Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VALÓBAN LÉTEZNEK CSÖKEVÉNYES SZERVEK ?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VALÓBAN LÉTEZNEK CSÖKEVÉNYES SZERVEK ?"— Előadás másolata:

1 VALÓBAN LÉTEZNEK CSÖKEVÉNYES SZERVEK ?
dr. Nitkovszki Eduárd Debreceni Kreacionista Kör – DeKK GENEZIS TÁBOR 2006 PÉCEL

2 2 Kor.10:3-5 Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

3 ELŐADÁS (csökevényes) VÁZA
I. Meghatározás II. Érvelnek-e még vele? III. Csökevény-lista (emberi) IV. Példák (emberi) „Bizonyíték” cáfolata Gondolkodásmódok Summázás

4 MEGHATÁROZÁS (okoskodások) Darwin
„Néma hangok egy szóban – nem ejtjük ki őket, de rámutatnak a szó eredetére”

5 Isaac Asimov Isaac Asimov két példát hoz fel a csökevényes szervre:
(1) a sacrum (keresztcsont) mögött levő apró kis csontok amelyeket coccyx-nak neveznek (ezekről azt állítja,hogy egykor ‘farok szerepét töltötték be); (2) a fül körüli kis izmok (melyekről Asimov azt mondja, hogy ‘működésképtelen izmok, amelyek egykor a fület mozgatták ’). Asimov, I., Words of Science, Signet Reference Books, New York, p. 30, 1959.

6 BIOLÓGIAI LEXIKON, AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1975, I. kötet, 421. o.
csökevényes szervek, rudimentális szervek: alaktanilag, nagyság, fejlettség és működés tekintetében az ősi előfutárokban való előfordulásukhoz képest fejlődésben visszamaradt ( →redukció) v. jelentőségüket vesztett morfológiai képződmények. A környezeti körülmények, valamint az életmód megváltozása következtében ezek jelentőségüket elvesztették és használatuk megszűnt (elsatnyulás), de genetikai determinánsaik megmaradtak. Az embrionális fejlődés során e szervek fejlődése megindul , de a szervkezdemények növekedése nagymértékben lelassul, és a kifejlett egyedeken az →afaniziával ellentétben csökevényes formában megjelennek.

7 BIOLÓGIAI LEXIKON, AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1975, I. kötet, 421. o.
A ~ elemzése alapján fontos származástani kapcsolatokra derülhet fény és a rokonság bizonyítékául felhasználhatók az erdmények. Az emberi szervezetben is többféle csökevényes szerv létezik, pl. a kemény szájpadláson elhelyezkedő haránt szájpadi redők ( →plicae palatinae transversae); a fülmozgató izmok; a vakbél féregnyúlványa stb. A pingvin, a kazuár szárnyai; a barlangi állatok szeme is csökevényes szerv. Néha funkciójukat is részben eredeti, részben módosult formában megőrzi, pl. a Python kígyó és bálna végtagcsökevényei stb. – A növények körében is gyakori kialakulásúak a ~ mind a vegetatív (pl. levélrügy), mind a generatív szervekben (pl. porzók).

8 II.ÉRVELNEK-E MÉG VELE? (még több okoskodás)

9 „Újra győz az evolúció”
‘Egyetlen evolucionista sem használja ma már a csökevényes szerveket mint érvet’ Ellenpélda: Kampis „Újra győz az evolúció” Mindentudás Egyeteme 2006 ‘…tragikus fejezet a tudománytörténetben az orvostudományra és több millió betegre gyakorolt káros hatása miatt’

10 Kampis György - Mindentudás Egyeteme „Újra győz az evolúcióelmélet?”
A bizonyítékok egy másik csoportját alkotják azon formák, amelyek evolúciós zsákutcákról számolnak be, hibákról, illetve olyasmiről, ami az adott célra alkalmatlan vagy ügyetlen, s ezért csak az evolúció fényében érthető meg. A csökevényes szervek olyasmik, mint a kérődzők bőr alatt maradó metszőfogai vagy a delfinek egymáshoz képest nem mozgó, részben összenőtt kézcsontjai.

11 Kampis György - Mindentudás Egyeteme „Újra győz az evolúcióelmélet?”
Egyetlen magasabb rendű állat sincs, amelynek néhány testrésze ne volna ilyen állapotban. A csökevényes szervek hasonlók más, alkatilag rokon fajok szerveihez, de rendszerint kisebbek, torzak, esetleg rejtettek. Darwin másik szóhasználatával élve ezek használaton kívüli szervek, tehát feleslegesek vagy károsak (figyelembe véve, hogy más szervekhez hasonlóan betegség vagy sérülés forrásai lehetnek). Létük többféle okból is kizárólag az evolúció tényével magyarázható. Egyrészt nincs olyan tervező vagy teremtő, aki ilyent alkotna, hiszen ezek "rosszak".

12 Kampis György - Mindentudás Egyeteme „Újra győz az evolúcióelmélet?”
Másrészt, s ez fontosabb: két műben lévő közös hibák alapján egy plágiumpert is meg lehet nyerni, a közös csökevények tehát itt is közös ősre utalnak. A majomban és az emberben is vannak ilyen közös csökevények (pl. bőrizmok), s a magasabb rendűek csökevényes szerveinek rendszere szépen illeszkedik a teljes leszármazási törzsfához. Vagy: 1. hasonló szervek hasonló (esetleg még nem ismert) funkcióra utalnak 2. bőrizmok mint betegség vagy sérülés forrásai ???? 3. feltételezett, nem bizonyított leszármazási törzsfa, amelyhez feltételezett csökevényes szervek rendszere „szépen” illeszkedik = fikció

13 Kampis György - Mindentudás Egyeteme „Újra győz az evolúcióelmélet?”
Végül, a csökevényes szervek igen változékonyak, amit már maga Darwin is használaton kívüli voltuknak tulajdonított, ami egyben mai torz alakjuknak is az oka a hosszú leszármazás és módosulás láncolatain keresztül. Manapság befagyott véletlennek nevezik az ilyesmit: hogy egy véletlen módosulás tartósan megmarad, pusztán mert öröklődik. Darwin használaton kívülinek tulajdonított = gondolt Kampis ma elfogadja, hogy használaton kívűliek, holott tisztában kell lennie a beigazolódott funkciókkal „hosszú leszármazás” mind a „hosszú” mind a „leszármazás” feltételezett Ha mindezt feltételezzük, még nem magyarázat sem a változékonyságra sem a „torz” alakra Mihez képest „torz”? Valamilyen feltételezett valamihez! Véletlen módosulás

14 III. CSÖKEVÉNY-LISTA

15 Robert Wiedersheim (1848-1932)
-német anatómus, az összehasonlító anatómia szakértője a Freiburg-i Albert Ludwigs Egyetemen -1893-ban megjelent könyvében 86 csökevényes szerv -1895-ben már angolul is megjelent: (The Structure of Man: An Index to His Past History. Second Edition. Translated by H. and M. Bernard. London: Macmillan and Co.) -átvette Darwin ötletét a csökevényes szervekről -később kibővítette 180-ra -majd kézikönyvek 200-ról is beszéltek

16 1925 „Scopes – per” A csökevényes szervek mint „tudományos bizonyítékok” volt egyike azon kevés érvnek amelyet az evolucionisták hoztak fel az 1925-ös Scopes-perben. A zoológus Newman jelentette ki a védelem mellett tanúskodva, hogy „Wiedersheimnak megfelelően nem kevesebb mint 180 csökevényes struktúra van az emberi szervezetben, éppen elegendő ahhoz,hogy az embert egy kétlábon járó antikvitás múzeummá tegye.” *Horatio Hackett Newman, quoted in The World’s Most Famous Court Trial: The Tennessee Evolution Case (1990), p. 268 evolution-facts.org/Ev-Crunch/c16.htm

17 IV. Példák Appendix/Féregnyúlvány Tonsillák/Mandulák
Thymus/Csecsemőmirigy Corpus Pineale/Tobozmirigy Coccyx/Farokcsont Bőrizomzat Bölcsességfog Fülkagylóhoz tartozó izmok Férfi emlőbimbó Keményszájpad harántredői

18 1.CAECUM + APPENDIX Caecum = vakbél
Appendix vermiformis = féregnyúlvány Appendicitis = vakbélgyulladás

19 2003 Encyclopedia Britannica
Appendix: „a vestigial hollow tube attached to the cecum” „egy csökevényes üreges cső, amely a cecumhoz kapcsolódik”

20 2003 Columbia Encyclopedia
Appendix: „…has no function in people and is considered a vestigial remnant of some previous organ or structure, having a digestive function, that became unnecessary to people in their evolutionary progress” „…nincs funkciója az emberben és valamely szerv vagy struktúra csökevényes maradványának tekinthető, amelynek emésztő szerepe volt, de szükségtelenné vált az ember számára evolúciós fejlődésében”

21 2003 Encarta Encyclopedia „…many scientists believe that the human appendix at one time served a useful purpose that has gradually been lost trough evolution” „…sok tudós azt hiszi, hogy az emberi appendixnek egykor hasznos feladata volt amelyet fokozatosan elveszített az evolúció során”

22 Bad Science in Kansas Science Textbooks ICR, Origins Issues
Bad Science in Kansas Science Textbooks ICR, Origins Issues (#199911) Frank Sherwin, M.S. When compared with the caecum of a horse, the caecum and appendix of humans is thought to be vestigial. (Oram, Biology, 1994, p. 311.) „A ló coecumával összehesonlítva az ember coecuma és appendixe csökevényesnek tűnik.”

23 Appendix előfordulása az állatvilágban
Gerinctelenekben nincs Gerincesek: -halakban, kétéltűekben,hüllőkben, madarakban nincs -emlősök többségében nincs, kivéve: néhány erszényesben (wombat és a Dél-Amerikai opossum), néhány rágcsálóban (nyúl, patkány) néhány főemlősben (csak az emberszabású majmokban van). Majmokban egyébként nincs! Hasonlóságok és különbségek — mozaicizmus nem illeszthető leszármazási törzsfához!

24 KAPJUK KI!? Úgysem kell… Nélküle is lehet élni… Előzzük meg a bajt…
(Minden orvostanhallgatóból el kellene távolítani…) NEM TUDOMÁNYOS EVOLUCIONISTA ÖTLET Five Vital Questions to Ask Your Church or School Recognizing Evolutionary Infiltration (#5) by Kenneth Ham

25 Komplex funkciójú szerv !
(embryológiai), (fiziológiai), mikrobiológiai (bakteriológiai), biokémiai, immunológiai -Folliculi lymphatici aggregati (G.A.L.T= Gut Associated Lymphoid Tissue)

26 antibakteriális barrier(gát)
steril bélflóra antibakteriális barrier(gát)

27 2.Tonsilla / Mandula Szerepe:
-a garat / légutak /tápcsatorna immunológiai védelme -szájüregi sérülések gyors gyógyulása

28 2.Tonsilla / Mandula -”védelmi gyűrű” része
Waldeyer-féle lymphaticus torokgyűrű: tonsilla pharyngea = orrmandula 1x tonsilla palatina = szájpadmandula 2x tonsilla tubalis = fülkürtnyílás mandula 2x tonsilla lingualis = nyelvgyöki mandula 1x

29 3.Thymus/ Csecsemőmirigy
-immunológiai szerep -T-lymphocyták aktiválása

30 4.Corpus pineale/Tobozmirigy
-1958: melatonin-termelés -”photo-neuro-endocrin” rendszer -kapcsolat a Nucleus suprachiasmaticus-szal, a hypothalamus „órájával” -retinából rostok

31 4.Corpus pineale/Tobozmirigy
-szervezet circadian ritmusa: melatonin- termelés fényfüggő -téli depressziós hangulat -több váltásban dolgozók alvászavarai -vakoknál a circadian ritmus felborulásának kezelése -melatonin mint természetes hatóanyag

32 5.Coccyx/ Farokcsont

33

34

35 6.Bőrizomzat Platysma Orrnyílás körüli izmok
-nyak lapos, széles bőrizma (-Ló: rovarok elzavarására) -Ember: nyaki vénák tágan tartása nyak bőrének feszesen tartása (öregedés) Orrnyílás körüli izmok -atléták -nehézlégzéskor: „orrszárnyi légzés” diagnosztikai jel

36 7.Bölcsességfog 3. moláris (nagyörlő)
„Az evolúciós folyamatban az állkapocs kisebb lett, így kevesebb helyet tud biztosítani a harmadik molárisoknak, ezáltal számos esetben dentális problémákat okoz.” „Az evolúció agyméret növekedést produkált az állkapocs méretének rovására.” Biológiai és orvosi kézikönyvek is csökevényesként kezelik.

37 7.Bölcsességfog Korábbi fogászati eljárás a rutinszerű, akár profilaktikus eltávolítás volt. Empirikus úton bebizonyosodott, hogy ez a gyakorlat nem helyes. Nincs bizonyíték arra nézve, hogy valamilyen genetikai trend eliminálná a harmadik molárist a a humán dentitióból, mint ahogyan azt evolucionisták korábban feltételezték. Egy kisebb méretű állkapocs, ill. állcsont nem evolúció, hanem devolúció.

38 8.Fülkagylóhoz tartozó izmok
-Szentágothay csökevényesnek tekinti, „jelentőségük alig van” -fülkagyló apró saját izmai emberben „teljesen jelentéktelenek”

39 8.Fülkagylóhoz tartozó izmok
Szárazföldi állatokban: fül hegyezése: zörejek eredetének, jelentőségének meghatározása, fül hátrafektetése: támadó és védekezőgesztus Vízi állatok: fül elzárása Ember: Fülkagyló rugalmas rögzítése, tónusa? Vérkeringés – hőháztartás Metabolizmus – glycogen raktár

40 9.Férfi emlőbimbó -embrionális fejlődési terv „megköveteli”
-”tervezés gazdaságossága” „Dizájn-elem” (Edu-elmélet) -esztétikai szempontból (formatervezés) -nő megformálásához vett ”alapanyagban” benne van, módosításra kerül -(Erogén zóna)

41 10.Keményszájpad (palatum durum) harántredői
Plicae palatinae transversae -harántul futó kemény nyálkahártyaredők -csecsemőn erőteljesen fejlettek, az emlőbimbó megragadását szolgálják

42 V. A „BIZONYÍTÉK” CÁFOLATA

43 A „bizonyíték” cáfolata
Ha valóban létez(né)nek: -termtés-modell tudná magyarázni a termodinamika II. főtételének entrópia-elvével (bűneset utáni degeneráció?) -nem evolúciót (magasabbrendű felé haladó fejlődést) bizonyítanák -rendezetlenség felé haladást bizonyítanának = DEVOLÚCIÓ bizonyítékai Nem tűntek el, tehát „befagytak” genetikailag

44 A „bizonyíték” cáfolata
-teremtés-modell nem jelzi előre -evolúció-modell sem jelzi előre -néhány millió év alatt akár teljesen el is tűnhettek volna (de „befagytak”?) (-egyébként hol vannak az egyre bonyolultabbá fejlődő szervek?) Egyetlen jól konzerválódott emlős (vagy emlős szerv) sem maradt fenn amely feltételezetten 1,000,000, de legalább 50,000 éves. Következésképpen csak a modern példákat lehet összehasonlításra felhasználni.

45 A „bizonyíték” cáfolata
A tudósok „tudatlansága” nem bizonyítja, hogy nincs szerepük (be kellene bizonyítani, hogy nincs szerepük!) Emberi szervek esetében bebizonyosodott, hogy a csökevényesnek titulált szerveknek van szerepük! Scadding, S.R.(evolucionista!): „…a csökevényes szervek nem bizonyítják az evolúcióelméletet.”

46 VI. GONDOLKODÁSMÓDOK

47 Egy felkészültebb tudomány
„Az evolúcióellenes tudósok elvetik a kezdetleges vagy „maradvány” szervek létezésére támaszkodó érvelést, arra a tényre támaszkodva, hogy a látszólag haszontalan szervek egy felkészültebb tudomány számára teljesen funkcionálisnak mutatkozhatnak: ez igaznak bizonyult majdnem mindegyik emberi szerv esetében(180), amelyet Wiedersheim (1901-ben) számba vett (Flori et R., Davidheiser).” Henri Blocher: Kezdetben - Harmat Kiadó, Bp. 1998

48 A régi érv „leporolása”
„...általános kreacionista tévedés: a csökevényes szerveket mint funkciónélkülieket meghatározni. Azonban a lényeg nem az, hogy a csökevényes szerveknek nincs funkciója, hanem éppen az, hogy már nem látják el azt a funkciót amelyet elvárunk tőlük, látva a hasonló struktúrákat más állatokban. Vagy pedig komplexitásukhoz képest aránytalan a funkciójuk. A kreacionisták részéről találni valamilyen funkciót egy csökevényes struktúrának és utána azt állítani, hogy ezek nem jó érvek az evolúció mellett egyenlő a céltévesztéssel.”

49 A régi érv „leporolása”
Egy másik revizionista definicíó: „Bármely olyan szerv vagy struktúra amelynek nincs olyan funkciója amely az állat túléléséhez szükséges lenne csökevényesnek nevezhető.” Komplex struktúrák amelyek lehetővé teszik az éneket, zenét táncot nem feltétlenül jelentenek túlélési elönyt, mégis milliókat gyönyörködtetnek. Csak a teremtés tudja ezeket a megfigyeléseket magyarázni.

50 Logika = CIRKULÁRIS ÉRVELÉS
evolúciós gondolkodásmódra (azaz feltevésre) alapozott feltételezetten nincsenek/csökkentek funkciói feltevés a „csökevényes” szerv, amelyek = evolúciós bizonyítékok = CIRKULÁRIS ÉRVELÉS

51 Evolution - Useful or Useless? (#148), ICR
Gondolkodásmódok Colin Patterson, a British Museum vezető paleontológusa mondta az evolúcionista gondolkodásról, hogy az „tudományellenes”. Johannes Kepler mondta, hogy ő csupán „Isten gondolatait gondolja újra az Ő nyomában." Evolution - Useful or Useless? (#148), ICR by George Lindsey, Ed.D.

52 VII. SUMMÁZÁS 180 csökevényes szerv ellenére itt vagyunk
Az orvostudomány eredményei alapján csökevényes szervek száma: 180 helyett → 0 3. A „csökevényes” szervekkel való érvelés nem tudományos, inkább spekulatív 4. IGE

53 1.Kor.15:38-39 Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké Zsolt 139:14 Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. Psa 139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvelous are thy works; and that my soul knoweth right well.

54 Referenciák Kiss F., Szentágothay J.: Funkcionális Anatómia 1-3. kötet
Ron Rhodes: The 10 Things You Should Know About the Creation vs. Evolution Debate Henry Morris: Kreacionizmus – A teremtéselmélet Jerry Bergman: Do any vestigial organs exist in humans? Jerry Bergman: Are wisdom teeth (third molars) vestiges of human evolution? D. Batten, K. Ham, J. Sarfati, C. Wieland: Kérdések a Kezdethez – A Teremtés logikája Jerry Bergman Ph.D., George Howe Ph.D.: Vestigial Organs Are Fully Functional , Creation Research Society *További referenciák az adott dián feltüntetve Debreceni Kreacionista Kör – DeKK elérhetősége:


Letölteni ppt "VALÓBAN LÉTEZNEK CSÖKEVÉNYES SZERVEK ?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések