Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A marketing-információrendszer(1)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A marketing-információrendszer(1)"— Előadás másolata:

1 A marketing-információrendszer(1)
Az információk jelentősége a modern korban Az információkkal szembeni követelmények Marketing- és vezetési-információrendszer Piackutatási folyamat Marketingmodellezés Piaci előrejelzés Jogi és etikai követelmények

2 Információkkal szembeni követelmények
Relevancia és teljesség vizsgált jelenségre irányuljon Megbízhatóság hűség és torzításmentesség Időszerűség aktuális események tükrözése Mérhetőség

3 Marketingkutatás és MIR (1)
A marketingkutatás olyan objektív, formális eljárás, amely a marketing-döntéshozatalt a gyakorlatban is alkalmazható információkkal látja el az adatok szisztematikus gyűjtése, elemzése és közlése révén.

4 Marketingkutatás és MIR (2)
A marketing-információrendszeren a különböző külső és belső információk koordinált és folyamatos gyűjtését, feldolgozását, szelektálását, tárolását, áramoltatását és megjelenítését megvalósító rendszert értjük.

5 Vállalati funkcionális területek és információigény(1)
Termelés gyártási átfutási idő Logisztika vállalati pontosság K+F új terméktulajdonságok kialakíthatósága Beszerzés új beszerzési források

6 Vállalati funkcionális területek és információigény(2)
Pénzügy fizetési kedvezmények Munkaügy továbbképzési lehetőség Jog kiskapuk

7 Kutatási jelentés felépítése
I. Kísérőlevél II. Címoldal III. Tartalomjegyzék IV. Bevezetés V. Vezetői összefoglaló VI. Módszertan VII. A kutatás eredményei VIII. Következtetések és javaslatok IX. Mellékletek

8 Piackutatás (1): Definíciók (1)
Szekunder kutatáson a mások által létrehozott és közzétett, általában más kutatási célt szolgáló adatok megszerzését értjük.

9 Piackutatás (1): Definíciók (2)
A primer kutatás még nem ismert és publikált, eredeti adatok saját kutatási célra történő megszerzését jelenti. Három fő formája: a megfigyelés, a megkérdezés, és a kísérlet.

10 Piackutatás (1): Definíciók (3)
A kísérlet során a célcsoportba tartozó fogyasztókat meghatározott keretek között befolyásoljuk, s megkíséreljük a változásokat regisztrálni.

11 Piackutatás (2): Dichotómiák
Demoszkópiai Ökoszkópiai Kvalitatív Kvantitatív Belső Külső Írásbeli Szóbeli Hazai Külföldi Egyéni Csoportos Laikus Szakértő Feltáró jellegű vizsgálat Standard FÓKUSZCSOPORT

12 Marketingmodellezés Problémamegértés Problémamegoldás Előnyök
leíró modellek - piaci szimuláció előrejelző modellek - árreakció Problémamegoldás normatív modellek - új termékmodell Előnyök döntéshozók segítése objektív értékelés információk hasznosítása

13 Piaci előrejelzés Módszertani felkészültség
Bázis/múlt alapján történő előrejelzés Hatótényezők elemzése Új helyzetek Heurisztikus módszerek Terméktesztek Labortesztpiac Próbaértékesítés sorozat

14 Megbízhatóság Megbízhatóság: kifejezi, hogy egy skála milyen mértékben ad konzisztens eredményeket, amennyiben a mérést a vizsgált jellemzőre megismétlik. Alfa-együttható. A belső konzisztencia mérőszáma, amely a skálatételek valamennyi lehetséges kétfelé osztásából adódó korrelációs koefficiensek átlaga.

15 Érvényesség Érvényesség annak a mértéke, hogy a megfigyelt skálaértékek között fennálló különbségek mennyire a vizsgálati egységeknek a mért jellemző tekintetében fennálló különbségeit és nem szisztematikus vagy véletlen hibát tükröznek. Fogalmi érvényesség. Az érvényesség egy típusa, amely azt a kérdést vizsgálja, hogy milyen fogalmat vagy jellemzőt mér a skála. Olyan elméleti kérdések merülnek fel, hogy vajon miért működik egy skála és a skála mögött húzódó elméletre milyen következtetések tehetők.

16 Crunch gondolati térkép
Várakozás Íz Élvezet Termék tulajdonságok Érzelmi komfort Fizikai élvezet Termék image Adni és kapni Emlékeket ébreszt Fogyasztási alkalmak Ismertség Energikus Minőség

17 Piackutató cégek GFK Hungária Nielsen Szonda-Ipszosz
Általános tanulmányok több iparágban (pl. lakásfelújítás) Nielsen Kiskereskedelmi-audit Márkakutatás Szonda-Ipszosz Nemzeti médiaanalízis Rádiónapló

18 Piackutatás etikai és jogi vonatkozásai (1)
A kutatás alanyaival való viszony Jogi vonatkozások üzleti titok védelme személyiségi jogok védelme anonimitás biztosítása

19 Piackutatás etikai és jogi vonatkozásai (2)
Versenytörvény (1996) Címvédelmi törvény (1995) Önszabályozó testületek Direkt Marketing Egyesület


Letölteni ppt "A marketing-információrendszer(1)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések