Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁRGYI/5. feladat kidolgozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁRGYI/5. feladat kidolgozása"— Előadás másolata:

1 TÁRGYI/5. feladat kidolgozása
BERUHÁZÓ (Et oldal)

2 TÁRGYI/5. feladat kidolgozása (Et. 123. o.)
a. Bruttó érték meghatározása Az épület bekerülési értéke ezer Ft 5 900 anyagjellegű költség 2 000 bérköltség 600 bérjárulék (30%) 1 500 felosztható általános költség fel nem osztható általános költség 10 000 Az épület bekerülési költsége

3 A berendezések bekerülési értéke
3 000 beszerzési ár (20 * 150 Ft/P) 900 vámköltség (3 000 * 30%) 60 import bizományi díj (3 000 * 2%) 340 belföldi szállítási költség 800 beszerelés és próbafűtés költségei – 50 próbafűtés során nyújtott szolg. önktg-e 5 050 A berendezések bekerülési értéke

4 Az ingatlan bekerülési értéke
10 000 épület építési költsége 5 050 berendezések bekerülési értéke 200 biztosítási díj (300 / 3 * 2) 750 hitelkamat ( * 15% / 12 * 6) 16 000 Az ingatlan bruttó értéke Nem aktiválható költségek 500 Üzemi általános költség 100 Biztosítási díj következő évi része (300 – 200 = 100)

5 Áfá-k összege 2 150 Saját rezsis tevékenység áfá-ja
( – 50) * 0,2 780 Import áfa ( ) * 0,2 68 Szállítási költség áfá-ja (340 * 0,2) 12 Import bizományi díj áfá-ja (60 * 0,2)

6 c. Gazdasági események könyvelése – Költségelszámolás (FNOK is)
(a költségek felmerülésekor) T 5.Költségnemek - K 1/4.E/F – Aktivált saját teljesítmény elszámolása (az építkezés befejezésekor) T 1.Beruházások - K 5.SEEAÉ – Hitel folyósítása (20X1. június 30.) T 3.Elszámolási betét K 4.Beruh. és fejl. hitel

7 Import gépek számla szerinti ára
(átadás - átvételkor) T 1.Beruházások K 4.Külföldi szállítók Import vám- vámkezelési díj (VPOP értesítése alapján) T 1.Beruházások K 4.VPOP  Import (3. országból történő beszerzés) áfa (VPOP határozata alapján) T 3.Import áfa elsz. szla K 4. VPOP  Vám és pénzügyőrséggel szembeni kötelezettség átutalása (bankértesítés alapján) T 4.VPOP - K 3.Elszámolási betét Import áfa visszaigénylése (pénzügyi teljes. után) T 4.Előzetes áfa - K 3.Imp. áfa elsz. szla

8  Belföldi szállítók számlája (+ áfa) a bizományi díjról (számla alapján)
T 1.Beruházások K 4.Belföldi szállítók 60 T 4.Előzetes áfa - K 4.Belföldi szállítók  Belföldi szállítók számlája (+ áfa) szállítási költségről (számla alapján) T 1.Beruházások K 4.Belföldi szállítók T 4.Előzetes áfa - K 4.Belföldi szállítók

9 Megoldható nettó módon is, beruházáson való keresztülvezetés nélkül.
 Beszerelés és próbafűtés költségeinek elszámolása (próbafűtés befejezésekor) T 5.Költségnemek - K 1/4.E/F 800 – Beszerelés és próbafűtés miatti aktivált saját teljesítmény (próbafűtés befejezésekor) T 1.Beruházások - K 5.SEEAÉ 800 – Próbafűtés alatt nyújtott szolgáltatás miatti korrekció (fűtési szolgáltatás kiszámlázásakor) T 5.SEEAÉ - K 1.Beruházások 50 Megoldható nettó módon is, beruházáson való keresztülvezetés nélkül. – Próbafűtés alatt nyújtott szolgáltatás (+ áfa) ellenértéke (a szolgáltatás számlázásakor) T 3.Vevők - K 9.Értékesítés nettó árbevét. 80 T 3.Vevők - K 4.Fizetendő áfa

10 – Biztosítási díj átutalása (20X1. július)
T 3/4.Biztosítás elsz. szla - K 3.Elszámolási betét – Időarányos biztosítási díj beruházásként (aktiváláskor) T 1.Beruházások K 3/4.Biztosítás elszám. szla  Biztosítási díj következő évet terhelő része T 5.Egyéb szolgált. ktg-ei - K 3/4.Biztosítás elszám. szla  Biztosítási díj következő évet terhelő részének elhatárolása T 3.Ktg., ráf. akt. időbeli elhat. - K 5.Egyéb szolgált. ktg-ei 100

11  Időarányos hitelkamat (20X1. december 30.)
T 1.Beruházások K 4.Egyéb rövid lejáratú kötel. 750  Aktiválás, üzembe helyezés (20X1. december 30.) T 1.Ingatlanok - K 1.Beruházások  Saját rezsis beruházás áfa elszámolása (20X1. december 30.) T 4.Előzetes áfa - K 4.Fizetendő áfa

12  Belföldi szállítókkal szembeni kötelezettség kiegyenlítése (72 + 408) (bankértesítés alapján)
T 4.Belföldi szállítók - K 3.Elszámolási betét  Hitel következő évben esedékes részének átvezetése (20X1. december 31.) T 4.Beruh. és fejl. hitelek - K 4.Rövid lejáratú hitelek

13 TÁRGYI/4. feladat kidolgozása (Kieg.: elsődleges 6/7, másodlagos 5)
TEY-SZAL (Et oldal) (Kieg.: elsődleges 6/7, másodlagos 5)

14 a) Feladatpont (könyvelés) 1. Január 10. Vásárlás (+ áfa).
T 1.Beruházások - K 4.Szállítók T 4.Előzetesen felsz. áfa - K 4.Szállítók 2. Január 10-e és február 1-je között a hőszigetelés beruházási ráfordítás (+ áfa). T 1.Beruházások - K 4.Szállítók T 4.Előzetesen felsz. áfa - K 4.Szállítók

15 3. Február 1. Használatba vétel (üzembe helyezés)
Bruttó érték eFt, évi écs. ( ) * 0,2 = 240 eFt. T 1.Műsz. berend K 1.Beruházások Február 28., illetve március 31. Havi écs. 240 / 12 hó = 20 eFt/hó és 2 hó * 20 eFt = 40 eFt T 6/7.Költségek K 1.Műszaki berendez. écs. 40 (T 5.Terv sz. écs K 59.Ktg.-nem ellenszla /másodlagos elsz./)

16 Terven felüli értékcsökkenés.
4. Április 1. Szokásos káresemény. Terven felüli értékcsökkenés csak a fizetett „értékcsökkenésnek” megfelelő összegre. A többi térítés a javítás fedezete. Terven felüli értékcsökkenés. T 8.Egyéb ráfordít K 1.Műsz. ber. terv. felüli écs. 30 Biztosító térítése ( ). T 3.Elszám. betét K 9.Egyéb bevételek Javítási számla (+ áfa 155 * 0,2 = 31 eFt) T 8.Egyéb ráfordít K 4.Szállítók T 4.Előzetes áfa K 4.Szállítók

17 4a. Április 30., május 31., június 30., július 31.,
aug. 31., szept. 30. Hat havi écs. (6 * 20 eFt) T 6/7.költségek K 1.Műszaki berend. écs 120 (T 5.Terv sz. écs K 59.Ktg.-nem ellenszla /másodlagos elsz./)

18 Kiszerelt motor miatti költség megtérülése
5. Október 1. Motorcsere költségeinek elszámolása. T 6.Költségek K 1/4.E/F (T 5.Ktg.-nemek K 59.Ktg.-nem ellenszla /másodlagos elsz./) Kiszerelt motor miatti költség megtérülése T 2.Hulladékok K 6.Költségek (T 59.Ktg. nem ellenszla - K 5.Anyagktg. /másodlagos elsz./) Kiszerelt motor értékesítése miatt készlet kivezetése T 8.ELÁBÉ K 2.Hulladékok Kiszerelt motor értékesítésének bevétele (áfa 10 * 0,2 = 2 eFt) T 3.Pénztár K 9.Értékes. nettó árbev. 10 T 3.Pénztár K 4.Fizetendő áfa

19 Mivel a feladatban az szerepel, hogy a motor csere a várható gazdasági élettartamot nem változtatja meg, ezért nem hozzáírás, hanem karbantartási költség /értékesítés közvetett költsége/. Ha a számviteli politika és a feladat megfogalmazás szerint a motor fődarabnak minősül és növeli az eszköz élettartamát a cseréje, akkor a költségelszámolás ugyanaz (csak közvetlen költségekre), a hozzáírás elszámolása az alábbi:

20 A hozzáírás elszámolása (150 - 10 = 140 eFt)
T 1.Beruházások - K 7.SEEAÉ (áfa hozzáírásnál nincs) Hozzáírás használatba vétele T 1.Műszaki berend. - K 1.Beruházások 140 Értékcsökkenés ebben az esetben ettől kezdve ( – 400) * 0,2 / 12 = 22,333 eFt/hó

21 Hozzáírás nélkül a folytatás! 6. Karbantartási költség
T 6/7.Költségek K 1/4.E-F 50 (T 5.Költségnemek K 59.Ktg.-nem ellenszla /másodlagos elsz./) Október 31., november 30. Két havi értékcsökkenés 2 * 20 eFt = 40 eFt. T 6/7.Költségek K 1.Műszaki berend. écs. 40 (T 5.Terv sz. écs K 59.Ktg.-nem ellenszla

22 7. December 1. A tűzeset rendkívüli esemény.
Annak ellenére, hogy rendkívüli, csak egyéb ráfordításként lehet elszámolni. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 1 600 eFt – (10 hó * 20 eFt) – 30 eFt = 1 370 eFt. T 8.Egyéb ráfordít K 1.Műsz. ber. terven fel. écs Elszámolt értékcsökkenések kivezetése. T 1.Műsz. ber. terv szer. écs. - K 1.Műsz. berend. bruttó ért T 1.Műsz. ber. terven fel. écs. - K 1.Műsz. berend. bruttó ért  400

23 (közvetlenül a káreseményhez kapcsolódva). Áfa 40 * 0,2 = 8 eFt.
Biztosító térítése T 3.Egyéb követelés - K 9.Egyéb bevételek 800 Roncs értékesítése (közvetlenül a káreseményhez kapcsolódva). Áfa 40 * 0,2 = 8 eFt. T 3.Pénztár - K 9.Egyéb bevételek 40 T 3.Pénztár - K 4.Fizetendő áfa 8 b) Feladatpont Lásd 5. ponthoz kapcsolódó kiegészítésnél!

24 TÁRGYI/6. feladat kidolgozása
ÉPÍTKEZŐ (Et oldal) Javítandó: - 8-as pont helyett eFt

25 a) Feladatpont kidolgozása
Telek bekerülési értékének összetevői Sorsz. 1. Beszerzés ellenértéke 10 000 2. Korábbi bérleti jog nettó értéke 12 000 3. A telekkel együtt megvásárolt épület ellenértéke 5 000 3. A telekkel együtt megvásárolt épület bontási költsége ÖSSZESEN 5. A telek könyv szerinti értéke legfeljebb a piaci érték lehet 7 000 -- Az épület bekerülési értékében figyelembe veendő többletérték 14 000 6. Elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulás "Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog"

26 Az épület bekerülési értékének összetevői
6 000 4. A vásárló tulajd. levő épület bontási költségei 4. Az épület nettó értéke (8 000) terven felüli écs. 60 000 7. Vásárolt anyagok beszerzési értéke (aktivált saját teljesítményként) 40 000 9. Fővállalkozó által számlázott összeg 2 400 11/13. Épületet terhelő hitelkamat (200 eP * 0,12 / 12 * 6 * 200 Ft/P) – 1 400 8. Beruházásra adott előleg után kapott kamat 2 000 11. Beruházási hitel árfolyamvesztesége a jóváíráskor (185–175)*200 eP 3 000 11. Beruházási hitel év végi árfolyamvesztesége (200–185)*200 eP 7 000 -- A telek bekerülési értékében figyelembe nem vehető többletérték Az épület bekerülési értéke

27 Saját teljesítmény utáni áfa alapja
6 000 4. A vásárló tulajdonában levő épület bontási költségei 60 000 7. Vásárolt anyagok beszerzési értéke (aktivált saját teljesítményként) 66 000 Saját teljesítmény utáni áfa alapja összesen 13 200 Saját teljesítmény utáni áfa

28 b) Feladatpont kidolgozása
A gépek bekerülési értékének összetevői 40 000 10. Beszerzés ellenértéke (középárfolyamon) 200 eP * 200 Ft/P 1 200 11. Gépeket terhelő hitelkamat ( * 0,12 / 12 * 6) 41 200 A gépek bruttó értéke A hasznos élettartamon belül ráfordításként elszámolandó összeg 34 000 b. bruttó értéknek a maradványértéket meghaladó része ( – 7 200) 6 000 11. a hitel futamidejére fizetendő kamat ( * 0,12 * 2,5 év) 40 000 Összesen 8 000 Évenként elszámolandó ráfordítás a gépekkel kapcsolatban ( / 5 év)

29 Értékcsökkenési leírás
Fizetendő kamat Értékcsökkenési leírás  ráford. * 0,12 = 2 400 1. év 8 000 8 000 – = 5 600 * 0,12 = 2 400 2. év 8 000 8 000 – = 5 600 * 0,12 / 12 * 6 = 3. év 8 000 8 000 – = 6 800 8 000 8 000 – 0 = 8 000 ––– 4. év 8 000 8 000 – 0 = 8 000 ––– 5. év 40 000 eFt Összesen eFt

30 C. A gazdasági események könyvelése
1. Belföldi szállítók számlája a földterületről (+ áfa). T 1.Beruházások K 4.Belföldi szállítók  000 T 4. Előzetes áfa - K 4.Belföldi szállítók 2. Bérleti jog átvezetése. T 1.Beruházások K 1.Ing. kapcs. vagy. jog 3. Belföldi szállítók számlája a megvásárolt irodaépületről (+ áfa). T 1.Beruházások K 4.Belföldi szállítók T 4.Előzetes áfa - K 4.Belföldi szállítók Az épület bontási költsége (+ áfa). T 1.Beruházások K 4.Belföldi szállítók T 4.Előzetes áfa - K 4.Belföldi szállítók

31 4. A lebontott épület terven felüli értékcsökkenése.
T 8.Egyéb ráford. - K 1.Ingatl. terven felüli écs Nullára leírt ingatlan kivezetése. T 1.Ingatlanok értékcsökk. - K 1.Ingatlanok bruttó értéke xxx ? Saját eszközökkel végzett bontás költségei. T 5.Költségnemek - K 1/4.E/F Bontás miatti aktivált saját teljesítmény elszámolása. T 1.Beruházások - K 5.SEEAÉ

32 5. Telek használatba vétele.
T 1.Ingatlanok - K 1.Beruházások 6. Villamosfejlesztési hozzájárulás elszámolása (+ áfa). T 1.Beruházások K 4.Belföldi szállítók T 4.Előzetes áfa - K 4.Belföldi szállítók Villamosfejlesztési hozzájárulás átutalása. T 4.Belföldi szállítók - K 3.Elszámolási betét 16 800 Használatba vétel. T 1.Ing. kapcs. vagy. jogok - K 1.Beruházások

33 7. Anyagok beszerzése (+ áfa).
T 2.Anyagok - K 4.Belföldi szállítók T 4.Előzetes áfa - K 4.Belföldi szállítók Anyagok elszámolása költségként. T 5.Anyagköltség - K 2.Anyagok Anyagok elszámolása aktivált saját teljesítményként. T 1.Beruházások - K 5.SEEAÉ 8. Előleg átutalása (áfá-val). T 1.Beruh.-ra adott előleg - K 3.Elszámolási betét T 4.Előzetes áfa - K 3.Elszámolási betét Kapott kamat elszámolása (feltételezzük, hogy nem volt pénzügyi teljesítés). T 3.Egyéb követelések - K 1.Beruházások

34 9. Fővállalkozó által számlázott összeg (+áfa).
T 1.Beruházások K 4.Belföldi szállítók T 4.Előzetes áfa - K 4.Belföldi szállítók Előleg (és áfá-jának) rendezése. T 4.Belföldi szállítók - K 1.Beruh. adott előleg 17 000 T 4.Belföldi szállítók - K 4.Előzetes áfa 10. Gépek beszerzése. T 1.Beruházások K 4.Külföldi szállítók Közösségen belülről történő beszerzés áfája (most áfa árfolyam = számviteli árfolyam) T 4.Előzetes áfa - K 4.Fizetendő áfa

35 11. Beruházási hitel jóváírása (vételi árfolyamon) a forintszámlán (200 * 175 = 35 000 eFt).
T 3.Elszámolási betét - K 4.Beruh. és fejl. hitel (P) 35 000 Beruházási hitel árfolyamvesztesége a jóváíráskor (185 – 175) * 200 eP. T 1.Beruházások - K 4.Beruh. és fejl. hitel (P) 2 000 Forintban folyósított beruházási hitel jóváírása. T 3.Elszámolási betét - K 4.Beruh. és fejl. hitel (Ft) 13. Beruházási hitel év végi árfolyamvesztesége (200 – 185) * 200 eP. (Gépeknél nincs árfolyam-különbség.) T 1.Beruházások - K 4.Beruh. és fejl. hitel (P) 3 000

36 13. Épületet terhelő hitelkamat.
T 1.Beruházások K 4.Egyéb rövid lejár. kötel Gépeket terhelő hitelkamat. T 1.Beruházások K 4.Egyéb rövid lejár. kötel Épület és gépek használatba vétele. T 1.Ingatlanok - K 1.Beruházások T 1.Műsz. gépek, berend. - K 1.Beruházások Saját rezsis beruházás áfa elszámolása. T 4.Előzetes áfa - K 4.Fizetendő áfa


Letölteni ppt "TÁRGYI/5. feladat kidolgozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések