Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás menete. Mihálka Nóra irodavezető 2008. November 17-18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás menete. Mihálka Nóra irodavezető 2008. November 17-18."— Előadás másolata:

1 A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás menete. Mihálka Nóra irodavezető 2008. November 17-18.

2 A képzett szakemberekért A vizsgaszervezői jogosultság Szakképzési törvény 13. § -alanyi jog: szakközépiskola, szakiskola, felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézmény - iskolai rendszerben – tanulói, hallgatói jogviszony alapján - iskolarendszeren kívül – képzési szerződés alapján -jogszabályi jogosultság 34/2003. (XII.21.) OM rendelet 18/2004. (X.18.) OM rendelet

3 3 Vizsgáztatáshoz szükséges jogszabályok 1/2006.(II.17.) OM rendelet – 37/2003. (XII.27.) OM rendelet 1993. évi LXXVI. törvény 18/2004. (V.28.) OM rendelet 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet – 26/2001. (VII.27.) OM rendelet 21/2007. (V.21.) SZMM rendelet, 78/2007. (VIII.31.) GKM rendelet, 8/2008.(I.23.) FVM rendelet 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 25/2008. (IV.29.)ÖTM rendelet 12/2008. (IV.30.) KvVM rendelet 20/2008. (VII.29.) OKM rendelet – 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet, 28/2003. (X.18.) OM rendelet 1/2001. (I.16.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzék Szakképzési törvény Vizsgaszervezési jogosultság Szakmai vizsgáztatás általános rendjéről Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj

4 4 OKJ – 2008. Szakképesítés Rész-szakképesítés(ek) R á é p ü l é s (e k) Elágazás 3 Elágazás 2 Elágazás 1

5 5 Szakképesítés felépítése 5154101Vágóállat-minősítő 5154101Vágóállat-minősítő00105101Juhminősítő 5154101Vágóállat-minősítő00105102Sertésminősítő 5154101Vágóállat-minősítő00105103 Szarvasmarhaminő sítő 3362101Borász0000 3362101Borász01002101Pincemunkás 3362101Borász00013301 Sommelier (borpincér) 3362101Borász00015101Vincellér 5

6 6 Szvk-kat kiadó rendeletek

7 7

8 8 A szakmai vizsgáztatás változásai ÁTMENETI IDŐSZAK Jellemzői: A képzés megkezdésekor érvényes jogszabályok szerinti vizsgáztatás (a képzés befejezését követő 1 évig, legkésőbb 2013. augusztus 31-ig) Új SZVK-k megjelenése és hatályba lépése minisztériumonként eltérő időpontban, legkésőbb 2008. december 31-ig – felkészülési idő a bevezetéshez

9 9 ÚJ SZABÁLYZAT 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE Régi (kifutó) 26/2001. (VII.27.) OM rendelet Módosítások: 20/2004. (VII.27.) OM 9/2006. (III.27.) OM

10 10 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet VÁLTOZÁS Vizsgarész, vizsgatevékenység (Interaktív) vizsgatevékenység Vizsgaszervezési, lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram Vizsgarend(Vizsga ütemterv) Változik az értékelés – nagyobb figyelem - % Írásbeli javítás 3 nap Napi vizsgafeladatok összideje max. 6 óra Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra A szakmai vizsga időtartama 3 nap esetleg Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető. 4 nap, ill. létszámcsökkentés

11 11 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat  Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség  Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás  Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése Vizsgaprogram  vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési kötelezettségek, helyek Vizsgarend  A vizsgarészek azonosítása, a vizsgatevékenységek bemutatatása, sorrendiség, időpont

12 12 VÁLTOZÁS A vizsgára jelentkezés: Írásban - Jelentkezési lap Személyazonosság igazolása nem csak személyi igazolvánnyal Képzési szakaszt lezáró modulvizsga igazolás Jelentkezés: szakképesítésre, rész-szakképesítésre, elágazásra, ráépülésre

13 13 Napi vizsgafeladatok összideje max. 6 óra Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra A szakmai vizsga időtartama 3 nap esetleg 4 nap A vizsga lebonyolítása A vizsga lebonyolítása VÁLTOZÁS

14 14 Értékelés Vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan Vizsgarészek, vizsgatevékenységek súlyozása (SZVK-ban) 50%-os, vagy alatti teljesítmény elégtelen Minősítés egyetlen osztályzattal A szakmai vizsga ellenőrzése - A szakképesítésért felelős miniszter az országos gazdasági kamarák vagy az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek bevonásával végzi. - A közoktatási intézmény által szervezett szakmai vizsga hatósági ellenőrzését az Oktatási Hivatal végzi. A vizsga lebonyolítása A vizsga lebonyolítása VÁLTOZÁS

15 15 Új fogalmak  Vizsgarész (modul) – vizsgafeladat (vizsgatevékenység – írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli)  Modulzáró vizsga  Vizsgarend  Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat  Vizsgaprogram

16 16 A vizsgaszervezés menete egy szakképesítés tükrében

17 17 A 33 621 01 0000 00 00 azonosító számú, Borász szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése 0509-06 A munkakezdés feladatai 0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése 0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás 0578-06 Szőlőtermesztés, gondozás, betakarítás 0562-06 Erjedés- és boripari nyersanyag-feldolgozás 0579-06 Szőlőfeldolgozás, és borászati technológia 0580-06 Pincészet, üzemeltetés, dokumentálás Borász 33 621 01 0000 00 00

18 18 Borász 33 621 01 0000 00 00

19 19 7 modul – 16 vizsgafeladat 2 írásbeli vizsgatevékenység 105 perc 8 gyakorlati vizsgatevékenység 540 perc 6 szóbeli vizsgatevékenység 270 perc Egy vizsgázó vizsgaideje: 915 perc = 24,5 óra  3 nap  4 nap Borász 33 621 01 0000 00 00

20 20 Borász szakmai vizsga moduljai Vizsgarész megnevezéseVizsgatevékenység 0509-06A munkakezdés feladatai gyakorlati 60 perc 0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése írásbeli 60 perc gyakorlati 60 perc 0511-06Mérések, dokumentálás, gazdálkodás gyakorlati 90 perc szóbeli 45 perc 0578-06Szőlőtermesztés, gondozás, betakarítás gyakorlati 60 perc szóbeli 45 perc gyakorlat 60 perc 0562-06 Erjedés- és boripari nyersanyag-feldolgozás gyakorlati 60 perc szóbeli 45 perc 0579-06 Szőlőfeldolgozás, és borászati technológia szóbeli 45 perc gyakorlati 60 perc szóbeli 45 perc 0580-06Pincészet, üzemeltetés, dokumentálás írásbeli 45 perc szóbeli 45 perc gyakorlati 60 perc

21 21 A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet alapján 1.A vizsga időpontja 2. A vizsgacsoport létszáma (IRK - minimum 10 fő,) maximum 35 fő 3. Vizsgarend elkészítése – JELENTÉS továbbítása

22 22 Vizsgarend összeállítása  A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 3 nap ( vizsgázóra értve) – meghosszabbítható 1 nappal  Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető  a vizsgázó egy napra eső összes vizsgatevékenységének ideje nem haladhatja meg a 6 órát  szóbeli, írásbeli, interaktív: 8-18 óra között, gyakorlati 7-19 óra között  írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap  A vizsgabizottság kétfelé osztható (elnök, kamarai tag) 17. § (1) „Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.”

23 23 Borász vizsgarendje 1. nap2. nap3. nap 8:00- 9:00 9:00- 9:30 10:00- 11:00 11:00-7:00-7:00- 8:00 8:30 - 9:30 10:00- 0510-06 írásbeli 60 perc gyakorlat 60 perc 1. gy 30 0580-06 írásbeli 45 perc 1.gy 60 0509-06 gyakorlat 60 perc 1.gy 60 0511-06 szóbeli 45 perc 0562-06 gyakorlat 60 perc gyakorlati 60 perc 0578-06 gyakorlati 60 perc

24 24 A szakmai vizsga lejelentése 1.  Vizsgára jelentkezési lapok (6. sz. melléklet) összegyűjtése, záradék szöveg kitöltése  Szükség esetén a modulzáró vizsga igazolása (7. sz. melléklet)  Vizsgacsoportok kialakítása (létszám, vizsga időtartama), vizsgarend megalkotása  Jelentés küldése – Szakképesítésért felelős miniszter vagy területileg illetékes kamara – Székhelye szerinti illetékes (megyei, budapesti) főjegyző – Kamara vagy országos érdekképviseleti szervezet

25 25

26 26

27 27 A szakmai vizsga lejelentése 2.  Írásbeli és interaktív vizsgafeladatok megrendelése (1 szakmai vizsgán)  Szóbeli vizsgafeladatok megrendelése (több szakmai vizsgán)  Írásbeli megbízások (tag, jegyző, gazdálkodó szervezet, szakértők) kiadása  Törzslap, bizonyítvány (szigorú számadású nyomtatványok) megrendelése  Gyakorlati vizsgafeladatok elkészítése, őrzése (1 szakmai vizsgán – vizsgaszervező álltja össze)  Kérelmek elbírálása, törzslapmásolatok  Osztályozóív elkészítése

28 28 Előkészítés – közvetlenül a vizsgát megelőző feladatok  Tűz-, munka- és egészségvédelmi feltételek ellenőrzése, oktatás megtartása  Vizsgafeladatok előkészítése  Írásbeli és interaktív vizsgafeladatokhoz szükséges speciális feltételek biztosítása, a feladatok titokként való őrzése  Vizsgabizottság első értekezletének megtartása a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat, valamint a vizsgaprogram elfogadása, a kérelmek elbírálása  Vizsgaszervező pecsétjével ellátott lapok előkészítése – írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységhez  Szakmai vizsga iratainak előkészítése, a vizsgázók szakképesítés megszerzését igazoló iratainak előkészítése

29 29 A vizsga lebonyolítása  Vizsgázók tájékoztatása a vizsgatevékenységek rendjéről, a vizsgaprogram kifüggesztése  Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység alatt állandó felügyelet a folyosókon, termekben  Kijavított írásbeli és interaktív vizsgafeladatok eljuttatása a vizsgabizottság elnökének legalább az utolsó vizsgatevékenység előtt 3 nappal  Szakmai vizsga feltételeinek biztosítása  Dokumentáció

30 30 Szakmai vizsga zárását követő feladatok  Szakmai vizsga iratainak (jegyzőkönyvek, osztályozóívek, törzslap, bizonyítvány) kitöltése, aláíratása, bélyegzővel való ellátása  Vizsgabizottság tagjai, jegyző, segítők díjazása  Törzslapkivonat kiállítása  Vizsgaösszesítő adatlapok kitöltése, továbbítása, irattározása  Bizonyítvány kiegészítőlap kiállítása a vizsgázó kérelmére  Törzslapok sorszámozása, irattározása, egy példány továbbítása a főjegyzőnek  Szakmai vizsga iratainak tárolása  Bizonyítványmásodlat, pótbizonyítvány kiadása  Bizonyítványmásolatok hitelesítése  OSAP

31 31 A szakmai vizsga értékelése  A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan – javaslatot a segítő szakértő teszi, elnök jóváhagyja  Pótló- vagy javító vizsga esetén a vizsgarész (modul) megismétlése szükséges – (50% vagy az alatti teljesítmény esetén)  Előző esetben csak a szakmai vizsgát követő 1 éven belül tehető vizsga, illetve az SZVK megváltozásáig  A szakmai vizsga eredménye: szakképesítésenként egy osztályzat – a vizsgarészeken elért összesített teljesítmény %-ok alapján

32 32 1. vizsgarész 1. feladat 30% 2. feladat 70% 2. Vizsgarész 1. feladat 70% 2. feladat 30% Szakmai vizsga 1. vizsgarész 20% 2. vizsgarész 40% 3. Vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 20% 3. feladat 30% 3. vizsgarész 40%

33 33 1. vizsgarész 20% 2. vizsgarész 40% 1. vizsgarész 1. feladat 30% 2. feladat 70% 0,40 x 0,7 = 28% 0,90 x 0,3 = 27 % 27% + 28% = 55% 70% 55% 0,2 x 0,55+ 0,4 x 0,7+0,4 x 0,65 = 65 % 3. vizsgarész 40% 65%

34 34 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat 81%-tól jeles (5) 71%-tól jó (4) 61%-tól közepes (3) 51%-tól elégséges (2) 65% Közepes (3)

35 35 A szakma vizsga résztvevői  A vizsgabizottság elnöke  A területileg illetékes kamarát, érdekképviseleti szervet képviselő vizsgabizottsági tag  A vizsgaszervezőt képviselő tag  A vizsga jegyzője  A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők (kérdező tanár, felügyelő tanár, javító tanár)

36 36 A szakmai vizsgabizottság  Elnök  A területileg illetékes kamarát, érdekképviseleti szervet képviselő vizsgabizottsági tag  A vizsgaszervezőt képviselő tag

37 37 A vizsgabizottság működéséhez szükséges általános szabályok  A bizottság akkor határozatképes, ha a döntés meghozatalában a teljes vizsgabizottság részt vesz.  A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (különvélemény feltüntetésével)  Titoktartási kötelezettség terheli, a határozat kihirdetéséig.  Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg és folytatható.  A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgafeladatok ellenőrzésekor maximum 30 percig helyettesíthetik egymást.  A vizsgázó munkáját a vizsgabizottság jelen lévő tagjai és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelik.  A szakmai vizsga iratainak aláírása

38 38 Az elnök Irányítja a vizsgabizottság munkáját, feladata a szakmai vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának a biztosítása. A vizsgabizottságnak nem lehet elnöke az, aki a vizsgaszervezőnél oktat, illetve aki azzal a képzést folytató intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban van. Ellenőrzési feladata:  A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot, vizsgaprogramot + jóváhagyás  Vizsgafeladatok tárolását, a vizsga előkészítését, a szakmai feltételek és az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét  A vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét ( a jelentkezési iratok alapján), a vizsga iratait

39 39 Az elnök Feladata:  Vezeti a vizsgát, az értekezleteket, jóváhagyja a jegyzőkönyveket  A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat alapján gondoskodik az írásbeli, interaktív dolgozatok és gyakorlati munkák értékeléséről  Tájékoztatja a vizsgázókat az őket érintő döntésekről, a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról  Elkészíti részletes írásos jelentését, melyet megbízójának a vizsgát követően 1 héten belül megküld  Jóváhagyja a gyakorlati vizsgafeladatokat - a kamarai, ill. érdekképviseleti szervet képviselő taggal egyetértésben  Kihirdeti a szakmai vizsga eredményét, értékeli a szakmai vizsgát

40 40 Kamarai, érdekképviseleti vizsgabizottsági tag  Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése  Gyakorlati vizsgafeladatok jóváhagyása a vizsgabizottság elnökével egyetértésben  Köteles a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban elfogadottak szerint a szakmai vizsgán részt venni.

41 41 Vizsgaszervezőt képviselő tag  A szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatok  Eredményhirdetés előkészítése  Gondoskodik az iratok szabályszerű kiállításáról és továbbításáról  Minden vizsgatevékenység előtt ( ha egy napon több vizsgatevékenység van, akkor az 1. előtt) ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát  Különösen felel a vizsgázókra vonatkozó információkról történő tájékoztatásért  Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése

42 42 A szakmai vizsga jegyzője A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja el. Vezeti a vizsgabizottsági értekezletek jegyzőkönyvét, elkészíti annak mellékletét, kiállítja és vezeti a törzslapot, megírja a bizonyítványt, elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.

43 43 A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők A vizsgabizottság munkáját segítik a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban elfogadottak alapján:  Írásbeli és interaktív dolgozatok javítása a javítási-értékelési útmutató alapján, javaslatot tesz a %-os eredményre,  Szabálytalanság esetén a vizsgaszervezőt képviselő tag értesítése, írásos jelentés készítése,  A szóbeli vizsgatevékenység esetén javaslattétel a %-os teljesítményre.

44 44 Szóbeli vizsgatevékenység A feladatközlő lapot a vizsgázó kihúzza és megkapja, a feladat sorszámát rögzíteni kell. A vizsgázó összefüggően felel, vagy szakmai beszélgetést folytat a kérdező tanárral vagy egy másik vizsgázóval. Az értékelő lapot a kérdező tanár és a szóbeli vizsgatevékenységen jelenlévő bizottsági tag megkapja – egymástól függetlenül értékelnek minden kompetenciát. A kérdező tanár tesz javaslatot a %-os teljesítményre, véleményeltérés esetén a vizsgabizottság szavazással dönt.

45 45 GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG  A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára – a vizsga megkezdése előtt – a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá.  Egy szakmai vizsgán használható.  A feladatnak, illetve a javítási-értékelési útmutatónak alkalmasnak kell lennie a rész-szakképesítéshez szükséges kompetenciák mérésére, illetve értékelésére is.

46 46 Interaktív vizsgatevékenység Az interaktív vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket biztosítani tudja. Ezt a tájékoztatót, illetve CD-n a szükséges forrásanyagot a tétellel együtt megkapják a vizsgaszervezők. A képző intézmények rendszergazdái a tájékoztatónak megfelelően járnak el és előkészítik az interaktív vizsgát. Az interaktív feladat megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke, illetve a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított tagja ellenőrzi a tárgyi feltételek meglétét, a biztonságos munkavégzés feltételeit. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet.

47 47 Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység A zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontása a csomagon megjelölt időpontban a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő előtt történik. A felbontás időpontját a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott), állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az írásbeli és az interaktív vizsgafeladatok megoldását – a javítási útmutató alapján – vizsgafeladatonként %-os teljesítménnyel kell értékelni.

48 48 A szakmai vizsga díjazása 1/2001. (I.16.) OM rendelet Vizsgadíj /Vizsgáztatási díj Minimálbérhez igazodva: Vizsgaelnök: 3%-4,5 % (fő) Vizsgabizottsági tag:2%-3,5% (fő) Kérdező tanár:2%-3% (fő, tantárgy) Felügyelő tanár:2%-3% (óra) Helyettes:4% (nap) Jegyző:0,8%-1,2 % (fő) Igazgató:200%-100%-50% (fő)

49 49 Etikai szempontok, amit az elnöknek célszerű betartania

50 50 A hitelesség elve szavahihetőség kiszámíthatóság

51 51 A minőség elve szakmai felkészültség igényesség

52 52 A jó szándék és segítőkészség elve korrekt kapcsolat problémák őszinte feltárása és megoldásának segítése szerény, de határozott magatartás

53 53 Az emberi méltóság tiszteletben tartása méltóság biztosítása fölényeskedés, lekezelés kerülése megfelelő hangnemű beszéd a másik ember gyengeségein való felülemelkedés

54 54 Összeférhetetlenség elkerülésének biztosítása Bejelentési kötelezettség a megbízó felé, ha manipulálni akarják Titoktartási kötelezettség

55 55 Köszönöm a figyelmüket! Elérhetőségem: mihalka.nora@nive.hu


Letölteni ppt "A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás menete. Mihálka Nóra irodavezető 2008. November 17-18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések