Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségbiztosítás az oktatásban - minőségértékelési eljárás Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, BJKMK oktatási és minőségbiztosítási dékánhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségbiztosítás az oktatásban - minőségértékelési eljárás Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, BJKMK oktatási és minőségbiztosítási dékánhelyettes."— Előadás másolata:

1 Minőségbiztosítás az oktatásban - minőségértékelési eljárás Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, BJKMK oktatási és minőségbiztosítási dékánhelyettes

2 Minőségbiztosítás A Kar arra törekszik, hogy végzett hallgatói … … piacképes elméleti–, gyakorlati–, és vezetői kompetenciákat szerezzenek; … képesek legyenek a gyorsan változó gazdasági- társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásra; … rugalmasan és gyorsan reagáljanak a szakmai- és egyéb kihívásokra.

3 Ezek megvalósításához MINŐSÉGI oktatásra, szolgáltatásokra van szükség, vagyis rendszeresen kontrollált tevékenységek, folyamatok realizálódjanak. Ezt szolgálja a Kar minőségpolitikája, minőségbiztosítási rendszere.

4 A minőségértékelés területei A minőségértékelés területei: 1. Minőségpolitika, stratégiai, minőségügyi eljárások 2. Programok indítása, rendszeres külső értékelése 3. Hallgatók értékelése 4. Az oktatók minőségének biztosítása 5. Tanulástámogatás, hallgatói szolgáltatás 6. Belső információs rendszer 7. Nyilvánosság

5 Oktatói információszolgáltatás – Általános adatok – Oktatási tevékenység – Tudományos és közéleti tevékenység 1. rész – Tudományos és közéleti tevékenység 2. rész – Tudományos és közéleti tevékenység 3. rész – Tudományos és közéleti tevékenység 4. rész Az oktatásbiztosítói, a szakoktatói, a gyakorlati oktatói és a testnevelő tanári állomány csak az általános adatok és az oktatási tevékenység táblázatait tölti ki. A kitöltött egyéni táblázatokat a hálózaton értékeljük. (K:\akkreditacio\2009_10_tanev\..._tsz mappa). Határidő: 2010. június 20., Felelős: adatszolgáltató

6 Tanszéki összesítő táblázatok elkészítése A tanszéki összesítő táblázatok tartalmazzák mindazon személyek adatait, akik folyó év július 1-jén alkalmazásban vannak. A tanszéki összesítő táblázatokat a hálózaton tároljuk, értékeljük. (K:\akkreditacio\2009_10_tanev\..._tsz mappa. Határidő: 2010. június 25., Felelős: tanszékvezető

7 Intézeti összesítő táblázatok elkészítése A tanszéki táblázatok alapján készül az intézeti önértékelés Az intézeti táblázatokat a kari hálózaton rögzítjük, értékeljük K:\akkreditacio\2009_10_tanev\...Int m appa. Felelős: int é zetigazgat ó, Hat á ridő: 2010. j ú nius 30.

8 A kari minőségértékelés táblázatainak kitöltése Az egyes táblázatok összefüggései nek vizsgálata, érékelése. A táblázatok a K:\akkreditacio\2009_10_tanev\ kar mappáb an. Hat á ridő: 2010. j ú lius 5., Felelős: KMB eln ö ke

9 Szakirány-felelősök adatszolgáltatása A szakirányfelelősök szöveges és táblázatos értékelése a szakirány éves feladatairól. Hallgatói létszámtól a vizsga tapasztalatokig.A szakirányfelelősök szöveges és táblázatos értékelése a szakirány éves feladatairól. Hallgatói létszámtól a vizsga tapasztalatokig. K:\akkreditacio\2009_10_tanev\Szaki_ertekeles mappába n tárolva. Erre kitöltési útmutató t készítettünk. K:\akkreditacio\2009_10_tanev\Szaki_ertekeles mappába n tárolva. Erre kitöltési útmutató t készítettünk. Hat á ridő: 2010. j ú nius 25. Felelős: szakir á ny-felelős

10 Szakfelelősök adatszolgáltatása A szakirány-felelősök adatszolgáltatása alapján a szak felelős vezetője összesíti és értékeli az adott szak tanévi tevékenységét. A szakirány-felelősök adatszolgáltatása alapján a szak felelős vezetője összesíti és értékeli az adott szak tanévi tevékenységét. K:\akkreditacio\2009_10_tanev\Szaki_ertekeles című mappa. K:\akkreditacio\2009_10_tanev\Szaki_ertekeles című mappa. A szaki önértékelést a szakfelelős terjeszti a KT elé !!!! A szaki önértékelést a szakfelelős terjeszti a KT elé !!!! Hat á ridő: 2010. j ú nius 30., Felelős: szakfelelős

11 Tanszékek önértékelése A tanszékek az egyének minőségértékelése alapján elkészítik az adott tanszék tanévi önértékelését. Az önértékelést a K:\akkreditacio\200 9 _ 10 _tanev\..._tsz mappa. Hat á ridő: 2010. j ú nius 25., Felelős: tansz é kvezető

12 Intézetek önértékelése Az intézetek a tanszéki önértékelések alapján elkészítik az adott intézet tanévi önértékelését. Az intézetek a tanszéki önértékelések alapján elkészítik az adott intézet tanévi önértékelését. Az intézet tanévi önértékelését a K:\akkreditacio\2009_10_tanev\...Int mappába. Az intézet tanévi önértékelését a K:\akkreditacio\2009_10_tanev\...Int mappába. A minőségértékelési szempontrendszer t dolgoztunk ki az elkészítéshez A minőségértékelési szempontrendszer t dolgoztunk ki az elkészítéshez K:\akkreditacio\2009_10_tanev\Innen_vidd mappából. Hat á ridő: 2010. j ú nius 30., Felelős: int é zetigazgat ó

13 Kari minőségértékelés A kari minőségértékelés elkészítése az intézeti önértékelések alapján történik. A kari minőségértékelés elkészítése az intézeti önértékelések alapján történik. A jelentést a KMB, majd a KT tárgyalja és fogadja el.A jelentést a KMB, majd a KT tárgyalja és fogadja el. Hat á ridő: 2010. j ú lius 5., Felelős: KMB eln ö ke

14 Minőségértékelés jóváhagyása, elfogadása A kari minőségértékelést a KAB titkára megküldi a KMB tagjai részére. A kari minőségértékelést a KAB titkára megküldi a KMB tagjai részére. J óváhagyást követően a KMB elnöke terjeszti a KT elé. A KT jóváhagyása után a kari minőségértékelést a K:\akkreditacio\2009_10_tanev\Kari_ertekeles mappába n tároljuk, és megküld jük az EMÜBI elnöke részére. J óváhagyást követően a KMB elnöke terjeszti a KT elé. A KT jóváhagyása után a kari minőségértékelést a K:\akkreditacio\2009_10_tanev\Kari_ertekeles mappába n tároljuk, és megküld jük az EMÜBI elnöke részére.

15 Minőségértékelési területek, adatok

16

17 minőségháló 2007/2008 minőségháló 2008/2009 minőségháló 2006/2007!!!!!!!! CSELEKVÉSI TERV

18 PROBLÉMÁK Egyének meggyőzése a kitöltés fontosságáról – nem automatizmus, adatnyerési cél !! Egyének meggyőzése a kitöltés fontosságáról – nem automatizmus, adatnyerési cél !! Határidők pontos betartása – következtetések Határidők pontos betartása – következtetések Minőséghez szükség van:Minőséghez szükség van: ELŐRE TERVEZÉS-re ELŐRE TERVEZÉS-re KAPACITÁS AKKREDITÁCIÓ-ra KAPACITÁS AKKREDITÁCIÓ-ra MAXIMÁLIS FELVÉTELI LÉTSZÁM meghatározása-ra MAXIMÁLIS FELVÉTELI LÉTSZÁM meghatározása-ra


Letölteni ppt "Minőségbiztosítás az oktatásban - minőségértékelési eljárás Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, BJKMK oktatási és minőségbiztosítási dékánhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések