Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

12. szeminárium Mérlegelemzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "12. szeminárium Mérlegelemzés."— Előadás másolata:

1 12. szeminárium Mérlegelemzés

2 Mérlegelemzés Tágabb értelemben: magában fogalja a vagyoni, a pénzügyi, a jövedelmi helyzet és a költségek elemzését, értékelését. Célja: - feltárja azokat a tényeket és összefüggéseket, amelyeket a beszámoló közvetlenül nem mutat be (Információs funkció) - a vezetői döntések, a vállalkozás értékelése (Ellenőrzési funkció) - a beszámolóból nyert felismerések felhasználásával az optimális jövőbeli intézkedéseket készíti elő (Tervezési funkció) 1) Vagyoni helyzet elemzése - vertikális mérlegelemzés (mutatószámokkal) - horizontális mérlegelemzés (mutatószámokkal) 2) Pénzügyi helyzet elemzése - likviditáselemzés (likviditási mérlegekkel) - Cash flow-kimutatás - tőkeforgalmi kimutatás - mutatószámokkal 3) Jövedelmi helyzet elemzése - fedezeti összeg elemzése - eredménytervezés, optimalizálás

3 Pénzügyi helyzet elemzése
Fogalmak: Mobilitás: a vállalkozás eszközeinek dologi formából pénzformába történő átalakulás sorrendiségét, sebességét jelenti. Likviditás: realizált mobilitást jelent, olyan fizetőképességet, amely biztosítja az esedékes fizetési kötelezettségek pontos teljesítését. Esedékesség: a kötelezettségek fizetési határidejének lejárta. Likviditási mérleg: olyan kimutatás, amely az eszközöket mobilitásuk, a forrásokat pedig esedékességük szerint csoportosítva állítja egymással szembe annak megállapítása érdekében, hogy fizetőképes-e a vállalkozás, fennáll-e a pénzügyi egyensúly. (↔hagyományos mérleg) Fajtái: - időhorizontját tekintve: statikus vagy dinamikus mérlegek, - fokozatok száma szerint: négy vagy több fokozatú mérlegek

4 Négyfokozatú statikus likviditási mérleg, 20X1.
ESZKÖZÖK FORRÁSOK I. Likvid eszközök I. Azonnal esedékes kötelezettségek Pénzeszközök Lejárt, de még ki nem egyenlített köt. II. Mobil eszközök II. Rövid határidőn belül esed. köt. Követelések Ált. 1 évnél rövidebb idő alatt esedékes köt. Forgatási célú értékpapírok Költségek, ráford. passzív időbeli elhat. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Céltartalékok III. Mobilizálható eszközök III. Később esedékes kötelezetts. Eladható vásárolt és saját term. készlet Ált. 1 évnél hosszabb idő alatt esedékes köt IV. Immobil eszközök IV. Vissza nem fizetendő források Lekötött, korlátozottan forgalomképes, nem eladható, nem értékesítési szándékkal beszerzett eszközök (tárgyi eszközök, immat. javak, bef. pü-i eszközök, elfekvő készletek) Forrás jellegéből fakadóan ide soroltak (saját tőke) Elszámolás-technikai okokra visszavezethető eszközök (ktgek, ráford. aktív időbeli elhat, halasztott ráford.) Elszámolás-technikai okokra visszavezethető források (bevételek passzív időbeli elhat., halasztott bevételek)

5 Likviditási mérlegek A likviditási rátákat a likviditási mérlegek fokozatai alapján számíthatjuk ki 1) Készpénz likviditási ráta: E.oldal I. fokozata / F.oldal (I+II) fokozata 2) Likviditási gyorsráta: E.oldal (I+II) fokozata / F.oldal (I+II) fokozata 3) Likviditási ráta: E.oldal (I+II+III) fokozata / F.oldal (I+II) fokozata

6 Mérlegelemzés 4. feladat I. rész
TK 342. oldal

7 A, 4 fokozatú statikus likviditási mérleg összeállítása
Kiegészítő információk: 250 eFt már lejárt kötelezettség a társasági adó túlfizetés jövőre kerül beszámításra van lekötött (elkülönített) pénzeszköz: eFt a céltartalék képzés kötelezettségekkel kapcsolatos, április 25-én rendeződik.

8 Négyfokozatú statikus likviditási mérleg, 20X1.
Eszközök Források I. Likvid eszközök 3 502 I. Azonnal esedékes kötelezettségek Pénzeszközök – 7 190 II. Mobil eszközök 7 958 II. Rövid határidőn belül esedékes köt Követelések 6  = 5458 Értékpapírok 2 500 III. Mobilizálható eszközök 12 430 III. Később esedékes köt. Eladható készletek 12 430

9 Eszközök Források IV. Immobil eszközök 61 110 IV. Vissza nem fizetendő források Befektetett eszközök 52 920 Lekötött pénzeszközök 7 190 ”Lekötött” követelés 1 000 I. ÖSSZESEN 3 502 I. ÖSSZESEN I-II. ÖSSZESEN 11 460 I-II. ÖSSZESEN I-III. ÖSSZESEN 23 890 I-III. ÖSSZESEN I-IV. ÖSSZESEN 85 000 I-IV. ÖSSZESEN

10 Négyfokozatú statikus likviditási mérleg, 20X1.
Eszközök Források I. Likvid eszközök 3 502 I. Azonnal esedékes kötelezettségek 250 Pénzeszközök – 7 190 Már lejárt kötelezettségek 250 II. Mobil eszközök 7 958 II. Rövid határidőn belül esedékes köt 6 300 Követelések 6  = 5458 Rövid lejáratú kötelezettségek Értékpapírok 2 500 Céltartalékok 100 III. Mobilizálható eszközök 12 430 III. Később esedékes köt. 4 650 Eladható készletek 12 430 Hosszú lej köt. 4 650

11 Eszközök Források IV. Immobil eszközök 61 110 IV. Vissza nem fizetendő források 73 800 Befektetett eszközök 52 920 Saját tőke 73 800 Lekötött pénzeszközök 7 190 ”Lekötött” követelés 1 000 I. ÖSSZESEN 3 502 I. ÖSSZESEN 250 I-II. ÖSSZESEN 11 460 I-II. ÖSSZESEN 6 550 I-III. ÖSSZESEN 23 890 I-III. ÖSSZESEN 11 200 I-IV. ÖSSZESEN 85 000 I-IV. ÖSSZESEN 85 000

12 Eszközök Források Likviditási ráták: 1) Készpénz likviditási ráta:
E. I. / F. ( I+II) = / = 0,534 2) Likviditási gyorsráta: E. (I+II) / F. ( I+II) = / = 1,749 3) Likviditási ráta: E. (I+II+III) / F. ( I+II) = / = 3,647 I. ÖSSZESEN 3 502 I. ÖSSZESEN 250 I-II. ÖSSZESEN 11 460 I-II. ÖSSZESEN 6 550 I-III. ÖSSZESEN 23 890 I-III. ÖSSZESEN 11 200 I-IV. ÖSSZESEN 85 000 I-IV. ÖSSZESEN 85 000

13 Az újratermelési folyamat körforgása
Pénz Szállítók Anyagok Befejezetlen termelés Késztermékek Vevők Áruk

14 Többfokozatú statikus likviditási mérleg
1) Ki kell számítani az egy napi forgalmat, amely az eszközök és források előző időszaki átlagos 1 napi jellemzője: 1 napi forgalom (forgási sebesség) = Az 1 napi forgalom értelmezése néhány kiemelt vagyonrésznél: - vevőknél: egy napi befolyás - készterméknél: egy napi értékesítés utókalkulált önköltségen - befejezetlen termelésnél: egy napi raktárravétel utókalkulált önköltségen - anyagoknál: egy napi felhasználás tényleges beszerzési áron - áruknál: egy napi értékesítés tényleges beszerzési áron - szállítóknál: egy napi átutalás a szállítóknak. 2) Meg kell határozni a forgási időt, amely alatt azt az időtartamot értjük, amíg egy vagyonrész adott állománya átmegy az újratermelési folyamat adott szakaszán. Azt mutatja, hogy hány nap kell ahhoz, hogy az egyik vagyonrészből egy másik vagyonrész legyen: Forgási idő = Előző időszaki mozgás (forgalom) Időszak napjainak száma Vagyonrész záró állománya napi forgalom

15 Többfokozatú statikus likviditási mérleg
3) Ki kell számítani az eszközök likviditási idejét. A likviditási idő egy vagyonrész pénzzé válásának időtartamát jelenti. Az adott eszköz állapotát közvetlenül megelőző eszköz likviditási idejéhez hozzáadjuk a saját szakasz forgási idejét. - Vevők: likviditási idő (L) = forgási idő (F) - Késztermékek (L): Vevők (L) + Késztermék (F) - Befejezetlen termelés (L): Késztermék (L) + Befejezetlen termelés (F) 4) A forrásoknál az esedékességi időt kell meghatározni. Ez azt mutatja meg, hogy egy adott kötelezettség záró állománya átlagosan hány nap alatt kerül kifizetésre. 5) Meg kell határozni a több fokozatú likviditási mérleg egyes fokozataiba kerülő értékeket. Ez egy-egy vagyonrész esetében az 1 napi forgalom és a megfelelő likviditási fokozatban eltöltött napok számának szorzataként számítható ki.

16 Hatfokozatú statikus likviditási mérleg, 20X1.
ESZKÖZÖK FORRÁSOK I. Likvid eszközök I. Azonnal esedékes kötelezettségek II. 15 napon belül likvid eszközök II. 15 napon belül esedékes köt. III. 30 napon belül likvid eszközök III. 30 napon belül esedékes köt. IV. 60 napon belül likvid eszközök IV. 60 napon belül esedékes köt. V. 120 napon belül likvid eszközök V. 120 napon belül esedékes köt. VI. Meghatározott helyzetben likvid eszközök VI. Meghatározott helyzetben esedékes források

17 Mérlegelemzés 4. feladat II. rész
TK 342. oldal

18 B) 6 fokozatú statikus likviditási mérleg összeállítása
Eszköz Záró állomány Forgási sebesség (1 napi forgalom) Forgási idők Likviditási idők 1. Vevők 4 200 eFt eFt / 90 nap = 150 eFt/nap (1 napi befolyás) 4 200 eFt / 150 eFt/nap = 28 nap 28 nap Likviditási mérlegbe állítás 15 napon belül likvid eszközök : 15 x 150 = eFt 30 napon belül likvid eszközök : 13 x 150 = eFt 4 200 eFt

19 B) 6 fokozatú statikus likviditási mérleg összeállítása
Eszköz Záró állomány Forgási sebesség (1 napi forgalom) Forgási idők Likviditási idők 2. Kész-termék 6 750 eFt eFt / 90 nap = 125 eFt/nap (1 napi értékesítés utókalkulált költségen) 6 750 eFt / 125 eFt/nap = 54 nap = 82 nap Likviditási mérlegbe állítás 30 napon belül likvid eszközök: x 125 = eFt 60 napon belül likvid eszközök: x 125 = eFt 120 napon belül likvid eszközök: x 125 = eFt 6 750 eFt

20 B) 6 fokozatú statikus likviditási mérleg összeállítása
Eszköz Záró állomány Forgási sebesség (1 napi forgalom) Forgási idők Likviditási idők 3. Befejezetlen termelés 2 080 eFt eFt / 90 nap = 130 eFt/nap (1 napi raktárra vétel utókalkulált költségen) 2 080 eFt / 130 eFt/nap = 16 nap = 98 nap Likviditási mérlegbe állítás 120 napon belül likvid eszközök: 16 x 130 = eFt

21 B) 6 fokozatú statikus likviditási mérleg összeállítása
Eszköz Záró állomány Forgási sebesség (1 napi forgalom) Forgási idők Likviditási idők 4. Anyagok 3 600 eFt 9 000 eFt/90 nap = 100 eFt/nap (1 napi felhasználás tényleges beszerzési áron) 3 600 eFt / 100 eFt/nap = 36 nap =134 nap Likviditási mérlegbe állítás 120 napon belül likvid eszközök : 22 x 100 = eFt 120 napon túl likvid eszközök: x 100 = eFt 3 600 eFt

22 B) 6 fokozatú statikus likviditási mérleg összeállítása
Forrás Záró állomány Forgási sebesség (1 napi forgalom) Forgási idők Esedékességi idők 5. Szállítók 3 780 eFt eFt / 90 nap = 120 eFt/nap (1 napi kiegyenlítés) 3 780 eFt / 120 eFt/nap = 31,5 nap 31,5 nap Likviditási mérlegbe állítás 15 napon belül esedékes köt.: x 120 = eFt 30 napon belül esedékes köt : x 120 = eFt 60 napon belül esedékes köt : ,5 x 120 = eFt 3 780 eFt

23 6 fokozatú statikus likviditási mérleg 20X1. …
I. Likvid eszközök 3 502 I. Pénztár 2 Lejárt Bankbetét 3 500 II. 15 napon belül likv.eszk. 2 450 II. Vevők 15 nap * 150 eFt/nap = 2 250 Munkaváll. előleg 1 hó * 20 = 20 Ktvetéssel sz. köv. 180 Munkavállalókkal szembeni követelés: Egyéb követelések: 258 - Költségvetési követelés 180 Munkavállalókkal szemben 78 III. 30 napon belül likv. e. 2 200 III. Vevők 13 nap * 150 eFt/nap = 1 950 Késztermékek 2 nap * 125 eFt/nap = 250 IV. 60 napon belül likv. e. 3 770 IV. Késztermékek 30 nap * 125 eFt/nap = 3 750 Munkaváll. előleg 1 hó * 20 = 20 V. 120 napon belül likv. e. 7 068 V. Késztermékek 22 nap * 125 eFt/nap = 2 750 Befejezetlen termelés 2 080 Anyagok 22 nap * 100 eFt/nap = 2 200 Munkaváll. előleg 78 eFt – (2*20) = 38 Folyt köv.!

24 6 fokozatú statikus likviditási mérleg 20X1. …
V. 120 napon belül likv. e. 7 068 V. Késztermékek 22 nap * 125 eFt/nap = 2 750 Befejezetlen termelés 2 080 Anyagok 22 nap * 100 eFt/nap = 2 200 Munkaváll. előleg 78 eFt – (2*20) = 38 VI. Meghatározott helyzetben likvid eszközök 66 010 VI. Anyagok 14 nap * 100 eFt/nap = 1 400 Váltókövetelések (június 20-án es.) 1 000 Értékpapírok (lejárat: szept.5.) 2 500 Befektetett eszközök 52 920 Lekötött pénzeszközök 7 190 Lekötött követelések (Tao előleg) 1 000 I. Összesen I. Összesen I+II. Összesen I+II. Összesen I+II+III. Összesen I+II+III. Összesen I+II+III+IV. Összesen I+II+III+IV. Összesen I+II+III+IV+V. Összesen I+II+III+IV+V. Összesen Mindösszesen Mindösszesen

25 6 fokozatú statikus likviditási mérleg 20X1. …
3 502 I. Azonnal esedékes köt. 250 Pénztár 2 Már lejárt tartozás (a) pontból ismert) 250 Bankbetét 3 500 II. 15… 2 450 II. 15 napon belül es. kötel. 2 520 Vevők 2 250 Adótartozások (ktgvetés: 15-e) 970 – 820 = 150 Munkaváll. 20 Jövedelemtartozás (esedékes: általában hó eleje) 400 Ktgvetés 180 TB kötelezettség (esedékes 15-én) 170 Szállítók 15 nap * 120 eFt/nap = 1800 III. 30 … 2 200 III. 30 napon belül es. köt. 1 900 Vevők 1 950 Szállítók 15 nap * 120 eFt/nap = 1800 Késztermékek 250 Forgóeszköz hitelek (1. hó 25-én) 100 IV. 60 … 3 770 IV. 60 napon belül es. köt. 780 Késztermékek 3 750 Szállítók 1,5 nap * 120 eFt/nap = 180 Munkaváll. 20 Forgóeszköz hitelek (2. hó 25-én) 100 Váltótartozások ( 2. hó 10-én) 500 V. 120… 7 068 V. 120 napon belül es. köt. 550 Késztermékek 2 750 Forgóeszköz hitelek (3-4. hó 25-én) 200 Befejezetlen 2 080 Kötvénytartozás (4. hó 20-án a 25%-a) 250 Anyagok 2 200 Céltartalékok (4. hó 25-én rendeződik) 100 Folyt köv.! Munkaváll. 38

26 6 fokozatú statikus likviditási mérleg 20X1. …
3 502 V. 120 napon belül es. köt. 550 Késztermékek 2 750 Forgóeszköz hitelek (3-4. hó 25-én) 200 Befejezetlen 2 080 Kötvénytartozás (4. hó 20-án a 25%-a) 250 Anyagok 2 200 Céltartalékok (4. hó 25-én rendeződik) 100 Munkaváll. 38 VI. Meghat.. 66 010 VI. Meghatározott helyzetben esedékes forr. 79 000 Anyagok 1 400 Forgóeszköz hitelek 1 200 – 4*100 = 800 Váltókövetelések 1 000 Beruházási hitelek 3 650 Értékpapírok 2 500 Kötvénytartozások 1 000 – 250 = 750 Befektetett eszközök 52 920 Saját tőke 73 800 Lekötött pénzeszközök 7 190 Passzív időbeli elhatárolás (bev.) Lekötött követelések 1 000 I. Összesen 4,12% 3 502 I. Összesen 0,29% 250 I-II. Összesen 7.00% 5 952 I-II. Összesen 3,26% 2 770 I-III. Összesen 9,59% 8 152 I-III. Összesen 5,49% 4 670 I-IV. Összesen 14.03% 11 922 I-IV. Összesen 6,41% 5 450 I-V. Összesen 22,34% 18 990 I-V. Összesen 7,06% 6 000 Mindösszesen 100% 85 000 Mindösszesen 100% 85 000

27 Mérlegelemzés 9. feladat
TK 344. oldal

28 Befejezetlen termelés
Megnevezés Forgási idő Likviditási idő Vevők 13 (= likviditási idő) 13 Késztermékek 17 (= 30-13) 30 Befejezetlen termelés Anyagok 66

29 A, Hiányzó forgási és likviditási idők
Befejezetlen termelés 1 napi raktárra vétel: 2 700 eFt / 360 nap = Ft / nap Befejezetlen termelés forgási idő: Ft / Ft / nap = 21 nap

30 Befejezetlen termelés 21 51
Megnevezés Forgási idő Likviditási idő Vevők 13 13 Késztermékek 17 30 Befejezetlen termelés 21 51 (= 30+21) Anyagok 15 (= 66-51) 66

31 B, Késztermék mérlegértéke
Késztermék 1 napi értékesítés: 2 808 eFt / 360 nap = Ft / nap Záró állomány: 7 800 Ft / nap * 17 nap = Ft


Letölteni ppt "12. szeminárium Mérlegelemzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések