Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Temelésmenedzsment Production Management PROJEKTMENEDZSMENT Készült: Dr Deák Csaba (ME) Készült: Dr Deák Csaba (ME) anyagának felhasználásával.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Temelésmenedzsment Production Management PROJEKTMENEDZSMENT Készült: Dr Deák Csaba (ME) Készült: Dr Deák Csaba (ME) anyagának felhasználásával."— Előadás másolata:

1 Temelésmenedzsment Production Management PROJEKTMENEDZSMENT Készült: Dr Deák Csaba (ME) Készült: Dr Deák Csaba (ME) anyagának felhasználásával

2 Projektmenedzsment fogalma A projekt az az  egyszeri,  meg nem ismételhető,  erőforrás-igényes,  rögzített céllal rendelkező,  újdonságtartalommal bíró,  nagy kockázatot hordozó,  meghatározott idő-és költségkorláttal bíró,  specifikus egymást követő fázisokból álló,  komplex feladat, mely megvalósítása szerteágazó, sokirányú szakismeret bevonását teszi szükségessé

3 PROJEKTEK TÍPUSAI Műszaki (létesítményi) projektek Műszaki (létesítményi) projektek Innovációs (fejlesztési, változási) projektek Innovációs (fejlesztési, változási) projektek Átalakulás menedzselő projektek Átalakulás menedzselő projektek Válság-ill. csődmenedzselő projektek Válság-ill. csődmenedzselő projektek Vezetői információs rendszerek létrehozására irányuló projektek Vezetői információs rendszerek létrehozására irányuló projektek A minőségszabályozás projektek A minőségszabályozás projektek Környezetvédelmi ill. környezetgazdálkodási projektek Környezetvédelmi ill. környezetgazdálkodási projektek Termék-ill. tevékenységszerkezet fejlesztése Termék-ill. tevékenységszerkezet fejlesztése Szervezet-és vállalati kultúra fejlesztése Szervezet-és vállalati kultúra fejlesztése Humánerőforrások fejlesztése Humánerőforrások fejlesztése Piaci versenypozíció ill. részesedés növelése Piaci versenypozíció ill. részesedés növelése Mega (szuper.) projektek Mega (szuper.) projektek

4

5 A PROJEKT FOLYAMATA  Igény felmerülése és pontosítása  Megállapodás a célokban  Projekt team megalakítása  Megbízás a projektterv elkészítésére  A projektfolyamat megtervezése  Költség-és időterv  Kockázatelemzés  Kommunikációs terv elkészítése  Terv elfogadása  Megvalósítás -Monitoring és kontrolling  Értékelés

6 A PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIÓI (1) PROJEKT TERVEZÉS PROJEKT TERVEZÉS –a projektvezető a közreműködő szervezeti egységekkel együtt team munkában végzi, –jellemző a kettős feladat: a megtervezendő objektum, vagy rendszer kialakítása megfelelő módszerek, technikák segítségével, a megtervezendő objektum, vagy rendszer kialakítása megfelelő módszerek, technikák segítségével, az ehhez megfelelő tervezési eljárást kidolgozása az ehhez megfelelő tervezési eljárást kidolgozása PROJEKT SZERVEZÉS PROJEKT SZERVEZÉS –a különböző teamek tevékenységének szervezése, összehangolása –esetleges konfliktusok kezelése

7 A PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIÓI (2) PROJEKT KOORDINÁLÁS PROJEKT KOORDINÁLÁS –kitűzött határidők betartás, –információáramlás biztosítása PROJEKTIRÁNYÍTÁS PROJEKTIRÁNYÍTÁS –a munkálatok terv szerinti lebonyolítása PROJEKTELLENŐRZÉS PROJEKTELLENŐRZÉS –a projekt futását folyamatosan követő tevékenység ( ki kell terjednie mennyiségi-, minőségi-és funkcionális szempontok figyelembe vételére)

8 A PROJEKT TERVEZÉS FOLYAMATA 1. Projekt ötlet Probléma megállapítás. Értékelés és kiválasztás. 2. Céltervezés Szituációelemzés. Célkoncepció. Projektképzés. Feladatmegfogalmazás. 3. Cél elhatározási döntés Tervezésre érdemesség vizsgálata. Tervezés engedélyezés. 4. Koncepció tervezés Tényállapot elemzés. Megvalósíthatósági tanulmány. Tervezési jelentés. 5. Jóváhagyási döntés A megvalósítás engedélyezése. 6. Kiviteli tervezés Részlettervezés. Kivitelezés. Üzembe helyezés. Befejező munkák. 7. Hasznosítás

9 A hálótervezés Komplex feladatok elemi feladategységekre való felbontása, majd az elemi feladatok logikai kapcsolatának (követő, megelőző, párhuzamos kapcsolat) és időtartamának megállapítása. Komplex feladatok elemi feladategységekre való felbontása, majd az elemi feladatok logikai kapcsolatának (követő, megelőző, párhuzamos kapcsolat) és időtartamának megállapítása. –A logikai háló megrajzolásával az ún. kritikus út meghatározására. –A logikai háló alkalmas a költségek és a munkaerő szükséglet meghatározására és alkalmazása az alábbi előnyökkel jár: teljes tevékenység jól átláthatóvá, ezáltal kezelhetőbbé válik, teljes tevékenység jól átláthatóvá, ezáltal kezelhetőbbé válik, elősegíti a koordinációt, elősegíti a koordinációt, a felelősségi viszonyok tisztábban kirajzolódnak a felelősségi viszonyok tisztábban kirajzolódnak a megvalósítás jobban nyomon követhető, ellenőrizhető, a megvalósítás jobban nyomon követhető, ellenőrizhető, számítógépes alkalmazás igénybevételével gyorsítja a tervezési, ellenőrzési folyamatokat. számítógépes alkalmazás igénybevételével gyorsítja a tervezési, ellenőrzési folyamatokat.

10 Hálótervezési technikák A hálózattervezés általában: sorrendiség, események, átfutási paramétereit és különböző kritikus tényezőt veszi számításba ábrázolja logikus grafikai formában Vonalas ütemterv: (Gantt diagram): vonalas ütemterv projektek kivitelezési időrendjének megtervezésére Vonalas ütemterv: (Gantt diagram): vonalas ütemterv projektek kivitelezési időrendjének megtervezésére kritikus út módszere: CPM : hálódiagramok kritikus útjának megtervezése kritikus út módszere: CPM : hálódiagramok kritikus útjának megtervezése PERT hálótechnika: várt események meghatározása és hozzávezető tevékenység időtartamának valószínűségi becslése PERT hálótechnika: várt események meghatározása és hozzávezető tevékenység időtartamának valószínűségi becslése Stratégiai akciók logikai hálómodellje: általában 10 akciótípus, időhorizontot adott cég profilja, iparági sajátosságai, piaci kilátásai határozzák meg. Stratégiai akciók logikai hálómodellje: általában 10 akciótípus, időhorizontot adott cég profilja, iparági sajátosságai, piaci kilátásai határozzák meg.

11 Gantt-féle diagram Gantt diagramm – vagy sávos ütemterv. (Henry Gantt angol mérnök alkalmazta először az 1900-as éves elején) Gantt diagramm – vagy sávos ütemterv. (Henry Gantt angol mérnök alkalmazta először az 1900-as éves elején) Célja elsősorban időtervezés Célja elsősorban időtervezés Egy adott időponttól kezdődően felrajzoljuk egymás mellé az egymás után végrehajtandó tevékenységeket, illetve egymás alá az egyidejűleg különböző helyeken végrehajtásra kerülőket. Egy adott időponttól kezdődően felrajzoljuk egymás mellé az egymás után végrehajtandó tevékenységeket, illetve egymás alá az egyidejűleg különböző helyeken végrehajtásra kerülőket.

12 IDŐTERVEZÉS Az időtervezés célja: Az időtervezés célja: –A projekt átfutási idejének meghatározása –A részfeladatok, tevékenységek kezdési-és befejezési időpontjának kiszámítása –Az események bekövetkezési időpontjának megállapítása –Az átfutási időt közvetlenül befolyásoló részfeladatok meghatározása (kritikus tevékenységek) –A legkorábbi-és legkésőbbi időpontok meghatározása a nem-kritikus tevékenységeknél

13 Gantt diagramm példa

14 Időtervezés lépései tevékenységek meghatározás – (munkalebontás) tevékenységek meghatározás – (munkalebontás) tevékenységidők meghatározása – (erőforrás- kapacitások, norma idők alapján) tevékenységidők meghatározása – (erőforrás- kapacitások, norma idők alapján) tevékenységek közötti logikai kapcsolat meghatározása (fizikai, technológiai, szervezeti okok) tevékenységek közötti logikai kapcsolat meghatározása (fizikai, technológiai, szervezeti okok) Ütemezés = a minimális átfutási idő meghatározása – minden esemény bekövetkeztére a legkorábbi idő és a legkésőbbi idő meghatározása, minden tevékenységre a legkorábbi kezdés és a legkésőbbi kezdés, valamint a legkorábbi befejezés és a legkésőbbi befejezés meghatározása – azzal a feltétellel, hogy az átfutási idő nem változik Ütemezés = a minimális átfutási idő meghatározása – minden esemény bekövetkeztére a legkorábbi idő és a legkésőbbi idő meghatározása, minden tevékenységre a legkorábbi kezdés és a legkésőbbi kezdés, valamint a legkorábbi befejezés és a legkésőbbi befejezés meghatározása – azzal a feltétellel, hogy az átfutási idő nem változik

15 Háló fajták Hálók Hálók –Tevékenység idő szerint determinisztikus, determinisztikus, stohasztikus, stohasztikus, –Ábrázolás szerint tevékenység élű tevékenység élű tevékenység csomópontú tevékenység csomópontú

16 CPM (Critikal Path Metod) módszer tevékenyég él háló tevékenyég él háló az élhossz a tevékenységi idő az élhossz a tevékenységi idő Legkorábban 8 nap alatt fejezhető be – átfutási idő 8 nap Legkorábban 8 nap alatt fejezhető be – átfutási idő 8 nap Legkorábban 8 nap alatt fejezhető be – átfutási idő 8 nap Pl: 1-2 = anyagrendelés 1-3 =felvonulás 2-4 = anyagszállítás 3-4 =földmunka

17

18 Tartalékidők Teljes tartalék idő - Az az időtartam/érték mely a tevékenység megkezdésének esetleges elhúzódásával a legkedvezőbb esetben még rendelkezésünkre áll. Teljes tartalék idő - Az az időtartam/érték mely a tevékenység megkezdésének esetleges elhúzódásával a legkedvezőbb esetben még rendelkezésünkre áll. Szabad tartalék idő - Az az időmennyiség melynek értékével i-j tevékenység kezdete eltolható anélkül, hogy a rákövetkező(jk) tevékenység legközelebbi kezdési idejét befolyásolná. Csak olyan eseményeknél van ahol csomópont van. Szabad tartalék idő - Az az időmennyiség melynek értékével i-j tevékenység kezdete eltolható anélkül, hogy a rákövetkező(jk) tevékenység legközelebbi kezdési idejét befolyásolná. Csak olyan eseményeknél van ahol csomópont van.

19 Tartalékidők Feltételes - A teljes és a szabad különbözete. Ha elhasználtunk belőle már nem áll rendelkezésünkre. Feltételes - A teljes és a szabad különbözete. Ha elhasználtunk belőle már nem áll rendelkezésünkre. Független - Az az időmennyiség aminek értékével egy adott i-j tevékenység a legkésőbbi időpontban fejeződik be, és még rendelkezésre áll addig az időpontig amíg a következőtevékenység a legkorábbi időpontban kezdődik el. Független - Az az időmennyiség aminek értékével egy adott i-j tevékenység a legkésőbbi időpontban fejeződik be, és még rendelkezésre áll addig az időpontig amíg a következőtevékenység a legkorábbi időpontban kezdődik el.

20 MŰVELETEK A TERVEZÉS SORÁN  Az összes feladat/tevékenység jegyzékbe foglalása.  A feladatok/tevékenységek sorrendjének megállapítása.  A kizárólag egymás után teljesíthető feladatok kijelölése.  Az egyidejűleg elvégezhető feladatok kijelölése.  Az egyes feladatok/tevékenységek időigényének meghatározása.  A teljes projekt időigényének meghatározása.  A kritikus út kijelölése.  Az egyes tevékenységek kezdeti és befejezési időpontjának megállapítása.  Az erőforrás-igény meghatározása.  A költségek meghatározása.  Annak eldöntése, hogy megaprojekttel állunk szemben.  A projekt időtartamában és erőforrás-igényében szükségessé vált változtatások jóváhagyatása.

21 AZ ELEMZÉSI EREDMÉNYEK FINOMÍTÁSA Az első időelemzés és erőforrás ütemezés után csak ritkán kapunk reális, végrehajtható ütemtervet. Ahhoz, hogy a problémák okát megtaláljuk, elemeznünk kell az ütemtervet, meg kell vizsgálnunk: Az első időelemzés és erőforrás ütemezés után csak ritkán kapunk reális, végrehajtható ütemtervet. Ahhoz, hogy a problémák okát megtaláljuk, elemeznünk kell az ütemtervet, meg kell vizsgálnunk: –a tevékenységek közötti kapcsolatokat és a kritikus utat, –a tevékenység időtartamokat, –a tartalékidőket, –az időkorlátokat, –a túlterhelt erőforrásokat, –a tevékenységek költségét.

22 AZ ÁTFUTÁSI IDŐ RÖVIDÍTÉSE A kritikus út módosítása A kritikus út módosítása tevékenységek törlése, vagy összevonása, tevékenységek törlése, vagy összevonása, tevékenységek kapcsolatainak ésszerűsítésével, a felesleges kapcsolatok megszüntetése tevékenységek kapcsolatainak ésszerűsítésével, a felesleges kapcsolatok megszüntetése résztevékenységekre bontás résztevékenységekre bontás A kapcsolati idők és a kapcsolatok jellegének vizsgálata A kapcsolati idők és a kapcsolatok jellegének vizsgálata A határidők vizsgálata A határidők vizsgálata

23 A PROJEKTIRÁNYÍTÁS FELADATA A munkálatok tervnek megfelelő lebonyolítása. A munkálatok tervnek megfelelő lebonyolítása. Szervezet kialakítása. Szervezet kialakítása. Munkálatok irányítása, koordinálása. Munkálatok irányítása, koordinálása. Adminisztratív feladatok lebonyolítása. Adminisztratív feladatok lebonyolítása. Dokumentáció készítése. Dokumentáció készítése. Az ajánlatok teljesítésének, a megrendeléseknek és számla-ellenőrzésnek a felügyelete. Az ajánlatok teljesítésének, a megrendeléseknek és számla-ellenőrzésnek a felügyelete. Határidők tervnek megfelelő betartása. Határidők tervnek megfelelő betartása. Költségvetés tervezése, követése. Költségvetés tervezése, követése. A lebonyolítás folyamatos ellenőrzése. A lebonyolítás folyamatos ellenőrzése. A céltól való eltérés esetén korrigáló intézkedések bevezetése. A céltól való eltérés esetén korrigáló intézkedések bevezetése. Váratlan események bekövetkezésekor a veszteségek minimalizálását biztosító cselekvési alternatívák kidolgozása, bevezetése. Váratlan események bekövetkezésekor a veszteségek minimalizálását biztosító cselekvési alternatívák kidolgozása, bevezetése.

24 AZ IDŐ-ÉS KÖLTSÉGKORLÁTOK VÁLTOZÁSÁT ELŐIDÉZŐ KÖRÜLMÉNYEK Szervezeten belüli okok: Szervezeten belüli okok: projekteredményben végrehajtott módosítás projekteredményben végrehajtott módosítás stratégiai cél változtatása, mely megváltoztatja a projekt prioritási helyzetét stratégiai cél változtatása, mely megváltoztatja a projekt prioritási helyzetét pénzügyi források hiánya pénzügyi források hiánya szervezet belső szabályozásának változása szervezet belső szabályozásának változása technikai problémák elhúzódása technikai problémák elhúzódása belső érdekcsoportok magatartása belső érdekcsoportok magatartása Szervezeten kívüli okok Szervezeten kívüli okok nemzetközi/állami szintű szabályozások nemzetközi/állami szintű szabályozások a megszerezhető közreműködői erőforrások korlátozottsága a megszerezhető közreműködői erőforrások korlátozottsága külső érdekcsoportok magatartása külső érdekcsoportok magatartása

25 PROJEKT SZEREPLŐI

26 A PROJEKT SZERVEZETEK (1) PROJEKT KOORDINÁLÁS PROJEKT KOORDINÁLÁS –egy lebonyolító személy, utasítási jogosultság nélkül ha a munka menete egyszerűbb, áttekinthetőbb és nem nagy a központi beavatkozás iránti igény ha a munka menete egyszerűbb, áttekinthetőbb és nem nagy a központi beavatkozás iránti igény PROJEKT ORIENTÁLT SZERVEZETI TERÜLETEK PROJEKT ORIENTÁLT SZERVEZETI TERÜLETEK –nem épül ki önálló szervezet –projekt vezető = szervezeti egység vezetője TISZTA PROJEKT SZERVEZET TISZTA PROJEKT SZERVEZET –egyedi, bonyolult feladatok –több szakterület képviselői hosszabb időn keresztül dolgoznak együtt –önálló intézményrendszer a projekt időtartamára

27 A PROJEKT SZERVEZETEK (2) INTEGRÁLT PROJEKT SZERVEZET INTEGRÁLT PROJEKT SZERVEZET –a felelősség-megosztás a projektvezető és a cégvezetés között más, mint a tiszta projekt szervezetben –a projektvezető terheltsége kisebb, de nagyobb a valószínűsége a konfliktusoknak a kettős irányítás miatt MÁTRIX SZERVEZET MÁTRIX SZERVEZET –a projekt vezető és a funkcionális területek vezetői egyenrangú partnerként irányítják a projekt munkát a funkcionális vezetők a szakmai tartalomért, a funkcionális vezetők a szakmai tartalomért, a projektvezetők a célok megvalósulásáért, a határidők és költségek betartásáért felelősek a projektvezetők a célok megvalósulásáért, a határidők és költségek betartásáért felelősek

28 A PROJEKT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Teljesítési index =Teljesített tevékenység tervezett költsége / Tervezett tevékenység tervezett költsége Teljesítési index =Teljesített tevékenység tervezett költsége / Tervezett tevékenység tervezett költsége (SPI =BCWP / BCWS) (SPI =BCWP / BCWS) Költségindex= Teljesített tevékenység tervezett költsége / Teljesített tevékenység tényleges költsége (CPI=BCWP/ACWP) Költségindex= Teljesített tevékenység tervezett költsége / Teljesített tevékenység tényleges költsége (CPI=BCWP/ACWP) SPI = Schedule Perfomance Index - Cost Performance Index BCWS = Budgeted Cost of Work Scheduled BCWP = Budgeted Cost of Work Performed ACWP = Actual Costof Work Performed Költség-hozam(cost-benefit) elemzések Költség-hozam(cost-benefit) elemzések Nettó jelenérték (NPV). Belső megtérülési ráta (IRR) Dinamikus megtérülési idő (RC). Haszon-költség ráta (BCR) stb. Költség-eredményesség (cost-effectiveness) Költség-eredményesség (cost-effectiveness) Komplex döntéselemzés (decision analysis) Komplex döntéselemzés (decision analysis)

29 A KOCKÁZATELEMZÉS A kockázati tényezők etikai kockázat (törvényesség, elfogadás, humán szempontok) etikai kockázat (törvényesség, elfogadás, humán szempontok) műszaki kockázat (műszaki feladatok tervezési, kivitelezési hibáinak kiküszöbölése) műszaki kockázat (műszaki feladatok tervezési, kivitelezési hibáinak kiküszöbölése) üzemgazdaságossági kockázat (gazdaságosság, jövedelmezőség) üzemgazdaságossági kockázat (gazdaságosság, jövedelmezőség) szociális és kulturális kockázat (ártalommentesség, személyiség tiszteletben tartása) szociális és kulturális kockázat (ártalommentesség, személyiség tiszteletben tartása) ökológiai kockázat (környezetkímélés, erőforrás- takarékos felhasználás) ökológiai kockázat (környezetkímélés, erőforrás- takarékos felhasználás) politikai kockázat (a műszaki, gazdasági, ökológiai, és szociális környezet változásainak konfliktusmentes kezelés) politikai kockázat (a műszaki, gazdasági, ökológiai, és szociális környezet változásainak konfliktusmentes kezelés)

30 Kockázat menedzsment folyamat, amely során –azonosítjuk –elemezzük a projekt kockázatok hatásait, valamint –tervezzük a bizonytalanságra adandó válaszainkat. Kockázat - olyan bizonytalan esemény vagy körülmény, amely ha bekövetkezik, pozitív vagy negatív hatás gyakorol a projekt céljaira. Kockázat - olyan bizonytalan esemény vagy körülmény, amely ha bekövetkezik, pozitív vagy negatív hatás gyakorol a projekt céljaira.

31 Kockázat menedzsment A kockázat menedzsment fő folyamatai: –Tervezés (Risk Management Planning) –Azonosítás (Risk Identification) –Kvalitatív vizsgálat (Qualitative Risk Analysis) –Kvantitatív vizsgálat (Quantitative Risk Analysis) –Reagálás tervezés (Risk Response Planning) –Mérés és felügyelet (Risk Monitoring and Control)

32 Kockázat elemzés –A konkrét kockázati eseményekhez érték rendelhető: Valószínűség % Valószínűség % A hatás pénzben kifejezhető (kockázat költség) A hatás pénzben kifejezhető (kockázat költség) –Osztályozási rendszer (pl.) Alacsony1-3% (of delivery) Alacsony1-3% (of delivery) Közepes3-8% Közepes3-8% Magas8-15% Magas8-15% Nagyon magas15-25% Nagyon magas15-25% –Az árhoz adandó (delivery cost, contingency %)


Letölteni ppt "Temelésmenedzsment Production Management PROJEKTMENEDZSMENT Készült: Dr Deák Csaba (ME) Készült: Dr Deák Csaba (ME) anyagának felhasználásával."

Hasonló előadás


Google Hirdetések