Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

7. összefoglaló feladat Et old.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "7. összefoglaló feladat Et old."— Előadás másolata:

1 7. összefoglaló feladat Et. 596. old.
©Róth J. Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása Kötelezettségek 7. összefoglaló feladat Et old. Áfa 20 %

2 Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása
©Róth J. Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása 1. Hitelfelvétel (XII. 1.). T 3.Elszámolási betét – K 4.Beruházási és fejl. hitelek 2a. Tárgyi eszköz beszerzés (XII. 1.) :1,2 = eFt. T 1.Beruházások, felújítások – K 4.Beruházási szállítók 2b. Áfa 2 400*0,2= 240 eFt. T 4.Előzetes áfa – K 4.Beruházási szállítók 3/a. Kötvénykibocsátás (XII. 1.). T 3.Elszámolási betét – K 4.Tart. kötvénykib.-ból 3/b. Lebonnyolítási jutalék (XII. 1.). T 5.Egyéb szolg. ktg-ei – K 3.Elszámolási betét 4/a. Váltó továbbforgatása (XII. 1.). T 4.Belföldi szállítók – K 4.Váltótartozások 4/b. Váltótartozás kamata (XII. 1.). T 8.Fizetendő kamatok … – K 4. Váltótartozások

3 Devizás váltótartozás csak számvitel szakirányon.
©Róth J. Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása 5a. Külföldi szállító kiegyenlítése Elsz. betétről (XII. 1.). T 4.Külföldi szállítók – K 3. Elszámolási betét 5b. Árfolyamveszteség (XII. 1.) 1 eP*(160–150) Ft/P = 10 eFt. Külf. száll. árfolyama 900:6=150 Ft/P. T 8. Pénzügyi műv. egyéb ráf. – K 4. Külföldi szállítók Devizás váltótartozás csak számvitel szakirányon. 6/a. Devizás szállító kiegyenlítése devizás váltó kibocsátással (XII. 1.). 4 eP*158 Ft/P = 632 eFt. T 4.Külföldi szállítók – K 4.Devizás váltótartozások 6/b. Váltótartozás kamata 0,2 eP*158 = 31,6 eFt. T 8.Fizetendő kamatok … – K 4.Devizás váltótartozások ,6 6/c. Árf. veszteség (Szállítón) 4eP*(158–150) Ft/P = 32 eFt. T 8. Pü műv. egyéb ráf – K 4. Külföldi szállítók

4 Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása
©Róth J. Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása 7/a. Szállító „kifizetése” váltóval (XII. 5.) 150+(30:2)=165 eFt. T 4.Belföldi szállítók – K 3.Váltóelszám. szla 7/b.Váltó kivezetése. T 3.Váltóelszám. szla – K 3.Váltókövetelések 7/c. Realizált váltókamat (180–150):2 = 15 eFt. T 3.Váltóelsz. szla – K 9.Egyéb kapott (j.) kamatok … 15 7/d. Szállító egyenlegének átutalása (300–100)–165 = 35 eFt. T 4.Belföldi szállítók – K 3.Elszámolási betét 8. Kp. felvét (XII. 10.). T 3.Pénztár – K 3.Elszámolási betét (T 3.Pénztár – K 3.Átvezetési szla T 3.Átvezetési szla – K 3.Elsz. betét) 9. Bérfizetés (XII. 10.). T 4. Jövedelemtartozások – K 3.Pénztár 10. TB átutalása (XII. 10.). T 4.TBK – K 3.Elszámolási betét

5 Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása
©Róth J. Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása 11/a. SZJA átutalása XII. 12.). T 4.SZJA kötelezettségek – K 3.Elszám. betét 11/b. Jövedéki adó átutalása. T 4.Jövedéki adó köt – K 3.Elszám. betét 11/c. Áfa átutalása (4 200 – 2 500) – = 600 eFt. T 4.Áfa pü. elszámolási szla – K 3.Elszám. betét 11/d. Munkavállalói járulék átutalása. T 4.Munkavállalói. jár. köt – K 3.Elszám. betét 11/e. Munkaadói járulék átutalása. T 4.Munkaadói jár. köt – K 3.Elszám. betét 12. Tao. előleg feltöltés (XII. 12.) 1 600–1 000 = 600 eFt. T 4.Társasági adó köt – K 3.Elszám. betét 13a. Beruházási hitel törlesztés (XII. 15.). T 4.Beruházási és fejl. hitelek – K 3.Elszám. betét 13b. Kamatfizetés. T 8.Fizetendő kamatok … – K 3.Elszám. betét

6 Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása
©Róth J. Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása 14/a. Hitelkamat üzembehely-ig (XII. 15.) 2 000*0,12:12*0,5 hó = 10 eFt. T 1.Beruházások, felújítások – K 4.Egyéb rövid lej. köt 14/b. Üzembehelyezés (eszterg.) (XII. 15.) (2. p.)+10 (kam.) = eFt. T 1.Műszaki berend. gépek … – K 1.Beruházások, felújítások 15/a. Import beszerzés (XII. 18.) 10 eDN * 20 Ft/DN = 200 eFt. T 2.Anyagok – K 4.Külföldi szállítók 15/b. Vámterhek 200 * 0,18 = 36 eFt. T 2.Anyagok – K 4.VPOP 15/c. Import ÁFA ( ) * 0,2 = 47,2 eFt. T 3.Import áfa elsz – K 4.VPOP ,2 16/a. Dec. havi bérköltség (XII. 31.). T 5.Bérköltség – K 4.Jövedelemtartozások 16/b. Személyi jellegű egyéb kifizetések (XII. 31.). T 5.Személyi jell. egyéb kif. – K 4.Jövedelemtartozások 16/c. TB juttatások (XII. 31.). T 3.Egyéb követ. (TB-vel szemben) – K 4.Jövedelemtartozások

7 Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása
©Róth J. MUNKAVÁLLALÓK TERHEI 16/d. Nyugdíjjárulék (XII. 31.). T 4.Jövedelemtartozások – K 4.TB kötelezettség 16/e. SZJA levonás: (XII. 31.) T 4.Jövedelemtartozások – K 4.SZJA kötelezettség 16/f. Munkavállalói járulék levonása (XII. 31.). T 4.Jövedelemtartozások – K 4.Munkaváll. jár. kötel 16/g. Előleg levonás (XII. 31.). T 4.Jövedelemtartozások – K 3.MV fiz. előlegek 16/h. Bírói letiltás (XII. 31.). T 4.Jövedelemtartozások – K 4.Bírói letiltás tartozás 16/i. Kártérítés levonása (XII. 31.). T 4.Jövedelemtartozások – K 3.MV szemb. kártérít. igény MUNKAADÓI TERHEK 16/j. Munkaadói járulék (XII. 31.). T 5.Bérjárulékok – K 4.Munkaadói járulék köt 16/k. TB járulék (XII. 31.). T 5.Bérjárulékok – K 4.TB kötelezettség 16/l. Egészségügyi hozzájárulás (EHO) (XII. 31.). T 5.Bérjárulékok – K 4.EHO kötelezettség

8 Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása
©Róth J. Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása 4. Jövedelemtartozások 4/ 145 4/ 300 4/ 10 3/ 50 4/ 70 3/ 20 5/ 1 190 5/ 220 4/ 180 Egyenleg (K) 995 eFt

9 Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása
©Róth J. Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása 17/a. Beruházási hitel kamata (13. pont.) 3 havi kamat = 18 eFt  éves kamat = 18 * 4 = 72; Kamatláb = 72 : 600 = 12% (600–100)*0,12:12*0,5 hó = 2,5 eFt. T 8.Fizetendő kamatok … – K 4.Ktgek, ráf. PIE ,5 17/b. Beruházási hitel kamata (1. és 14. pont) 2 000 * 0,12 : 12 * 0,5 hó = 10 eFt. T 8.Fizetendő kamatok … – K 4.Ktgek, ráf. PIE 17/c. Kötvénytart. kamata (dec. 1-jei) Éves kamat 2 000*0,09 = 180 eFt. T 8.Fizetendő kamatok … – K 4.Ktgek, ráf. PIE 17/d. Kötvénytart. kamata (3. pont) 5 000*0,12:12*1 hó = 50 eFt. T 8.Fizetendő kamatok … – K 4.Ktgek, ráf. PIE 17/e. Váltótartozás kamata (4. pont) 18:6 hó*5 hó = 15 eFt. T 3.Ktgek, ráf. AIE – K 8.Fizetendő kamatok … 17/f. Devizás váltótartozás kamata (6. p.) 0,2 eP:5*4hó*158Ft/P=25,28. T 3.Ktgek, ráf. AIE – K 8.Fizetendő kamatok … ,28

10 Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása
©Róth J. Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása 18. Devizás értékelés és écs. leírás Árf Árf. nyer veszt. Külföldi szállítók (P) (0. és 5. pont) 5e*(160 – 150) = Külföldi szállítók (DN) (15. pont) e*(19 – 20) = Devizás váltótartozás (6. pont ) ,2e*(160 – 158) = 8, ,4 Váltórtartozás kamata (6. pont) ,2 eP:5*4*(160–158)= 0, , Összesen: árf. veszteség ,08 18/a. Külföldi szállítók (P) felértékelése (XII. 31.). T 8.Pü. műv. egyéb ráf. – K 4.Külföldi szállítók 18/b. Külföldi szállítók (DN) leértékelése (XII. 31.). T 4.Külföldi szállítók – K 8.Pü. műv. egyéb ráf 18/c. Devizás váltótartozás felértékelése (XII. 31.). T 8.Pü. műv. egyéb ráf. – K 4.Devizás váltótartozások ,4 18/d. Váltótartozás elhatárolt kamatának felértékelése (XII. 31.). = 0,2 eP : 5 * 4 * (160 – 158) = 0,32 T 3.Ktgek, ráf. AIE – K 8.Pü. műv. egyéb ráf ,32

11 Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása
©Róth J. Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása 18/e. Műszaki berend. értékcsökkenése (14. pont) (XII. 31.). Bekerülési érték – Maradványérték = – 250 = Tárgyévi écs (lineáris) :6év:12 hó*0,5 hó = 15 eFt. T 5.Écs. leírás – K 1.Műszaki berend. …écs 19/a. Szakképzési hozzájárulás (XII. 31.). T 5.Bérjárulékok – K 4.Szakképz. hj. kötel 19/b. Iparűzési adó (XII. 31.) T 8.Egyéb ráfordítások – K 4.Iparűzési adó kötel 20. Társasági adó (XII. 31.). T 8.Eredményt terhelő adók – K 4.Társasági adó kötel 21. Osztalék tartozás JT * 0,2 = eFt (XII. 31.). T 4.MSZE. elsz. szla – 2 db számla K 4. Egyéb rövid lej. köt K 4. Egyéb hosszú lej. köt

12 Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása
©Róth J. Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása 22/a. Beruházási és fejl. hitel átsorolás (13. pont) 4*100=400 eFt. T 4.Beruházási és fejl. hitelek – K 4.Rövid lej. hitelek 22b. Tartós hitel (1. pont) átsorolása 2 000:2 év =1 000 eFt. T 4.Beruházási és fejl. hitelek – K 4.Rövid lej. hitelek

13 Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása
©Róth J. I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt köt. kapcsolt váll-sal szemben Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll-sal szemben Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek ( ) Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós köt. kapcs. váll-sal szemben Tartós köt. egyéb rész. visz. váll-sal szemben Egyéb hosszú lej. köt III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ( ) Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll. … (Szállítók) Váltótartozások (devizás váltótart. nélkül) Rövid lej. köt. kapcsolt… Rövid lej. köt. egyéb… Egyéb rövid lej.kötelezettségek Köt. értékelési különb Származékos ügyletek neg. ért. különb

14 Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása
©Róth J. Kötelezetts. 7. összefoglaló feladat kidolgozása Egyéb rövid lej. kötel. részletezése 4. Társasági adó (2 000–1 000Ny–600Felt.) 400 4. Iparűzési adó (300–140 Ny.) 160 4. Szja 300 4. Előzetes áfa 2 980 4. Fiz. áfa követelés!! 4. Áfa pü-i elszámolása 1 700 4. TB köt. (145 Nyugd.+345 TBJ) 4. Jöv. elsz. Szla ( TB-595) 4. Ber. hitel kamata (14/a. pont) 4. Munkavállalói jár 4. Bírói letiltás 4. Munkaadói járulék 4. Egészségügyi hozz 4. VPOP (36+47,2) 83 4. Szakképzési hj 4. Osztaléktartozás 2 500 Hosszú lej-ból átsororolás ( ) ÖSSZESEN: eFt


Letölteni ppt "7. összefoglaló feladat Et old."

Hasonló előadás


Google Hirdetések