Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mérnöki informatika I.év

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mérnöki informatika I.év"— Előadás másolata:

1 Mérnöki informatika I.év
Adatbázis tervezés Mérnöki informatika I.év Kiss Bacsó László

2 Alapfogalmak Adat: rögzített ismeret
Adatbázis: tárolt adatok és a köztük lévő kapcsolatok rendszere Adatbázis-kezelő rendszer: az adatok rögzítését biztonságos tárolását, módosítását visszakeresését végző informatikai alkalmazás Kiss Bacsó László

3 Adatmodell elemei Amiről adatokat tárolunk, egyednek vagy entitásnak nevezzük. Tulajdonság:- Attribútum, az egyed jellemző adatai pl.: a golfozó neve Az adatbázis az egyedek konkrét előfordulásait tartalmazzák. Egyed Kiss Bacsó László

4 Adatmodell elemei Összefoglalva:
Tulajdonság az egyed egy jellemző adata Előfordulás az egyed egy konkrét értéke Egyed az a dolog miről adatot tárolunk Adatbázis tervezése Egyed jellemzőinek felbontása a tervezés fázisában Egyszerű tulajdonság:egyetlen részből áll, tovább nem bontható Összetett tulajdonság:több részből tevődik össze Kiss Bacsó László

5 Adatmodell elemei Összetett tulajdonságok bontása:
Keresési szempontból előnyösebb a külön tulajdonságként tárolt forma Tulajdonságok más csoportosítása: egyértékű: egy előfordulásnál csak egy érték van többértékű: több értéket is felvehet egy előfordulásnál többértékű tulajdonságok megnehezítik az adatok kezelését!!! Kiss Bacsó László

6 Adatmodell elemei az egyedek közötti viszonyt fajtái: 1:1 (egy – egy)
Az egyedek között kapcsolatokat ismerhetünk fel az egyedek közötti viszonyt mutatja fajtái: 1:1 (egy – egy) 1:N (egy – több) N:M (több – több ) N:M célszerű illesztő tábla beiktatásával 1:N bontani Kiss Bacsó László

7 Relációs adatmodell Az adatbázis szerkezetét az adatmodell határozza meg. Hierarchikus adatmodell Hálós adatmodell Kiss Bacsó László

8 Relációs adatmodell Relációs adatmodell szerkezetét az adatok tulajdonsága határozza meg. Relációs adatbázisban az adatokat táblákban (táblázatokban) tároljuk Adatmodell -Relációs adatmodell egyed tábla tulajdonság mező (oszlop) előfordulás rekord (sor) Oszlopokban csak azonos típusú (egyféle) adatot tárolunk Kiss Bacsó László

9 Relációs adatmodell Reláció a Descartes-szorzat egy részhalmaza CÍM:
Kecskemét Virágos u.11 Siófok Fő u 16 Pécs Budai tér 6 NÉV: Balogh Mária Kovács István Nagy Anna TELEFON: 30/ 84/254879 72/875958 Kiss Bacsó László

10 A tábla kulcsai Azoknak a tulajdonságoknak (mezőknek) a legszűkebb halmaza, amelyek minden rekordot egyértelműen meghatároznak Elsődleges tulajdonság: szerepel a Másodlagos tulajdonság: nem szerepel a Kiss Bacsó László

11 A tábla kulcsai Egyszerű kulcs: egyetlen (tulajdonságból) mezőből áll
Összetett kulcs: több mező alkotja Kiss Bacsó László

12 A mezők indexelése A kiválasztott mező szerint jegyezzük fel a rekordok sorrendjét Index a rekord sorszámát jelenti a rendezett sorozatban Itt előírhatjuk, hogy a mezőben szerepelhetnek-e azonos értékek a különböző rekordoknál. Kiss Bacsó László

13 Kapcsolat a tulajdonságok között
függés funkcionális: az A értékeinek ismeretében B értékei meghatározhatók teljes: csak a kulcs összes mezőjének ismeretében határozható meg részleges: értéke a kulcs egy részének ismeretében meghatározható tranzitív: a másodlagos tulajdonságok között fennálló funkcionális függés Kiss Bacsó László

14 Kapcsolat a tulajdonságok között kulcs
Kulcstörő függés: Tantárgy Iskola Megye A tábla kulcsát a Tantárgy és a Megye alkotja az Iskola függ a két mezőtől, de az iskola címének ismeretében tudjuk a megyét is. Kiss Bacsó László

15 Adatbázis kialakítása
Adatbázis tervezés legfontosabb pontjai: Az AB rendeltetésének, felhasználók igényeinek felmérése Szükséges egyedek és tulajdonságok meghatározása A tulajdonságok felbontása egyszerűbb adatokat tartalmazó mezőkre A táblák kulcsainak kialakítása (számláló mező felvétele) Táblák közötti kapcsolatok feltérképezése Ellenőrzés Kiss Bacsó László

16 Adatbázis kialakítása
Normálformák: 0. NF: a táblának nincs két azonos sora 1. NF: a tábla 0.NF csak egy értékű mezőkkel 2. NF: a tábla 1. normálformájú, a másodlagos mező függ a kulcstól 3. NF: a tábla 2. normálformájú és nincs tranzitív függés Kiss Bacsó László

17 Grafikus normalizálás
Példán keresztül nézzük: kereskedelmi egységben adatbázist készítünk – nyilvántartjuk termékeket, vevőket, eladást. Nézzük, hogy egy vásárlásnál milyen számlát állítanak ki!!!! Kiss Bacsó László

18 Grafikus normalizálás
Minta!! Számla Számlaszám: 325 Dátum: Vevő: Nagy Bt Cím: Nyíregyháza Debreceni út 3 Termékkód Terméknév Mennyiség Egységár Összeg 153 videó 2 Ft Ft 224 rádió 5 5 300 Ft Ft 158 televízió 3 Ft Ft Összesen: Ft Kiss Bacsó László

19 Grafikus normalizálás
Számlaszám Dátum Vevőnév Cím Termékkód Terméknév Mennyiség Egység-ár 328 Nagy Bt Nyíregyháza Debreceni út 3 153 videó 2 Ft Nyíregyháza Debreceni út 4 224 rádió 5 5 300 Ft Nyíregyháza Debreceni út 5 158 televízió 3 Ft 548 Kiss Kft Debrecen Nyíregyházi út 9 612 Hi-Fi torony 1 Ft Debrecen Nyíregyházi út 10 354 Debrecen Nyíregyházi út 11 168 Ft A tábla kulcsa a Számlaszám és a Termékkód, mert minden rekordot meghatároznak Kiss Bacsó László

20 Grafikus normalizálás
Normalizálásnál vegyük észre a funkcionális függéseket. Azonos nevű vevőknél vevőkód bevezetése szükséges. Ez a számla grafikus normalizálása. Számlaszám Mennyiség Dátum Vevőnév Cím Egységár Termékkód Terméknév Kiss Bacsó László

21 Az adatbázis kapcsolati ábrája
Normalizálás után a kapott táblák kapcsolatban vannak egymással. Azt kell megfontolnunk, hogy milyen nevet adunk a tábláinknak. Az egyik tábla elsődleges mezőjét kapcsoljuk össze a másik tábla másodlagos mezőjével (külső kulcs)vagy a kulcs egy részével. Kiss Bacsó László

22 Adatbázis objektumai Az adatbázist alkotó dolgokat objektumoknak nevezzük Az adatbázis rekordjait tárolja A rekordok kiválogatására vonatkozó feltételeket tárolja A rekordok szemléletes bevitelét, módosítását törlését,megjelenítését szolgáló objektum A rekordok rendezett, csoportosított megjelenítését szolgáló objektum Az adatbázis internetes elérését teszi lehetővé Gyakran használt műveletsorozatok tárolását ismételt végrehajtását elősegítő objektum Program, amely kibővíti az adat-bázis kezelő eszközeit. Kiss Bacsó László

23 Adatbázis létrehozása
Új adatbázist a Fájl menü, Új parancsával hozzuk létre az alábbiak szerint. Kiss Bacsó László

24 Adatbázis létrehozása
Tervező nézetben hozzuk létre a táblát Kulcs Mezőkijelölő nézet Kiss Bacsó László

25 Az adatlap nézet A tervező nézetben létrehozott mezők és a hozzátartozó tulajdonságok az adatlapon. Rekordjelző Rekordjelölő sáv Új (üres) rekord Rekordnavigátor Első rekord Rekordok száma Előző rekord Új rekord Rekordok száma Utolsó rekord Következő rekord Kiss Bacsó László

26 Tervezzünk vásárlásokat
Kártyaszám Dátum Összeg Bolt ID Vásárlás ID (kulcs) Kiss Bacsó László

27 Tervezzünk vásárlásokat
Törzsvásárlók Vásárlások Kártyaszám(kulcs) Név Város Utca Irányítószám Kártyaszám Dátum Összeg Bolt ID Vásárlás ID (kulcs) Kiss Bacsó László

28 Tervezzünk vásárlásokat
Törzsvásárlók Vásárlások Fizetés Kártyaszám(kulcs) Név Város Utca Irányítószám Kártyaszám Dátum Összeg Bolt ID Vásárlás ID (kulcs) Vásárlás (ID) Készpénzfizetés Bónuszpont Kiss Bacsó László

29 Tervezzünk vásárlásokat
Törzsvásárlók Vásárlások Boltok Fizetés Név Város Utca Irányítószám Kártyaszám Dátum Összeg Bolt Vásárlás Bolt neve Város Készpénzfizetés Bónuszpont Kiss Bacsó László

30 Tervezzünk vásárlásokat
Kiss Bacsó László

31 Konkrét feladat táblái
Kiss Bacsó László

32 A táblák kapcsolódása Kiss Bacsó László


Letölteni ppt "Mérnöki informatika I.év"

Hasonló előadás


Google Hirdetések