Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere Szerletics Ákos 2008. március 26-27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere Szerletics Ákos 2008. március 26-27."— Előadás másolata:

1 A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere Szerletics Ákos 2008. március 26-27.

2 A kölcsönös megfeleltetés Leegyszerűsítő megközelítés: Kölcsönös megfeleltetés = a közvetlen mezőgazdasági támogatások elnyerésének új feltételrendszere A fenti állítás nem teljesen igaz: –A kölcsönös megfeleltetés 2 fő elemből áll: Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények: 19 darab közösségi rendelet és irányelv követelményei –JFGK jogszabályok már legalább a csatlakozás óta hatályosak

3 Jogszabályi háttér 1782/2003/EK Rendelet: a fogalom meghatározásáról, az előírások és követelmények köréről, a szankcionálás alapvető szabályairól tartalmaz előírásokat; 796/2004/EK Rendelet: az ellenőrzések és szankciók végrehajtásának részletes szabályait rögzíti; 1698/2005/EK Rendelet: a kölcsönös megfeleltetés alkalmazásáról a vidékfejlesztési intézkedések körében. 322/2007. Kormányrendelet: a kölcsönös megfeleltetés ellenőrzésében részt vevő hazai ellenőrző intézmények körét rögzíti; A 4/2004. FVM Rendelet, amely a HMKÁ előírások körét tartalmazza.

4 Jogszabályi háttér az összes közvetlen mezőgazdasági támogatás: területalapú, illetve állatlétszám alapú támogatások; vidékfejlesztési intézkedések: –a hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések; –a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések; –Natura 2000 kifizetések; –agrár-környezetvédelmi kifizetések; –állatjóléti kifizetések.

5 Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények 1. Környezetvédelem –Felszíni és felszín alatti vizek védelme: a nitrátokról szóló irányelv (97/676/EGK) a felszín alatti vizekről szóló irányelv (80/68/EGK) –Talajvédelem: a szennyvíziszapról szóló irányelv (86/278/EGK) –Természetvédelem: a vadon élő madarak védelméről szóló irányelv (79/409/EGK) a természetes élőhelyek, vadon élő állatok és növények védelméről szóló irányelv (92/43/EGK)

6 Egészségügy –Állatjelölés az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló irányelv (92/102/EGK) a Bizottság 2629/97. rendelete a szarvasmarhák azonosításáról és nyilvántartásáról a Tanács 1760/2000. rendelete a szarvasmarhák azonosításáról és nyilvántartásáról a Tanács 21/2004. rendelete a juh- és kecskefélék azonosításáról és nyilvántartásáról –Állatbetegségek megelőzése BSE-rendelet (999/2001) a ragadós száj- és körömfájásról szóló irányelv (85/511) az állatbetegségekről szóló irányelv (92/119/EGK) a kéknyelvbetegségről szóló irányelv (2000/75/EK) –Növényegészségügy növényvédőszerekről szóló irányelv (91/414/EGK) –Közegészségügy hormonirányelv (96/22/EK) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló rendelet (178/2002) Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények 2.

7 Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények 3. Állatvédelem –a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló irányelv (91/629/EGK) –a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló irányelv (91/630/EGK) –a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló irányelv (98/58/EK)

8 Követelmények Természetvédelmi követelmények (JFGK 1, 5) Követelmény(csoport)Példa Natura 2000 területen engedélyköteles tevékenységek Gyep feltörése, mezőgazdasági telephely létesítése, facsoport kivágása Natura 2000 területen földhasználati szabályok Tilalmak (vegyszerezés, öntözés, trágyázás), kaszálási szabályok Vadászati szabályokVédett fajok védelme, tiltott vadászati eszközök, módszerek, időpontok

9 Követelmények Felszín alatti vizek (JFGK 2) Követelmény(csoport)Példa Tilos mezőgazdasági tevékenység során a felszín alatti vizek elszennyezése Felszín alatti vízmintában szennyezés határértéken felüli Szennyezés közvetlen bevezetése felszín alatti vizekbe Technikai megoldások Szennyezőanyag tárolás és elhelyezés szabályai Földbe ásott tartályok műszaki jellemzői AdatszolgáltatásMonitoring adatok

10 Követelmények Szennyvíziszap felhasználás (JFGK 3) Követelmény(csoport)Példa Engedélyezés szabályaiEngedély nélküli, vagy attól eltérő kijuttatás Területi tilalmakLegelőre, zöldségnövényekre, fagyott területre történő kijuttatás Bejelenési, dokumentációs kötelezettség Kijuttatás előzetes bejelentése

11 Követelmények Nitrát irányelv (JFGK 4) Követelmény(csoport)Példa Nitrát határérték170 kg / ha / év Tárolási szabályok6 hónapi kapacitás, műszaki feltételek Tiltott trágyázási időpontok és területek nov. 15 – febr. 15 között, lejtőn, fagyott területen, felszíni vízhez közel Engedélyköteles tevékenységek Hígtrágya kijuttatás AdatszolgáltatásMonitoring adatok

12 Követelmények Állatjelölés (JFGK 6-8) Követelmény(csoport)Példa Tenyészet bejelentéseTenyészet létesítésének /megszüntetésének bejelentése Állomány nyilvántartásaÁllomány adatai, egyedek születése/elhullása, mozgások Bejelentési kötelezettségek Szarvasmarha: egyed születés/elhullás bejelentése Állatok szállításaMarhaútlevél, sertés szállítólevél ÁllatjelölésFüljelzők beszerzése, elveszett füljelzők pótlása

13 Követelmények Növényvédő szerek (JFGK 9) KövetelményPélda Növényvédő szerek engedélyezése Csak engedélyezett szerek felhasználása megengedett Felhasználás szabályai-használati utasításnak, címkének megfelelő felhasználás -egyes növényvédő szerek felhasználásához szakirányú végzettség szükséges -munkavédelmi előírások -növényvédelmi gépek Tárolás szabályaiElkülönített raktár, tűzvédelmi előírások DokumentációPermetezési napló

14 Követelmények Hormonhatású szerek állattenyésztési felhasználása (JFGK 10) KövetelményPélda Tiltott szerek szerekFelhasználása, forgalamzása tilos Szakszerű felhasználás-Csak állatorvos által beadható -Nyilvántartás vezetése mellett -Várakozási idők betartásával

15 Követelmények Élelmiszerbiztonság (JFGK 11) KövetelményPélda Nyilvántartási kötelezettség Forgalomba hozott élelmiszer/takarmány (alapanyag) tételekről, beszállítókról, vevőkről Visszahívás, piacról kivonás Az előállító a nem biztonságos élelmiszert, takarmányt visszahívja, a piacról kivonja, erről a hatóságot tájékoztatja

16 Követelmények Élelmiszerbiztonság, higiéniai csomag (JFGK 11) KövetelményPélda Hulladékok, veszélyes anyagok helyes tárolása Szakszerű raktározás Állatbetegségek terjedésének megelőzése Állatok elkülönítése Nyilvántartási kötelezettség Felhasznált takarmányról, elvégzett vizsgálatokról Tejelő tehenek egészségügyi állapota A tej brucellózistól, gümőkórtól mentes, az állatok nem estek át illegális kezelésen, Tejtermelés – berendezések és helyiségek Berendezések jól tisztíthatók, helyiségek kialakítása megfelelő, hűtés biztosított Tojás – tárolásHigiénikusan, napfénytől védve

17 Követelmények Állatbetegségek bejelentése (JFGK 12-15) KövetelményPélda Bejelentési kötelezettségÁllatbetegségek megjelenésének, vagy gyanújának azonnal bejelentése

18 Követelmények Állatjólét (JFGK 16-18) KövetelményPélda Állatok elhelyezéseIstálló kialakítása, megfelelő férőhely biztosítása, tisztítható felületek és berendezések, megfelelő hőmérséklet, megvilágítás, szellőzés Etetési, itatási szabályokFriss vízellátás, min. naponta egyszeri etetés, tápanyagok Beteg egyedek kezeléseElkülönítés, állatorvosi kezelések

19 A gazdálkodási alapkövetelmények fokozatos bevezetése –2009: környezetvédelem, állatjelölés –2011: közegészségügy, növényegészségügy, állatbetegségek megelőzése, állatjólét

20 A kölcsönös megfeleltetés ellenőrzése A kölcsönös megfeleltetés rendszerének üzemeltetéséért a Kifizető Ügynökség (MVH) a felelős, de az ellenőrzéseket a szakhatósági ellenőrző szervek végzik el (környezetvédelmi, állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági, talajvédelmi hatóság) Az ETR-ben támogatást igénylők 1%-át kell ellenőrizni előre rögzített kiválasztási elvek alapján

21 Ellenőrző szervezetek MVH –HMKÁ –Natura 2000 MgSZH –Talajvédelmi előírások –Növényvédelmi előírások –Állatjelölési előírások –Élelmiszerbiztonsági előírások –Állategészségügyi előírások –Állatjóléti előírások KVVM – környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség –Természetvédelmi előírások –Nitrát irányelv előírásai –Felszín alatti vizek védelme

22 A kölcsönös megfeleltetés szankciórendszere Gondatlanság: –1-5%-os levonás a súlyosságtól függően –Ismétlődés esetén a szankciót megháromszorozzák! Szándékosság: –15-100%-os levonás a súlyosságtól függően –Szélsőséges esetben több évre történő kizárás A különböző területekhez (környezetvédelem, egészségügy, állatjólét, HMKÁ) kötődő levonások összeadódnak! A szankciók mindig a teljes évi ETR támogatási összegből kerülnek levonásra!

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere Szerletics Ákos 2008. március 26-27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések