Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 1 A marketing-információrendszer(1) Az információk jelentősége a modern korban l Az információkkal szembeni követelmények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 1 A marketing-információrendszer(1) Az információk jelentősége a modern korban l Az információkkal szembeni követelmények."— Előadás másolata:

1 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 1 A marketing-információrendszer(1) Az információk jelentősége a modern korban l Az információkkal szembeni követelmények l Marketing- és vezetési-információrendszer Piackutatási folyamat l Marketingmodellezés l Piaci előrejelzés Jogi és etikai követelmények

2 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 2 Információkkal szembeni követelmények l Relevancia és teljesség vizsgált jelenségre irányuljon l Megbízhatóság hűség és torzításmentesség l Időszerűség aktuális események tükrözése Mérhetőség

3 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 3 Marketingkutatás és MIR (1) A marketingkutatás olyan objektív, formális eljárás, amely a marketing- döntéshozatalt a gyakorlatban is alkalmazható információkkal látja el az adatok szisztematikus gyűjtése, elemzése és közlése révén.

4 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 4 Marketingkutatás és MIR (2) A marketing-információrendszeren a különböző külső és belső információk koordinált és folyamatos gyűjtését, feldolgozását, szelektálását, tárolását, áramoltatását és megjelenítését megvalósító rendszert értjük.

5 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 5 Vállalati funkcionális területek és információigény(1) l Termelés gyártási átfutási idő l Logisztika vállalati pontosság l K+F új terméktulajdonságok kialakíthatósága l Beszerzés új beszerzési források

6 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 6 Vállalati funkcionális területek és információigény(2) l Pénzügyfizetési kedvezmények l Munkaügytovábbképzési lehetőség Jogkiskapuk

7 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 7 Kutatási jelentés felépítése I. Kísérőlevél II.Címoldal III.Tartalomjegyzék IV.Bevezetés V.Vezetői összefoglaló VI.Módszertan VII.A kutatás eredményei VIII.Következtetések és javaslatok IX.Mellékletek

8 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 8 Piackutatás (1): Definíciók (1) l Szekunder kutatáson a mások által létrehozott és közzétett, általában más kutatási célt szolgáló adatok megszerzését értjük.

9 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 9 Piackutatás (1): Definíciók (2) A primer kutatás még nem ismert és publikált, eredeti adatok saját kutatási célra történő megszerzését jelenti. Három fő formája: a megfigyelés, a megkérdezés, és a kísérlet.

10 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 10 Piackutatás (1): Definíciók (3) A kísérlet során a célcsoportba tartozó fogyasztókat meghatározott keretek között befolyásoljuk, s megkíséreljük a változásokat regisztrálni.

11 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 11 Piackutatás (2): Dichotómiák Demoszkópiai Ökoszkópiai l Kvalitatív Kvantitatív l Belső Külső l Írásbeli Szóbeli l Hazai Külföldi l Egyéni Csoportos l Laikus Szakértő l Feltáró jellegű vizsgálat Standard FÓKUSZCSOPORT

12 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 12 Marketingmodellezés Problémamegértés leíró modellek - piaci szimuláció előrejelző modellek - árreakció l Problémamegoldás normatív modellek - új termékmodell l Előnyök döntéshozók segítése objektív értékelés információk hasznosítása

13 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 13 Piaci előrejelzés l Módszertani felkészültség l Bázis/múlt alapján történő előrejelzés l Hatótényezők elemzése l Új helyzetek l Heurisztikus módszerek l Terméktesztek l Labortesztpiac l Próbaértékesítés sorozat

14 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 14 Megbízhatóság Megbízhatóság : kifejezi, hogy egy skála milyen mértékben ad konzisztens eredményeket, amennyiben a mérést a vizsgált jellemzőre megismétlik. Alfa-együttható. A belső konzisztencia mérőszáma, amely a skálatételek valamennyi lehetséges kétfelé osztásából adódó korrelációs koefficiensek átlaga.

15 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 15 Érvényesség Érvényesség annak a mértéke, hogy a megfigyelt skálaértékek között fennálló különbségek mennyire a vizsgálati egységeknek a mért jellemző tekintetében fennálló különbségeit és nem szisztematikus vagy véletlen hibát tükröznek. Fogalmi érvényesség. Az érvényesség egy típusa, amely azt a kérdést vizsgálja, hogy milyen fogalmat vagy jellemzőt mér a skála. Olyan elméleti kérdések merülnek fel, hogy vajon miért működik egy skála és a skála mögött húzódó elméletre milyen következtetések tehetők.

16 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 16 Érzelmi komfort Íz Fizikai élvezet Termék tulajdonságok Emlékeket ébreszt Élvezet Termék image Várakozás Adni és kapni Fogyasztási alkalmak Energikus Ismertség Minőség Crunch gondolati térkép

17 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 17 Piackutató cégek GFK Hungária Általános tanulmányok több iparágban (pl. lakásfelújítás) Nielsen Kiskereskedelmi-audit Márkakutatás Szonda-Ipszosz Nemzeti médiaanalízis Rádiónapló

18 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 18 Piackutatás etikai és jogi vonatkozásai (1) l A kutatás alanyaival való viszony l Jogi vonatkozások üzleti titok védelme személyiségi jogok védelme anonimitás biztosítása

19 Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 19 Piackutatás etikai és jogi vonatkozásai (2) l Versenytörvény (1996) l Címvédelmi törvény (1995) l Önszabályozó testületek Direkt Marketing Egyesület


Letölteni ppt "Bauer-Berács: Marketing, 14. fejezet 1 A marketing-információrendszer(1) Az információk jelentősége a modern korban l Az információkkal szembeni követelmények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések