Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közszolgáltatási díj meghatározásának szempontrendszere Dr. Hornyák Margit hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens XX. Nemzetközi Köztisztasági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közszolgáltatási díj meghatározásának szempontrendszere Dr. Hornyák Margit hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens XX. Nemzetközi Köztisztasági."— Előadás másolata:

1 A közszolgáltatási díj meghatározásának szempontrendszere Dr. Hornyák Margit hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2010. május 13.

2 Miért most ??? Az EU csatlakozás következményei: a nem megfelelő hulladéklerakók tömeges bezárása 2009. július 15-én a nem megfelelő hulladéklerakók tömeges bezárása 2009. július 15-én a jelenleg üzemelő lerakók kapacitásának védelme szükséges a jelenleg üzemelő lerakók kapacitásának védelme szükséges a további támogatások megszűnnek a további támogatások megszűnnek a szükséges új lerakó-kapacitásokat az önkormányzatoknak saját erőből kell fedezniük a szükséges új lerakó-kapacitásokat az önkormányzatoknak saját erőből kell fedezniük a jelenleg üzemelő lerakók lezárását és rekultivációját a hulladékkezelési díjból kell fedezni a jelenleg üzemelő lerakók lezárását és rekultivációját a hulladékkezelési díjból kell fedezni

3 Mire van szükség??? A lerakó-centrikus szemlélet felhagyására A lerakó-centrikus szemlélet felhagyására Hasznosítható és égethető hulladék ne kerüljön lerakóba! A hasznosításra alkalmas összetevők szelektív gyűjtésére és feldolgozására A hasznosításra alkalmas összetevők szelektív gyűjtésére és feldolgozására konkrét célkitűzések és határidők - a csomagolási hulladékra - a biológiailag lebontható hulladékra - az építési-bontási hulladékra A szelektív gyűjtés volumenét és hatékonyságát fokozni kell! A hulladékgazdálkodási célokat szolgáló, megfelelő díjpolitikára A hulladékgazdálkodási célokat szolgáló, megfelelő díjpolitikára

4 Az önkormányzatok szerepe Az adott kötelező vagy önként vállalt közfeladat ellátásáért felelős szerv (érdekelt a közszolgáltatás folyamatos biztosításában, színvonalának emelésében)Az adott kötelező vagy önként vállalt közfeladat ellátásáért felelős szerv (érdekelt a közszolgáltatás folyamatos biztosításában, színvonalának emelésében) A hulladékkezelő létesítmények, eszközök és – az esetek jelentős részében – a közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet tulajdonosa (érdekelt a hatékony működtetésben, a gazdálkodás nyereségességében)A hulladékkezelő létesítmények, eszközök és – az esetek jelentős részében – a közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet tulajdonosa (érdekelt a hatékony működtetésben, a gazdálkodás nyereségességében) A településen élő, tevékenykedő adózó állampolgárok és gazdálkodó szervezetek jogos érdekeinek közvetítője (a helyi közügyeket szabályozó, ármegállapító szerepkörében érdekelt a reális és megfizethető ár kialakításában)A településen élő, tevékenykedő adózó állampolgárok és gazdálkodó szervezetek jogos érdekeinek közvetítője (a helyi közügyeket szabályozó, ármegállapító szerepkörében érdekelt a reális és megfizethető ár kialakításában) A kötelező közszolgáltatás nemcsak ellátási, hanem igénybevételi és díjfizetési kötelezettséget is jelent. A hulladékkezelési díjat az önkormányzat képviselőtestülete által alkotott rendeletben kell meghatározni.A kötelező közszolgáltatás nemcsak ellátási, hanem igénybevételi és díjfizetési kötelezettséget is jelent. A hulladékkezelési díjat az önkormányzat képviselőtestülete által alkotott rendeletben kell meghatározni.

5 Kötelező igénybevétel A közszolgáltatás igénybe vételét nem egyéni elhatározások, hanem közösségi (társadalmi) szükségletek teszik kötelezővé → a keresleti oldal a kínálati oldallal szemben egyértelműen kiszolgáltatott. Elvárások a kínálati oldalon:Elvárások a kínálati oldalon: –az európai közösségi és a hazai jogszabályokban előírt kötelezettségek, műszaki és környezetvédelmi elvárások, amelyek teljesítése a kor követelményeinek megfelelő színvonalú közszolgáltatást igényel; –beruházásokat, fejlesztéseket szükséges végrehajtani, amelyek magas költségigénye általában nem vethető össze a direkt és gyors megtérülés gazdasági elvárásaival. Korlátok a keresleti oldalon:Korlátok a keresleti oldalon: –önkormányzati politika –településen élő lakosság szociális és gazdasági teherbíró képessége. Ezek összhangjával kell azt az optimális hulladékkezelési díjat megállapítani, amely szolgálja a hulladékgazdálkodási célkitűzések teljesítését, egyúttal társadalmilag igazságos és a szolgáltatást igénybe vevők által megfizethető.

6 A közszolgáltatási díj meghatározásának elemei a 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet alapján 1.) a hulladékkezelő létesítmény, eszköz üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is; 1.) a hulladékkezelő létesítmény, eszköz üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is; 2.) a létesítmények bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a harminc évig történő monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége (azonban csak akkor, ha a közszolgáltató ezeknek a feladatoknak az ellátására tervet készít, amely alapján mennyiségarányosan megállapítja a terv megvalósításához évente szükséges, a hivatalos fogyasztói árindex-alakulás alapján korrigált bevételt); 2.) a létesítmények bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a harminc évig történő monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége (azonban csak akkor, ha a közszolgáltató ezeknek a feladatoknak az ellátására tervet készít, amely alapján mennyiségarányosan megállapítja a terv megvalósításához évente szükséges, a hivatalos fogyasztói árindex-alakulás alapján korrigált bevételt); 3.) a számlázás és díjbeszedés költsége; 3.) a számlázás és díjbeszedés költsége; 4.) a közszolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi kiadások és ráfordítások; 4.) a közszolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi kiadások és ráfordítások; 5.) a hulladékkezelő létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások. 5.) a hulladékkezelő létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások. Díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a költségvetési, illetőleg önkormányzati támogatást, valamint a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek, hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásából származó bevételt.

7 Egy- és kéttényezős közszolgáltatási díj Mindkét díj-megállapítási módszer alapvető eleme – az általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) – egységnyi díjtétel, ami egy hányados. A nevezőben a várható szolgáltatási mennyiség van.Mindkét díj-megállapítási módszer alapvető eleme – az általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) – egységnyi díjtétel, ami egy hányados. A nevezőben a várható szolgáltatási mennyiség van. A számlálóban:A számlálóban: –egytényezős díj esetében: 1. + 2. + 3. + 4. + 5. pontokban felsorolt folyamatos költség és ráfordítás –kéttényezős díj esetében: 1. + 2. pontban felsorolt folyamatos költség és ráfordítás Alapdíj (rendelkezésre állási díj) a kéttényezős díj esetében:Alapdíj (rendelkezésre állási díj) a kéttényezős díj esetében: –a 3. + 4. + 5. pontokban felsorolt folyamatos költség és ráfordítás ingatlanra számított része, azzal a megkötéssel, hogy az alapdíj a közszolgáltatási díjnak legfeljebb 40%-a lehet. (Azoknak az eszközöknek, technológiáknak az üzemben tartási költségei, amelyek akkor is jelentkeznek, ha a hulladék kezelésére nem kerül sor)

8 Miért sebezhető a díjmegállapítás módja??? Lerakás-centrikus, minden költséget a vegyesen begyűjtött és lerakóban elhelyezett hulladék tömegére kell vetíteni.Lerakás-centrikus, minden költséget a vegyesen begyűjtött és lerakóban elhelyezett hulladék tömegére kell vetíteni.Következmény: relatív ott keletkezik nagyobb veszteség, ahol a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége mérhetően nagyobb a vegyesen begyűjtött és lerakóban elhelyezett hulladékmennyiségnél (országos szinten jelenleg 2,3 millió tonna/év háztartási hulladékhoz viszonyítunk <60 ezer tonna/év szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék kezelési többletköltségét) Jogalkotói beavatkozás szükséges!

9 A kibocsátott csomagolás és a lakossági szelektív begyűjtés alakulása 2009-ben [tonna/év]

10 Miért sebezhető a díjmegállapítás módja??? A gyűjtőedény méretének és az ürítési gyakoriságnak a helytelen megállapítása nem ösztönöz a szelektív gyűjtésreA gyűjtőedény méretének és az ürítési gyakoriságnak a helytelen megállapítása nem ösztönöz a szelektív gyűjtésre A jelenlegi jogszabályi keretei között a legfontosabb feladat az ingatlanról egy- egy ürítés alkalmával ténylegesen elszállított vegyes hulladék térfogatának (valójában a gyűjtőedény térfogatának) helyes meghatározása, az ingatlantulajdonosok reális igényeihez igazodó edényméret-választék felkínálása. A lakosságban tudatosítani kell, hogy hulladékkezelési díjat csak a vegyesen begyűjtött hulladék mennyiségével arányosan fizet, a szelektív gyűjtési lehetőség igénybe vételéért külön díjazás nem számítható fel.

11 A tanulmány készítésekor vizsgált szempontok Jogi szempontokJogi szempontok Műszaki szempontokMűszaki szempontok Gazdaságossági szempontokGazdaságossági szempontok Specifikus környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) szempontokSpecifikus környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) szempontok Ösztönzési szempontokÖsztönzési szempontok –megelőzés –szelektív gyűjtés (csomagolási hulladék, biohulladék) Szociális szempontokSzociális szempontok Önkormányzati érdekérvényesítés szempontjaiÖnkormányzati érdekérvényesítés szempontjai

12 Tapasztalatok A tájékoztatás hiánya, a nyilvánosság bevonásának mellőzése a díj- megállapítást megelőzően (Århusi Egyezmény 8. cikk)A tájékoztatás hiánya, a nyilvánosság bevonásának mellőzése a díj- megállapítást megelőzően (Århusi Egyezmény 8. cikk) Önfenntartó szelektív gyűjtési rendszerek hiánya (Az lenne optimális, ha a szelektív gyűjtés többletköltségeit az egyes hulladékfajták hasznosításából származó árbevételek, valamint a feldolgozott hulladék mennyiségével arányosan csökkenő lerakási költségek fedeznék, ezáltal mérsékelnék a hulladékkezelési díjat.)Önfenntartó szelektív gyűjtési rendszerek hiánya (Az lenne optimális, ha a szelektív gyűjtés többletköltségeit az egyes hulladékfajták hasznosításából származó árbevételek, valamint a feldolgozott hulladék mennyiségével arányosan csökkenő lerakási költségek fedeznék, ezáltal mérsékelnék a hulladékkezelési díjat.) Vita a gyártók (koordináló szervezetek) költségtérítésének mértéke körül (egyfelől akkor is köteles a gyártó a szelektív gyűjtés finanszírozására, ha az abból származó hasznos anyag értékesítése nem fedezi a szelektív gyűjtés költségeit. Másrészt a gyártói felelősség nem jogosítja fel a közszolgáltatót az indokolatlan költségek követelésére.)Vita a gyártók (koordináló szervezetek) költségtérítésének mértéke körül (egyfelől akkor is köteles a gyártó a szelektív gyűjtés finanszírozására, ha az abból származó hasznos anyag értékesítése nem fedezi a szelektív gyűjtés költségeit. Másrészt a gyártói felelősség nem jogosítja fel a közszolgáltatót az indokolatlan költségek követelésére.) Mérsékelt piaci kereslet a komposztraMérsékelt piaci kereslet a komposztra Szociális szempontok alkalmazásának hiánya (az önkormányzatok nem rendelkeznek a díjkülönbözet megfizetését biztosító forrásokkal)Szociális szempontok alkalmazásának hiánya (az önkormányzatok nem rendelkeznek a díjkülönbözet megfizetését biztosító forrásokkal)

13 ÖK-i tárgyalási pozíció A koordináló szervezetek a kötelezettségeik teljesítése érdekében kénytelenek a lakossági szelektív gyűjtésből származó hulladék mennyiségét növelni.A koordináló szervezetek a kötelezettségeik teljesítése érdekében kénytelenek a lakossági szelektív gyűjtésből származó hulladék mennyiségét növelni. A szelektív gyűjtést szolgáló infrastruktúra minden esetben az önkormányzatok tulajdonában van.A szelektív gyűjtést szolgáló infrastruktúra minden esetben az önkormányzatok tulajdonában van. A csomagolási hulladék lakosságtól történő begyűjtésére és előkezelésére a koordináló szervezetek a 2009. évi tényadatok szerint mintegy 37 900 Ft-ot fordítottak tonnánként. (Ez az összeg egyáltalán nem mondható kevésnek.)A csomagolási hulladék lakosságtól történő begyűjtésére és előkezelésére a koordináló szervezetek a 2009. évi tényadatok szerint mintegy 37 900 Ft-ot fordítottak tonnánként. (Ez az összeg egyáltalán nem mondható kevésnek.) Újragondolásra érdemes a változó (árkövető) díjtétel. [LDPE fólia helyett az egyes műanyag-fajták (PET, polipropilén, HDPE flakon, egyéb műanyag) tényleges piaci árához igazodva]Újragondolásra érdemes a változó (árkövető) díjtétel. [LDPE fólia helyett az egyes műanyag-fajták (PET, polipropilén, HDPE flakon, egyéb műanyag) tényleges piaci árához igazodva] Jelenleg 8 csomagolást koordináló szervezet működik az országbanJelenleg 8 csomagolást koordináló szervezet működik az országban

14 ÖK-i tárgyalási pozíció A veszteségek csökkentése érdekében a közszolgáltató és az önkormányzat partneri együttműködése szükséges, amelyben az önkormányzat a tulajdonosi jogok gyakorlójaként előnyösebb helyzetben van.A veszteségek csökkentése érdekében a közszolgáltató és az önkormányzat partneri együttműködése szükséges, amelyben az önkormányzat a tulajdonosi jogok gyakorlójaként előnyösebb helyzetben van. Vizsgálni szükséges, hogy a létesítmények bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és harminc évig történő monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége szerepel-e az árkalkulációban?Vizsgálni szükséges, hogy a létesítmények bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és harminc évig történő monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége szerepel-e az árkalkulációban? Az ugrásszerű díjváltoztatás elkerülése és a fokozatosság elvének érvényesítése szükséges azokban az esetekben is, amikor előre látható a jogszabályi változásokból adódó műszaki és környezetvédelmi előírások szigorodása.Az ugrásszerű díjváltoztatás elkerülése és a fokozatosság elvének érvényesítése szükséges azokban az esetekben is, amikor előre látható a jogszabályi változásokból adódó műszaki és környezetvédelmi előírások szigorodása.

15 ÖK-i tárgyalási pozíció A legfontosabb feladat az egységnyi díjtétel egyik költségelemeként szereplő, a közszolgáltató által az ingatlanról egy-egy ürítés alkalmával ténylegesen elszállított vegyes hulladék térfogatának (valójában a gyűjtőedény térfogatának) helyes meghatározásaA legfontosabb feladat az egységnyi díjtétel egyik költségelemeként szereplő, a közszolgáltató által az ingatlanról egy-egy ürítés alkalmával ténylegesen elszállított vegyes hulladék térfogatának (valójában a gyűjtőedény térfogatának) helyes meghatározása Az egyes településeken rendelkezésre álló műszaki feltételek nagymértékben különbözhetnek egymástól, ezért az ország különböző térségeiben vagy településein élők között jelentős különbségek alakultak ki a díjfizetési kötelezettség nagyságában. A hulladékgazdálkodás egységesülése nivelláló hatással van, lesz.Az egyes településeken rendelkezésre álló műszaki feltételek nagymértékben különbözhetnek egymástól, ezért az ország különböző térségeiben vagy településein élők között jelentős különbségek alakultak ki a díjfizetési kötelezettség nagyságában. A hulladékgazdálkodás egységesülése nivelláló hatással van, lesz. A 2009-re megállapított hulladékkezelési díjak felső harmada jellemzi a jelenleg korszerűnek mondható műszaki színvonalnak megfelelő díj mértékét.A 2009-re megállapított hulladékkezelési díjak felső harmada jellemzi a jelenleg korszerűnek mondható műszaki színvonalnak megfelelő díj mértékét.

16 ÖK-i tárgyalási pozíció Az EU tagállami kötelezettségekből eredően nem lehet lemondani a lakosságnál képződő csomagolási hulladék és biológiailag lebontható szerves hulladék szelektív begyűjtéséről, sőt annak volumenét és hatékonyságát fokozni kellAz EU tagállami kötelezettségekből eredően nem lehet lemondani a lakosságnál képződő csomagolási hulladék és biológiailag lebontható szerves hulladék szelektív begyűjtéséről, sőt annak volumenét és hatékonyságát fokozni kell A közszolgáltatók többségénél a szelektív gyűjtés rendkívül veszteséges, ennek okait egyedileg szükséges megvizsgálniA közszolgáltatók többségénél a szelektív gyűjtés rendkívül veszteséges, ennek okait egyedileg szükséges megvizsgálni

17 Javaslatok a jogalkotó számára Korszerű, hatékony szociális alapú támogatási rendszer kialakításaKorszerű, hatékony szociális alapú támogatási rendszer kialakítása Az ehhez szükséges önkormányzati források biztosításaAz ehhez szükséges önkormányzati források biztosítása A díj-megállapítási módszer korszerűsítéseA díj-megállapítási módszer korszerűsítése

18 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "A közszolgáltatási díj meghatározásának szempontrendszere Dr. Hornyák Margit hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens XX. Nemzetközi Köztisztasági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések