Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

8. szeminárium Közvetett költségek elemzése. Rugalmasságon alapuló költségelemzés Elsősorban az üzemi költségek vizsgálati módszere, de jól alkalmazható.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "8. szeminárium Közvetett költségek elemzése. Rugalmasságon alapuló költségelemzés Elsősorban az üzemi költségek vizsgálati módszere, de jól alkalmazható."— Előadás másolata:

1 8. szeminárium Közvetett költségek elemzése

2 Rugalmasságon alapuló költségelemzés Elsősorban az üzemi költségek vizsgálati módszere, de jól alkalmazható a közvetlen költségek, illetve a központi általános költségek elemzésére is. Kiindulás: költségcsoportok és költségjellemzők képzése (pl.: gépköltségek költségjellemzője a gépórák száma) Számszerűsítjük az elmúlt időszakok átlagos értékeit → J 0 = költségjellemző a leggyakoribb terhelés mellett K 0 = költség a leggyakoribb (átlagos ) terhelés mellett Reagálási fok = R = A reagálási fok azt mutatja, hogy 1%-os költségjellemző változás hány százalékos költségváltozást okoz. Költségváltozás százaléka Költségjellemző változás százaléka

3 (Klasszikus) flexibilis költségelemzés I. K R = K 0 x (R x v + 1) K R = műszakilag, gazdaságilag indokolt költség (amit a költségjellemző ‘J’ változása és a reagálási fok ‘R’ indokol) J 1 = visszatekintő költségelemzésnél tárgyidőszaki költségjellemző = előretekintő költségelemzésnél a tervezett költségjellemzőt jelenti (ekkor J t ) V = a költségjellemző változását kifejező dinamikus viszonyszám V = J 1 / J 0 (visszatekintő) V = J t / J 0 (előretekintő) v = a költségjellemző változásának 1-től való eltérése: v = (V-1) K 0 = a tényleges költség.

4 (Klasszikus) flexibilis költségelemzés II. K R = K 0 x (R x v + 1) K 0 K R K 1 (K R - K 0 ) (K 1 - K R ) Szükségszerű (indokolt) Egyéb eltérés eltérés Összes eltérés = (K 1 - K 0 )

5 (Klasszikus) flexibilis költségelemzés III. K R = K 0 x (R x v + 1) K 0 K t R K 1 R K 1 (K t R - K 0 ) (K 1 R – K t R ) (K 1 - K 1 R ) Szükségszerű (indokolt) Szükségszerű (indokolt) Egyéb eltérés eltérés eltérés Összes eltérés = (K 1 - K 0 ) (K t R - K 0 ) = a tervezett költségjellemzőnek (J t ) a bázis időszaki költségjellemzőtől (J 0 ) való eltérése (az eltérés oka) (K 1 R - K t R ) = a tényleges költségjellemzőnek (J 1 ) a tervezett költségjellemzőtől (J 1 ) való eltérése (az eltérés oka)

6 Költségredukálás A reagálási fok másik értelmezése: az R azt mutatja, hogy a költségnek mekkora hányada (hány százaléka) a lineárisan változó költségrész. Lineárisan változó költség = K x R Redukált fix költség = K x (1 – R) A költségredukálás a flexibilis költségelemzés alváltozata, ugyanúgy alkalmazható előretekintő és visszatekintő elemzésre. K R = (K 0 x R x V) + K 0 x (1 – R) lineárisan vált. ktg redukált fix ktg

7 9. FELADAT

8 FLEXIBILIS MÓDSZER 1.R meghatározása: R = (  K / K 0 ): (  J / J 0 ) Gépköltség: 9/10 = 0,9 Üzemirányítás :4/5 = 0,8 Belső szállítás : 4,2/6 = 0,7 Egyéb költség : 0

9 2. V = J 1 / J 0 Gépköltség:24/20 = 1,2 Üzemirányítás: 42 / 40 = 1,05 Belső szállítás:11/10 = 1,1 Egyéb költség:0

10 3. K R = K 0 * (R * v + 1) Gépköltség:100 * (0,9*0,2+1) = 118 Üzemirányítás:80 * (0,8*0,05+1) = 83,2 Belső szállítás:50 * (0,7*0,1+1) = 53,5 Egyéb költség:20 * (0+1) = 20 274,7

11 4. Szükségszerű eltérés: (K R – K 0 ) Gépköltség:118 – 100=+ 18 Üzemirányítás:83,2 – 80= + 3,2 Belső szállítás:53,5 –50= + 3,5 Egyéb költség:20 – 20= 0 + 24,7

12 5. Egyéb eltérések meghatározása: (K 1 – K R ) Gépköltség: 115 – 118= - 3 Üzemirányítás: 85 – 83,2=+ 1,8 Belső szállítás: 49 – 53,5= - 4,5 Egyéb költség:21 – 20= + 1 - 4,7

13 6. Teljes eltérés: (K 1 – K 0 ) Gépköltség:115 – 100=+15 Üzemirányítás:85 – 80= + 5 Belső szállítás: 49 – 50= - 1 Egyéb költség:21 – 20= + 1 + 20

14 K 0 = 250K R = 274,7 K 1 = 270 +24,7- 4,7 +20

15 Szöveges elemzés A vizsgált üzemi általános költségek 20eFt-tal emelkedtek az átlagos terhelés költségeihez képest. A költségjellemzők növekedése (gépórák 20%-os, munkaórák 5%-os, szállított mennyiség 10%-os növedése) 24,7 eFt-os költségnövekedést eredményeztek.

16 A költségjellemzőkön kívüli egyéb okok együttesen csökkentették az üzemi általános költségeket 4,7 eFt-tal. Ezen belül költségcsökkenés a gépköltség és a belső szállítás költségeinél figyelhető meg, a többi költségfunkció költsége az egyéb okok miatt emelkedett. További elemzés a költségfunkciók szerint külön- külön…..

17 REDUKCIÓS MÓDSZER 1.K lin = K 0 * R * V Gépköltség:100 * 0,9 *1,2= 108 Üzemirányítás:80 *0,8 *1,05= 67,2 Belső szállítás: 50 * 0,7 * 1,1= 38,5 Egyéb költség:20 * 0= 0 213,7

18 2. Redukált fix rész: K fix = K 0 * (1 – R) Gépköltség:100 *(1 – 0,9)=10 Üzemirányítás: 80 * (1 – 0,8)=16 Belső szállítás: 50 * (1 – 0,7)=15 Egyéb költség:20 * (1 – 0)=20 61

19 3. K R meghatározása Gépköltség:108 + 10=118 Üzemirányítás: 67,2+ 16= 83,2 Belső szállítás:38,5 + 15= 53,5 Egyéb költség:0 + 20= 20 274,7 Szöveges elemzés

20 12. FELADAT

21 Kidolgozás: 1a) R-ek meghatározása R= költség változása(%)/ költségjellemző változása(%) R üzemi = 6/12 = 0,5 R értékesítési = 4/20 = 0,2 R igazgatási = 1,5/10 = 0,15 1b) lineáris költségek meghatározása Lineáris költség = K * R Közvetlen:800*1 = 800 Üzemi: 400*0,5= 200 Értékesítési: 40*0,2= 8 Igazgatási: 20*0,15= 3

22 2) Általános költségek átlagos költségváltozási tényezője (kidolgozott) R ált.átlag = Σ lineáris ált. /Σ leggyakoribb terhelés mellett ált. R ált.átlag = (200+8+3) / (400+40+20) = = 211 / 460 = 0,4586956

23 3) Összes költség átlagos költségváltozási tényezője R össz.átlag = Σ lineáris /Σ leggyakoribb terhelés mellett R össz.átlag = (800+200+8+3) / (800+400+40+20) = = 1011 / 1260 = 0,8023809

24 4) Költségredukálás az összes költségre vonatkozóan a)Lineárisan változó rész K lineáris = K 0 * R össz.átlag K lineáris = 1 260*0,8023809 = 1 011 /vagy (800*1 + 400*0,5 + 40*0,2 + 20*0,15) 800 + 200 + 8 + 3 = 1 011/ b)Redukált fix rész K red.fix = K 0 * (1 - R össz.átlag ) K red.fix = 1 260*(1 - 0,8023809) = 249 /vagy [(800*(1-1)+400*(1-0,5)+40*(1-0,2)+20*(1-0,15)] (0 +200 + 32+ 17 )= 249 /

25 5.) Táblázat hiányzó adatainak kitöltése 1 0110,802* 211 0,458* 30,15 + 1,5 + 10 20Kp-i ált. ktg.(igazgatási) 80,2+ 4+ 20 40Kp-i ált. ktg.(értékesítési) 2000,5+ 6+ 12400Üzemi ált költség 8001+ 10 800Közvetlen költség össz. költség költség- jellemző Lineáris ktg (eFt) R Változás %-a Leggyak. terhelés melletti ktg eFt Megnevezés *átlagos Közvetett összesen460---- 1 260---- Mindösszesen

26 13. FELADAT

27 Ismétlés:K R = K 0 * (1 + R*v) V = v + 1 K R = K Tényleges +/- eltérések Kidolgozás: 1) Gépköltség reagálási foka Ehhez K R = K Tényleges + 100 = 96 200 + 100 = 96 300 (eFt) / megtakarítás/ 96 300 = 90 000 * (1 + R*0,1) R = 0,7

28 2) Munkaórával kapcsolatos költség (műszakilag- -gazdaságilag indokolt és tényleges) K R = K 0 * (1 + R*v) = 54 000 * (1 + 0,5*0,25) = = 60 750 (eFt) K tényleges = K R + 150 = 60 750 + 150 = 60 900 (eFt) /túllépés/ 3) Egyéb üzemi költség K R = K 0 * (1 + R*v) = 68 000 * (1 + 0,3*0,15) = 71 060 (eFt) K tényleges = K R = 71 060 (eFt)

29 4) Belső anyagmozgatás költsége, reagálási foka a)K tényleges meghatározása K tényleges anyagmozgatás = Σ K tényleges – K többi tényleges részköltség K tényleges = 261 560 – 96 200 – 60 900 – 71 060 = = 33 400 (eFt) b)K R = K tényleges – 120 = 33 400 – 120 = 33 280 (eFt) c)33 280 = 32 000 * (1 + R*0,2) R = 0,2

30 5) Táblázat hiányzó adatainak kitöltése Költségcsoportok Leggyako- ribb terhelés melletti ktg eFt Tényleges költség eFt Ktg.jellemző dinamikus vsz.-a (%) Reag.-i fok KRKR Gépköltség90 00096 2001100,796 300 Munkaórával kapcs ktg. 54 00060 9001250,560 750 Belső anyag- mozg. ktg 32 00033 4001200,233 280 Egyéb üzemi ktg. 68 00071 0601150,371 060 Összesen244 000261 560--261 390

31 6) Eltérések számszerűsítése táblázatban MegnevezésK0K0 Szükségszerű eltérés (K R -K 0 ) KRKR Egyéb eltérés (K 1 –K R ) K1K1 Összes eltérés (K 1 -K 0 ) Gépköltség90+6,396,3-0,196,2+6,2 M.órával kapcs. ktg. 54+6,7560,75+0,1560,9+6,9 Belső ag- mozg. ktg. 32+1,2833,28+0,1233,4+1,4 Egyéb üzemi ktg. 68+3,0671,06+071,06+3,06 Összesen244 +17,39 261,39 +0,17 261,56 +17,56 Megj.: az adatok kivételesen millió Ft-ban

32 7) Eltérések szöveges értékelése A vizsgált időszakban a gépipari vállalat közvetett költ- ségei jelentősen (17,56 mFt-tal) emelkedtek. Az emelke- dés a gépköltségnél 6,2; a munkaórával kapcsolatos költségeknél 6,9; a belső anyagmozgatásnál 1,4; az egyéb üzemi költségnél pedig 3,06 mFt volt. Az eltérés döntő része (+17,39 mFt) szükségszerű volt, a költségjellemző változásából adódott. (Rendre +6,3; +6,75; +1,28; +3,06 mFt) Ennek feltehető oka a termelés volumenének növekedése. Az eltérés szinte minimális (+0,17 mFt-os) része vezethető vissza egyéb tényezőkre, mint például nyersanyagok árának változása. Az egyéb eltérés rendre –0,1; +0,15; +0,12; +0.


Letölteni ppt "8. szeminárium Közvetett költségek elemzése. Rugalmasságon alapuló költségelemzés Elsősorban az üzemi költségek vizsgálati módszere, de jól alkalmazható."

Hasonló előadás


Google Hirdetések