Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megújuló Felsőoktatási Minőségi Díj tartalmi elemei és koncepciója Molnárné Stadler Katalin 2010. október 28. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megújuló Felsőoktatási Minőségi Díj tartalmi elemei és koncepciója Molnárné Stadler Katalin 2010. október 28. 1."— Előadás másolata:

1 A megújuló Felsőoktatási Minőségi Díj tartalmi elemei és koncepciója Molnárné Stadler Katalin 2010. október 28. 1

2 Főbb témakörök Főbb témakörök A Felsőoktatási Minőségi Díj működési környezete és működési tapasztalatai A Felsőoktatási Minőségi Díj díjrendszer fejlesztésének céljai, és a fejlesztés során figyelembe veendő tapasztalatok A Felsőoktatási Minőségi Díj kritériumrendszerének (modelljének) koncepciója A Felsőoktatási Minőségi Díj menedzselésének, lebonyolításának koncepcionális kérdései 2

3 1.Célja (1. §): A Kormány Felsőoktatási Minőségi Díjat alapít azoknak a felsőoktatási intézményeknek, illetve szervezeti egységeiknek az elismerésére, amelyek a minőségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, folyamatos fejlődést mutatnak. 2.A díjat a miniszter évente, júniusban adományozza. 3.A rendelet létrehozza a Felsőoktatási Minőségi Díj és Minőségfejlesztési Bizottságot (FMDB), amelynek feladata évente a díj követelményrendszerének kidolgozása és előterjesztése, értékelő szakértők felkérése, az értékelés eredmé- nyeinek összegzése, a pályázók rangsorolása, javaslattétel a díjazottak körére. 4.A rendelet meghatározza a díj tartalmi kereteit, egzaktul meghatározva annak kritériumait (az EFQM Kiválóság Díjjal összhangban). 5.A rendelet meghatározza a díj paramétereit. 6.A rendelet meghatározza a lebonyolító szervezet (melyet a miniszter jelöl ki) feladatait: lebonyolítás, költségek kezelése, a Bizottság és a szakértők munkájának koordinációja, díjátadás megszervezése, az érintettekkel való kapcsolattartás. 221/2006. (XI.15.) számú Korm. rendelet a Felsőoktatási Minőségi Díjról 3

4 A Felsőoktatási Minőségi Díj működési környezete és működési tapasztalatai (1) Felsőoktatási Minőségi Díj meghirdetése minden év februárjáig (vegyes időpontokban). Két kategória: Szervezeti egység (SZE), Felsőoktatási intézmény (FOI). FMDB létrehozatala, szakmai felügyelet megvalósítása. Pályázati és értékelési folyamat menedzselése: megosztott a NEFMI (OKM) és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) között. Pályázatértékelést lebonyolító szervezet: OFI. Díj pályázat elkészítéséhez és értékeléséhez egyedüli támpont a Kormányrendelet és a Pályázati Felhívás. Kidolgozott felkészítő konzultáció az előjelentkezést benyújtó intézményeknek, szervezeti egységeknek. 4

5 Kidolgozott felkészítő konzultáció az értékelésben résztvevő szakértők részére. Kidolgozott értékelési módszertan: 1. szempontok a szöveges és számszerű értékeléshez; 2. értékelési folyamat: független szakértői értékelés; értékelő csoport konszenzus; helyszíni látogatás; FMDB szupervízió; értékelési összefoglalók; csoportvezetői konszenzus; FMDB előterjesztés, miniszteri döntés előkészítése. Kidolgozott értékelési eszközök. Négy elismerési szint: Felsőoktatási Minőségi Díj, Arany-, Ezüst- és Bronz fokozatú Elismerő Oklevél. Forráshiányos működési környezet. A Felsőoktatási Minőségi Díj működési környezete és működési tapasztalatai (2) 5

6 A Felsőoktatási Minőségi Díj eredményei 6

7 A Felsőoktatási Minőségi Díj működési környezete és működési tapasztalatai (3) A Felsőoktatási Minőségi Díj díjrendszer nem rendelkezik: Részletesen kidolgozott követelményrendszerrel. Részletesen kidolgozott, a követelményrendszerhez illeszthető és illeszkedő, egységesen alkalmazható értékelési módszertan leírással. Részletesen kidolgozott Pályázati Útmutatóval. Kiszámítható, folyamatosan ismételhető lebonyolítási eljárás- renddel. Részletesen kidolgozott és jóváhagyott, folyamatosan ismételhető fejlesztési folyamattal. 7

8 Felsőoktatási Minőségi Díj díjrendszer fejlesztési céljai és dimenziói A Felsőoktatási Minőségi Díj – mint szervezeti Kiválóság Díj – díjrendszerének a fejlesztése. A díjrendszer elemek egységes szemléletű és teljes körű megtervezése és kifejlesztése a Felsőoktatási Minőségi Díj sikeres és fenntartható működtetéséhez. 1.FMD kritériumrendszer – Modell – fejlesztés 2.FMD díjműködtetési rendszer fejlesztés 1.FMD eljárásrend és folyamat fejlesztés 2.FMD eszközrendszer fejlesztés 3.FMD szervezet fejlesztés 8

9 Felsőoktatási Minőségi Díj díjrendszer koncepció célja Az FMD díjrendszer részletes megtervezése: összegzi az egyes díjrendszer elemek fejlesztéséhez szükséges kiindulópontokat, a FEMIP Program keretében megvalósuló konkrét FMD szakmai (tovább)fejlesztési tevékenység alapjául szolgál. 9

10 Felsőoktatási Minőségi Díj fejlesztése során figyelembe veendő tapasztalatok, összefüggések (1) 1.A fejlesztés peremfeltételei: a 221/2006 sz. Kormányhatározat, FEMIP Megvalósíthatósági Tanulmány. 2.Az FMD működtetés, szervezés 4 éves tapasztalatainak összegzése. 3.Az FMD 2010 pályáztatási és értékelési folyamat értékelése. 4.A jelenleg a felsőoktatás területén létező és működő minőségi díj rendszerekről és modellekről készült nemzetközi kutatás eredményei. 5.2005. évi ENQA Sztenderdek és útmutatások a felsőoktatási intézmények (külső és) belső minőségbiztosítása számára. 10

11 Felsőoktatási Minőségi Díj fejlesztése során figyelembe veendő tapasztalatok, összefüggések (2) 6.A felsőoktatásról szóló CXXXIX. Törvény egyéb, a felsőoktatási intézmények minőségbiztosítási eszköztárára vonatkozó rendelkezései (minőségbiztosítási szabályzat, minőségfejlesztési program). 7.A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság önértékelésre vonatkozó követelményei. 8.Más minőségi díjak létrehozatalának és működtetésének tapasztalatai (pl. Európai Kiválóság Díj, Nemzeti Minőségi Díj, Közoktatás Minőségéért Díj, Magyar Közigazgatási Minőségi Díj). 9.Minőségi Díj nyertes felsőoktatási pályázatok tanulmányozása (pl. Marmara University, Wisconsin University, Stavropol Agrarian University). 11

12 Felsőoktatási Minőségi Díj fejlesztése során figyelembe veendő tapasztalatok, összefüggések (3) 9.HEFOP 3.3.1 program során kifejlesztett minőségfejlesztési, minőség- értékelési, minőségmenedzsment megoldások és tapasztalatok: - UNI EFQM modell; - Minőség-központú irányítási keretrendszer; - EFQM Modell felsőoktatási adaptáció. 10.Nemzetközi (felső)oktatási (minőségi díj) önértékelési modellek / adaptációk tapasztalatai: - Malcom Baldrige Díj Modell oktatási változata, - Sheffield Hallam University EFQM Modell felsőoktatási adaptáció, - TRIS EFQM Modell adaptáció. 11.Egyéb oktatási önértékelési modellek létrehozásának és alkalmazásának tapasztalatai: Szakképzési Önértékelési Modell. 12

13 A Felsőoktatási Minőségi Díj kritériumrendszerének (modelljének) koncepciója

14 Koncepcionális kérdések 1.Felsőoktatási sajátosságok érdemi megjelenítése. 1.ENQA beépítése. 2.MAB önértékelési követelmények figyelembevétele. 3.Egy díj önértékelés – több haszon? 4.FOI és SZE. 5.Nyelvezet és érthetőség.

15 Díj Modell struktúra Maradjon a 9 terület / kritérium (EFQM struktúra), de tartalmi és szerkezeti módosulással: Kormányzás, vezetés, menedzsment (irányítás?) – Governance, leadership, management. Stratégiában erősebb fókusz a céltételezésre, visszamérésre, beavatkozásra. Erősebb humán fókusz – tudásmenedzsment, kompetencia fejlesztés, értékelés, ösztönzés. Alapfolyamatok, szolgáltatások (K+F+I), támogató folyamatok. Társadalmi hatás, felelősség bővítése. Alkritériumok átrendezése. Súlyozás változtatása.

16 A Felsőoktatási Minőségi Díj menedzselésének, lebonyolításának koncepcionális kérdései

17 Koncepcionális kérdések 1.Elismerési szintek 2.Jogszabályi környezet 3.Díj folyamat irányítása 4.A díj folyamat ütemezhetősége 5.Támogató környezet 6.Értékelés 7.Döntés 8.Visszacsatolás 9.Fejlesztés

18 Koncepcionális javaslatok I. 1.Elismerési szintek (+ kimondott határok) 1.Olimpiai rendszer bevált 2.FOI és SZE – de kar, centrum! 3.Jó Gyakorlat elismerése! 4.Tanszékeknek külön? 5.Különdíjak? (pl. legtöbbet fejlődött) 2.Jogszabályi környezet 1.A jelenlegi „dupla szabályozás” (kormányrendelet és kiírás) egyszerűsítése a kiírás javára.

19 Koncepcionális javaslatok II. 3.A díj folyamat ütemezhetősége. 1.Az érintettek elvárásainak megfelelő STABIL ütemterv – szeptembertől szeptemberig. 5.Támogató környezet – önértékelés és díj 1.Átláthatóság, nyilvánosság! 2.Kiadványok, módszertani segédanyagok. 3.Képzések. 4.WWW adatbázisok (pl. Jó Gyakorlat). 5.Miniszteri presztízs.

20 Koncepcionális javaslatok III. 6.Értékelés 1.Értékelési módszertan 1.Fókuszban a szervezet értékelés! 2.Egyéni, csoportos, helyszíni logika maradjon! 3.Visszajelzések hasznossága! 2.Értékelők 1.Tényleges képzés! 2.Kompetencia alapú kiválasztás! 3.Összeférhetetlenség! 4.Értékelés, visszacsatolás! 7.Döntés 1.Presztízs kérdés a szakmailag megalapozott döntés! 2.A felhasználói, társadalmi befolyás erősítése!

21 Koncepcionális javaslatok IV. 8. Visszajelzés - Visszacsatolás 1.Intézmények 2.Értékelők 3.Díj folyamat irányítók 9. Fejlesztés 1.Kisebb lépték 1.Díj folyamat. 2.Támogató környezet. 3.Értékelők képzése. 2.Nagyobb lépték 1.Modell. 2.Értékelési módszertan. 3.Elismerési rendszer.

22 Köszönöm a figyelmet! 22


Letölteni ppt "A megújuló Felsőoktatási Minőségi Díj tartalmi elemei és koncepciója Molnárné Stadler Katalin 2010. október 28. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések