Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezetést támogató rendszerek Csoportos Döntés Támogató Rendszerek CsDTR (GDSS)‏

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezetést támogató rendszerek Csoportos Döntés Támogató Rendszerek CsDTR (GDSS)‏"— Előadás másolata:

1 Vezetést támogató rendszerek Csoportos Döntés Támogató Rendszerek CsDTR (GDSS)‏

2 Döntések sorozata  Független döntéshozás,  független részdöntések sorozata,  csoportmunkát követelő döntéshozás (Hackathorn és Keen)‏

3 Csoportos döntéshozatal Azonos, vagy közel azonos státuszúak csoportja A döntés kimenetele a csoport tudása, véleménye és ítéletétől függ A döntés még függ a csoport összetételétől és a döntési folyamattól A vélemények különbözőségeit a résztvevők súlyozásával vagy tárgyalások során küszöbölik ki

4 A megbeszélések problémái  Túl sok a résztvevő  Túl hosszú ideig tart  Nem hatékony  Nem oldja meg a problémát

5 A csoporthatás  Bizonyos problémák megoldására jobbak a csoportok  Tágabb problémák  Inkább kommunikáció mint analízis  Bizonyos korlátokkal rendelkeznek a csoportok  Csoportnyomás  Kioltódhatnak az egyéni képességek

6 GDSS definíció  A Csoportos döntéstámogató rendszer (GDSS=Group Decision Support System) egy olyan számítógép alapú információs rendszer, amely képes nemstrukturált problémák megoldásához segítséget nyújtani döntéshozók együtt dolgozó csoportjának. Egy GDSS-t hardver, szoftver és az alkalmazott módszerek és emberi résztvevők jellemeznek.

7 A GDSS kialakulása  Eredetileg a DSS egyéni döntéshozatalra készült, de egyre gyakrabban használták csoportos döntéshozatalra is.  A GDSS-eket relative kis csoportok számára tervezték, hogy a konszenzus elérése hatékonyabban történjen.  A csoportos döntéshozatalhoz szükséges a kommunikáció és a véleménykülönbségek áthidalásának módszertana.

8 GDSS feladatok  A csoporttagok szavazatainak, véleményének, modelleredményeinek numerikus és grafikus összegezése. (Nem feltétlenül összeadása - fontos lehet a megoszlás is)‏  A döntési alternatívák közös értékelése, az ötletek anonim gyűjtése, és szelektálása, csoportvezető választás és más konszenzust igénylő akciók lebonyolítása.  Az információk összes formájának továbbítása a csoporttagok között ill. információcsere a GDSS rendszer adatbázisával. (Kommunikációs hálózat)‏

9 GDSS környezet és hatások  Aszinkron/szinkron információcsere  Kevesebb elvesztegetett idő  Kiegyensúlyozottabb közreműködés

10 Web-es megoldások WBDSS – Web-based DSS WBGDSS – Web-based GDSS A web-es megoldás szinte mindig egyben csoportos döntéstámogatási rendszert is jelent.

11 Kisebb Nagyobb Csoportméret Szemtől-szemben Távol egymástól Döntési terem LAN használat/ telekonferencia Legislative Session WAN használat/ konferencia Tagok távolsága Csoportméret és távolság

12 Kisebb Nagyobb Döntési gyakoriság Szemtől-szemben Távol egymástól Döntési terem Telekonferencia LAN használat WAN használat Tagok távolsága Tagok távolsága és döntési gyakoriság

13 Döntési terem A szemtől- szembeni verbális interakciók kombinálása a technológia által adott támogatással.

14 GDSS egy lehetséges felépítése

15 GDSS komponensek  Adatbázis  Modellbázis  Dialógus menedzser (Parancs és prezentációs rendszer)‏  Kommunikációs rendszer  Speciális szoftverek, szoftverrendszerek

16 A GDSS igény és lehetőség  Szervezeti igények  Technikai lehetőségek

17 Szervezeti okok  Több döntéshozó részvételére van szükség  A döntési szituációk egyre bonyolultabbak  A specialisták szerepe megnő  Egyre kevesebb a ráfordítható idő  Növekvő arány a részvétel menedzsmentben

18 GDSS hasznok  Anonimitás  Párhuzamos kommunikáció  Automatikus esemény gyűjtés  Lehetőség virtuális megbeszélésekre  Hordozhatóság  Globalitás  Kényelmes használat  Döntéshozatali technikák használata

19 Anonimitás Könnyebben lehet jobb döntéseket hozni, kikerülve a hierarchiából származó veszélyeket

20 Párhuzamos kommunikáció Kiküszöbölhető a kommunikációs csatornák monopolizálásából származó erőfölény Nagyobb arányú, több résztvevős kommunikáció => Jobb döntések

21 Automatikus esemény gyűjtés Nincs szükség a megjegyzések, rész- eredmények gyűjtésére, ezt a rendszer automatikusan biztosítja.

22 Lehetőség virtuális megbeszélésekre  Hálózati hardware  Hálózati software  Résztvevők térben elosztva

23 Hordozhatóság  Más hardware  Más software  Még notepad-en is…

24 Globalitás  A résztvevők a világ bármely részéről bekapcsolódhatnak a döntési folyamatba.

25 Kényelmes használat  Nem kell pilótavizsga,  Bár számítógépes gyakorlat nem hátrány.

26 Döntéshozatali technikák használata  Delphi módszer  Brainstorming  Csoport konszenzus kialakítása  Egyéb csoportműveletek támogatása  Pontozások  Véleménycserék  Stb.

27 GDSS hátrányok  Költség  Biztonság  Technikai meghibásodások  Gyakorlat igény  Tréning igény  A kommunikáció félreértése

28 Költség  Magasak lehetnek az infrastruktúra költségei  Hardware  Software  Hálózat  GDSS terem

29 Biztonság  GDSS eszközök bérlete esetén a szolgáltató emberei  Saját eszközrendszer használata esetén a kiszolgáló személyzet lehet potenciális veszélyforrás

30 Technikai meghibásodások  Áram kimaradás  Hálózat szakadás  Sávszélesség csökkenés  Hardware hibák  Software hibák  Stb.

31 Gyakorlat igény A gyakorlat hiánya frusztrációt okoz => ritkább részvétel a csoportos döntésekben

32 Tréning igény A szituációktól függően különböző betanulási görbéken mennek végig a résztvevők

33 GDSS kategorizálás  Tartalom – Alter féle hierarchia  Információfolyam – 1-4. szint

34 A probléma megoldás támogatásának foka A problémamegoldó rendszer komplexitásának foka alacsonymagas Alter féle DSS hierarchia Információ elemek kinyerése Egész file- ok analízise Riport készítése több file- ból A döntések következmény einek előrejelzése Döntés javaslatok Döntések meghozatala

35 Információfolyam I.  1. szint: Kapcsolat menedzsment – fizikai mechanizmus a résztvevők kommunikációjára a döntéshozatal során.  2. szint: Kommunikáció menedzsment – az információfolyam kiterjesztése az üzentek tárolása, válasz, továbbküldés, stb. lehetőségeivel.

36 Információfolyam II.  3. szint: Tartalom menedzsment – a dokumentumok intelligens továbbítása a résztvevők között.  4. szint: Folyamat menedzsment – a döntéshozatal aktív részeként pl. intelligenciával felruházva.

37 GDSS kapcsolatok CSCWS - Computer Supported Collaborative Work Systems  Tágabb, mint a GDSS  Számos önálló és integrált rendszer tartozik ide

38 GDSS kapcsolatok I.  Groupware  Csoport software-ek  brainstorming,  információgyűjtés,  ötletek gyüjtése,  szavazások,  preferenciák aggregálása,  konszenzus teremtés  közös szerzőség

39 GDSS kapcsolatok II.  Naptár szoftverek  Elektronikus döntési termek  Delphi módszertan támogató rendszerek  Workflow rendszerek  Dokumentum menedzsment

40 Sokfaktoros döntéshozatal Gyakori a sok fontos tulajdonság  Multi-Factor Evaluation Process – ha mindegyik fontos tényezőnek megadható a súlya numerikusan  Analytic Hierarchy Process (AHP) – ha nincs a döntéshozóknak kvantitatív preferenciájuk a tényezőkre vonatkozóan

41 Multi-Factor Evaluation Process Súlyozott pontozás  Minden tényezőnek súlyfaktora van  Minden alternatíva tényezőihez pontok vannak rendelve  A pontokat a faktorok súlyával szorozva összegezzük  Kiválasztjuk a legnagyobb (súlyozott) pontszámot kapott alternatívát.

42 Analytic Hierarchy Process Nehezen határozhatók meg a numerikus súlyok Páros összehasonlításon alapszik Egy adott hierarchia szinten páros összehasonlítást végzünk az alternatívák között Ebből létrejön egy pár-mátrix Generáljuk a súlyrendszert, kiszámítjuk a konzisztencia arányt (CR)‏ A hierarchiában felfelé haladva mindenütt végigcsináljuk A legfelső szinten kijön a végső pontrendszer

43 Condorcet paradoxon  A: x > A y > A z  B: y > B z > B x  C: z > C x > C y Arrow féle lehetetlenségi tétel Moderátorok felelőssége

44 Condorcet módszer Az alternatívákat az összes lehetséges párosítás szerint megvizsgáljuk és azt az alternatívát tekintjük (Condorcet) győztesnek: amelyik minden párosítás szerint a döntéshozók többségének nyertese Ha ilyen nincs, akkor egyéb módszerek kerülhetnek szóba

45 Példa Condorcet módszerre I. A (42 fő): m > A n > A c > A k B (26 fő): n > B c > B k > B m C (17 fő): k > C c > C n > C m D (15 fő): c > D k > D n > D m Egymás elleni eredmények táblázata ki lehet a Condorcet győztes?

46 Példa Condorcet módszerre II. A (42 fő): m > A n > A c > A k B (26 fő): n > B c > B k > B m C (17 fő): k > C c > C n > C m D (15 fő): c > D k > D n > D m Egymás elleni eredmények táblázata ki lehet a Condorcet győztes?

47 Példa Condorcet módszerre III. A (42 fő): m > A n > A c > A k B (26 fő): n > B c > B k > B m C (17 fő): k > C c > C n > C m D (15 fő): c > D k > D n > D m Egymás elleni eredmények táblázata alapján „n” a Condorcet győztes

48 Nincs mindig Condorcet győztes A (36 fő): m > A n > A c B (33 fő): n > B c > B m C (31 fő): c > C m > C n Egymás elleni eredmények táblázata ki lehet a Condorcet győztes? Senki!

49 Borda-féle pontozásos módszer A pontozásos szavazási módszerek megalapozója, amelyeknél az ordinális helyett kardinális (különbségeket, esetleg arányokat is figyelembevevő) skálán mérhetők a vélemények Pontozásos rangsorok + pontok aggregációja Pl.: 1.hely: 2 pont 1.hely: 1 pont 2.hely: 1 pont 2.hely: 1/2 pont 3.hely: 0 pont 3.hely: 1/3 pont

50 A Borda-féle módszer problémái Előfordul, hogy a Condorcet győztes helyett mást hoz ki nyertesnek a Borda pontozás „x” pontszáma: 20 = (4×5 + 10), „y”-é 21 = (4×4 + 1×5), „z” pontszáma: 16 = (4×3 + 1×4), „u”-é 11 = (4×2 + 1×3), „v” pontszáma: 6 = (4×1 + 1×2), „w”-é 1 = (4×0 + 1×1). Tehát a pontozásos módszer szerint „y” nyert, pedig „x” a Condorcet győztes is, hiszen páronként összes vetélytársát legyőzi. (Éppen az ilyen anomáliák miatt tartotta Condorcet saját módszerét jobbnak mint Borda-ét.)‏

51 Arrow féle lehetetlenségi tétel  Bármik is legyenek egy csoport tagjainak preferenciái, a döntésaggregáló módszernek az összehasonlítandó opciókra vonatkozóan elő kell állítania a csoportos preferencia sorrendet.  Ha egy csoport minden tagja az A opciót választja a B opcióval szemben, akkor a csoportnak szintén az A opciót kell preferálnia a B-vel szemben.  A csoport preferenciája két opció között kizárólag a csoport tagjainak e két opció közötti választásától függhet.  Nincs a csoportban diktátor, azaz olyan valaki, aki mindig érvényesíteni tudja a preferenciáit mások rovására is.  Az előző négy feltétel egyszerre nem teljesülhet

52 Linkek  DSS  http://www.webopedia.com/TERM/D/decision_support_system.html http://www.webopedia.com/TERM/D/decision_support_system.html  http://dssresources.com/ http://dssresources.com/  http://dssresources.com/decisionaids/ http://dssresources.com/decisionaids/  GDSS:  http://www.optiontechnologies.com/applications/apps_decision_how.a sp http://www.optiontechnologies.com/applications/apps_decision_how.a sp  http://www.ventana.com/ http://www.ventana.com/  http://www.Meetingworks.com http://www.Meetingworks.com  http://www.banxia.com/demain.html http://www.banxia.com/demain.html  www.opinion.hut.fi www.opinion.hut.fi  www.jointgains.hut.fi www.jointgains.hut.fi  www.sal.hut.fi/Publications/pdf-files/phamxxa.pdf www.sal.hut.fi/Publications/pdf-files/phamxxa.pdf

53 Linkek 2 (Lullus)‏  Lullus  http://en.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull  http://hu.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull  http://www.kislexikon.hu/lullus.html  http://www.btk.elte.hu/celia/regimod/benedek.htm  http://www.btk.elte.hu/celia/regimod/szentpet.htm http://www.btk.elte.hu/celia/regimod/szentpet.htm  http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/lull/ http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/lull/


Letölteni ppt "Vezetést támogató rendszerek Csoportos Döntés Támogató Rendszerek CsDTR (GDSS)‏"

Hasonló előadás


Google Hirdetések