Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Fővárosi Munkaügyi Központ ( KMRMK ) HEF OP programjának MENTORI szolgáltatása Készítette: Tóth Edit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Fővárosi Munkaügyi Központ ( KMRMK ) HEF OP programjának MENTORI szolgáltatása Készítette: Tóth Edit."— Előadás másolata:

1 A Fővárosi Munkaügyi Központ ( KMRMK ) HEF OP programjának MENTORI szolgáltatása
Készítette: Tóth Edit

2 HEF OP program Magyarország május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz, ezáltal jogosulttá vált az Unió Strukturális és Kohéziós Alapjainak támogatására, melyek elsődleges célja, hogy csökkenjenek a tagállamok, illetve a régiók közötti fejlettségi különbségek, erősödjön a szociális és a gazdasági kohézió. A fenti támogatások segítségével, kiegészülve hazai társfinanszírozással valósulhatott meg a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (továbbiakban HEF OP), melynek 1.1. intézkedése a munkanélküliség kezelése és megelőzése címet viseli.

3 A program során az álláskeresők nem csupán valamilyen szakképzettséget vagy kiegészítő végzettséget szerezhettek, hanem különféle szolgáltatásokban is részesültek, megkönnyítve be-, illetve visszajutásukat a munkaerőpiacra. Ilyen szolgáltatásnak tekinthető a mentori segítségnyújtás is.

4 A mentorok személyesen álltak az ügyfelek rendelkezésére, és igyekeztek segítséget nyújtani mind a képzés és az álláskeresés területén, mind a mindennapi problémák megoldásában, szem előtt tartva azt, hogy nem az ügyfél helyett cselekszenek, hanem segítenek neki, vagyis vele együtt, közösen gondolkodva oldják meg a felmerülő problémákat.

5 A HEF OP program célcsoportjai:
fiatalok, év között; 30 év feletti tartósan munkanélküliek, különös tekintettel a 45 éven felüliekre; 30 év feletti tartós munkanélküliséggel veszélyeztettetek, különös tekintettel a 45 éven felüliekre; inaktív személyek, 30 év felett.

6 Fiatalok: 8 általános, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok (különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliekre és a romákra.); E célcsoport nem rendelkezik szakmai végzettséggel, ugyanakkor munkatapasztalata is alig van. Fiatal, felsőfokú diplomával rendelkezők, akiknek nincs munkatapasztalatuk. E célcsoport alapvető szükséglete a munkatapasztalat megszerzése. A célcsoport egy része nem rendelkezik megfelelő szintű nyelvismerettel, ami jelentős akadálya az elhelyezkedésnek.

7 Preventív: 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező, 30 év feletti, regisztrált munkanélküliek E célcsoport alapvető problémája a szakképzettség hiánya. Mivel a tanulást már évtizedek óta abbahagyták, nehezen motiválhatók arra, hogy újból tanulóvá váljanak. Előfordul a hosszas inaktivitás következtében fellépő fásultság, apátia. Hajléktalanok, romák, munkaerőpiacról kiszorult nők, vállalkozásukat feladók, ill. a csoportos létszámleépítésben érintettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása is cél.

8 Tartós munkanélküliek:
Diplomás, tartósan munkanélküli személyek. Ebben az alcsoportban idősebb, felsőfokú diplomával rendelkező személyek vannak jelen, olyan végzettséggel, amelyekre nincs piaci kereslet, vagy csak nyelvtudás és magas szintű számítógéptudás, multinacionális környezetben szerzett tapasztalat esetében lenne kereslet. A tartós célcsoporton belül érettségivel rendelkezőket, szakmunkásokat, ill. 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők. A tartós munkanélküliség következtében e célcsoportban is gyakori az érzelmi hullámzás, a lelkesedés és fásultság váltakozása, amely nagymértékben befolyásolja a munkakeresést. A tanulási hajlandóságot befolyásolja a kudarctól való félelem, a reménytelenség érzése. Ezért fokozottan fontosak a szolgáltatások és a mentori segítség ennél a célcsoportnál.

9 A HEF OP 1.1 keretében megvalósuló tevékenységek:
képzés, ezen belül szakképzettség szerzése és átképzés; Számítástechnikai készségek fejlesztése; személyre szabott szolgáltatások és pályaorientáció; foglalkoztatási szolgáltatások (pl. munkaközvetítés, tanácsadás) egyéni akciótervek kidolgozása és végrehajtása; vállalkozói ismeretek és készségek fejlesztése

10 A HEF OP 1.1 keretében megvalósuló tevékenységek:
valamennyi, a munkaügyi központok által az adott időszakban alkalmazott humán szolgáltatás (pl. munkatanácsadás, álláskeresési technikák oktatása); képzési programok támogatása (szakképzettség, vagy kiegészítő képzettség szerzése); elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat szerzés támogatása; képzési programban való részvétel esetén a képzés időtartamára megélhetést biztosító támogatás (ösztöndíj) folyósítása; szolgáltatásként folyamatos segítő háttér, mentor biztosítása, akinek feladata a szakmai és személyes fejlesztés irányítása

11 A mentori szolgáltatásról…
A mentori szolgáltatás napjainkban a hétköznapi élet különböző területein egyre jobban terjedő segítő tevékenység. Az informatika területén azoknak segít, akik önállóan nem tudják használni a számítógépet és az Internetet; Vállalati környezetben a személyzetfejlesztés egyik módja a mentorálás, melynek célja a beilleszkedési folyamat és a fejlődés segítése a szervezeti szükségletek, célok és az egyén céljai összehangolásával, valamint a tapasztalati tudás átadása az új munkatársak felé, a tudatos utánpótlás-nevelés eszköze, Az oktatás területén a hátrányos helyzetű diákok segítése a cél.

12 A mentor személye A mentor olyan személy, aki
képes hatást gyakorolni az emberekre, illetve bátorítást adni nekik, meghatározni bizonyos szabályokat, kritikus helyzetben döntést hozni. ambiciózus, kitartó, nem hátrál meg az akadályoktól, probléma érzékeny és jó problémamegoldó képességgel rendelkezik. Legyen képes a problémákat újszerű szempontból megvizsgálni, és arra eredeti megoldásokat kitalálni, illetve javasolni az egyénnek. Alkalmazkodnia kell a kialakult helyzetekhez, és nyitottnak kell lennie felmerülő új ötletekre, gondolkodásmódra és megoldásokra.

13 A mentor személye Mivel a mentornak segítenie kell a mentoráltakat a nehézségek leküzdésében, problémáik megoldásában, különösen fontos, hogy rendelkezzen humorérzékkel, legyen kedves, lelkes, empatikus, őszinte, becsületes, megbízható, hiteles és nyitott.

14 A mentor munkája során…
A mentor egyik legnehezebb feladata, hogy olyan légkört tudjon kialakítani, melyben az információ akadálytalanul áramolhat a mentorált és közte. Az előrelátás a mentori munka egyik legfontosabb alapkövetelménye, hiszen ha az egyén részére képes hosszú távú tervet készíteni, azzal biztonságot és kapaszkodót nyújthat a számára

15 A mentor munkája során…
Fontos az együttműködési készség, hiszen munkája során az ügyfélen kívül együtt kell hogy dolgozzon más mentorokkal, munkatársakkal, képző és szolgáltatást végző intézményekkel, állásfeltáró tevékenysége során munkáltatókkal. Ennek sikeres megvalósításához folyamatos együttműködésre, szervező készségre és kiemelkedően jó kommunikációra van szükség. Ahhoz, hogy motiválni és támogatni tudja az ügyfelet erősen kell hinnie saját képességeiben és bíznia önmagában.

16 A mentor munkája során…
Veszélye a mentori munkának, hogy megpróbál az ügyfél helyett gondolkodni és cselekedni, ezzel óriási hibát követve el. A kész megoldások hatására a mentorált gyámoltalan, passzív magatartást mutat, ami megmutatkozhat mind a programban való részvételben, mind a mindennapi életben.

17 A mentor munkája során…
Fontos, hogy milyen a két fél közötti kapcsolat. Ha az nem sikeres, vagy sérül, a mentorálás nem érheti el a céljait. Fontos, hogy kölcsönösségen alapuljon, és lehetőleg ne csak szorosan a programra koncentráljon, hanem ölelje át az élet egyéb vonatkozásait, hiszen annak is kihatása van a programra

18 Mentori tevékenységek
tervezés és kommunikáció, mely során kialakul a mentor és az ügyfél közötti munkakapcsolat érték-, cél-, és normarendszere; szervezés, mely során kialakul a gyakorlati tevékenységsor, a közös céloknak megfelelően; irányítás, ami vonatkozik egyrészt a találkozásokra, másrész a tanulási tevékenységre; koordinálás, amikor megvalósul az ügyfél és a mentor tevékenységeinek harmonizálása; ellenőrzés, amibe beletartozik a feladatok, az önálló munka, eredmények, személyes kapcsolatok ellenőrzése is; értékelés, ami kijelöli a szükséges korrekciókat.

19 Mentori tevékenységek
A HEF OP Program lehetőséget adott Budapesten a program teljes időtartamára mentorok alkalmazására, biztosítva ezzel az ügyfelek részére nyújtható személyes segítségnyújtást.

20 A HEF OP 1.1. intézkedés céljának megvalósulásában, vagyis a munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszavezetésében, jelentős szerepük volt a mentoroknak. Igyekeztek a programban maradás esetleges akadályait mentális és szervezési segítséggel megszüntetni, illetve információs tevékenységgel az ügyfelek munkaerőpiacra történő visszaintegrálási folyamatát támogatni. Ennek során a mentor a programban részt vevőkön kívül kapcsolatot tartott a szolgáltatókkal, képző intézményekkel, a potenciális munkáltatókkal, a kirendeltségekkel, önkormányzatokkal, családsegítő és egyéb szervezetekkel.

21 A mentor feladata a kirendeltségen
az ügyfelek programba vonását megelőző előkészítő munka, a tájékoztatás, Segítség a szándéknyilatkozatok megkötésében , Segítség a konkrét programelemek tartalmazó akciótervek előkészítésében,

22 A mentorok… A munkaügyi szervezet által nem regisztrált munkanélküliek, inaktívak programba vonása érdekében szervező, kapcsolatépítő, tájékoztató tevékenységet folytattak meghatározott körben, vagy területen.

23 A mentorok… A Projektszervezet terve alapján propagálták a programot a munkáltatók körében, kapcsolatot építettek ki velük, és állásfeltárást végeztek az ügyfelek képzést követő munkagyakorlatának biztosítására

24 A HEF OP 1.1. intézkedés keretében
a mentor alkalmazásával egy viszonylag új típusú szolgáltatás került bevezetésre, amit egyrészt nem alkalmaztak minden megyei munkaügyi központban, másrészt nem lett meghatározva egy egységes szempontrendszer a mentorok kiválasztására és az elvégzendő feladataira vonatkozóan. Mindemellett az egyértelműen megállapítható, hogy a segítségre szoruló egyén állt a tevékenység középpontjában, valamint hogy a mentori szolgáltatás célja, hogy az ügyfél az igények és szükségletek szerinti, személyre szóló, szociális, mentális és munkaerő piaci segítséget, mint komplex szolgáltatást, ezáltal esélyt kapjon egy jobb életre.

25 A mentorok kiválasztása
A programba 2004-ben a tervek szerint 420 regisztrált munkanélkülit kellett bevonni. A mentor munkakörre toborzás alapja is ebből a körből volt indokolt: egyrészt a vállalt létszám teljesítése miatt, másrészt azon szakmai oknál fogva, hogy a saját tapasztalaton alapuló munkanélküli lét segíti a mentori tevékenység minőségi ellátását. A leendő mentorok kiválasztása is hasonló módon történt, mint a program későbbi résztvevőinek kiválasztása, azzal a különbséggel, hogy a programba vonás általános menetén felül egy személyes interjún is bizonyítani kellett a jelentkezőknek a mentori munkára való alkalmasságukat, rátermettségüket.

26 A mentorok kiválasztása
Csoportos tájékoztató keretében közel 40 fővel ismertették a programba vonás és az alkalmazás lehetőségét és feltételeit. A tájékoztatón megjelentek közel fele a feladat és az alkalmazási feltételek bizonytalansága miatt a kiválasztási folyamat következő lépcsőjén, a személyes interjúkon már nem vett részt. Végül 19 fő lett kiválasztva, ebből 17 fő kezdte meg a mentori képzést. A kiválasztott mentorjelöltek végzettség szerinti megoszlása is azt mutatja, hogy annak a célkitűzésnek szerettek volna eleget tenni, miszerint humán területen szerzett munkatapasztalattal rendelkezzen a jelölt

27 A mentori képzésben résztvevők megoszlása végzettség szerint

28 A mentorok képzése A képzésbe bevonható tervezett maximális létszám 20 fő volt, a képzési óraszám 200 óra, a képzés tervezett időtartama 5 hét. Ezen kívül a leendő mentorok részt vettek egy belső felkészítő tréningen, ahol a szakmai felkészítés történt.

29 A mentorok képzése A képzés során a hallgatók megismerték és elsajátították azokat a szakmai ismereteket, amelyek a segítő tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Megismerkedtek a segítő munka szervezésének feltételeivel és körülményeivel, a hatékony együttműködésben résztvevő szakemberek és speciális csoportok munkájával, intézményi és eszközrendszerével. A hallgatók részt vettek olyan elméleti és gyakorlati modulokon, melyek segítségével személyiségük formálódott, a segítő tevékenységhez szükséges általános elméleti és gyakorlati ismereteket megszerezték és megismerték a segítségnyújtáshoz szükséges információs adatbázisokat, forrásokat, azok szakszerű használatának és kezelésének módját, komplex szemléletét.

30 A mentorok képzése A képzés során a hallgatók módszeresen építhették fel szakmai tudásukat, az általános szociális, szociálpolitikai, jogi, pszichológiai, pályaorientációs- és egyéb tanácsadási ismeretektől az esettanulmány-készítés és mentorálási feladatok megismeréséig, azok gyakorlatban történő kipróbálásáig. Képesek lettek önállóan ellátni feladataikat, munkavégzésük során a legjobb tudásuk szerint alkalmazni megszerzett elméleti ismereteiket.

31 A mentorok képzése A képzés módszere moduláris jellegű volt, az egyes modulok egymásra épültek. A hallgatók az ismeretanyagot modulfoglalkozások keretében sajátíthatták el; az elméleti ismeretanyagot civil szervezetnél, valamint a munkaügyi központ kirendeltségein történő terepgyakorlaton egészítették ki, amiről egy esettanulmányban adtak számot

32 A mentorok képzése A képzés során a legnagyobb szerepe a mentori tevékenységgel kapcsolatos ismeretek elsajátításának volt. A leendő mentorok megismerkedtek a segítő szakmák jellegzetes kommunikációs jelenségeivel, a kommunikáció alapvető szabályaival, illetve ehhez kapcsolódóan képességeiket különféle szituációs gyakorlatok segítségével fejlesztették.

33 A mentorok képzése Ahhoz, hogy a későbbiekben megfelelően tudják kezelni az ügyfelekkel szemben esetlegesen felmerülő problémákat, konfliktusokat, megtanulták, hogy milyen módszereket és eszközöket alkalmazhatnak ilyen esetekben. Megismerték a mentori tevékenység jellegzetes problématípusait, a problémakezelés lépéseit, szakmai feltételeit.

34 A mentorok képzése A mentori munka végzéséhez elengedhetetlenek az adminisztrációs ismeretek. A dokumentáció szakszerű vezetéséhez a leendő mentoroknak meg kellett ismerniük a munkájuk során használandó dokumentumok típusait, illetve az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra használatát.

35 A mentori képzésben résztvevők értékelése

36 A mentori napló A mentori napló hivatott követni a mentori munka teljesítését. Ezt a mentor köteles vezetni, amit havonta az ESZA ügyintézőnek kell bemutatni, aki ellenőrzés után igazolja a teljesítést. A mentori napló készítése egyrészt a pénzügyi elszámolás alapját képezi, másrészt eszköze a szakmai ismeretek és tapasztalatok megosztásának, az együttműködés erősítésének, az ügyféllel kapcsolatos információk dokumentálásának.

37 A program során változott a mentorok feladatköre
A program során változott a mentorok feladatköre. A program elején a fő feladat a munkanélküliek programba történő bevonása, a már bevont és képzésben részt vevő hallgatók képzésben tartása és segítése volt. A program végéhez közeledve új típusú feladatokat kellett a mentoroknak megoldaniuk. A program sikeres lezárása érdekében egyre nagyobb szerepet kapott az állásfeltárás és az utógondozás. A cél az volt, hogy a képzést befejező álláskeresők elhelyezkedjenek, visszajussanak a munkaerőpiacra.

38 A szolgáltatás értékelése
A program célkitűzéseinek megfelelően a mentori szolgáltatás sikeres volt, és a humán szolgáltatással szemben támasztott elvárásoknak megfelelt. A további hasonló jellegű programokban a mentori tevékenység ebben az időszakban kialakult rendszer szerint és az új programok lebonyolításának sikeressége érdekében tovább fejleszthető alapot biztosított. A program szerkezete, és megvalósíthatósága, valamint az ügyfelek programútjának minél hatékonyabb végrehajtása egyaránt indokolta a mentori szolgáltatás létrehozását

39 A szolgáltatás értékelése
Összességében elmondható, hogy annak ellenére, hogy a mentori tevékenységnek- a munkaügyi humán szolgáltatások között - nem volt hagyománya hazánkban, a HEF.O.P. programban kialakított és folyamatosan a program elvárásainak és az ügyfelek igényeinek megfelelően alakított mentori szolgáltatás szükséges és hatékony szerepet töltött és tölt be a jövőben is foglalkoztatást elősegítő programok ( TÁMOP ) és gazdaságpolitikai irányelvek megvalósítása területén.

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Fővárosi Munkaügyi Központ ( KMRMK ) HEF OP programjának MENTORI szolgáltatása Készítette: Tóth Edit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések