Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány változásai"— Előadás másolata:

1 Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány változásai
ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2009) Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány változásai

2 ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 9001:2009 Ez a szabvány negyedik kiadása.
Nemzetközi kiadás dátuma: Magyar kiadás: január Ennek a kiadásnak a célja: A szöveg egyes pontjait világossá, könnyebben értelmezhetővé tegyék. Növeljék a kompatibilitást az ISO es szabvánnyal.

3 Jogi követelmények kiterjesztése
„jogszabályi és egyéb szabályozó követelmények” …az egész szövegben Magyarázat: Az eddigi „jogszabályi” (regulatory) követelmények kiegészülnek „jogszabályi és egyéb szabályozó” (statutory and regulatory) követelményekké. Ezzel kiterjeszti annak értelmezését is. (Pl. érthető alatta a törvényi és annak hatósági végrehajtása is.) Ez az egész szabványban végigvonul, és egységesen így szerepel!

4 Kockázat megjelenése a szabványban
0.1. Általános rész … …A szervezet minőségirányítási rendszerének megtervezésére és bevezetésére hatással van(nak): a) a szervezet környezete, ennek a környezetnek a változásai, az ezzel a környezettel kapcsolatos kockázatok, … Magyarázat: A kockázat szó első használata a 9001-ben.

5 Termék értelmezés kiterjesztése
1.1. Általános rész … MEGJEGYZÉS: Ebben a nemzetközi szabványban a "termék" kifejezés csak a) a vevőnek szánt vagy az általa igényelt termékre, b) termék-előállító folyamatokból származó bármely tervezett kimenetre alkalmazzák. Magyarázat: A szabvány eddig csak a végtermékre vonatkozott, mostantól a beszerzett és a félkész termékekre is.

6 Outsourced folyamatok felügyelete
4.1. Általános követelmények … „Az ilyen, külső erőforrással végeztetett folyamatokra alkalmazandó felügyelet típusát és mértékét meg kell határozni a minőségirányítási rendszerben.” … „3. MEGJEGYZÉS: A külső erőforrással végeztetett folyamatok felügyeletének biztosítása nem menti fel a szervezetet az összes vevői, jogszabályi és egyéb szabályozó követelménynek való megfelelés felelőssége alól.” … Magyarázat: Az alvállalkozásba kiadott folyamatok felett alvállalkozás szigorúbb felügyelet (kontroll) szükséges. A szervezet felelőssége nem hárítható át az alvállalkozás kontrolljával az alvállalkozóra.

7 Vonatkozó személyzet kiterjesztése
6.2.1 Általános előírás … „MEGJEGYZÉS: A termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelőségre közvetlen vagy közvetett hatással lehetnek mindazok a munkatársak, akik bármilyen feladatot hajtanak végre a minőségirányítási rendszerben.” Magyarázat: A termék-követelményeknek való megfelelést direkt vagy indirekt módon befolyásolhatja a minőségirányítási rendszerben bármely feladatot ellátó személyzet. Tehát nincs leszűkítve pl. műszaki személyzetre.

8 Információs rendszer – erőforrás
6.3. Infrastruktúra … Az infrastruktúra – értelemszerűen – tartalmazza: … c) a támogató szolgáltatásokat (mint például a szállítást, a kommunikációt vagy az információs rendszereket). Magyarázat: az információ / információs rendszer megjelenése az infrastruktúra alatt, a menedzselt erőforrások között.

9 Munkakörnyezet fogalmának tisztázása
.. „MEGJEGYZÉS: A „munkakörnyezet” kifejezés azokra a körülményekre vonatkozik, amelyek között a munkát végzik, beleértve fizikai, környezeti és egyéb tényezőket (mint pl. zaj, hőmérséklet, páratartalom, megvilágítás vagy időjárás).” Magyarázat: Fogalom tisztázása, mit is értsünk ezalatt.

10 Kiszállítás utáni követelmények
A termékkel kapcsolatos követelmények meghatározása … „MEGJEGYZÉS: A kiszállítás utáni tevékenységek közé tartoznak, pl. garancia keretében végzett tevékenységek, szerződéses kötelezettségek, mint pl. karbantartási szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások, mint pl. újrahasznosítás vagy végső megsemmisítés.” Magyarázat: Új megjegyzés a kiszállítás utáni követelmények meghatározására, értelmezésére.

11 Tervezés kiterjesztése a csomagolásra
A tervezés és fejlesztés kimenő adatai ... „MEGJEGYZÉS: A termék-előállításra és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó információk magukban foglalhatják a termék megóvására vonatkozó részleteket is.” Magyarázat: A csomagolási terv is része lehet például a fejlesztési eredményeknek.

12 Azonosítás és nyomon követhetőség a teljes főfolyamaton
… „A szervezetnek azonosítania kell a termék állapotát, figyelembe véve a figyelemmel kísérésre és a mérésre vonatkozó követelményeket mindenhol a termék-előállítás során.” … Magyarázat: Kiegészítés, amiben kiterjeszti az azonosítás és nyomon követhetőség követelményét a teljes főfolyamati életciklusra.

13 Személyes adatok mint vevői tulajdon
A vevő tulajdona … „MEGJEGYZÉS: A vevő tulajdona tartalmazhat szellemi tulajdont és személyes adatokat is.” Magyarázat: A vevő személyes adatai is a vevői tulajdon részét képezik. Azok védelme is kötelezettség – ezek már információbiztonsági feladatok.

14 Szoftveres mérőeszközök alkalmassága
7.6. A megfigyelő- és mérőberendezések kezelése … „MEGJEGYZÉS: A számítógépes szoftverek esetében az igazolás (verifikálás) és a konfigurációkezelés szolgál annak megerősítésére, hogy azok megtartják a szándék szerinti használatra való alkalmasságukat.” Magyarázat: A számítógépes szoftverek mint mérőeszközök kalibrálása / hitelesítése nehezen értelmezhető. Ennek az értelmezésnek a kiterjesztéséhez ad segítséget ez a megjegyzés.

15 Vevői elégedettségméréshez lehetőségek
Vevői megelégedettség … „MEGJEGYZÉS: A vevői észlelés figyelemmel kísérése magában foglalhatja bemenő adatok megszerzését olyan forrásokból, mint pl. vevői elégedettségi felmérések, a kiszállított termék minőségével kapcsolatos vevői adatok, felhasználói vélemény-felmérések, meghiúsult üzletekkel kapcsolatos elemzések, köszönetnyilvánítások, garanciális panaszok és kereskedői jelentések.” Magyarázat: ötletadás, példák a vevői elégedettségmérés inputjaihoz

16 Folyamatmérés mértéke
A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése … „MEGJEGYZÉS: A megfelelő módszerek meghatározásakor javasolható, hogy a szervezet vegye figyelembe az egyes folyamataira alkalmas figyelemmel kísérés vagy mérés típusát és mértékét, azzal összefüggésben, hogy a folyamatok milyen hatással vannak a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre és a minőségirányítási rendszer eredményességére.” Magyarázat: Az adott folyamat jelentőségének figyelembe vétele a folyamatmérés mértékének, módszerének meghatározásakor.

17 Helyesbítés és megelőzés eredményessége
Helyesbítő tevékenység … f) az elvégzett helyesbítő tevékenység eredményességének átvizsgálására … Megelőző tevékenység … f) az elvégzett megelőző tevékenység eredményességének átvizsgálására … Magyarázat: A helyesbítés és megelőzés eredményessége vizsgálatának kiemelése

18 A balanced scorecard

19

20 Stratégia Önmegvalósítás, Gyűrődéstől való megszabadulás
Biztonság magam és szeretteim részére

21 A straté-giai térkép (egy egyén szintjén)
Éves szabad rendelkezésű jövedelem Pénzügyi nézőpont A straté-giai térkép (egy egyén szintjén) Vevői nézőpont Külső elismertség Vezetői elismertség Munkatársi elismertség Minőségi családi kapcsolatok Minőségi baráti kapcsolatok Működési folyamatok nézőpontja Szabad rendelkezésű idő Személyi konfliktusok magas szintű menedzsmentje Kitűnő egészségi állapot Rekreáció A célok és oksági össze-függések konzisztens rendszere Publikálás Részvétel tanfolyamokon, konferenciákon Meghívások a munkahelyi kulcs projektekbe Megvalósulatlan álmok Tanulás és fejlődés nézőpontja


Letölteni ppt "Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések