Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai vizsgáztatás menete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai vizsgáztatás menete."— Előadás másolata:

1 A szakmai vizsgáztatás menete.
Mihálka Nóra irodavezető 2008. November

2 A vizsgaszervezői jogosultság
Szakképzési törvény 13. § alanyi jog: szakközépiskola, szakiskola, felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézmény - iskolai rendszerben – tanulói, hallgatói jogviszony alapján - iskolarendszeren kívül – képzési szerződés alapján jogszabályi jogosultság 34/2003. (XII.21.) OM rendelet 18/2004. (X.18.) OM rendelet

3 Vizsgáztatáshoz szükséges jogszabályok
1/2006.(II.17.) OM rendelet – 37/2003. (XII.27.) OM rendelet 1993. évi LXXVI. törvény 18/2004. (V.28.) OM rendelet 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet – 26/2001. (VII.27.) OM rendelet 21/2007. (V.21.) SZMM rendelet, 78/2007. (VIII.31.) GKM rendelet, 8/2008.(I.23.) FVM rendelet 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 25/2008. (IV.29.)ÖTM rendelet 12/2008. (IV.30.) KvVM rendelet 20/2008. (VII.29.) OKM rendelet – 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet, 28/2003. (X.18.) OM rendelet 1/2001. (I.16.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzék Szakképzési törvény Vizsgaszervezési jogosultság Szakmai vizsgáztatás általános rendjéről Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj

4 Rész-szakképesítés(ek)
OKJ – 2008. R á é p ü l é s (e k) Szakképesítés Elágazás 2 Elágazás 3 Elágazás 1 Rész-szakképesítés(ek)

5 Szakképesítés felépítése
33 621 01 Borász 1 21 Pincemunkás Sommelier (borpincér) 51 Vincellér 5 51 541 01 Vágóállat-minősítő 1 Juhminősítő 02 Sertésminősítő 03 Szarvasmarhaminősítő

6 Szvk-kat kiadó rendeletek

7

8 A szakmai vizsgáztatás változásai ÁTMENETI IDŐSZAK
Jellemzői: A képzés megkezdésekor érvényes jogszabályok szerinti vizsgáztatás (a képzés befejezését követő 1 évig, legkésőbb augusztus 31-ig) Új SZVK-k megjelenése és hatályba lépése minisztériumonként eltérő időpontban, legkésőbb december 31-ig – felkészülési idő a bevezetéshez

9 A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE
Régi (kifutó) 26/2001. (VII.27.) OM rendelet Módosítások: 20/2004. (VII.27.) OM 9/2006. (III.27.) OM ÚJ SZABÁLYZAT 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet

10 VÁLTOZÁS 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
Vizsgarész, vizsgatevékenység (Interaktív) vizsgatevékenység Vizsgaszervezési, lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram Vizsgarend(Vizsga ütemterv) Változik az értékelés – nagyobb figyelem - % Írásbeli javítás 3 nap Napi vizsgafeladatok összideje max. 6 óra Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra A szakmai vizsga időtartama 3 nap esetleg Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető nap, ill. létszámcsökkentés

11 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat
Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése Vizsgaprogram vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési kötelezettségek, helyek Vizsgarend A vizsgarészek azonosítása, a vizsgatevékenységek bemutatatása, sorrendiség, időpont

12 VÁLTOZÁS A vizsgára jelentkezés: Írásban - Jelentkezési lap
Személyazonosság igazolása nem csak személyi igazolvánnyal Képzési szakaszt lezáró modulvizsga igazolás Jelentkezés: szakképesítésre, rész-szakképesítésre, elágazásra, ráépülésre

13 A vizsga lebonyolítása VÁLTOZÁS
Napi vizsgafeladatok összideje max. 6 óra Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra A szakmai vizsga időtartama 3 nap esetleg 4 nap

14 A vizsga lebonyolítása VÁLTOZÁS
Értékelés Vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan Vizsgarészek, vizsgatevékenységek súlyozása (SZVK-ban) 50%-os, vagy alatti teljesítmény elégtelen Minősítés egyetlen osztályzattal A szakmai vizsga ellenőrzése - A szakképesítésért felelős miniszter az országos gazdasági kamarák vagy az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek bevonásával végzi. - A közoktatási intézmény által szervezett szakmai vizsga hatósági ellenőrzését az Oktatási Hivatal végzi.

15 Új fogalmak Vizsgarész (modul) – vizsgafeladat (vizsgatevékenység – írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli) Modulzáró vizsga Vizsgarend Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram

16 A vizsgaszervezés menete egy szakképesítés tükrében

17 Borász A azonosító számú, Borász szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése A munkakezdés feladatai Gyártás előkészítése és befejezése Mérések, dokumentálás, gazdálkodás Szőlőtermesztés, gondozás, betakarítás Erjedés- és boripari nyersanyag-feldolgozás Szőlőfeldolgozás, és borászati technológia Pincészet, üzemeltetés, dokumentálás

18 Borász

19 Borász 7 modul – 16 vizsgafeladat 2 írásbeli vizsgatevékenység perc 8 gyakorlati vizsgatevékenység 540 perc 6 szóbeli vizsgatevékenység 270 perc Egy vizsgázó vizsgaideje: 915 perc = 24,5 óra  3 nap  4 nap

20 Borász szakmai vizsga moduljai
Vizsgarész megnevezése Vizsgatevékenység A munkakezdés feladatai gyakorlati 60 perc Gyártás előkészítése és befejezése írásbeli Mérések, dokumentálás, gazdálkodás 90 perc szóbeli 45 perc Szőlőtermesztés, gondozás, betakarítás gyakorlat Erjedés- és boripari nyersanyag-feldolgozás szóbeli perc Szőlőfeldolgozás, és borászati technológia Pincészet, üzemeltetés, dokumentálás

21 A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 20/2007. (V. 21
A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet alapján A vizsga időpontja 2. A vizsgacsoport létszáma (IRK - minimum 10 fő,) maximum 35 fő 3. Vizsgarend elkészítése – JELENTÉS továbbítása

22 Vizsgarend összeállítása
A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 3 nap ( vizsgázóra értve) – meghosszabbítható 1 nappal Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető a vizsgázó egy napra eső összes vizsgatevékenységének ideje nem haladhatja meg a 6 órát szóbeli, írásbeli, interaktív: 8-18 óra között, gyakorlati 7-19 óra között írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap A vizsgabizottság kétfelé osztható (elnök, kamarai tag) 17. § (1) „Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.”

23 Borász vizsgarendje 1. nap 2. nap 3. nap 8:00- 9:00 9:00- 9:30
10:00- 11:00 11:00- 7:00- 7:00- 8:00 8:30 - 9:30 10:00- írásbeli 60 perc gyakorlat 1. gy 30 45 perc 1.gy 60 szóbeli perc gyakorlati

24 A szakmai vizsga lejelentése 1.
Vizsgára jelentkezési lapok (6. sz. melléklet) összegyűjtése, záradék szöveg kitöltése Szükség esetén a modulzáró vizsga igazolása (7. sz. melléklet) Vizsgacsoportok kialakítása (létszám, vizsga időtartama), vizsgarend megalkotása Jelentés küldése Szakképesítésért felelős miniszter vagy területileg illetékes kamara Székhelye szerinti illetékes (megyei, budapesti) főjegyző Kamara vagy országos érdekképviseleti szervezet

25

26

27 A szakmai vizsga lejelentése 2.
Írásbeli és interaktív vizsgafeladatok megrendelése (1 szakmai vizsgán) Szóbeli vizsgafeladatok megrendelése (több szakmai vizsgán) Írásbeli megbízások (tag, jegyző, gazdálkodó szervezet, szakértők) kiadása Törzslap, bizonyítvány (szigorú számadású nyomtatványok) megrendelése Gyakorlati vizsgafeladatok elkészítése, őrzése (1 szakmai vizsgán – vizsgaszervező álltja össze) Kérelmek elbírálása, törzslapmásolatok Osztályozóív elkészítése

28 Előkészítés – közvetlenül a vizsgát megelőző feladatok
Tűz-, munka- és egészségvédelmi feltételek ellenőrzése, oktatás megtartása Vizsgafeladatok előkészítése Írásbeli és interaktív vizsgafeladatokhoz szükséges speciális feltételek biztosítása, a feladatok titokként való őrzése Vizsgabizottság első értekezletének megtartása a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat, valamint a vizsgaprogram elfogadása, a kérelmek elbírálása Vizsgaszervező pecsétjével ellátott lapok előkészítése – írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységhez Szakmai vizsga iratainak előkészítése, a vizsgázók szakképesítés megszerzését igazoló iratainak előkészítése

29 A vizsga lebonyolítása
Vizsgázók tájékoztatása a vizsgatevékenységek rendjéről, a vizsgaprogram kifüggesztése Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység alatt állandó felügyelet a folyosókon, termekben Kijavított írásbeli és interaktív vizsgafeladatok eljuttatása a vizsgabizottság elnökének legalább az utolsó vizsgatevékenység előtt 3 nappal Szakmai vizsga feltételeinek biztosítása Dokumentáció

30 Szakmai vizsga zárását követő feladatok
Szakmai vizsga iratainak (jegyzőkönyvek, osztályozóívek, törzslap, bizonyítvány) kitöltése, aláíratása, bélyegzővel való ellátása Vizsgabizottság tagjai, jegyző, segítők díjazása Törzslapkivonat kiállítása Vizsgaösszesítő adatlapok kitöltése, továbbítása, irattározása Bizonyítvány kiegészítőlap kiállítása a vizsgázó kérelmére Törzslapok sorszámozása, irattározása, egy példány továbbítása a főjegyzőnek Szakmai vizsga iratainak tárolása Bizonyítványmásodlat, pótbizonyítvány kiadása Bizonyítványmásolatok hitelesítése OSAP

31 A szakmai vizsga értékelése
A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan – javaslatot a segítő szakértő teszi, elnök jóváhagyja Pótló- vagy javító vizsga esetén a vizsgarész (modul) megismétlése szükséges – (50% vagy az alatti teljesítmény esetén) Előző esetben csak a szakmai vizsgát követő 1 éven belül tehető vizsga, illetve az SZVK megváltozásáig A szakmai vizsga eredménye: szakképesítésenként egy osztályzat – a vizsgarészeken elért összesített teljesítmény %-ok alapján

32 1. vizsgarész 2. Vizsgarész 3. Vizsgarész Szakmai vizsga 1. vizsgarész
1. feladat 30% 2. feladat 70% 2. Vizsgarész 1. feladat 70% 2. feladat 30% 3. Vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 20% 3. feladat 30% Szakmai vizsga 1. vizsgarész 20% 2. vizsgarész 40% 3. vizsgarész 40%

33 1. vizsgarész 1. feladat 30% 2. feladat 70% 0,90 x 0,3 = 27 % 0,40 x 0,7 = 28% 27% + 28% = 55% 1. vizsgarész 20% 2. vizsgarész 40% 3. vizsgarész 40% 65% 55% 70% 0,2 x 0,55+ 0,4 x 0,7+0,4 x 0,65 = 65 %

34 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat
81%-tól jeles (5) 71%-tól jó (4) 61%-tól közepes (3) 51%-tól elégséges (2) 65% Közepes (3)

35 A szakma vizsga résztvevői
A vizsgabizottság elnöke A területileg illetékes kamarát, érdekképviseleti szervet képviselő vizsgabizottsági tag A vizsgaszervezőt képviselő tag A vizsga jegyzője A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők (kérdező tanár, felügyelő tanár, javító tanár)

36 A szakmai vizsgabizottság
Elnök A területileg illetékes kamarát, érdekképviseleti szervet képviselő vizsgabizottsági tag A vizsgaszervezőt képviselő tag

37 A vizsgabizottság működéséhez szükséges általános szabályok
A bizottság akkor határozatképes, ha a döntés meghozatalában a teljes vizsgabizottság részt vesz. A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (különvélemény feltüntetésével) Titoktartási kötelezettség terheli, a határozat kihirdetéséig. Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg és folytatható. A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgafeladatok ellenőrzésekor maximum 30 percig helyettesíthetik egymást. A vizsgázó munkáját a vizsgabizottság jelen lévő tagjai és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelik. A szakmai vizsga iratainak aláírása

38 Az elnök Irányítja a vizsgabizottság munkáját, feladata a szakmai vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának a biztosítása. A vizsgabizottságnak nem lehet elnöke az, aki a vizsgaszervezőnél oktat, illetve aki azzal a képzést folytató intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban van. Ellenőrzési feladata: A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot, vizsgaprogramot + jóváhagyás Vizsgafeladatok tárolását, a vizsga előkészítését, a szakmai feltételek és az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét A vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét ( a jelentkezési iratok alapján), a vizsga iratait

39 Az elnök Feladata: Vezeti a vizsgát, az értekezleteket, jóváhagyja a jegyzőkönyveket A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat alapján gondoskodik az írásbeli, interaktív dolgozatok és gyakorlati munkák értékeléséről Tájékoztatja a vizsgázókat az őket érintő döntésekről, a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról Elkészíti részletes írásos jelentését, melyet megbízójának a vizsgát követően 1 héten belül megküld Jóváhagyja a gyakorlati vizsgafeladatokat - a kamarai, ill. érdekképviseleti szervet képviselő taggal egyetértésben Kihirdeti a szakmai vizsga eredményét, értékeli a szakmai vizsgát

40 Kamarai, érdekképviseleti vizsgabizottsági tag
Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése Gyakorlati vizsgafeladatok jóváhagyása a vizsgabizottság elnökével egyetértésben Köteles a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban elfogadottak szerint a szakmai vizsgán részt venni.

41 Vizsgaszervezőt képviselő tag
A szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatok Eredményhirdetés előkészítése Gondoskodik az iratok szabályszerű kiállításáról és továbbításáról Minden vizsgatevékenység előtt ( ha egy napon több vizsgatevékenység van, akkor az 1. előtt) ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát Különösen felel a vizsgázókra vonatkozó információkról történő tájékoztatásért Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése

42 A szakmai vizsga jegyzője
A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja el. Vezeti a vizsgabizottsági értekezletek jegyzőkönyvét, elkészíti annak mellékletét, kiállítja és vezeti a törzslapot, megírja a bizonyítványt, elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.

43 A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők
A vizsgabizottság munkáját segítik a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban elfogadottak alapján: Írásbeli és interaktív dolgozatok javítása a javítási-értékelési útmutató alapján, javaslatot tesz a %-os eredményre, Szabálytalanság esetén a vizsgaszervezőt képviselő tag értesítése, írásos jelentés készítése, A szóbeli vizsgatevékenység esetén javaslattétel a %-os teljesítményre.

44 Szóbeli vizsgatevékenység
A feladatközlő lapot a vizsgázó kihúzza és megkapja, a feladat sorszámát rögzíteni kell. A vizsgázó összefüggően felel, vagy szakmai beszélgetést folytat a kérdező tanárral vagy egy másik vizsgázóval. Az értékelő lapot a kérdező tanár és a szóbeli vizsgatevékenységen jelenlévő bizottsági tag megkapja – egymástól függetlenül értékelnek minden kompetenciát. A kérdező tanár tesz javaslatot a %-os teljesítményre, véleményeltérés esetén a vizsgabizottság szavazással dönt.

45 GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára – a vizsga megkezdése előtt – a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. Egy szakmai vizsgán használható. A feladatnak, illetve a javítási-értékelési útmutatónak alkalmasnak kell lennie a rész-szakképesítéshez szükséges kompetenciák mérésére, illetve értékelésére is.

46 Interaktív vizsgatevékenység
Az interaktív vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket biztosítani tudja. Ezt a tájékoztatót, illetve CD-n a szükséges forrásanyagot a tétellel együtt megkapják a vizsgaszervezők. A képző intézmények rendszergazdái a tájékoztatónak megfelelően járnak el és előkészítik az interaktív vizsgát. Az interaktív feladat megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke, illetve a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított tagja ellenőrzi a tárgyi feltételek meglétét, a biztonságos munkavégzés feltételeit. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet.

47 Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység
A zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontása a csomagon megjelölt időpontban a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő előtt történik. A felbontás időpontját a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott), állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az írásbeli és az interaktív vizsgafeladatok megoldását – a javítási útmutató alapján – vizsgafeladatonként %-os teljesítménnyel kell értékelni.

48 A szakmai vizsga díjazása 1/2001. (I.16.) OM rendelet
Vizsgadíj /Vizsgáztatási díj Minimálbérhez igazodva: Vizsgaelnök: 3%-4,5 % (fő) Vizsgabizottsági tag: 2%-3,5% (fő) Kérdező tanár: 2%-3% (fő, tantárgy) Felügyelő tanár: 2%-3% (óra) Helyettes: % (nap) Jegyző: ,8%-1,2 % (fő) Igazgató: %-100%-50% (fő)

49 Etikai szempontok, amit az elnöknek célszerű betartania

50 A hitelesség elve szavahihetőség kiszámíthatóság

51 A minőség elve szakmai felkészültség igényesség

52 A jó szándék és segítőkészség elve
korrekt kapcsolat problémák őszinte feltárása és megoldásának segítése szerény, de határozott magatartás

53 Az emberi méltóság tiszteletben tartása
méltóság biztosítása fölényeskedés, lekezelés kerülése megfelelő hangnemű beszéd a másik ember gyengeségein való felülemelkedés

54 Összeférhetetlenség elkerülésének biztosítása
Bejelentési kötelezettség a megbízó felé, ha manipulálni akarják Titoktartási kötelezettség

55 Köszönöm a figyelmüket!
Elérhetőségem:


Letölteni ppt "A szakmai vizsgáztatás menete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések