Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KLHTK DÉKÁN JELENTÉSE 2010. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Dr. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes, mb. dékán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KLHTK DÉKÁN JELENTÉSE 2010. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Dr. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes, mb. dékán."— Előadás másolata:

1 A KLHTK DÉKÁN JELENTÉSE 2010. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Dr. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes, mb. dékán

2 A jelentés vázlata 1.A Kar fő feladatai 2010-ben; 2.A Kar vezetése, irányítása; 3.A Kar szervezeti változásai; 4.Oktatás és minőségbiztosítás; 5.Tudományos tevékenység, kiadványozás;

3 A KLHTK fő feladatai 2010-ben (1.) 1.A Kar új szervezeti struktúrájának kialakítása, az új struktúrára való áttérés zökkenőmentes végrehajtása, illetve a működési feltételek folyamatos biztosítása; 2. A második körös akkreditáció kari vonatkozású tapasztalatainak feldolgozásából fakadó feladatok végrehajtása; 3. A minőségbiztosítási szemléletmód mélyítése, az önálló Kari Minőségügyi Rendszer és a (MIL)UNI-EFQM kiválósági modell további adaptálása, bevezetése; 4. Az új fenntartói vezetés és egyetemi menedzsment által megadott képzésfejlesztési feladatok végrehajtása; 5. Az új egyetemi, kari struktúrában a képzési feladatok zökkenőmentes folytatása;

4 A KLHTK fő feladatai 2010-ben (2) 6.Az egyetemi/kari zárógyakorlat továbbfejlesztése, a gyakorlat nemzetközivé tétele feltételeinek további erősítése; 7.A Kutatási, Fejlesztési és Innovációs feladatok folytatása; 8.A kar oktatói állománya nyelvi felkészültségének javítása; 9.Az informatikai ellátottság javítása, a vezetési szakkabinetek korszerűsítése, új speciális szakkabinetek kialakítása, a meglévők továbbfejlesztése; 10.A Kossuth Múzeum létrehozása és működésének beindítása.

5 A kari vezetés, irányítás értékelése Dr. Felházi Sándor mk. ezredes vezénylése (705/2010. honvédelmi miniszteri határozat) miatt, 2010. szeptember 01-től Dr. habil Ujj András ezredes, tudományos rektor-helyettes látta el a dékáni feladatokat. A kar létszáma: 2008. 09.94 fő 2009. 09.106 fő 2010. 10.114 fő 2010. 12.105 fő 2011. 01.114 fő

6 A KLHTK szervezeti felépítése DÉKÁN KARI TANÁCSDÉKÁNI HIVATAL Oktatási dékánhelyettes Tudományos dékánhelyettes Hadtudományi Doktori Iskola Magasabb Tanfolyami Parancsnokság Társadalomtudományi Intézet Nemzetközi- és Biztonságpolitikai Tanulmányok Intézet Összhaderőnemi Műveleti Intézet Védelem Egészségügyi Intézet Szociológia- Pszichológia és Pedagógia Tanszék Jogtudományi és Politikaelmélet Tanszék Filozófia és Kultúrtörténet Tanszék Hadtörténelem Tanszék Bizt. és Védelempol. Tanszék Nemzetközi Tanulmányok Tanszék Nemzetbiztonsági Tanszék Katonai Stratégiai Tanszék Szárazföldi Műveleti Tanszék Légierő Műveleti Tanszék Műveleti Támogató Tanszék Geoinformációs Tanszék Katonaorvosi Tanszék Védelem- és Biztonság-eü. Tanszék Repülő Egészségügyi Tanszék Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék

7 A KLHTK tervezett szervezeti felépítése Hadtudományi Doktori Iskola Dékáni Titkárság Továbbképző és Tanfolyami Igazgatóság Felsőfokú Tanfolyamszer vező Csoport Nemzetbiztonsági Tanszék Katonai Továbbképző Részleg Összhaderőnemi Műveleti Intézet Hadászati és Hadelméleti Tanszék Lövész és Harckocsizó Tanszék Tüzér Tanszék Hadműveleti- Harcászati Tanszék Katonai Térképész és Katonaföldrajzi Tanszék Felderítő Tanszék Hadtudományi Alapozó Intézet Védelem Egészségtudo- mányi Tanszék Katonai Vezetéstudo- mányi Tanszék Hadtörténelem Tanszék Nemzetközi- és Biztonsági Tanulmányok Intézet Pedagógia- Pszichológia és Szociológia Tanszék Jogtudományi és Politikaelmélet Tanszék Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék Nemzetközi Tanulmányok Tanszék Társadalomtudo- mányi Intézet Repülő és Légvédelmi Tanszék Általános Katonai Tanszék Filozófia és Kultúrtörténet Tanszék Védelmi Igazgatási Tanszék Doktrínafejlesztő és Gyakorlattervező Csoport Távoktatási Részleg Dékán

8 Oktatási és minőségbiztosítási terület 1.Akkreditáció-minőségbiztosítás helyzete 2.Akkreditált szakok 3.Tananyagfejlesztés helyzete 4.Hallgatói zárógyakorlat tapasztalatai

9 Akkreditáció és minőségbiztosítás helyzete  Kari-, szaki- és egyéni (oktatói-kutatói) akkreditációs adatok folyamatos gyűjtése, a MAB előírásainak megfelelő összeállítása;  Belső auditokban való részvétel, auditorok képzése és továbbképzése;  Felsőoktatási Minőségi Díj 2010 pályázathoz a kari szintű adatszolgáltatás és a Látogató Bizottság fogadásában való részvétel;  A (MIL)UNI-EFQM kiválósági modell további adaptálása, részleges bevezetése;

10 Akkreditált szakok helyzete (1) KÉPZÉSI SZINT A KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE KÉPZÉSI TERÜLET/ KÉPZÉSIÁG SZAKFELELŐS Mesterképzés (MSc) Katonai vezetői Nemzetvédelmi és katonai Dr. Juhász József alez. (megbízott) Mesterképzés (MSc) Biztonság- és védelempolitikai Nemzetvédelmi és katonai Prof. Dr. Gazdag Ferenc Mesterképzés (MSc) Büntetés- végrehajtási vezető Nemzetvédelmi és katonai Prof. Dr. Bolgár Judit Mesterképzés (MSc) Nemzetbiztonsági Nemzetvédelmi és katonai Dr. Rácz Lajos Alapképzés (BSc)Katonai vezetői Nemzetvédelmi és katonai/katonai Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alez. Alapképzés (BSc) Biztonság- és védelempolitikai Nemzetvédelmi és katonai/védelmi Prof. Dr. Gazdag Ferenc

11 Akkreditált szakok helyzete (2) KÉPZÉSI SZINT A KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE KÉPZÉSI TERÜLET/ KÉPZÉSIÁG SZAKFELELŐS Alapképzés (BSc)Nemzetbiztonsági Nemzetvédelmi és katonai/védelmi Dr. Rácz Lajos Alapképzés (BSc) Büntetés- végrehajtási nevelő Nemzetvédelmi és katonai/védelmi Prof. Dr. Bolgár Judit Alapképzés (BSc) Nemzetközi tanulmányok Társadalom- tudományok Dr. N. Rózsa Erzsébet Szakirányú továbbképzési szak Okleveles írásanalitikus Nemzetvédelmi és katonai/védelmi Prof. Dr. Bolgár Judit Szakirányú továbbképzési szak Írásanalitikus szaktanácsadó Nemzetvédelmi és katonai/védelmi Prof. Dr. Bolgár Judit

12 Akkreditált szakok helyzete (3) KÉPZÉSI SZINT A KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE KÉPZÉSI TERÜLET/ KÉPZÉSIÁG SZAKFELELŐS HM belső tanfolyam Felsővezetői (vezérkari) tanfolyam Nappali, 2 szemeszteres tanfolyam Dr. Resperger I. mk. ezds. HM belső tanfolyam Nem katonai oktatási intézményben végzett, tiszti állományba vettek, tanfolyama Nappali képzésNemes A. őrgy. HM belső tanfolyam Általános előmeneteli tanfolyam (főhadnagyi, századosi, őrnagyi) Távoktatás, összevonásokkal Nemes A. őrgy. HM belső tanfolyam Szakmai előmeneteli tanfolyamok Távoktatás, összevonásokkal Szaktanszékek

13 DOKTORI KÉPZÉS Megnevez é s HDI PhD k é pz é sben r é sztvevő hallgat ó k 111 Abszolut ó riumot szerzett hallgat ó k 38 PhD fokozatot szerzett hallgat ó k 31 FELVÉTELI EREDMÉNYEK Megnevez é s HDI Tavaszi é s p ó tfelv é teli elj á r á sra beny ú jtott p á ly á zat 54 Felv é telre javasolt 36

14 Kari zárógyakorlatok 2004. 06. 01-04.„Védelmező pajzs 2004.” 2005. 05. 30-03.„Béketámogatás 2005.” 2006. 06. 12-16.„Kontrol 2006.” 2007. 06. 11-14.„Vízesés 2007.” 2008. 06. 09-13.„Vulkán 2008.” 2009. 06. 08-12.„Virradat 2009.” 2010. 06. 16-18.„Common Peace Effort 2010.” 2011. 06. 06-10.„Common Peace Effort 2011.”

15 A katonai vezetői szakok fejlesztése, átalakítása 1.A Katonai vezetői szak megújítás megalapozó értekezlet (11. 03.); 2.A Katonai vezetői szak „megrendelői körrel kibővített” szakfejlesztési fóruma (11. 10.); 3.A Katonai vezetői szak tantárgyfejlesztési értekezlete (11. 16.); 4.A Katonai vezetői mesterképzési (MSc.) szak szakfejlesztési fórum (12. 16.); A szakfejlesztéssel egy időben megkezdtük a gyakorlat orientált képzés erősítését. Az eredménye a „TÉLI ROHAM 2011” kari szintű szakmai gyakorlat; (indító tervezői ért.: 01. 17.; szemrevételezés, pontosítás: 01. 19., Szentendre, Csobánka; végrehajtás 02. 21-25., Csobánka);

16 A kari kiadványozás 1.Hadtudományi Szemle; 2.Társadalom és Honvédelem. 1.Kossuth Kistudósa; 2.Hadtudományi Doktorandusz Fórum; 3.Hadtudományi Vetélkedő. Tudományos diákköri tevékenység

17 A katonaoktatókkal szemben támasztott követelmények 1.Oktatással kapcsolatos feladatok : oktatás (idegen nyelven is), témavezetés, vizsgáztatás, tananyagírás (jegyzet, tankönyv, tansegédlet, harcászati, hadműveleti feladatok kidolgozása); tananyag-, tantárgyfejlesztés, szak- szakirány- fejlesztés; 2.Kutatással kapcsolatos feladatok : a kutatás; fejlesztés; publikálás (idegen nyelven is); továbbképzés, posztgraduális képzés; 3. Katonai feladatok : csapatgyakorlat végrehajtása; doktrínák, szabályzatok írásában, kidolgozásában való részvétel; missziós feladatok végrehajtása;

18


Letölteni ppt "A KLHTK DÉKÁN JELENTÉSE 2010. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Dr. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes, mb. dékán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések