Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZJA 1. 2012..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZJA 1. 2012.."— Előadás másolata:

1 SZJA 1. 2012.

2 Személyi hatály Belföldi magánszemély – teljes körű adókötelezettség
Külföldi magánszemély – korlátozott adókötelezettség

3 Fogalmak Bevétel Bármilyen jogcímen és bármely formában (pénzben v. természetben) mástól megszerzett vagyoni érték. Jövedelem Adóköteles bevétel egésze, vagy Költségekkel csökkentett része Költség 1.-a tevékenységgel közvetlenül összefüggő - ténylegesen kifizetett - szabályszerűen igazolt kiadás (tételes költségelszámolás) 2. Költségátalány (tényleges kifizetéstől függetlenül)

4 Adóalapba nem tartozó tételek
adómentes bevételek Szociális és más ellátások: árvaellátás, szociális támogatás, segély, családi pótlék, GYES, GYET, anyasági támogatás, ápolási díj, nyugdíj) Lakáscélú munkáltatói támogatás (vételár 30%-áig) Tevékenységhez kapcsolódóan: külföldi ösztöndíj, díjak, kitüntetések, olimpiai helyezések, olimpiai járadék Ösztöndíj, lakhatási támogatás, a gyakorlati képzés idejére fizetett juttatás (minimálbér összegéig)

5 Kártérítés, biztosító szolgáltatása
Örökség Magánszemély által magánszemély részére ingyenesen juttatott vagyoni érték kapott vagyoni érték, amelyet köteles visszaszolgáltatni (kapott kölcsön, hitel) olyan vagyoni érték, ami után a kifizető fizet adót (pl.: béren kívüli juttatások)

6 Adó megállapítása önadózás
Adóhatóság közreműködése nélkül (klasszikus önadózás) - Egyéni vállalkozó, Mezőgazdasági őstermelő, Tételes átalányadózó Tőkepiaci ügyletből származó jövedelme 2. adóhatóság közreműködésével (Egyszerűsített bevallás) Kizárólag olyan bevétele van, amelyből kifizető adóelőleget vont, És/vagy ingó, ingatlan átruházásából szerzett jövedelmet Nem EV, őstermelő Munkáltatói adómegállapítás Kizárólag az adott munkáltatótól szerzett bevétele Adóköteles TB vagy családtámogatási ellátásban részesül

7 Nem kell bevallani Pénzbeli nyereményt Kamatjövedelmet
Ingó átruházásából származó jövedelmet, ha a jövedelem FT alatti, Ingatlan átruházásából származó bevételt, ha jövedelem nem keletkezik Amely után a kifizetőt terheli az szja fizetés

8 Adóköteles bevételek Összevonás alá eső jövedelmek
Külön adózó jövedelmek

9 Összevont adóalap 1. önálló tevékenység jövedelme
2. nem önálló tevékenység jövedelme 3. egyéb tevékenység jövedelme 4. Átalányban megállapított jövedelem 5. adóalap-növelő összeg – Ft-ig nem kell megállapítani Ft-ot meghaladó jövedelemrész után 27 %-os mértékkel kell megállapítani (szuperbruttósítás)

10 Önálló tevékenység Ingatlan bérbeadása (épület után ÉCS, levonható más településen 90 napot meghaladóan bérbe vett lakás bérleti díja) megbízás Választott könyvvizsgáló Országgyűlési, önkormányzati képviselő Mezőgazdasági termelő, őstermelő Vállalkozói kivét (100% jövedelem) Jövedelem megállapítása Tételes költségelszámolás Diktált kulcs (10% költséghányad)

11 Nem önálló tevékenység
Munkaviszony (hallgatói munkadíj is) Társas vállalkozás tagjaként személyes közreműködés Gt. vezető tisztségviselője Választott tisztségviselő Segítő családtag Közfoglalkoztatási jogviszony Jövedelem megállapítása: bevétel 100%

12 Egyéb tevékenység Minden olyan bevétel, amelynek adókötelezettségére a törvény eltérő szabályokat nem tartalmaz. Adóterhet nem viselő járandóság kategóriája 2011-ben megszűnt! Például: Orvosi praxisjog átruházásából származó jövedelem Alacsony adókulcsú országban bejegyzett cég által fizetett kamat, osztalék

13 Összevont adóalapot csökkentő tétel
Családi kedvezmény Mértéke: 1-2 gyerek után: Ft/fő/hó 3 gyerek után: Ft/fő/hó Eltartott - kedvezményezett eltartott Házastársak, élettársak megosztva is igénybe vehetik, egyszeresen Jövedelemhatár nélkül

14 Adó mértéke Lineáris adó: Adóalap 16 %-a

15 Adókedvezmények a számított adóból
Az adójóváírás megszűnt! 1. A külföldön megfizetett adó 2. Tevékenységi kedvezmény Őstermelôi adókedvezmény: max: 3. Személyi kedvezmény Súlyosan fogyatékos magánszemély minimálbér 5%-a/hó

16 Kedvezmények korlátozása
Legfeljebb a számított adó összegéig! őstermelő: jövedelemkorlát nélkül, kivéve átalányadózás választása esetén

17 Szja feladat Munkabér: 130.000Ft/hó
jutalom: Ft, étkezési utalvány: 3.000Ft/hó 2. FB tag: Ft/hó 3. megbízási szerz.: Ft/hó 4. Garázs bérbeadás: Ft/hó 5. 3 gyereke van: 1 egyetemista, 1 gimnazista és 1 általános iskolás. A két kisebbik után kapott családi pótlék: Ft/hó/fő 6. Közhasznú alapítványi zeneiskola díja: 8.000Ft/hó 7. A családi kedvezményt a házastársával fele-fele arányban megosztva közösen érvényesítik.

18 Szja 2. Egyetemi hallgató éves ösztöndíja: 120.000 Ft
Az egyetem részére demonstrátorként a tanévben munkát végez: Ft/hó Közhasznú egyesület Elnöke, tiszteletdíja: Ft/hó Tagja, tagdíj: Ft/hó Külföldi ösztöndíj: 370 euró/hó (3hó, Erasmus keretében) Örökség: 1 millió ft 2 hónapos szakmai gyakorlat bankban: Ft/hó 1 hónap munkaviszony munkabér: ft Levelező tagozaton tanul ősztől: Ft/félév költségtérítés

19 Mezőgazdasági vállalkozó
1. mezőgazdasági termelő Igazolvány nélkül végez mezőgazdasági tevékenységet 2. Mezőgazdasági őstermelő Őstermelői igazolvány birtokában (Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) 16 év feletti Saját gazdaságában szja tv-ben felsorolt tevékenységet végez 3. Mezőgazdasági kistermelő - őstermelő, akinek éves bevétele 8 millió Ft alatti

20 Mezőgazdasági termelő adózása
Szja összevonás alá eső jövedelem Önálló tevékenység Diktált kulcs Tételes költségelszámolás Külön kedvezmény nem illeti meg

21 Mezőgazdasági őstermelő adózása
Önálló tevékenység Diktált kulcs módszere: 90% jövedelem Tételes költségelszámolás Éves bevétel bevételt csökkentő tételek -legalább 50 %-ban megváltozott munkaképességű személy, (kifizetett bér, max. minimálbér összege) -szakmunkástanuló gyakorlati képzése,(minbér 12%, 24 %-a) -korábban munkanélküli személy, szakmunkástanuló tovább foglalkoztatása,(27 %-os TB járulék összegével) -elhatárolt veszteség (jövedelem 50 %-áig érvényesíthető) Felmerült költségek (csökkentett bevétel összegéig, a meghaladó költséget elhatárolhatja) = jövedelem Őstermelői adókedvezmény

22 Mezőgazdasági kistermelő adózása
1. adómentesség: Ft-ig, ha meghaladja, az egész bevétel adóköteles 2. Diktált kulcs 3. Tételes költségelszámolás - bevételt csökkentő tételek - kistermelői költségátalány: csökkentett bevétel 40 %-a - igazolt költségek 4. Átalányadózás Bevétel-költséghányad=jövedelem Állattenyésztés: 94% Növénytermesztés: 85%

23 Szja feladat 3. Öregségi nyugdíj: 95.000Ft/hó
nyaraló bérbeadása: Ft/hó, rezsi költsége: Ft/hó, 3 évvel korábban vette 10 millió ft-ért Autóját ellopták, Casco szerződés alapján Ft biztosítási összeget kapott a biztosítótól Őstermelői igazolvány alapján baromfi –tenyésztéssel foglalkozik. Éves adatai: - éves árbevétel: A/ Ft, (B/ FT) - 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás) alkalmazottja segít, aki korábban munkanélküli volt, munkabére: Ft/hó - tavaly veszteséges volt: negatív adóalapja: ft - számlás költség: Ft

24 SZJA 3/A. Öregségi nyugdíj: 95.000Ft/hó
Önkormányzati képviselőként Ft/hó tiszteletdíjban részesül Balatoni nyaralóját 5 hónapra bérbe adta: Ft/hó, rezsi költsége: Ft/hó, míg ő egész évben Debrecenben Ft/hó áron bérelt lakásban lakott. Autóját ellopták, Casco szerződés alapján Ft biztosítási összeget kapott a biztosítótól A kertjében zöldséget termel, amelyből Ft-ot árult, a felmerült költsége: Ft. Egy alapítvány kuratóriumának tagja, amelyre tekintettel Ft/hó díjazásban részesül.


Letölteni ppt "SZJA 1. 2012.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések