Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eredménykimutatás/9. feladat (480. oldal) „A” feladat 1. Leégett cégünk egyik 300 000 eFt nettó értékű raktára a benne lévő 150 000 eFt áruval együtt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eredménykimutatás/9. feladat (480. oldal) „A” feladat 1. Leégett cégünk egyik 300 000 eFt nettó értékű raktára a benne lévő 150 000 eFt áruval együtt."— Előadás másolata:

1 Eredménykimutatás/9. feladat (480. oldal) „A” feladat 1. Leégett cégünk egyik eFt nettó értékű raktára a benne lévő eFt áruval együtt. Mindkét káresemény az egyéb ráfordításokat növeli összesen eFt- tal. 2. Anyavállalattól kaptunk eFt kölcsönt VII. 1-jén 5 évre, 8%-os évi kamatra. Az anyavállalattól kapott kölcsön után fizetendő időarányos kamattal, eFt * 0,08/12 hó * 6 hó = eFt-tal a Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások nőnek, valamint ugyanezen összeggel nő a részletező sor is: Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott. 3. Bizományba átvett áruk eladása után kaptunk eFt (+ 20% ÁFA) bizományi díjat. A kapott bizományi díjat Belföldi értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni. ©Lukács

2 Krajcár (könyv szerinti értéke 620 eFt) felét forintra, másik felét Pengőre váltottuk. Árfolyamok az átváltás napján: 308 – 312 Ft/Krajcár, illetve 154 – 156 Ft/P. a)A forintra váltás során keletkezett Krajcár * (308 – 310) = 2 eFt árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítás lesz. b) A Pengőre váltott krajcárral csökken a Krajcár devizabetét: Krajcár * 310 Ft/Krajcár = 310 eFt a nő Pengő devizabetét (1 900 Pengő * 155 Ft/P = 294,5 eFt DEVIZA Árf. veszteség 15.5 = PMER eFt negatív üzleti értékből az üzleti évben „leírtunk” eFt-ot. A negatív üzleti vagy cégérték halasztott bevételének tárgyévi leírása az Egyéb bevételeket érinti. EZ NEM TANANYAG eFt vásárolt követelésünkre befolyt eFt. A vásárolt követelésre könyv szerinti érték fölött befolyt összeg (5 000) Pénzügyi műveletek egyéb bevétele lesz. ©Lukács

3 7. Tenyészállatainknál eFt terven felüli értékcsökkenést, tartós befektetéseinknél pedig eFt értékvesztést számoltunk el. A tenyészállatok terven felüli értékcsökkenését Egyéb ráfordításként kell elszámolni és egyben változik a részletező sor is: Ebből értékvesztés eFt. A befektetések értékvesztése a pénzügyi műveletek ráfordításait érinti, pontosabban a Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztését növeli eFt-tal eKrajcárért értékesítettük öt éve 300 eKrajcárért vásárolt befektetési célú részvényeinket (könyv szerinti értéke eFt). Az eladás napján az átlagárfolyam 310 Ft/Krajcár volt. a) A részvények árfolyamának csökkenése (300 – 250 = 50 eKrajcár) miatti veszteséget könyv szerinti árfolyamon számolva ( eFt/300 eKrajcár = 220 Ft/Krajcár) 50 eKrajczár * 220 Ft/Kr. = eFt-ot Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségeként kell kimutatni. b) A krajcár árfolyamváltozása miatti nyereség Pénzügyi műveletek egyéb bevételeit érintik: 250 eKrajcár * (310 – 220) = eFt. ©Lukács

4 9. Mobiltelefon vásárlásakor a SIM kártyáért kifizettünk 35 eFt-ot. A SIM kárgya = Vagy. értékű jog. A mobiltelefon-kártyát (SIM) vagy a beszerzés évében vagy a várható élettartam alatt írják le, amely az összköltség eljárással készülő eredménykimutatásban az Értékcsökkenési leírást, forgalmisban az értékesítés közvetett költségei között az Egyéb általános költségeket növeli. 10. Vételi opció díjaként kifizettünk eFt-ot. A vételekor kifizetett opciós díj a Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait érintik vagy aktiváljuk és nem érinti az eredménykimutatást. Az átutaláskor egyéb követelés lesz ( Nem érinti az Erkit.) 11. Év végi árukészletünk leltárértékelési különbözete – eFt-ot tett ki. Az árukészlet év végi leltárértékelési különbözetét Egyéb ráfordításként kell kimutatni. ©Lukács

5 12. Leányvállalatunktól megérkezett az előző évi eFt osztalék. A leányvállalattól kapott osztalék a tárgyévi eredménykimutatást nem érinti, mert már az előző évben mint járó osztalékot el kellett számolni. (A leánynak valószínűleg előbb kell elkészíteni a beszámolóját, mint az anyának!) Kapott osztalék lesz a Ft. (Ha előző évben elhatároltuk, akkor most vissza is vezetjük.) 13. Tárgyévben elszámolt eFt bérköltség után fizetendő szakképzési hozzájárulás. A szakképzési hozzájárulás összköltséges eredménykimutatásban a Bérjárulékokat, forgalmisban pedig az Egyéb általános költségeket (vagy a közvetlen költségeket) érinti * 1,5% = eFt-tal. ©Lukács

6 14. Folyamatban lévő beruházásunkhoz az önkormányzattól kaptunk eFt támogatást. A folyamatban lévő beruházáshoz kapott támogatás egyenlőre nem érinti az eredménykimutatást, mert a rendkívüli bevételként elszámolt összeget el kell határolni. 15. Sporttelepünk visszaírt értékvesztése eFt, tartós befektetésünké pedig eFt. A sporttelep visszaírt értékvesztése az Egyéb bevétel, illetve Ebből visszaírt értékvesztés sorokat érinti. A befektetések visszaírt értékvesztése pedig a Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztését csökkenti. 16. Megkaptuk egy korábbi árubeszerzéshez kapcsolódó, utólag kapott eFt engedményt Az utólag kapott engedményt Egyéb bevételként kell elszámolni, ha nem számlázott és nem határidő miatti ©Lukács

7 17. Év végén deviza és valutakészletünk nem volt. Devizás tételként csak a következők maradtak nyitva: 80 eKrajcár szállítói tartozás (könyv szerinti értéke eFt) és 70 eKrajcár vevői követelés (könyv szerinti értéke eFt). Fordulónapi átlagárfolyam 310 Ft/Krajcár. Az 500 eFt feletti összevont árfolyam-különbözet minősül jelentősnek. A devizás tételek év végi jelentős árfolyam-különbözete nem érinti az eredménykimutatást, tekintettel arra, hogy a devizás tételek év végi értékelésének összevont egyenlege kisebb, mint a jelentőség értékhatára: Krajcár * (310 – eFt/ Krajcár) = 700 eFt Krajcár * (310 – eFt/ Krajcár) = – 400 eFt Összevont árfolyam-különbözet: eFt ©Lukács

8 18. 20X1. X. 1-jén 510 eFt készpénzért vásároltunk 500 eFt névértékű, évi 9% kamatot fizető, 20X1. VI. 1-jén kibocsátott, 2 éves futamidejű értékpapírt. A kamatozó értékpapír vásárlásakor a vételárban lévő időarányos kamat: 500 * 0,09/12 * 4 hó = 15 eFt attól függően, hogy befektetési céllal vásároltuk-e a Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sort csökkenti, vagy forgatási célú esetében az Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sort csökkenti. Év végén elszámolandó egyrészt az elhatárolt kamat: 500 * 0,09/12 * 7 hó = 26,25 eFt, amely ugyanezen sorokat növeli. Másrészt, ha befektetési céllal vásároltuk, akkor a névérték és a bekerülési érték különbözetét is el kell lehet határolni év végén a vásárlástól eltelt idő és a hátralévő teljes futamidő arányában: 510 – 15 – 500 = 5 eFt/20 * 3 hó = 0,75 eFt a Pénzügyi műveletek egyéb bevételeit növeli. ©Lukács Nem tananyag a nem szakirányos hallgatóknak!

9 Nem szakirányon a „B” ponttal ne foglalkozzunk. Ennek oka főleg a tagi kölcsön miatti adóalap korrekció.

10 „B” Feladat – társasági adó meghatározása Adózás előtti eredmény Adóalap növelő: Elengedett követelés Követelések értékvesztése Fizetési határidőKövetelés összege (eFt) Befolyás valószínűsége Elszámolt értékvesztés 20X0. II X0. XI X1. VI X1. VIII X1. IX X2. XII X2. III % 30% 60% 100% 40% 75% 80% Összesen Elszámolt értékcsökkenés Tagi kölcsön kamata (7 000/ * ( – * 3) ©Lukács Főleg ez miatt hagytam ki a nem szakirányos hallgatóknál a „B” pontot.

11 Adóalap csökkentő: Kapott osztalék Adótv. szerinti értékcsökkenés Előző évek negatív adóalapja Adóalap: Társasági adó: * 16% = eFt. Adózás előtti eredmény Adóalap növelő: ©Lukács


Letölteni ppt "Eredménykimutatás/9. feladat (480. oldal) „A” feladat 1. Leégett cégünk egyik 300 000 eFt nettó értékű raktára a benne lévő 150 000 eFt áruval együtt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések