Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közvetett költségek elemzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közvetett költségek elemzése"— Előadás másolata:

1 Közvetett költségek elemzése
8. szeminárium Közvetett költségek elemzése

2 Rugalmasságon alapuló költségelemzés
Elsősorban az üzemi költségek vizsgálati módszere, de jól alkalmazható a közvetlen költségek, illetve a központi általános költségek elemzésére is. Kiindulás: költségcsoportok és költségjellemzők képzése (pl.: gépköltségek költségjellemzője a gépórák száma) Számszerűsítjük az elmúlt időszakok átlagos értékeit → J0 = költségjellemző a leggyakoribb terhelés mellett K0 = költség a leggyakoribb (átlagos ) terhelés mellett Reagálási fok = R = A reagálási fok azt mutatja, hogy 1%-os költségjellemző változás hány százalékos költségváltozást okoz. Költségváltozás százaléka Költségjellemző változás százaléka

3 (Klasszikus) flexibilis költségelemzés I.
KR = K0 x (R x v + 1) KR = műszakilag, gazdaságilag indokolt költség (amit a költségjellemző ‘J’ változása és a reagálási fok ‘R’ indokol) J1 = visszatekintő költségelemzésnél tárgyidőszaki költségjellemző = előretekintő költségelemzésnél a tervezett költségjellemzőt jelenti (ekkor Jt) V = a költségjellemző változását kifejező dinamikus viszonyszám V = J1 / J0 (visszatekintő) V = Jt / J0 (előretekintő) v = a költségjellemző változásának 1-től való eltérése: v = (V-1) K0 = a tényleges költség.

4 (Klasszikus) flexibilis költségelemzés II.
KR = K0 x (R x v + 1) K KR K1 (KR - K0) (K1 - KR) Szükségszerű (indokolt) Egyéb eltérés eltérés Összes eltérés = (K1- K0)

5 (Klasszikus) flexibilis költségelemzés III.
KR = K0 x (R x v + 1) K KtR K1R K1 (KtR - K0) (K1R – KtR) (K1 - K1R) Szükségszerű (indokolt) Szükségszerű (indokolt) Egyéb eltérés eltérés eltérés Összes eltérés = (K1- K0) (KtR - K0) = a tervezett költségjellemzőnek (Jt) a bázis időszaki költségjellemzőtől (J0) való eltérése (az eltérés oka) (K1R - KtR) = a tényleges költségjellemzőnek (J1) a tervezett költségjellemzőtől (J1) való eltérése (az eltérés oka)

6 Lineárisan változó költség = K x R Redukált fix költség = K x (1 – R)
Költségredukálás A reagálási fok másik értelmezése: az R azt mutatja, hogy a költségnek mekkora hányada (hány százaléka) a lineárisan változó költségrész. Lineárisan változó költség = K x R Redukált fix költség = K x (1 – R) A költségredukálás a flexibilis költségelemzés alváltozata, ugyanúgy alkalmazható előretekintő és visszatekintő elemzésre. KR = (K0 x R x V) + K0 x (1 – R) lineárisan vált. ktg redukált fix ktg

7 9. FELADAT

8 FLEXIBILIS MÓDSZER R meghatározása: R = ( K / K0 ): ( J / J0) Gépköltség: 9/10 = 0,9 Üzemirányítás : 4/5 = 0,8 Belső szállítás : 4,2/6 = 0,7 Egyéb költség : 0

9 2. V = J1 / J0 Gépköltség: 24/20 = 1,2 Üzemirányítás: 42 / 40 = 1,05 Belső szállítás: 11/10 = 1,1 Egyéb költség: 0

10 3. KR = K0 * (R * v + 1) Gépköltség: 100 * (0,9*0,2+1) = 118 Üzemirányítás: 80 * (0,8*0,05+1) = 83,2 Belső szállítás: 50 * (0,7*0,1+1) = 53,5 Egyéb költség: 20 * (0+1) = 20 274,7

11 4. Szükségszerű eltérés: (KR – K0)
Gépköltség: 118 – 100 = + 18 Üzemirányítás: 83,2 – 80 = ,2 Belső szállítás: 53,5 –50 = ,5 Egyéb költség: 20 – 20 = + 24,7

12 5. Egyéb eltérések meghatározása: (K1 – KR)
Gépköltség: 115 – 118 = - 3 Üzemirányítás: 85 – 83,2 = + 1,8 Belső szállítás: 49 – 53,5 = - 4,5 Egyéb költség: 21 – 20 = + 1 - 4,7

13 6. Teljes eltérés: (K1 – K0) Gépköltség: 115 – 100 = +15 Üzemirányítás: 85 – 80 = + 5 Belső szállítás: 49 – 50 = Egyéb költség: 21 – 20 = + 1 + 20

14 K0 = 250 KR = 274,7 K1 = 270 +24,7 - 4,7 +20

15 Szöveges elemzés A vizsgált üzemi általános költségek 20eFt-tal emelkedtek az átlagos terhelés költségeihez képest. A költségjellemzők növekedése (gépórák 20%-os, munkaórák 5%-os, szállított mennyiség 10%-os növedése) 24,7 eFt-os költségnövekedést eredményeztek.

16 A költségjellemzőkön kívüli egyéb okok együttesen csökkentették az üzemi általános költségeket 4,7 eFt-tal. Ezen belül költségcsökkenés a gépköltség és a belső szállítás költségeinél figyelhető meg, a többi költségfunkció költsége az egyéb okok miatt emelkedett. További elemzés a költségfunkciók szerint külön-külön…..

17 REDUKCIÓS MÓDSZER Klin = K0 * R * V Gépköltség: 100 * 0,9 *1,2 = 108 Üzemirányítás: 80 *0,8 *1,05 = 67,2 Belső szállítás: 50 * 0,7 * 1,1 = 38,5 Egyéb költség: 20 * 0 = 213,7

18 2. Redukált fix rész: Kfix = K0 * (1 – R)
Gépköltség: 100 *(1 – 0,9) = 10 Üzemirányítás: 80 * (1 – 0,8) = 16 Belső szállítás: 50 * (1 – 0,7) = 15 Egyéb költség: 20 * (1 – 0) = 20 61

19 3. KR meghatározása Gépköltség: 108 + 10 = 118
Üzemirányítás: 67,2+ 16 = ,2 Belső szállítás: 38, = 53,5 Egyéb költség: = 274,7 Szöveges elemzés

20 12. FELADAT

21 1b) lineáris költségek meghatározása
Kidolgozás: 1a) R-ek meghatározása R= költség változása(%)/ költségjellemző változása(%) Rüzemi = 6/12 = 0,5 Rértékesítési = 4/20 = 0,2 Rigazgatási = 1,5/10 = 0,15 1b) lineáris költségek meghatározása Lineáris költség = K * R Közvetlen: 800*1 = 800 Üzemi: *0,5= 200 Értékesítési: 40*0,2= 8 Igazgatási: 20*0,15= 3

22 2) Általános költségek átlagos költségváltozási
2) Általános költségek átlagos költségváltozási tényezője (kidolgozott) Rált.átlag = Σ lineárisált./Σ leggyakoribb terhelés mellettált. Rált.átlag = ( ) / ( ) = = 211 / 460 = 0,

23 3) Összes költség átlagos költségváltozási tényezője
Rössz.átlag = Σ lineáris /Σ leggyakoribb terhelés mellett Rössz.átlag = ( ) / ( ) = = 1011 / 1260 = 0,

24 4) Költségredukálás az összes költségre vonatkozóan
a)Lineárisan változó rész Klineáris = K0 * Rössz.átlag Klineáris = 1 260*0, = 1 011 /vagy (800* *0,5 + 40*0,2 + 20*0,15) = 1 011/ b)Redukált fix rész Kred.fix = K0 * (1 - Rössz.átlag) Kred.fix = 1 260*(1 - 0, ) = 249 /vagy [(800*(1-1)+400*(1-0,5)+40*(1-0,2)+20*(1-0,15)] ( )= 249 /

25 5.) Táblázat hiányzó adatainak kitöltése
1 011 0,802* 211 0,458* 3 0,15 + 1,5 + 10 20 Kp-i ált. ktg.(igazgatási) 8 0,2 + 4 + 20 40 Kp-i ált. ktg.(értékesítési) 200 0,5 + 6 + 12 400 Üzemi ált költség 800 1 Közvetlen költség össz. költség költség-jellemző Lineáris ktg (eFt) R Változás %-a Leggyak. terhelés melletti ktg eFt Megnevezés Közvetett összesen 460 ---- ---- Mindösszesen 1 260 ---- ---- *átlagos

26 13. FELADAT

27 1) Gépköltség reagálási foka
Ismétlés: KR = K0 * (1 + R*v) V = v + 1 KR = KTényleges +/- eltérések Kidolgozás: 1) Gépköltség reagálási foka Ehhez KR = KTényleges = = (eFt) /megtakarítás/ = * (1 + R*0,1) R = 0,7

28 2) Munkaórával kapcsolatos költség (műszakilag-
2) Munkaórával kapcsolatos költség (műszakilag- -gazdaságilag indokolt és tényleges) KR = K0 * (1 + R*v) = * (1 + 0,5*0,25) = = (eFt) Ktényleges = KR = = (eFt) /túllépés/ 3) Egyéb üzemi költség KR = K0 * (1 + R*v) = * (1 + 0,3*0,15) = (eFt) Ktényleges = KR = (eFt)

29 4) Belső anyagmozgatás költsége, reagálási foka
a)Ktényleges meghatározása Ktényleges anyagmozgatás = Σ Ktényleges – Ktöbbi tényleges részköltség Ktényleges = – – – = = (eFt) b)KR = Ktényleges – 120 = – 120 = (eFt) c) = * (1 + R*0,2) R = 0,2

30 5) Táblázat hiányzó adatainak kitöltése
Költségcsoportok Leggyako-ribb terhelés melletti ktg eFt Tényleges költség Ktg.jellemző dinamikus vsz.-a (%) Reag.-i fok KR Gépköltség 90 000 96 200 110 0,7 96 300 Munkaórával kapcs ktg. 54 000 60 900 125 0,5 60 750 Belső anyag-mozg. ktg 32 000 33 400 120 0,2 33 280 Egyéb üzemi ktg. 68 000 71 060 115 0,3 Összesen -

31 6) Eltérések számszerűsítése táblázatban
Megnevezés K0 Szükségszerű eltérés (KR-K0) KR Egyéb eltérés (K1 –KR) K1 Összes eltérés (K1 -K0) Gépköltség 90 +6,3 96,3 -0,1 96,2 +6,2 M.órával kapcs. ktg. 54 +6,75 60,75 +0,15 60,9 +6,9 Belső ag- mozg. ktg. 32 +1,28 33,28 +0,12 33,4 +1,4 Egyéb üzemi ktg. 68 +3,06 71,06 +0 Összesen 244 +17,39 261,39 +0,17 261,56 +17,56 Megj.: az adatok kivételesen millió Ft-ban

32 7) Eltérések szöveges értékelése
A vizsgált időszakban a gépipari vállalat közvetett költ-ségei jelentősen (17,56 mFt-tal) emelkedtek. Az emelke-dés a gépköltségnél 6,2; a munkaórával kapcsolatos költségeknél 6,9; a belső anyagmozgatásnál 1,4; az egyéb üzemi költségnél pedig 3,06 mFt volt. Az eltérés döntő része (+17,39 mFt) szükségszerű volt, a költségjellemző változásából adódott. (Rendre +6,3; +6,75; +1,28; +3,06 mFt) Ennek feltehető oka a termelés volumenének növekedése. Az eltérés szinte minimális (+0,17 mFt-os) része vezethető vissza egyéb tényezőkre, mint például nyersanyagok árának változása. Az egyéb eltérés rendre –0,1; +0,15; +0,12; +0.


Letölteni ppt "Közvetett költségek elemzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések