Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A légierő haderőnem helye, szerepe, feladatai a háborús és a nem háborús katonai műveletekben Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes egyetemi adjunktus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A légierő haderőnem helye, szerepe, feladatai a háborús és a nem háborús katonai műveletekben Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes egyetemi adjunktus."— Előadás másolata:

1 A légierő haderőnem helye, szerepe, feladatai a háborús és a nem háborús katonai műveletekben Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Légierő Műveleti Tanszék krajnc.zoltan@zmne.hu

2 Az előadás vázlata A légi hadviselés elméletek fő kérdései A légi műveletek osztályozása, belső tartalma Új irányzatok a légi hadviselés elméletében és gyakorlatában

3 Irodalom (1) Dr. Ruttai – Dr. Krajnc: A magyar légierő doktrinális alapjai (egyetemi jegyzet) Dr. Kurta (szerk.): Légierő hadművelet-elmélet (egyetemi jegyzet) http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate http://www.missilethreat.com

4 Irodalom (2) Dr. Ruttai – Dr. Krajnc: A légi szembenállás elmélete Egyetemi jegyzet, ZMNE, 2004. Dr. Krajnc: A légierő alkalmazásának alapkérdései Új Honvédségi Szemle 2005/7. p. 87-98 Dr. Ruttai – Dr. Krajnc: A légierő a válságreagáló műveletekben Új Honvédségi Szemle 2003/4. sz. p. 12-21

5 Kérdés Miért légi hadviselés elméletről, miért nem légierő hadművelet elméletről (hadműveleti művészetről) beszélünk?

6 STRATÉGIA HADMŰVELETI MŰVÉSZET HARCÁSZAT A háború szintjei és a hadtudomány elemei (tradicionális megközelítés) HADSZÍNTÉRI STRATÉGIAI HADMŰVELETI- HADÁSZATI HARCÁSZATI HADMŰVELETI HADMŰVELETI- HARCÁSZATI NEMZETI (SZÖVETSÉGI) STRATÉGIAI (USA, NATO)

7 STRATÉGIA HADMŰVELETI MŰVÉSZET HARCÁSZAT A háború szintjei és a hadtudomány elemei HADSZÍNTÉRI STRATÉGIAI HADMŰVELETI- HADÁSZATI HARCÁSZATI HADMŰVELETI HADMŰVELETI- HARCÁSZATI NEMZETI (SZÖVETSÉGI) STRATÉGIAI (USA, NATO)

8 Kérdés Van-e általánosan elfogadott légi hadviselési elmélet a Szövetségben? Mi a tárgya a légi hadviselési elméletnek?

9 A légi hadviselés elmélet központi kérdése, tárgya: azt vizsgálja, hogy a légierő miként tudja elősegíteni a háború politikai céljainak az elérését, más megfogalmazásban azt, hogy a légierő által végrehajtható cselekmények hogyan transzformálhatóak át politikai eredményekké.

10 Col. (ret.) Phillip Meilinger: „a légierő a belső lényegéből fakadóan stratégiai erő, elsősorban támadó jellegű”

11 R. A. Pape-modellje: A csapások időzítése – „TIMING”, A célpont kiválasztás rendje – „TARGETING”, A hatásmechanizmus – „MECHANISM”, A politikai végeredmény – „POLITICAL OUTCOMES”.

12 Politikai (vég)cél Légi művelet-1. Hatás Időzítés Célok + Légi művelet-2. Hatás Időzítés Célok + Légi művelet-3. Hatás Időzítés Célok + Légi stratégia (hadjárat) VÉGREHAJTÁSTERVEZÉS

13 NévIdőzítésCélpontok Hatás mechanizmus Politikai cél Douhet Egyetlen, döntő csapás. Lakosság (városok), hadi potenciál. Terrorbombázás. Kormányváltás, ill. alapvető politikai változások. Trenchard Fokozatosan növekvő intenzitású támadások. Lakosság és a háborúhoz szükséges anyagi javak. Hadműveleti bénítás. Kormányváltás, ill. alapvető politikai változások. Mitchell Fokozatosan növekvő intenzitású támadások. Létfontosságú központok. Polgári elégedetlenség, felkelés. Kormányváltás, ill. alapvető politikai változások. Slessor Fokozatosan növekvő intenzitású támadások. Csapatok, ellátó bázisok, hadiipari termelés. A termelés, ellátás bénítása, vagy a javak és az eszközök megsemmisítése. Katonai megsemmisítés. Seversky Fokozatosan növekvő intenzitású támadások. Ipari infrastruktúra. Belső „blokád”. Kormányváltás, ill. alapvető politikai változások. II. vh. német felfogás Fokozatosan növekvő intenzitású támadások. Tábori hadsereg. Áttörés, a hadviselő- képesség pusztítása. Katonai megsemmisítés. Harris Fokozatosan növekvő intenzitású támadások. Lakosság, városok. Félelemkeltés, morális csapás. Kormányváltás, ill. alapvető politikai változások.

14 Korai elméletek: 1.A lakosságra, mint célpontra összpontosító elméletek (Douhet, Trenchard, Mitchell, Harris), 2. A nemzetgazdaságot támadó elméletek (Seversky), 3. A katonai objektumokat favorizáló („német iskola”, Slessor) 1960 utáni elméletek: 1.Civil (politikai) vezetés, vagy a katonai erőkre irányuljanak a stratégiai légi támadások? 2.Hogyan lehet pszichológiai eszközökkel rákényszeríteni az akaratunkat az ellenségre?

15

16 1960 utáni elméletek: Két fő kérdés: 1.Civil (politikai) vezetés, vagy a katonai erőkre irányuljanak a stratégiai légi támadások? 2.Hogyan lehet pszichológiai eszközökkel rákényszeríteni az akaratunkat az ellenségre? Thomas Schelling (lakosság), John Boyd (katonai vezetés), John Warden (politikai vezetés)

17 WARDEN, John III. Az USAF nyugállományú ezredese, egykori elnöki tanácsadó, stratégiai tervező, vadászpilóta és repülőparancsnok. A modern légierő-elmélet egyik meghatározó alakja, az Irak elleni szövetséges erők légi hadjáratának főtervezője. Nézeteit az „Air campaign” című főművében fejtette ki. Vendégprofesszorként rendszeresen tanít polgári és katonai egyetemeken. Nyugdíjazása után megalakította a Venturist nevű cégét, amellyel kiemelkedő sikereket ért el a stratégia tanácsadás, a team-építés, és a multimédia területén.

18 Boyd, John (1927-1997) Egykori harci pilóta (Korea, Vietnám). Az elméleti tevékenységen kívül részt vett az F-15, 16, és F-18-as repülőgépek kifejlesztésében is. Széleskörű teoretikus munkát folytat, elméletének fő tételei felelhetők a „Patterns of conflict”, „A Discourse on Winning and Losing” című műveiben. Nyugállományba vonulása után, a stratégiai tervezésben szerzett felkészültségét, sikeresen alkalmazza az üzleti szférában, ahol tanácsadóként és tréningek vezetésével komoly elismerést vívott ki magának.

19 LÉGIERŐ KONCEPCIÓK-1. A légi hadviselés végrehajtására létrehozott erő- és eszközrendszer működtetésének a főkérdéseit-, alapvető működési módjait a haderő többi komponensével való viszonyrendszerében vizsgálja.

20 LÉGIERŐ KONCEPCIÓK-2. Az önálló légierő koncepciója (Douhet, Trenchard) Az együttműködő légierő, (Luftwaffe, USArmy Air Force, Vörös Hadsereg Légiereje a II. vh-ban) A szovjet légierő koncepció

21 A SZOVJET HADTUDOMÁNY LÉGIERŐ FELFOGÁSA A FELFOGÁS ALAPJA A SZOVJET TÁMADÓ HADÁSZAT:  BALLISZTIKUS (ICBM) ÉS NEHÉZBOMBÁZÓKKAL MÉRT HADÁSZATI CSAPÁS  A HÁBORÚ LÉGI KOMPONENSÉT KÉT LÉGTÉRBEN TERVEZTÉK 21 HONI LÉGTÉRELLENSÉGES LÉGTÉR

22 HONI LÉGTÉR ELLENSÉGES TERÜLET FELETTI LÉGTÉR 22 HONI LÉGVÉDELEM HADÁSZATI-, ÉS HARCÁSZATI LÉGIERŐ

23 A LÉGTÉR ELLNŐRZÉSE AZ ERŐ ALKALMAZÁSA AZ ERŐKIFEJTÉS FOKOZÁSA LÉGI SZEMBENÁLLÁS STRATÉGIAI LÉGI TÁMADÁS FELSZÍNI ERŐK ELLENI MŰVELETEK HARCTÁMOGATÓ LÉGI MŰVELETEK

24 LÉGI SZEMBENÁLLÁSI MŰVELETEK: ELLENSÉGES LÉGIERŐ ELLEN IRÁNYULÓ az ELLENSÉGES LÉGIERŐ ELLEN IRÁNYULÓ légi szembenállási műveletek, fő célja – a légtér feletti ellenőrzés kívánt fokának megvalósításával – kedvező feltételek teremtése a légierő és más haderőnemek számára a további hadműveletek végrehajtásához

25 LÉGIERŐ Légi hadviselési képességek

26 A légi fenyegetés régen

27 Légi fenyegetés Merev szárnyas repülőgépek ( beleértve az UAV- kat) Harci helikopterek Harcászati ballisztikus rakéták Aerodinamikai rakéták (CM, ASM, ARM)

28 Pilótanélküli eszközök Rakéta CM UAV TBM Alacsony költség, „jó megtérülés” REPÜLŐGÉP HARCI HELIKOPTER Pilóta által vezetett eszközök 2005 20… Alacsony Nagy Proliferációs trend PLATFORM

29 Fajlagos költség 30 db. felderítő UAV 40 db. robotrepülő gép 1–2 db. merevszárnyú rep. gép 4 db. harci helikopter 10 db. ált. célú helikopter 15 db. TBM 3 db. indító állvánnyal Rohamos proliferizáció Növekvő fenyegetés, olcsóbb, tömegesebb légi támadó eszközök Mire elég kb. 50.000.000 $ ?

30 STRATÉGIAI LÉGI TÁMADÁS: ELLENSÉG HADIPOTENCIÁLJÁNAK ALÁÁSÁSA ÉRDEKÉBEN HAJTJÁK VÉGRE az ELLENSÉG HADIPOTENCIÁLJÁNAK ALÁÁSÁSA ÉRDEKÉBEN HAJTJÁK VÉGRE, fő célja a szemben álló fél megfosztása a háború folytatásához, vagy megkezdéséhez szükséges képességektől.

31 Warden „ötgyűrűs”-modellje Harcoló csapatok LakosságInfrastruktúra A gazdaság „kulcs” fontosságú területei Civil (politikai) vezetés VEZETÉS

32 FELSZÍNI ERŐK ELLENI LÉGI MŰVELETEK: ellenség tengeri és/vagy szárazföldi erői NE TUDJÁK A MEGHATÁROZOTT FÖLDRAJZI TÉRSÉGET ELFOGLALNI, VAGY MEGTARTANI. biztosítják, hogy az ellenség tengeri és/vagy szárazföldi erői NE TUDJÁK A MEGHATÁROZOTT FÖLDRAJZI TÉRSÉGET ELFOGLALNI, VAGY MEGTARTANI.

33 XXX FLOTFSCL BAI-célpontok CAS-célpontok RIPL Tartalék AI- célpontok

34 CAS-célpontok Elővéd harcok Közelségi limit AI-célpontok FSCL FLOT CAS-célpontok „killboxes”

35 AI-célpontok Aktív tűzkoordinációs körletek CAS-célpontok

36 AI-célpontok FSCL FLOT Aktív tűzkoordinációs körletek

37 Felderítés-megfigyelés: (AP-3000) A légtér megfigyelő és felderítő hadműveletek magukba foglalják a légi-, földi- vagy világűr - bázisú érzékelő eszközöktől azoknak az információknak a gyűjtését, amelyek az ellenség vagy a potenciális ellenség tevékenységeire, erejére és erőforrásaira vonatkoznak.

38 LÉGI SZÁLLÍTÁSI MŰVELETEK: (AP-3000) A légi szállítási műveletek magukba foglalják a személyi állomány és anyagi eszközök légi úton történő szállítását a hadszíntéren belül vagy a hadszínterek között. Légi szállító művelet végrehajtható valamennyi tengeri-, szárazföldi- és repülőerő támogatása érdekében.

39 LÉGI UTÁNTÖLTÉS (AAR): célja a repülőgépek légtérben való tartózkodási idejének és hasznos terhelhetőségének növelése. A légi utántöltő műveletek növelik a bevetési rugalmasságot és a harci lehetőségeket is.

40 A kutató és mentő műveleteket a kényszerleszállást végrehajtott, vagy lelőtt repülőgép-személyzetek, valamint hajótöröttek felkutatása és mentése érdekében hajtják végre. Ezáltal a kutató és mentő műveletek jelentős mértékben járulnak hozzá az állóképesség és a harci morál növeléséhez. KUTATÁS-MENTÉS (SAR)

41 A NEM HÁBORÚS KATONAI MŰVELETEK (VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK) NEM HÁBORÚS KATONAI MŰVELETEK (VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK) Válsághelyzetben Erő megjelenítése, demonstrálása (Megelőző csapások) Földrajzi térségek lezárása és felügyelete Mentési és evakuálási műveletek (Beavatkozási műveletek) Terrorizmus elleni harc Kábítószer-kereskedelem elleni harc Válsághelyzetben Erő megjelenítése, demonstrálása (Megelőző csapások) Földrajzi térségek lezárása és felügyelete Mentési és evakuálási műveletek (Beavatkozási műveletek) Terrorizmus elleni harc Kábítószer-kereskedelem elleni harc Békében Humanitárius segítségnyújtás Fegyverzet-ellenőrzés támogatása Békében Humanitárius segítségnyújtás Fegyverzet-ellenőrzés támogatása Fegyveres konfliktus után Béketámogató műveletek Fegyveres konfliktus után Béketámogató műveletek

42 Kérdés Megfigyelhető-e valamiféle paradigmaváltás a NATO hadműveleti tervezési rendjében? 1.Egy tudományterület általánosan elfogadott nézetei (fogalmai, szakkifejezései) egy adott korszakban, időpontban. 2.A paradigma a gondolkodásoknak, vélekedéseknek,értékeknek és módszereknek egy adott társadalom vagy szűkebben egy tudományos közönség minden tagja által elfogadott összegzését jelenti. 3.A tudományok fejlődése szükségszerűen paradigmaváltásokkal jár …..

43 Új paradigma: Hatásalapú művelet(ek) – Effect Based Operations (EBO). A műveletek hatásalapú megközelítése – Effect Based Approach to Operations (EBAO). Hatásalapú tervezés – Effect Based Planning (EBP). Hatásalapú végrehajtás – Effect Based Execution (EBE). Hatásalapú tervezés és végrehajtás - Effect Based Planning and Execution (EBPE).

44 A műveletek hatásalapú megközelítése – Effect Based Approach to Operations (EBAO).

45 A hadviselés fejlődése: az összfegyvernemitől az „interagency”-ig Összfegyver nemi szemlélet Összhaderőn emi jelleg „Interagency warfare” Összhaderőnemi PK …

46 Kb. 150 célpont 24 óra alatt, több mint 1942-1943 között a közép-európai hadszíntéren

47 A légi műveletek tervezésének fő szempontjai: A megsemmisítendő célpontokat milyen elvek szerint kell kiválasztani? A célpontok megsemmisítése (elnyomása, lefogása) milyen rendben történjen? („parallel vs series warfare”, „sequential or simultaneous attack”)

48 Hogyan volt ez lehetséges? Korszerű, csúcstechnológia („Lopakodó”-, és precíziós pusztító-eszközök) + „Új” tervezési gondolkodásmód (hatásalapú műveletek) + „Új” műveleti koncepció („Parallel warfare”, „Simulteanous attack”)

49 Műveleti koncepció „Egymás utáni” hadviselés, „egymást követő” célpont-támadás „Egymás utáni” támadás az egyes célpontokra „Párhuzamos” hadviselés, „egymást követő” célpont-támadás „Egymás utáni” támadás az egyes célpontokra „Párhuzamos” hadviselés, „egyidejű” célpont-támadás Egyidejű támadás az egyes célpont- rendszerekre

50

51 Műveleti koncepció „Egymás utáni” hadviselés, „egymást követő” célpont-támadás „Egymás utáni” támadás az egyes célpontokra „Párhuzamos” hadviselés, „egymást követő” célpont-támadás „Egymás utáni” támadás az egyes célpontokra „Párhuzamos” hadviselés, „egyidejű” célpont-támadás Egyidejű támadás az egyes célpont- rendszerekre

52 A hatásalapú műveletek (EBO) jellemzői: Nem a direkt (közvetlen) hatás a fontos, hanem az elsődleges (másodlagos, stb.) hatás. A „megkívánt hatáson” kívül az egyéb (nem várt) hatásokat is modellezni, sőt ki kell használni. Non-linearitás. Multidimenzionális, szinteket „átugró”. Az „interagency warfare” keretét adja.

53 A hatás alapú művelet (EBO) elvi sémája Akció Rendező pályaudvarok bombázása …direkt hatás és.....indirekt hatások Rail Movement Disrupted A vasúti szállítás megbénul A normandiai front elszigetelődése A német hadigazdaság összeomlása

54 Hatásalapú célpontkiválasztás: A hatásalapú művelet evolúciója Hatás alapú célpontkiválasztás Célpont alapú célpont- kiválasztás Célkitűzés alapú célpontkiválasztás Célpont alapú célpontkiválasztás: Az elg. entitásainak azonosítása, majd megsemmisítése A hangsúly a fizikai megsemmisítésen van a célpont szintjén Az elsődleges, max. másodlagos hatásokat vizsgálja Nincs dinamikus értékelés Nincs kifejezett „timing” (időzítés) stratégia A stratégia a következő szint célkitűzése lesz A hangsúly minden szinten a célkitűzésekre helyeződik A stratégiák és a célkitűzések helyes kapcsolatára összpontosít Nincs dinamikus értékelés Nincs kifejezett „timing” (időzítés) stratégia Magába foglalja mindkét metódust Kapcsolat a hatás és az akció között A hangsúly a megcélzott hatáson van (fizikai, pszichikai) Az „elg. mint rendszer” szemléletmód Hangsúlyos „timing” (időzítés) stratégia Dinamikus értékelés Célkitűzés alapú célpontkiválasztás:

55 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A légierő haderőnem helye, szerepe, feladatai a háborús és a nem háborús katonai műveletekben Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes egyetemi adjunktus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések