Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 12. szeminárium Mérlegelemzés. 2 Tágabb értelemben: magában fogalja a vagyoni, a pénzügyi, a jövedelmi helyzet és a költségek elemzését, értékelését.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 12. szeminárium Mérlegelemzés. 2 Tágabb értelemben: magában fogalja a vagyoni, a pénzügyi, a jövedelmi helyzet és a költségek elemzését, értékelését."— Előadás másolata:

1 1 12. szeminárium Mérlegelemzés

2 2 Tágabb értelemben: magában fogalja a vagyoni, a pénzügyi, a jövedelmi helyzet és a költségek elemzését, értékelését. Célja: - feltárja azokat a tényeket és összefüggéseket, amelyeket a beszámoló közvetlenül nem mutat be (Információs funkció) - a vezetői döntések, a vállalkozás értékelése (Ellenőrzési funkció) - a beszámolóból nyert felismerések felhasználásával az optimális jövőbeli intézkedéseket készíti elő (Tervezési funkció) 1) Vagyoni helyzet elemzése - vertikális mérlegelemzés (mutatószámokkal) - horizontális mérlegelemzés (mutatószámokkal) 2) Pénzügyi helyzet elemzése - likviditáselemzés (likviditási mérlegekkel) - Cash flow-kimutatás - tőkeforgalmi kimutatás - mutatószámokkal 3) Jövedelmi helyzet elemzése - mutatószámokkal - fedezeti összeg elemzése - eredménytervezés, optimalizálás

3 3 Pénzügyi helyzet elemzése Fogalmak: Mobilitás: a vállalkozás eszközeinek dologi formából pénzformába történő átalakulás sorrendiségét, sebességét jelenti. Likviditás: realizált mobilitást jelent, olyan fizetőképességet, amely biztosítja az esedékes fizetési kötelezettségek pontos teljesítését. Esedékesség: a kötelezettségek fizetési határidejének lejárta. Likviditási mérleg: olyan kimutatás, amely az eszközöket mobilitásuk, a forrásokat pedig esedékességük szerint csoportosítva állítja egymással szembe annak megállapítása érdekében, hogy fizetőképes-e a vállalkozás, fennáll-e a pénzügyi egyensúly. (↔hagyományos mérleg) Fajtái: - időhorizontját tekintve: statikus vagy dinamikus mérlegek, - fokozatok száma szerint: négy vagy több fokozatú mérlegek

4 4 Négyfokozatú statikus likviditási mérleg, 20X1. ESZKÖZÖKFORRÁSOK I. Likvid eszközökI. Azonnal esedékes kötelezettségek PénzeszközökLejárt, de még ki nem egyenlített köt. II. Mobil eszközökII. Rövid határidőn belül esed. köt. KövetelésekÁlt. 1 évnél rövidebb idő alatt esedékes köt. Forgatási célú értékpapírokKöltségek, ráford. passzív időbeli elhat. Bevételek aktív időbeli elhatárolásaCéltartalékok III. Mobilizálható eszközökIII. Később esedékes kötelezetts. Eladható vásárolt és saját term. készletÁlt. 1 évnél hosszabb idő alatt esedékes köt Költségek, ráford. passzív időbeli elhat. Céltartalékok IV. Immobil eszközökIV. Vissza nem fizetendő források Lekötött, korlátozottan forgalomképes, nem eladható, nem értékesítési szándékkal beszerzett eszközök (tárgyi eszközök, immat. javak, bef. pü- i eszközök, elfekvő készletek) Forrás jellegéből fakadóan ide soroltak (saját tőke) Elszámolás-technikai okokra visszavezethető eszközök (ktgek, ráford. aktív időbeli elhat, halasztott ráford.) Elszámolás-technikai okokra visszavezethető források (bevételek passzív időbeli elhat., halasztott bevételek)

5 5 Likviditási mérlegek A likviditási rátákat a likviditási mérlegek fokozatai alapján számíthatjuk ki 1) Készpénz likviditási ráta: E.oldal I. fokozata / F.oldal (I+II) fokozata 2) Likviditási gyorsráta: E.oldal (I+II) fokozata / F.oldal (I+II) fokozata 3) Likviditási ráta: E.oldal (I+II+III) fokozata / F.oldal (I+II) fokozata

6 6 Mérlegelemzés 4. feladat I. rész TK 342. oldal

7 7 A, 4 fokozatú statikus likviditási mérleg összeállítása Kiegészítő információk: –250 eFt már lejárt kötelezettség –a társasági adó túlfizetés jövőre kerül beszámításra –van lekötött (elkülönített) pénzeszköz: 7 190 eFt –a céltartalék képzés kötelezettségekkel kapcsolatos, április 25-én rendeződik.

8 8 12 430 Eladható készletek III. Később esedékes köt. 12 430 III. Mobilizálható eszközök 2 500 Értékpapírok 6 458-1 000 = 5458 Követelések II. Rövid határidőn belül esedékes köt 7 958 II. Mobil eszközök 10 692 – 7 190 Pénzeszközök I. Azonnal esedékes kötelezettségek 3 502 I. Likvid eszközök ForrásokEszközök Négyfokozatú statikus likviditási mérleg, 20X1.

9 9 I-IV. ÖSSZESEN 85 000 I-IV. ÖSSZESEN I-III. ÖSSZESEN 23 890 I-III. ÖSSZESEN I-II. ÖSSZESEN 11 460 I-II. ÖSSZESEN I. ÖSSZESEN 3 502 I. ÖSSZESEN 1 000 ”Lekötött” követelés 7 190 Lekötött pénzeszközök 52 920 Befektetett eszközök IV. Vissza nem fizetendő források 61 110 IV. Immobil eszközök ForrásokEszközök

10 10 4 650 Hosszú lej köt. 12 430 Eladható készletek 4 650 III. Később esedékes köt. 12 430 III. Mobilizálható eszközök 100 Céltartalékok 2 500 Értékpapírok 6 450-250 Rövid lejáratú kötelezettségek 6 458-1 000 = 5458 Követelések 6 300 II. Rövid határidőn belül esedékes köt 7 958 II. Mobil eszközök 250 Már lejárt kötelezettségek 10 692 – 7 190 Pénzeszközök 250 I. Azonnal esedékes kötelezettségek 3 502 I. Likvid eszközök ForrásokEszközök Négyfokozatú statikus likviditási mérleg, 20X1.

11 11 85 000 I-IV. ÖSSZESEN 85 000 I-IV. ÖSSZESEN 11 200 I-III. ÖSSZESEN 23 890 I-III. ÖSSZESEN 6 550 I-II. ÖSSZESEN 11 460 I-II. ÖSSZESEN 250 I. ÖSSZESEN 3 502 I. ÖSSZESEN 1 000 ”Lekötött” követelés 7 190 Lekötött pénzeszközök 73 800 Saját tőke 52 920 Befektetett eszközök 73 800 IV. Vissza nem fizetendő források 61 110 IV. Immobil eszközök ForrásokEszközök

12 12 85 000 I-IV. ÖSSZESEN 85 000 I-IV. ÖSSZESEN 11 200 I-III. ÖSSZESEN 23 890 I-III. ÖSSZESEN 6 550 I-II. ÖSSZESEN 11 460 I-II. ÖSSZESEN 250 I. ÖSSZESEN 3 502 I. ÖSSZESEN ForrásokEszközök Likviditási ráták: 1) Készpénz likviditási ráta: E. I. / F. ( I+II) = 3 502 / 6 550 = 0,534 2) Likviditási gyorsráta: E. (I+II) / F. ( I+II) = 11 460 / 6 550 = 1,749 3) Likviditási ráta: E. (I+II+III) / F. ( I+II) = 23 890 / 6 550 = 3,647

13 13 Az újratermelési folyamat körforgása SzállítókAnyagokBefejezetlen termelés KésztermékekVevők Áruk Pénz

14 14 Többfokozatú statikus likviditási mérleg 1) Ki kell számítani az egy napi forgalmat, amely az eszközök és források előző időszaki átlagos 1 napi jellemzője: 1 napi forgalom (forgási sebesség) = Az 1 napi forgalom értelmezése néhány kiemelt vagyonrésznél: - vevőknél: egy napi befolyás - készterméknél: egy napi értékesítés utókalkulált önköltségen - befejezetlen termelésnél: egy napi raktárravétel utókalkulált önköltségen - anyagoknál: egy napi felhasználás tényleges beszerzési áron - áruknál: egy napi értékesítés tényleges beszerzési áron - szállítóknál: egy napi átutalás a szállítóknak. 2) Meg kell határozni a forgási időt, amely alatt azt az időtartamot értjük, amíg egy vagyonrész adott állománya átmegy az újratermelési folyamat adott szakaszán. Azt mutatja, hogy hány nap kell ahhoz, hogy az egyik vagyonrészből egy másik vagyonrész legyen: Forgási idő = Előző időszaki mozgás (forgalom) Időszak napjainak száma Vagyonrész záró állománya 1 napi forgalom

15 15 Többfokozatú statikus likviditási mérleg 3) Ki kell számítani az eszközök likviditási idejét. A likviditási idő egy vagyonrész pénzzé válásának időtartamát jelenti. Az adott eszköz állapotát közvetlenül megelőző eszköz likviditási idejéhez hozzáadjuk a saját szakasz forgási idejét. - Vevők: likviditási idő (L) = forgási idő (F) - Késztermékek (L): Vevők (L) + Késztermék (F) - Befejezetlen termelés (L): Késztermék (L) + Befejezetlen termelés (F) 4) A forrásoknál az esedékességi időt kell meghatározni. Ez azt mutatja meg, hogy egy adott kötelezettség záró állománya átlagosan hány nap alatt kerül kifizetésre. 5) Meg kell határozni a több fokozatú likviditási mérleg egyes fokozataiba kerülő értékeket. Ez egy-egy vagyonrész esetében az 1 napi forgalom és a megfelelő likviditási fokozatban eltöltött napok számának szorzataként számítható ki.

16 16 Hatfokozatú statikus likviditási mérleg, 20X1. ESZKÖZÖKFORRÁSOK I. Likvid eszközökI. Azonnal esedékes kötelezettségek II. 15 napon belül likvid eszközökII. 15 napon belül esedékes köt. III. 30 napon belül likvid eszközökIII. 30 napon belül esedékes köt. IV. 60 napon belül likvid eszközökIV. 60 napon belül esedékes köt. V. 120 napon belül likvid eszközökV. 120 napon belül esedékes köt. VI. Meghatározott helyzetben likvid eszközök VI. Meghatározott helyzetben esedékes források

17 17 Mérlegelemzés 4. feladat II. rész TK 342. oldal

18 18 B) 6 fokozatú statikus likviditási mérleg összeállítása Likviditási mérlegbe állítás 15 napon belül likvid eszközök : 15 x 150 = 2 250 eFt 30 napon belül likvid eszközök : 13 x 150 = 1 950 eFt 4 200 eFt 28 nap4 200 eFt / 150 eFt/nap = 28 nap 13 500 eFt / 90 nap = 150 eFt/nap (1 napi befolyás) 4 200 eFt1. Vevők Likviditási idők Forgási időkForgási sebesség (1 napi forgalom) Záró állományEszköz

19 19 B) 6 fokozatú statikus likviditási mérleg összeállítása Likviditási mérlegbe állítás 30 napon belül likvid eszközök: 2 x 125 = 250 eFt 60 napon belül likvid eszközök: 30 x 125 = 3 750 eFt 120 napon belül likvid eszközök: 22 x 125 = 2 750 eFt 6 750 eFt 28 + 54 = 82 nap 6 750 eFt / 125 eFt/nap = 54 nap 11 250 eFt / 90 nap = 125 eFt/nap (1 napi értékesítés utókalkulált költségen) 6 750 eFt2. Kész- termék Likviditási idők Forgási időkForgási sebesség (1 napi forgalom) Záró állományEszköz

20 20 B) 6 fokozatú statikus likviditási mérleg összeállítása Likviditási mérlegbe állítás 120 napon belül likvid eszközök: 16 x 130 = 2 080 eFt 82 + 16 = 98 nap 2 080 eFt / 130 eFt/nap = 16 nap 11 700 eFt / 90 nap = 130 eFt/nap (1 napi raktárra vétel utókalkulált költségen) 2 080 eFt3. Befejezetlen termelés Likviditási idők Forgási időkForgási sebesség (1 napi forgalom) Záró állomány Eszköz

21 21 B) 6 fokozatú statikus likviditási mérleg összeállítása Likviditási mérlegbe állítás 120 napon belül likvid eszközök : 22 x 100 = 2 200 eFt 120 napon túl likvid eszközök: 14 x 100 = 1 400 eFt 3 600 eFt 98 + 36 =134 nap 3 600 eFt / 100 eFt/nap = 36 nap 9 000 eFt/90 nap = 100 eFt/nap (1 napi felhasználás tényleges beszerzési áron) 3 600 eFt4. Anyagok Likviditási idők Forgási időkForgási sebesség (1 napi forgalom) Záró állomány Eszköz

22 22 B) 6 fokozatú statikus likviditási mérleg összeállítása Likviditási mérlegbe állítás 15 napon belül esedékes köt.: 15 x 120 = 1 800 eFt 30 napon belül esedékes köt : 15 x 120 = 1 800 eFt 60 napon belül esedékes köt : 1,5 x 120 = 180 eFt 3 780 eFt 31,5 nap3 780 eFt / 120 eFt/nap = 31,5 nap 10 800 eFt / 90 nap = 120 eFt/nap (1 napi kiegyenlítés) 3 780 eFt5. Szállítók Esedékességi idők Forgási időkForgási sebesség (1 napi forgalom) Záró állomány Forrás

23 23 6 fokozatú statikus likviditási mérleg 20X1. … IV.3 770IV. 60 napon belül likv. e. 30 nap * 125 eFt/nap = 3 750Késztermékek 1 hó * 20 = 20Munkaváll. előleg 2 080Befejezetlen termelés 22 nap * 125 eFt/nap = 2 750Késztermékek V.7 068V. 120 napon belül likv. e. 22 nap * 100 eFt/nap = 2 200Anyagok 78 eFt – (2*20) = 38 Munkaváll. előleg 1 hó * 20 = 20 Munkaváll. előleg 15 nap * 150 eFt/nap = 2 250Vevők II.2 450II. 15 napon belül likv.eszk. 3 500Bankbetét Lejárt2Pénztár 180Ktvetéssel sz. köv. I.3 502I. Likvid eszközök 2 nap * 125 eFt/nap = 250Késztermékek 13 nap * 150 eFt/nap = 1 950Vevők III.2 200III. 30 napon belül likv. e. Folyt köv.! Munkavállalókkal szembeni követelés: Egyéb követelések: 258 - Költségvetési követelés180 Munkavállalókkal szemben 78

24 24 6 fokozatú statikus likviditási mérleg 20X1. … I+II+III+IV. Összesen (június 20-án es.) 1 000Váltókövetelések I+II+III. Összesen (Tao előleg) 1 000Lekötött követelések I. Összesen I+II. Összesen Mindösszesen I+II+III+IV+V. Összesen VI.66 010 VI. Meghatározott helyzetben likvid eszközök 78 eFt – (2*20) = 38Munkaváll. előleg 22 nap * 100 eFt/nap = 2 200Anyagok 2 080Befejezetlen termelés 22 nap * 125 eFt/nap = 2 750Késztermékek 14 nap * 100 eFt/nap = 1 400Anyagok V.7 068V. 120 napon belül likv. e. 7 190Lekötött pénzeszközök 52 920Befektetett eszközök (lejárat: szept.5.) 2 500Értékpapírok I+II+III+IV. Összesen I+II+III. Összesen I. Összesen I+II. Összesen Mindösszesen I+II+III+IV+V. Összesen

25 25 6 fokozatú statikus likviditási mérleg 20X1. … 15 nap * 120 eFt/nap = 1800Szállítók ( 2. hó 10-én) 500Váltótartozások 780IV. 60 napon belül es. köt.3 770IV. 60 … 1,5 nap * 120 eFt/nap = 180Szállítók3 750Késztermékek (2. hó 25-én) 100Forgóeszköz hitelek20Munkaváll. (4. hó 20-án a 25%-a) 250Kötvénytartozás2 080Befejezetlen (3-4. hó 25-én) 200Forgóeszköz hitelek2 750Késztermékek 550V. 120 napon belül es. köt.7 068V. 120… (4. hó 25-én rendeződik) 100Céltartalékok2 200Anyagok 38Munkaváll. (esedékes: általában hó eleje) 400Jövedelemtartozás20Munkaváll. (ktgvetés: 15-e) 970 – 820 = 150Adótartozások2 250Vevők 2 520II. 15 napon belül es. kötel.2 450II. 15… 3 500Bankbetét (a) pontból ismert) 250Már lejárt tartozás2Pénztár (esedékes 15-én) 170TB kötelezettség180Ktgvetés 250I. Azonnal esedékes köt.3 502I. (1. hó 25-én) 100Forgóeszköz hitelek250Késztermékek 15 nap * 120 eFt/nap = 1800Szállítók1 950Vevők 1 900III. 30 napon belül es. köt.2 200III. 30 … Folyt köv.!

26 26 6 fokozatú statikus likviditási mérleg 20X1. … 3 650Beruházási hitelek1 000 Váltókövetelések 4 670 I-III. Összesen8 152I-III. Összesen 1 000 Lekötött követelések 250 I. Összesen3 502I. Összesen 2 770 I-II. Összesen5 952I-II. Összesen 85 000 Mindösszesen85 000Mindösszesen 6 000 I-V. Összesen18 990I-V. Összesen 5 450 I-IV. Összesen11 922I-IV. Összesen 79 000 VI. Meghatározott helyzetben esedékes forr. 66 010VI. Meghat.. 38Munkaváll. (4. hó 25-én rendeződik) 100Céltartalékok2 200Anyagok (4. hó 20-án a 25%-a) 250Kötvénytartozás2 080Befejezetlen (3-4. hó 25-én) 200Forgóeszköz hitelek2 750Késztermékek 1 200 – 4*100 = 800Forgóeszköz hitelek1 400 Anyagok 550V. 120 napon belül es. köt.3 502V. 120… 0Passzív időbeli elhatárolás (bev.)7 190 Lekötött pénzeszközök 73 800Saját tőke52 920 Befektetett eszközök 1 000 – 250 = 750Kötvénytartozások2 500 Értékpapírok 9,59% 4,12% 7.00% 100% 22,34% 14.03% 5,49% 0,29% 3,26% 100% 7,06% 6,41%

27 27 Mérlegelemzés 9. feladat TK 344. oldal

28 28 66Anyagok Befejezetlen termelés 3017 (= 30-13) Késztermékek 13 (= likviditási idő) Vevők Likviditási időForgási időMegnevezés

29 29 A, Hiányzó forgási és likviditási idők Befejezetlen termelés 1 napi raktárra vétel: 2 700 eFt / 360 nap = 7 500 Ft / nap Befejezetlen termelés forgási idő: 157 500 Ft / 7 500 Ft / nap = 21 nap

30 30 6615 (= 66-51) Anyagok 51 (= 30+21) 21Befejezetlen termelés 3017Késztermékek 13 Vevők Likviditási időForgási időMegnevezés

31 31 B, Késztermék mérlegértéke Késztermék 1 napi értékesítés: 2 808 eFt / 360 nap = 7 800 Ft / nap Záró állomány: 7 800 Ft / nap * 17 nap = 132 600 Ft


Letölteni ppt "1 12. szeminárium Mérlegelemzés. 2 Tágabb értelemben: magában fogalja a vagyoni, a pénzügyi, a jövedelmi helyzet és a költségek elemzését, értékelését."

Hasonló előadás


Google Hirdetések