Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének bemutatása kitekintéssel a hulladéklerakási járulék felhasználásának szabályaira László Tibor Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének bemutatása kitekintéssel a hulladéklerakási járulék felhasználásának szabályaira László Tibor Zoltán."— Előadás másolata:

1 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének bemutatása kitekintéssel a hulladéklerakási járulék felhasználásának szabályaira László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. december 4.

2 2 Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség Hulladék keretirányelv (2008/98/EK ) (HKI): „a tagállamok illetékes hatóságainak egy vagy több hulladékgazdálkodási tervet kell készíteniük” A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.): - az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet és annak részeként az Országos Megelőzési Programot (OMP) el kell készíteni! 2. Szakmapolitikai, környezetvédelmi szempontok - EU-s célok teljesítése; - szakmapolitikai célkitűzések meghatározása; - környezetvédelmi szempontok érvényesítése.

3 3 A tervezés alapköve A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet meghatározza: a részletes szakmai követelményeket; az egyes szerkezeti egységeket és azok tartalmi elemeit; az előkészítésbe bevonandó területileg illetékes hatóságokat. EGYSÉGES FELÉPÍTÉS A TERVEZÉS MINDEN SZINTJÉN!

4 4 Az OHT-val kapcsolatos lényeges változások a tervezés terén tervezési időszak meghosszabbodása (7 év), önálló stratégiai tervdokumentum, kormányhatározatként kerül elfogadásra, az OHT, mint ex ante kondicionalitás.

5 5 Hogyan épül fel az OHT? Magyarország hulladékgazdálkodásának bemutatása Hulladékáram I. Jelenlegi helyzet, elért eredmények, hiányosságok II. Előrejelzés III. Általános cselekvési irányok IV. Specifikus cselekvési irányok I. Jelenlegi helyzet, elért eredmények, hiányosságok II. Előrejelzés III. Általános cselekvési irányok IV. Specifikus cselekvési irányok I. Jelenlegi helyzet, elért eredmények, hiányosságok II. Előrejelzés III. Általános cselekvési irányok IV. Specifikus cselekvési irányok Cselekvési Program

6 6 I. Jelenlegi helyzet, elért eredmények, hiányosságok – Települési hulladék – 20042005200620072008200920102011 Települési hulladék mennyisége (ezer tonna) 4.5924.6464.7114.5944.5534.3124.0333.809 Települési hulladék kezelése (t) 20072008200920102011 összes képződött hulladék 4 593 5004 552 5144 311 8704 033 1063 808 878 anyagában hasznosított 554 000691 000665 000641 000837 312 energetikai hasznosítás 382 000393 000406 000406 400408 104 lerakás3 428 5253 341.2093 211 5472 837 8942 563 642 egyéb228 495126 15828 537-- A települési hulladék összetétele

7 7 -jövőbeli trendek -intézkedések jövőbeli hatása Települési hulladékképződés és kezelés (millió t) 2012%2020% Képződött3 987 4 005 Lerakás2 60865%1 78545% Hasznosítás83221%1 23031% Termikus kezelés3649%63016% Komposztálás1835%3609% II. Előrejelzés – Települési hulladék –

8 8 III. Általános cselekvési irányok A házi és közösségi komposztálás elterjesztése; Az újrahasználat növelése; A háztartásokból származó használt cikkek tovább használata érdekében a szervízhálózat és az újrahasználati központok létrehozásának ösztönzése; A régi, felhagyott, bezárt lerakók folyamatos rekultiválása és monitorozása. IV. Specifikus cselekvési irányok Köztisztasági szabályrendszer fejlesztése; Az újrahasználati központok hálózatának fejlesztése céljából módszertani útmutatót kell kidolgozni; Fejleszteni szükséges a hulladékudvarok rendszerét; Fejleszteni kell a gyűjtő- és kezelőrendszerek kialakításának és működtetésének részletes műszaki szabályozását; Tovább kell népszerűsíteni és arányában növelni a házi és közösségi komposztálást a lakosság körében (támogatási források, tájékoztató füzetek, útmutatók).

9 9 Az OHT „lelke” – Cselekvési Program – A Cselekvési Programban megjelennek a hulladékgazdálkodásban elérni kívánt általános és specifikus… Célok Feladatok Intézkedések Források Cselekvési Program

10 10 A tervezéssel elérni kívánt átfogó célkitűzések HKI által meghatározott célkitűzés%Határidő papír-, fém-, műanyag-, és üveghulladék Hasznosításának növelése 502020 nem veszélyes építési-bontási hulladék újrahasználatra történő előkészítését, újrafeldolgozását és az egyéb, anyagában történő hasznosításának növelése 702020 Elkülönített gyűjtési rendszer (üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék ) -2015 Hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK célkitűzés % Határidő Lerakóra kerülő szerves-anyag mennyiségének csökkentése 352016

11 11 A Cselekvési Program specifikus célkitűzései a települési hulladék példáján CélkitűzésekFeladatokIntézkedésekTámogatási lehetőségek (EU-s és hazai forrásokból) a)elkülönített hulladékgyűjt ési rendszerek fejlesztése. b)az újrahasználat növelése, c)hulladékgazdá lkodási életciklus elemzések alkalmazása, és a környezeti szennyezések, nyersanyag felhasználás csökkentése a)elkülönített hulladékgyűjtési rendszer kiépítése 2015-ig b)újrahasználati központok kialakítása c)életciklus elemzések módszertanának beépítése a hulladékgazdálko dási jogi szabályozásba a)elkülönített hulladékgyűjtés infrastruktúrájának biztosítása a lakosság számára b)az elkülönítetten gyűjtött vagy válogatott, hasznosítható összetevők lerakásának megszüntetése. c)A települési hulladék érintő informatikai rendszerek összehangolása, működésük fejlesztése, adatellenőrzések fejlesztése, különböző informatikai rendszerek összekapcsolása, egységes lekérdező rendszerek, hozzáférések rendezése. d)az újrahasználati központok hálózatának megtervezése, a befogadható hulladék és a működés rendjének meghatározása. e)hulladékkezelő létesítmények fejlesztése. f)jogszabály (LCA) - A települési hulladék hasznosító és ártalmatlanító hálózatának kiépítése (KEHOP, KA) - Állami/önkormányzati tulajdonban lévő szelektív gyűjtés fejlesztése, házhoz menő szelektív gyűjtés kiépítése (KEHOP, KA) - Települési hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése (KEHOP, KA) - Fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések és a települési gazdasági környezet fejlesztése (TOP, ERFA)

12 12 Megvalósítás, nyomon követés, indikátorok CélkitűzésIndikátorMértékegységBázisév Célérték (2022) MegjegyzésAdatforrás Hasznosítási arányok növelése (Hulladék)hasznosítási arány %201155 OKIR vagy HIR Hulladékképződés csökkentése Hulladékmennyiségezer tonna HIR Elkülönített gyűjtés kialakítása és fejlesztése Elkülönített hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a teljes lakásállományból %-50 kevésbé fejlett régiók KSH Elkülönített hulladékgyűj- tésbe bevont lakások aránya a teljes lakásállományból %-50 Közép- magyarországi régió KSH A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtésbe bevont ingatlanok száma db 15000összes régióEMIR A hulladékká vált termékek újrahasználható összetevőinek elkülönítése, javítása és ismételt felhasználása Kialakított hulladék- újrahasználati központok, gyűjtőpontok, gyűjtőudvarok száma db-3összes régióEMIR

13 13 „A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát.” (Mahatma Gandhi) Az előadás tárgyát képző dokumentum a VM tárcán belüli egyeztetésének (2013. október 8.) MUNKAVÁLTOZATA, a Kormány nem tárgyalta, így nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az Országos Megelőzési Program

14 14 4. Országos Megelőzési Program Hulladékképződés megelőzése Gyűjtés, átvétel (helyi hatóságok, kezelők) Újrahasználatra való előkészítés Anyagában történő hasznosítás Egyéb előkezelési, kezelési és hasznosítási műveletek hulladékképződés csökkentés eltérített hulladékáramok elkerült hulladékáramok fenntartható fogyasztás Kitermelés, gyártás Szállítás Elosztás Vásárlás, használat Termékek újrahasználata forrásnál történő csökkentés Hulladékgazdálkodás termékhulladék Újrahasználati központok Országos Megelőzési Program – alapelvek, fogalmak –

15 15 Országos Megelőzési Program – átfogó célkitűzések – elősegíteni az erőforrás-használat és a gazdasági növekedés szétválasztását; csökkenteni az anyagfelhasználást és a hulladék képződését; hozzájárulni egy hatékonyabb erőforrás-gazdálkodás megvalósításához; hozzájárulni a termékek életciklusának növeléséhez; elősegíteni az életciklusuk során a környezetre a lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások alkalmazását; elősegíteni a munkahelyteremtést.

16 16 Országos Megelőzési Program – Cselekvési Program –

17 17 Kapcsolódó jogszabályi háttér: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht); az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr); a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet; a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet. Kitekintés: a hulladéklerakási járulék felhasználása

18 18 A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet alapján 2014. június 30-ig elsődlegesen 3 célra fordítható: Milyen célokra fordítható? Szükségellátás; Ideiglenes ellátás Kompenzáció Hatósági tevékenységek

19 19 A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet meghatározza: a támogatás módját; a kedvezményezetteket; egyéb részletszabályokat. Milyen előírásoknak megfelelve használható fel?

20 20 A pályázathoz a közszolgáltatókra vonatkozó adatokra is szükség lesz. Szükséges előzetesen minden számszerűsíthető adatot összegyűjteni! Hogyan és kik használhatják fel a hulladéklerakási járulékot? Pályázat kompenzációs célra Önkormányzatok Társulások

21 21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének bemutatása kitekintéssel a hulladéklerakási járulék felhasználásának szabályaira László Tibor Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések