Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens OHT II XX Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás, Szombathely, 2010. május 11-13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens OHT II XX Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás, Szombathely, 2010. május 11-13."— Előadás másolata:

1 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens OHT II XX Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás, Szombathely, 2010. május 11-13.

2

3 A képződő hulladékmennyiség alakulása … (Forrás: KvVM, KSH) Megnevezés200020042005200620072008 Hulladék mennyiség*, ezer tonna/év 40 00030 04528 55826 60725 85822.647 Hulladék mennyiség alakulása, % az előző évhez képest 90,493,995,193,297,287,6 GDP alakulása, % az előző évhez képest 104,9 103,5104,0101,0100,6 *Szennyvíziszap nélkül A hulladék mennyisége egyértelműen csökken Vajon ez mennyire az aktív megelőzés eredménye? IS….. A GDP-vel való összevetés csak bizonyos gazdasági szektorokban jogos

4 A keletkezett hulladékok megoszlása … ( Forrás: KvVM-HIR) (ezer tonna ) Megnevezés200020042005200620072008 Települési szilárd hulladék 4 5524 5924 6464 7114 5944.553 Települési folyékony hulladék 5 5004 5694 9394 5144 1653.925 Veszélyes hulladék 3 3939701 2031 3671 082715 Mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék 5 0006 2154 8573 9404 8581.188 Ipari és egyéb gazdálkodásból származó hulladék 16 4559 6398 7848 0797 4897.386 Építési-bontási hulladék 5 1004 0604 1293 9963 6704.882 Hulladék mennyiség összesen* 40 00030 04528 55826 60725 85822.647 *Szennyvíziszap nélkül EU: csomagolás, szabad piac A csatornázottság növekedésével egyértelműen csökken Veszélyes anyagok korlátozása, átsorolások Melléktermékké minősítés, trágya, hígtrágya Termelési volumen csökkenés, szerkezet átalakítás Az építkezések intenzitásával arányosan változott

5 A hulladékkezelés alakulása … (Forrás: KvVM-HIR) Megnevezés 200020042005200620072008 ezer tonna % % % % % % Hulladék mennyiség* 40.00030.04528.55826.60725.85822.647 Anyagában hasznosítás 10.19025,59.08730,27.83227,46.69825,25.34120,76.14227,1 Energetikai hasznosítás 8002,09113,01.2714,51.6276,11.3555,27653,4 Égetés 1900,51700,6530,21010,4780,3650,3 Lerakás 21.17552,917.41658,013.60347,613.59451,111.32643,89.56342,2 Egyéb 7.64519,12.4618,25.79920,34.58717,27.75930,06.11227,0 *Szennyvíziszap nélkül 2004-2007 között közel 10%-kal csökkent Egyéb: állati hulladékok, TFH mg-i hasznosítása megszűnt Növelte: termékdíjas hulladékáramok és az ÉBH A termikus hasznosítás 3%-kal csökkent HUHA rekonstrukció, csökkenő együttégetés Nem értük el az 50%-ot Elsősorban az Egyéb kategória miatt

6 Ami eredmény – és ez nem kevés… Megszületett csaknem 35 hulladékos jogszabály Folyamatosan tisztázódik, mi a hulladék és mi nem A kezelendő hulladékok mennyisége csökkent, a termelők rákényszerültek az anyag- és energiatakarékos termelésre Lassan megszűnik az „Egyéb” kezelési kategória, minden kezelést be lehet sorolni hasznosítás – ártalmatlanítás alá Kialakultak a nem lakossági szelektív begyűjtő rendszerek Az egyes anyagáramoknál kitűzött hasznosítási célok teljesültek Kialakult a közszolgáltatás és a TSZH rendezett begyűjtése Megtörtént a korszerűtlen TSZH lerakók bezárása, újak építése Elindult a lerakott biológiailag lebomló hulladék eltérítése a lerakótól A TFH mennyisége csökkent, begyűjtése megszervezett Beindult a lakossági szelektív gyűjtés A szemléletformálás területén is folyamatos a javulás, a hulladék probléma a közfigyelem tárgya

7 Amit nem sikerült teljesíteni … A lerakási arány 50% alá csökkenjen Az újraföldolgozás (anyagában hasznosítás) elérje el a 40%-ot A települési szilárd hulladék hasznosítás 40% helyett 24% A települési szilárd hulladék lerakás 60% alá csökkenjen Finanszírozási problémák Okok: Olcsó lerakás HUHA felújítása Késve megvalósuló komplex TSZH projektek –Szegényes szelektív gyűjtési infrastruktúra –Lassan beinduló lakossági szelektív gyűjtés A finanszírozás módja többször átalakult 2002-2008 között Környezeti szemlélet és ismeretek hiánya – nem volt rá elég finanszírozási forrás

8

9 A késedelem okai … Az új Hulladék keretirányelv (2008/98/EK) megjelenése 2008. végén 2010. végére új hulladékgazdálkodási törvény lesz Az OHT II-nek az új törvény teremti meg majd a jogi alapjait (pl. megelőzés) NKP III. elfogadása 2009. végén Új tartalom és forma keresése –Az OHT-I inkább stratégiai dokumentum volt, az OHT II inkább terv –Az OHT I-et nehezen lehetett kiértékelni –Sokkal konkrétabb célokat és intézkedéseket kell megfogalmazni –A finanszírozásra sokkal konkrétabb útmutatást kell adni

10 Teljesen más szerkezet … A Hulladékgazdálkodás általános helyzete és átfogó céljai –A jelenlegi helyzet bemutatása, előrejelzések –Célkitűzések (külön mellékletben ellenőrzési listával 2. melléklet) –Eszközrendszer –Költség és finanszírozási terv (kevés költségvetési forrás, alapvetően a nemzeti fejlesztési tervre építve) Megelőzési program Hasznosítási program felelősökkel Ártalmatlanítási program Hulladékáramok szerinti lebontás Intézkedési terv (ellenőrzési lista szerűen bemutatva 3. melléklet) –Eszközönként –Hulladékonként –Programonként –Határidőkkel –Finanszírozási források hozzárendelésével

11

12 A három alap pillér … Fogyasztói szokások Termelés, gyártás Termékpolitika

13 Megelőzési programok … Nemzeti és ágazati stratégia kidolgozása 2011 végéig –Prioritások, intézkedések, gazdaságpolitikai eszközök Ágazati megelőzési programok 2012 végéig –Ipar, energia szektor, bányászat, mezőgazdaság, kereskedelem, közlekedés: stratégia, majd program –Számszerűsített célkitűzések hulladékfajtákra lebontva –Gazdasági szabályozók, támogatások –Nyomon követés: indikátorok, beszámolók –Meg kell jelennie az ágazati szabályokban Egyedi megelőzési programok 2012 végéig –Tervezési segédlet kidolgozása –Az egyedi hulladékgazdálkodási tervek része –Oktatás, szemléletformálás –Ellenőrzés, szankciók Nemzeti megelőzési program 2013 végéig

14

15 Újrafeldolgozó társadalom … Olyan gyűjtőrendszer, –amely a lehető leghomogénebb, tiszta hulladékot eredményezi Olyan hasznosításra előkészítő technológiák, –amelyek folyamatosan kiváló minőségű másodnyersanyagot állítanak elő Olyan szabványok és tanúsító rendszerek, –amelyek garantálják, hogy az így előállított másodnyersanyag megfelel mind a termékre vonatkozó műszaki, mind a környezetvédelmi előírásoknak Olyan piaci környezet, –amelyben ezek a másodnyersanyagok értékesíthetőek Olyan gyűjtő-előkészítő-újrafeldolgozó kapacitások, –amelyen keresztül az anyag folyamatosan képes áramolni

16 Kötelezettségek... 50%-os újrafeldolgozási cél a lakossági papír, üveg, fém, műanyagra 2020-ig Kötelező szelektív gyűjtési rendszer kiépítése lakossági papír, üveg, fém, műanyagra 2015-ig 70%-os újrafeldolgozás nemveszélyes építési-bontási hulladékra 2020-ig Szelektív bontás és az építőanyag minősítési rendszer megteremtése Kezelő hálózat országos (nemzetközi regionális) rendszerének kialakítása Hulladékgazdálkodási tervezés súlyának erősítése Társadalmi részvétel és nyilvánosság biztosítása

17

18 Alapfeltételek … Szükséges kapacitás biztosítása, de csak annyi –Átmeneti kapacitások biztosítása Azbeszt, történelmi növényvédő szer hulladékok, Hg, PCB TSZH lerakók kapacitásának védelme –Építési-bontási hulladékok kitiltása –Gazdálkodói nem TSZH összetételű hulladékok kitiltása v. járulék –Veszélyes összetevők mennyiségének korlátozása (szankciók) –Biológiailag lebomló összetevők szigorúbb ellenőrzése Inert lerakás –Nem prioritás a lerakók létrehozása, de bizonyos területi lefedettséget biztosítani kell Égetés –Lehetőleg energiatermeléssel

19

20 Új irányok … Kötelezettek adatszolgáltatása, bevallások –Csökkenő adminisztráció a kötelezetteknél Elektronikus rendszerek elterjedése Hatóságok közötti adatcsere, informatikai rendszerek összekötése –Hatékonyabb munka felügyelőségeknél Informatikai kereszt-ellenőrzésekkel könnyebben kiszűrhetők a szabálytalanságok Tervezett területi ellenőrzések –Tevékenység (objektum) környezeti kockázata alapján –Kötelezett magatartása alapján –Összehangolt hatósági ellenőrzések együttműködés, koordináció Illegális tevékenységek felderítése –Összehangolt hatósági akciók (Zöld kommandó) Nyomozási, intézkedési és utólagos bizonyítási jogköröket biztosítani kell EU: környezetvédelmi bűncselekmények irányelv 2010. december

21

22 Az OHT II finanszírozása … A jövőben a forrásokat a megelőzésre, és a hasznosítás intenzifikálására kell összpontosítani zöld ipar Kiegészítő beruházásokkal fejleszteni szükséges a meglévő komplex TSZH rendszereket Ezért az OHT II-ben foglaltaknak a nemzeti és területi fejlesztési tervek támogatási rendszerébe szervesen be kell integrálódnia Az OHT-II-t elfogadó Országgyűlési határozat lehet a záloga annak, hogy a hulladékgazdálkodási tervben megjelölt célok a nemzeti fejlesztési tervekben is prioritást kapnak A javasolt intézkedésekhez meg kell találni a megfelelő operatív programot, ha nincs ilyen, az akciótervek kidolgozásánál a megfelelő módosításokra javaslatot kell tenni –Ez minden ágazat feladata és felelőssége A megelőzésre tekintettel nem csak a „hulladékos” programokat kell fölhasználni

23 * vegyes hulladék égetése+mechanikai-biológiai kezelés után képződő nagy fűtőértékű frakció hasznosítása ** a mechanikai-biológiai kezelés során eltávozó víz és gáz veszteség *** vegyes hulladék és mechanikai-biológiai kezeléssel stabilizált frakció lerakása A TSZH irányszámai 2014-ig … (et)200920102011201220132014 Szerves hasznosítás205317350360375390 Újrafeldolgozás543579625680710739 Minimálisan feldolgozandó lakossági papír, műanyag, fém, üveg131150198260313357 Minimálisan feldolgozandó lakossági papír, műanyag, fém, üveg újrafeldolgozás %131520263135 Egyéb hasznosítás*431438525648 Összes hasznosítás1 1791 3341 5001 6881 7331 777 MBH veszteség**4655120260 Lerakás***3247303827932510 2511 Lerakás %72686356 55 Szerves lerakás1 3031 1751 065931913899

24


Letölteni ppt "Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens OHT II XX Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás, Szombathely, 2010. május 11-13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések