Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Síkosság-mentesítés a megváltozott jogi környezetben 2010. december 08. Silver Hotel Tanácsterem Hajdúszoboszló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Síkosság-mentesítés a megváltozott jogi környezetben 2010. december 08. Silver Hotel Tanácsterem Hajdúszoboszló."— Előadás másolata:

1 Síkosság-mentesítés a megváltozott jogi környezetben 2010. december 08. Silver Hotel Tanácsterem Hajdúszoboszló

2 Százezres bírság jár a járdasózásért? 100 ezer forint bírságra számíthatnak azok, akik sózzák a járdát vagy az utat - hangzott el pénteken este az RTL Híradójában. A környezetvédelmi államtitkár azt mondta: az idén hatályba lépett jogszabály szerint mindenhol csak környezetbarát anyagot lehet felhasználni síkosság ellen. A fővárosi közterület-fenntartónál azonban úgy tudják: csak a fák, növények közelében tilos a só használata. És az sem egyértelmű, hogy kinek kell ellenőriznie és bírságolnia a szabálytalankodókat. Hír 2010.12.03. 20:40

3 Ezzel szemben: jogszabályi környezet I. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet Az 5.§ (2) …belterületi közterületen, az úttest kivételével, síkosság- mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti…” Hatálybalépés: 2010. szeptember 1.

4 Jogszabályi környezet II. 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályair ó l 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásár ó l

5 A helyi közutak kezelésének szakmai szabályai (Szabályzat) 3. Az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése 3.3. A téli útüzemeltetés A téli időjárásnak a - forgalombiztonságot veszélyeztető - hatásait mérsékelni kell. A közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a települési önkormányzat feladata. 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet -Melléklet

6 3.3.2. S í koss á g elleni v é dekezés A téli útüzemeltetés során az I. és a II. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutakon az útellenőrző szolgálat mellett, egymást kiegészítve, az őrjáratos szóró-gépek vezetője végezhet téli útellenőrzést. A III-IV. és az V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutakon elsősorban az útellenőrző szolgálattal, igény szerinti gyakorisággal végzendő a téli útellenőrzés. A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjeit a 3-1. táblázat tartalmazza. A táblázat adatai átlagos téli időjárásra vonatkoznak. Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet -8 °C vagy annál magasabb, és a szél sebessége kisebb, mint 30 km/óra. Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a szórási munka észleléstől számított megkezdése eltolódhat, és elvégzésének időtartama meghosszabbodhat. 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet -Melléklet

7 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjei 3.1 táblázat Közútkezelési szolgáltatási osztály A szórási munka megkezdésének időpontja az észleléstől számítva (óra) A síkosság megszüntetésének határideje (óra) I.-0,5 – 1,0-4,0 II.-1,5 – 2,0-6,0 III.-2,0 – 3,0-8,0 IV – V.-4,0 – 5,0-24,0

8 Helyi rendeletek Hódmezővásárhely többször módosított 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelete 23. § (11) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak stb.) klorid tartalmú (pl.: konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatási maximális mértéke 40 g/m 2 -nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet. Klorid tartalmú vegyszerek használata zöldterületeken és annak közvetlen környékén tilos.

9 Kaposvár többször módosított 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelete (1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot folyamatosan síkosság mentessé kell tenni. A síkossá vált járdát reggel 7.00 óráig környezetkímélő szóróanyaggal (pl. homok, hamu, kis szemcséjű salak stb.) a járda melletti ingatlan használójának fel kell szórni. (2) Az ingatlan melletti járda, lépcső, térburkolat hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről, a vízelvezető árok megtisztításáról az ingatlan használója köteles gondoskodni. (3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl a közterületek burkolt felületeinek hó- és síkosság mentesítéséről a Városgondnokság, illetve megbízása alapján a szolgáltató gondoskodik. (4) A közutak síkosság mentesítéséhez a környezetkímélő anyagokon kívül a klorid tartalmú szerek használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális értéke 15 g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagokat csak tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon szabad tárolni. (5) A síkosság elleni védekezéshez egy téli időszakban felhasználható só mennyisége 300 g/m2. (6) Klorid tartalmú vegyszert az alul- és felüljárók, a hidak felületén és azok 15 m-es körzetében, a zöldterületeken és azok környezetében nem szabad használni. Helyi rendeletek

10 A síkosság megszüntetésére használatos anyagok: - csúszásgátló anyagok (homok, kőzúzalék) - a víz fagyáspontját csökkentő anyagok, készítmények Síkosság mentesítés

11 Nátrium-klorid, Kálcium-klorid, Clearway 6s (nátrium-acetát és magnézium-acetát), CMA (kalcium, magnézium-acetát) Ezeket a készítményeket önmagukban, vagy jobb esetben folyékony jégolvasztóval nedvesítve juttatjuk ki a mechanikusan (kotrás, seprés) jégtől és hótól részben megtisztított felületre. Szilárd jégolvasztók

12 Kálcium-klorid, Magnézium-klorid és a CMA 25%-os oldata, Clearway 1 (kálium-acetát) CMP-A (kalcium, magnézium és kálium-acetát) Folyékony jégolvasztók

13 Forrás: FKF ZRt. Környezetvédelmi Osztály Jégmentesítő szerek összehasonlító táblázata

14 A ZeoMix síkosságmentesítő egy olyan környezetbarát készítmény mely egyesíti a CMP-A kémiai és a zeolit mechanikai síkosságmentesítő képességét. A ZeoMix egyáltalán nem tartalmaz klorid iont amely a korrózióért felelős, valamint más egyéb a környezetre káros anyagokat. A termék 2-6 mm szemcsenagyságú, kitűnően szórható a meglévő berendezésekkel, illetve kézi erővel. Alternatív síkosságmentesítő szerek

15 Jégmentesítő szerek hatása – 2009.

16 Ár-összehasonlítás

17 Balesetek számának csökkenése Zavartalan közlekedés Gyorssegély szolgálat (rendőrség,autómentés, úttisztítás,hulladékszállítás) Időnyerés, mint gazdasági érték(késések okozta bérkiesés, hiányzás, szállítási idő csökkenés) Energia megtakarítás Nem számszerűsíthető tényezők (vezetési komfort, emberélet) Pozitív hatásokNegatív hatások Költséges Korrózió jármű műtárgy út, úttest-tartozékok Talajok tápanyag szegényedése Növényzet pusztulás Vízszennyeződés Szennyező hatás Környezeti hatások

18 Meteorológia előrejelzés Szabályozott technológia alkalmazása -az alkalmazott vegyszer minőségének ellenőrzése -technológiailag szükséges minimális vegyszer felhasználás -vegyszer felhasználás ellenőrzése -korszerű szóróanyag tárolás,- és kezelés Az útüzemeltetők,-használók,-környezetvédők kompromisszum- készsége. Objektív tájékoztatás. Káros környezeti hatás csökkentésének lehetőségei

19 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 35. § Az út kezelője a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint köteles megtéríteni. A kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul kell a közút kezelőjéhez bejelenteni. A Polgári Törvénykönyv szabályozása 339. § (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Kártérítési kötelezettség

20 Az elmúlt években leesett hómennyiség alakulása Forrás: FKF ZRt.

21 Az elmúlt években a síkos,- és hóeséses napok száma

22

23 Foto: Koltainé Dr. Pfeiffer Zsuzsanna


Letölteni ppt "Síkosság-mentesítés a megváltozott jogi környezetben 2010. december 08. Silver Hotel Tanácsterem Hajdúszoboszló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések