-3. év  aki nem jár óvodába (3-5. év )  SzB. tesz javaslatot  neurológiai javaslat  bölcsődében is megkaphatja  heti időkeret Alaptevékenységek I. Füves Zsuzsanna 2013

9  szakmai team (orvos, védőnő, gyógypedagógus)  neurológiai ellenőrző kontroll  bölcsődei jellemzés  védőnői tanácsadás: szülővel való folyamatos találkozás  bölcsődei integráció: önellátás, szocializáció Alaptevékenységek I. Füves Zsuzsanna 2013

10  Fejlesztő nevelés (R.6.§):  5. életévtől legalább heti 5 óra  Cél: fejlesztő-nevelés oktatásra felkészítés  otthoni ellátás keretében is  tanácsadás a szülők és a szakemberek számára is Alaptevékenységek II. Füves Zsuzsanna 2013

11  Szakértői bizottsági tevékenység (R.7-23.§)  ( megyei ):  komplex vizsgálat SNI-BTM megállapítása, kizárása  tankötelezettség meghosszabbítása  közösségi szolgálat alóli mentesség  3 év alatti gyermekek vizsgálata, juttatások,  Országos illetékesség: országos SzB. Alaptevékenységek III. Füves Zsuzsanna 2013

12  Szakértői bizottság (tankerületi):  3.életév feletti gyermekek  BTM megállapítása, kizárása, felülvizsgálata  iskolaérettség Alaptevékenységek III. Füves Zsuzsanna 2013

13  Nevelési tanácsadás (R. 24.§):  segítség nyújtása a neveléshez  pszichés állapot feltárása  prevenciós tevékenység  konzultáció, 4. életév felett-szűrés  terápiás gondozás Alaptevékenységek IV. Füves Zsuzsanna 2013

14  Elérhető „programok”: kommunikáció fejlesztése, relaxáció, magatartásterápiák, Ayres terápia, iskolaelőkészítő  krízishelyzet  Győrben besegítenek a dyslexia prevencióba  szülő kezdeményezheti a vizsgálatot-összefoglaló vélemény Alaptevékenységek IV. Füves Zsuzsanna 2013

15  Logopédiai ellátás (R.25.§):  szülő felelőssége a támogatás  hang-beszéd és nyelvfejlődés elmaradás  beszédhibák,  „disz”-ek megelőzése  5.év felett nyelvi fejlettség szűrése - kötelező  logopédiai vizsgálati vélemény készítése Alaptevékenységek V. Füves Zsuzsanna 2013

16  további vizsgálat szülő hozzájárulásával  óvodától pontos adatszolgáltatás (5.év szűrés)  logopédiai ellátás a helyszínen v. a központban (infrastruktúra, kapacitás)  heti 2 alkalom, órabontás Alaptevékenységek V. Füves Zsuzsanna 2013

17  Továbbtanulási,pályaválasztási tanácsadás (R. 26.§):  (székhelyintézmény)  a tanuló szakszerű vizsgálata - tesztekkel  tanuló és szülő meghallgatása  iskolaválasztás ajánlata  pszichológus, pedagógus Alaptevékenységek VI. Füves Zsuzsanna 2013

18  Konduktív pedagógiai ellátás (R.27.§):  Pethő módszer  mozgás, beszéd, önellátás rávezetéssel  központi idegrendszeri sérültek fejlesztése, gondozása  SZB. vélemény alapján (Mozgásvizsgáló)  lehet: egyéni v. csoportos  tanév rendjéhez igazodik Alaptevékenységek VII. Füves Zsuzsanna 2013

19  Gyógytestnevelés (R. 28.§):  iskolaorvos ill. szakorvosi javaslatra (május 15.)  nevelési-oktatási intézményben is tartható  3 - 5 óra hetente, úszás is  óvodával (fenntartó) megállapodás keretében  nevelési év során bármikor elkezdhető  tanév rendjéhez igazodik Alaptevékenységek VIII. Füves Zsuzsanna 2013

20  Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás (R. 29.§):  koordinátori munka  szűrések koordinációja  preventív szűrések  feladatok koordinálása Alaptevékenységek IX. Füves Zsuzsanna 2013

21  Kiemelten tehetséges gyermekek gondozása (R. 30.§):  tanácsadás  támogatás  csoport szervezése  mérések  koordinálás Alaptevékenységek IX. Füves Zsuzsanna 2013

22  óvodákkal, iskolákkal kapcsolat  mentori tevékenység (32 óra terhére) diákkör  középiskola: angol  általános iskola: matematika, képzőművészet, idegen nyelv  nem csak „Klik-es intézmény” gyermekeinek is Alaptevékenységek IX. Füves Zsuzsanna 2013

23  intézményen belül, több szakember együttműködése  gyógytestnevelés - közös értékelés testnevelésből  nyelvi fejlesztés-logopédus tanácsával az óvodában  folyamatos figyelemmel kísérés - fogyatékosság gyanúja esetén  korai fejlesztés: bölcsődei dolgozóknak tanácsadás Szakmai team munka Füves Zsuzsanna 2013

24  Köszönöm a megtisztelő figyelmet!  fuveszsuzsa@gmail.com fuveszsuzsa@gmail.com  igh.szakertoi@gmail.com Füves Zsuzsanna 2013


Letölteni ppt "Pedagógiai szakszolgálat Füves Zsuzsanna Füves Zsuzsanna 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések