Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP)"— Előadás másolata:

1

2 Regionális Operatív Programok

3 A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés (KÖZOP) Társadalmi megújulás (TÁMOP, TIOP) Környezeti és energetikai fejlesztés (KEOP) Államreform (ÁROP, EKOP) Tematikus és területi prioritások

4 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV FORRÁSAI Indikatív pénzügyi súlyok (%) összesen: 98,8% +VOP* *Végrehajtás Operatív Program

5 Célkitűzések a ROP-okban ÚMFT-ben kiemelt cél a fejlettség területi különbségeinek csökkentése „Konvergencia” ROP-ok célkitűzései: - A régiók helyi adottságokhoz illeszkedő fejlesztése, felzárkóztatása - Regionális adottságokhoz illeszkedő, a fejlődést elősegítő infrastruktúra megteremtése Közép-magyarországi OP célkitűzései: -A régió versenyképességének növelése -A foglalkoztatás szintjének növelése

6  Leszakadó térségek gazdasági felzárkózása  Regionális tudásközpontok szerepének erősödése  Foglalkoztatási helyzet területi különbségeinek csökkenése  Oktatási- és egészségügyi rendszer területi különbségeinek csökkenése  Közlekedési kapacitások igazítása a területi igényekhez  Térségek szerkezeti átalakulásának elősegítése ROP-ok fejlesztéseitől elvárt hatások

7 A ROP-ok forrásai (Mrd Ft)* Nyugat-dunántúli OP135,3 Közép-dunántúli OP148,2 Dél-dunántúli OP205,7 Dél-alföldi OP218,4 Észak-magyarországi OP263,7 Észak-alföldi OP284,5 Közép-magyarországi OP428 * 248 Ft/euró árfolyamon

8 Fejlesztési területek Gazdaságfejlesztés  Ipari parkok telephelyeinek és szolgáltatásainak fejlesztése  Iparterületek fejlesztése  Inkubátorházak fejlesztése  Kiemelt projekt például: Mechatronikai Ipari Park (Miskolc)

9 Fejlesztési területek Közlekedésfejlesztés  Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése – önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi utak  Közösségi közlekedés működési feltételeinek javítása – önkormányzatok, önkormányzati üzemeltetésű közlekedési vállalatok fejlesztései  Alternatív, környezetkímélő közlekedési módok térnyerésének támogatása –kerékpárút –hajózás (régió-specifikus)  Kiemelt projekt például: M4 autóút hiányzó Pest megyei szakaszának kiépítése

10 Fejlesztési területek A turisztikai vonzerő fejlesztése  Fürdők, múzeumok, kulturális intézmények  Turisztikai célú kerékpárutak  Látogatóközpontok, arborétumok, tanösvények, tematikus útvonalak  Természeti örökségekhez kapcsolódó infrastruktúra  Nemzeti parkhoz, tájvédelmi körzethez kapcsolódó infrastruktúra  Kiemelt projekt például: Hajdúszoboszló gyógyhelyi fejlesztése - Aqua-Palace Élményfürdő, A Budai Palota kulturális turisztikai fejlesztése

11 Fejlesztési területek Környezeti értékek védelme  Belvíz elleni védekezés  2000 lakos-egyenérték alatti települések szennyvízkezelése  Szilárdhulladék-lerakók rekultivációja  Regionális jelentőségű vízbázis-védelem  Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás  Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása  Kiemelt projektek például: Benta patak meder- rehabilitáció, Tatai Öreg-tó és Által-ér rehabilitációja

12 Fejlesztési területek Településfejlesztés  Funkcióbővítő településfejlesztés  Integrált, szociális típusú városrehabilitáció  Kisléptékű településfejlesztés (kistelepülések pontszerű fejlesztései)  Megyei Jogú Városok fejlesztése kiemelt projektek keretében – Integrált Városfejlesztési Stratégia mentén

13 Fejlesztési területek Humán-infrastruktúra fejlesztések  Egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése (alap- és járóbeteg ellátás, rehabilitáció, geriátria)  Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése  Közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése  Önkormányzati feladatokat ellátó intézmények akadálymentesítése  Elektronikus helyi közigazgatás infrastruktúra fejlesztése

14 Támogatás mértéke a ROP-okban  vállalkozási jellegű, jövedelemtermelő beruházások esetén az önkormányzatok a gazdasági társaságokhoz hasonló támogatási intenzitást kaphatnak (max. 50%)  ha a fejlesztés célja kötelezően ellátandó önkormányzati feladathoz kapcsolódik, a támogatási intenzitás 70-80 vagy akár 90% is lehet  a leghátrányosabb helyzetű kistérségek önkormányzatai 5-10%-kal magasabb támogatási intenzitásban részesülhetnek

15 Dél-alföldi OP prioritásai 1)Regionális gazdaságfejlesztés 18,0% 2)Turisztikai célú fejlesztések 20,0% 3)Közlekedési infrastruktúra fejlesztés 18,0% 4)Humáninfrastruktúra-fejlesztések18,5% 5)Településfejlesztési akciók25,5%

16 Dél-dunántúli OP prioritásai 1)A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 15% 2)A turisztikai potenciál erősítése 20% 3)Humán közszolgáltatások és közösségi településfejlesztés 39% 1)Az elérhetőség javítása és környezet- fejlesztés 26%

17 Közép-dunántúli OP prioritásai 1)Gazdaságfejlesztés 15% 2)Turizmusfejlesztés 25% 3)Integrált városfejlesztés 15% 4)Kohézió 45% Humán infrastruktúra fejlesztése Közlekedésfejlesztés Falufejlesztés

18 Nyugat-dunántúli OP prioritásai 1)Regionális gazdaságfejlesztés 16 % 2)Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség 26 % 3)Városfejlesztés 20 % 4)Kistérségi környezetvédelem és infrastruktúra 20 % 5) Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 18 %

19 Észak-alföldi OP prioritásai 1.A gazdaság működési felt. jav. 15% 2.A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése 19% 3.A turisztikai potenciál erősítése 22% 4.Város- és térségfejlesztés 44%

20 Észak-magyarországi OP prioritásai 1)A versenyképes helyi gazdaság megteremtése 8% 2)A turisztikai potenciál erősítése 24% 3)Település-rehabilitáció 33% 4)Humán közösségi infrastruktúra 25% 5)Térségi közlekedés fejlesztése 10% Észak-magyarországi OP prioritásai

21 Fejlesztési témakör Mrd HUF (millió EUR) Regionális gazdaságfejlesztés 187,3 (691,1) Turisztikai célú fejlesztések 298,5 (1101,5) Közlekedési infrastruktúra 209,7 (773,8) Humán infrastruktúra-fejlesztés 255,8 (943,9) Város- és településfejlesztés 296,1 (1092,6) Környezetvédelem 75,5 (278,6) Technikai segítségnyújtás 49,4 (182,3) Összesen 1372,3 (5063, 9 ) * EU-s és hazai állami társfinanszírozás, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyam Közös fejlesztési tématerületek a konvergencia ROP-okban

22 Környezetvédelem Nem jelenik meg a ROP-okban önálló prioritás-tengelyként Turisztikai, közlekedési, város- és településfejlesztési prioritás- tengelyek keretében kerül sor környezetvédelmi beavatkozásokra Környezeti rehabilitáció támogatása Kistelepülések szennyvízkezelési projektjei Felszíni vizek megóvása Térségi és települési környezetvédelmi fejlesztések

23 Főbb Zászlóshajó programok Hét versenyképességi pólus : A régióközpontok innovációs, technológiai szolgáltatói fejlesztése, GOP-kapcsolódás Leszakadó térségek felzárkóztatása: a helyi társadalomra alapozott kistérség-fejlesztési programok, TAMOP-kapcsolódás Európa Kulturális Fővárosa, Pécs: kulturális infrastruktúra fejlesztése

24 Megvalósuló projektek (2015-ig) Kb. 500 km út építése és kb. 2000 km felújítása Kb. 300 km új kerékpárút épül Kb. 70 turisztikai szempontból kiemelt attrakció/látványosság fejlesztése, párhuzamosan a ráépülő turisztikai szolgáltatások színvonalának emelésével Kb. 200 város és település központjának komplex felújítása Kb. 500 közoktatási intézmény felújítása (óvoda és alapfokú nevelési- oktatási intézmények) Kb. 300 egészségügyi (alap és járóbeteg szakellátás) és szociális létesítmény felújítása

25 EU átlag 75%-át meghaladó fejlettség (egy főre jutó GDP alapján), 2. célkitűzés: „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” „phasing in” régió: speciális elbánás (átmenet a konvergencia és versenyképességi régiókhoz között) fix összegű SA támogatás: 1860,4 millió euro csökkenő éves forrásallokáció (források 90%-a 2007-2010 között EU-források programozási, pénzügyi, adminisztratív elkülönítése Önálló OP (multiobjective OP-knál önálló KMR prioritás) A KMR speciális státusza

26 2. célkitűzés SA forrás KA forrás KMR-re jutó része ESzA (22,05%) ESzA (22,05%) ERFA (77,95%) ERFA (77,95%) Ágazati (50%) Régiós (50%) Elektronikus közigazgatás OP Közép- Magyarországi OP Társadalmi megújulás OP Államreform OP Közlekedés OP Környezet, energia OP KMR-hez kapcsolódó tervezési és finanszírozási rendszer

27 Fejlesztési források (ÚMFT OP összes/KMR) (15%-os nemzeti hozzájárulással folyó áron, 248 Ft/E árfolyamon) Operatív programokÖsszesenKMR Mrd euro Mrd FtMrd euroMrd Ft Közlekedés OP (KÖZOP)*7,31815,81,5368,6 Környezet és energia OP (KEOP)*4,91219,21,2306,8 Gazdaságfejlesztés OP (GOP)2,9728,200 Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP)2,3568,600 Elektronikus közigazgatás OP (EKOP)0,422104,60,09022,3 Társadalmi megújulás OP (TÁMOP)4,11016,10,522129,5 Államreform OP (ÁROP)0,17242,80,05112,7 Régiós OP (6 ROP, KMOP)6,81683,91,726428,1 Végrehajtás OP (VOP)0,3791,900 EGYÜTT*29,37271,15,11268,0 *A KÖZOP és a KEOP esetében a KA keretből lakosságarányosan (27,8%) becsült értékek.

28 KMOP éves forrásallokáció(Mrd Ft) 2007200820092010201120122013 480166,56128,6490,2452,3213,92 100,0%34,7%26,8%18,8%10,9%2,9% Csökkenőforrásallokáció Csökkenő forrásallokáció

29 KMOP fejlesztési prioritások KMOP prioritástengelyek közötti indikatív forrásallokáció Prioritástengelyek% millió euro milliárd Ft 1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése 27,7478,5118,7 2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 22,2382,594,8 3. A régió vonzerejének fejlesztése12,7219,454,4 4. A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének fejlesztése 19,1330,582,0 5. Települések területeinek megújítása 14,7253,162,8 6. Technikai segítségnyújtás3,662,115,4 Összesen100,001726,1428,1

30 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! www.nfu.hu


Letölteni ppt "Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések