Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üdvözöljük kedves vendégeinket!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üdvözöljük kedves vendégeinket!"— Előadás másolata:

1 Üdvözöljük kedves vendégeinket!

2 Minőség az oktatásban a KeTK 15 tanszéke
Alapozó tárgyak tanszékei Genetika és Növénynemesítés Tanszék Matematika és Informatika Tanszék Műszaki Tanszék Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék Növénytani Tanszék Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Gyógy- és Aromanövények Tanszék Gyümölcstermő Növények Tanszék Szőlészeti Tanszék Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék Szakmai tárgyak tanszékei Speciális szaktárgyak tanszékei Menedzsment és Marketing Tanszék Növénykórtani Tanszék Rovartani Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

3 A KeTK 6 kihelyezett tanszéke
Alkalmazott Növénybiológiai és Biogazdálkodási Tanszék a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézetében (Martonvásár) Csonthéjas Gyümölcsnemesítési Tanszék a Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Közhasznú Társaságnál Gyümölcs- és Dísznövénytermesztés-fejlesztési Tanszék az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató – Fejlesztő Közhasznú Társaságnál Integrált Gyümölcstermesztési Tanszék az Újfehértói GyKSZ Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Közhasznú Társaságnál Környezetgazdálkodás Tanszék VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. (Budapest) Ökológiai-Fenntartható Gazdálkodási és Általános Kutatásmódszertani Tanszék az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetben (Budapest) Kertészettudományi Kar

4 Képzési formák a Kertészettudományi Karon

5 Alapképzések Kertészettudományi Kar

6 Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc
Ismerni szeretné a dísznövényeket, a gyümölcs- és zöldségféléket, a szőlőfajtákat, a gyógy- és fűszernövényeket és azok termesztését Kertészmérnök BSc A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos legkorszerűbb ismeretekre vágyik Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Az általános agrártudományi ismereteken kívül igényt tart a legkorszerűbb informatikai és az EU csatlakozással megváltozott szakigazgatási ismeretekre Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc Kertészettudományi Kar

7 Kertészmérnök BSc A képzés célja:
a kertészeti növényekben lejátszódó folyamatok fizikai, kémiai, biológiai háttere termesztési technológiák élettani, műszaki és közgazdasági háttere kertészeti növények károsítóinak diagnosztizálása és az ellenük való védekezés környezetvédelmi előírások alkalmazása, környezettudatos gazdálkodási technológiák alapjai és technológiája kertészeti gazdaságok létrehozása és üzemeltetése kertészeti tervezés, szervezés, ellenőrzés, trendek felismerése, ehhez alkalmazkodás szakmai problémák megfogalmazása, elemzése. Kertészettudományi Kar

8 Kertészmérnök BSc Szakirányok Dísznövénytermesztés
Faiskolai termesztés Gyógynövénytermesztés Gyümölcstermesztés Szőlészet Zöldségtermesztés Ökológiai gazdálkodás Kertészeti biotechnológia Kertészeti vállalkozásfejlesztés Kertészettudományi Kar

9 Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc
A képzés célja: képes érvényesíteni a környezet- és természetvédelem elveit a környezetgazdálkodásban, a területfejlesztésben, a természetvédelemben képességet szerez a környezetkímélő, tájjellegű fenntartható termelés tervezésére alkalmas a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés lokális és területi feladatainak szervezésére, irányítására. Kertészettudományi Kar

10 Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc
Szakirányok Környezeti erőforrás-gazdálkodás Környezettudatos kertészet Megújuló erőforrások Természetvédelem Témák A Hévízi-tó vízminőségének alakulása és a vízminőség védelme A levegőminőség helyzetének vizsgálata a fővárosban Szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása Tokajban és környékén A növényzet szerepe a zajcsökkentésben A tetőkertek szerepe a települési környezetvédelemben A biogáz előállítás és hasznosítás környezetvédelmi értékelése Autópályák zajvédelmének vizsgálata és környezetvédelmi értékelése Kertészettudományi Kar

11 Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc
A képzés célja: képes az információs és kommunikációs technika, technológia lehetőségeit a szakigazgatás feladataira leképezni képes a legújabb irányítási és információs technológiák agrárterületen történő használatára (térinformatika, távérzékelés) képes az Uniós feladatokkal és rendszerekkel kapcsolatos ismeretek hasznosítására a köz- és szakigazgatásban. Kertészettudományi Kar

12 A képzésben résztvevő karok:
Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc A képzésben résztvevő karok: Kertészettudományi Kar Gazdálkodástudományi Kar Közigazgatástudományi Kar Közgazdaságtudományi Kar Szakirányok Informatika Szakigazgatás Kertészettudományi Kar

13 Gyakorlati helyszínek
Kertészettudományi Kar

14 Soroksári Botanikus Kert
növénytani, talajtani gyakorlatok földrajzi egységek növényállományának megismerése növény-felvételezések növénygyűjtemények ápolása Kertészettudományi Kar

15 Kísérleti Üzem és Tangazdaság - Soroksár
Ágazatok: Dísznövénytermesztés Gyümölcstermesztés Nemesítési Faiskolai Gyógynövénytermesztés Ökológiai gazdálkodás Zöldségtermesztés kertészeti gyakorlati fogások kertészeti tantárgyak agrometeorológia talajtan műszaki és gépesítési gyakorlatok szakdolgozathoz kísérletek Kertészettudományi Kar

16 Kísérleti Üzem és Tangazdaság - Szigetcsép
Szőlészeti Telep Gál Szőlészet és Pincészet Kertészettudományi Kar

17 Budai Arborétum dísznövénytermesztés és dendrológia
rovartan, növénykórtan szakdolgozathoz kísérletek

18 Arborétumokba, nemzeti parkokba és sikeres termesztőkhöz
Tanulmányi szemlék Arborétumokba, nemzeti parkokba és sikeres termesztőkhöz Kertészettudományi Kar

19 Mesterképzések Kertészettudományi Kar

20 Ki jelentkezhet a mesterszakokra?
Alapozó képzések BSc képzések Főiskola (mérnök) Egyetem (okleveles mérnök) Mesterképzés Kertészmérnök MSc Díszkertészeti mérnök MSc Mezőgazdasági biotechnológus MSc Növényorvos MSc Kertészettudományi Kar

21 Mit nyújt a mesterképzés?
Magas szintű szakmai ismeretek Technológiák alkalmazása és fejlesztése Környezettudatosság Kutatási alapismeretek Adott területen vezetési és vállalkozási ismeretek EU-ban és nemzetközi szinten versenyképes tudás Hazai és külföldi szakmai kapcsolatok Oktatók, kutatók és évfolyamtársak Szakmai gyakorlatok Külföldi részidejű képzés Kutatás hazai és külföldi intézményekben és kutatóhelyeken Egyéni teljesítmény Nyelvtudás Kertészettudományi Kar

22 Kertészmérnök MSc Okleveles kertészmérnökök képzése
akik képesek a kertészeti vertikum természeti, illetve szociális környezetre gyakorolt hatásainak felmérésére, azok kontrolljára, a stratégiai szemléletre akik a kertészeti szakismereteket (dísznövények, gyümölcstermő növények, gyógy- és aromanövények, szőlész-borász, zöldségnövények) ötvözik a természettudományos és interdiszciplináris ismeretekkel. Jellemzők: Nappali és levelező tagozat Magyar vagy angol nyelv Multiple Degree: München, Bécs, Bologna, Berlin Kertészettudományi Kar

23 Díszkertészeti mérnök MSc
Díszkertészeti mérnökök képzése, akik ismereteik birtokában az élhető egészséges emberi környezet kialakításában és fenntartásában képesek önálló munkavégzésre ismerik az egyes növények ökológiai igényét, szaporításmódját, alkalmazásuk lehetőségeit alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Nappali és levelező tagozat Kertészettudományi Kar

24 Mezőgazdasági biotechnológus MSc
Mezőgazdasági biotechnológus mérnökök képzése, akik felkészültek a biokémia, a mikrobiológia, az élettan, a klasszikus és molekuláris genetika és transzgénikus nemesítés, a szaporodásbiológia és szaporításbiológia területén, ismerik és alkalmazzák ezek laboratóriumi gyakorlatát alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Jellemzők: Nappali tagozat Igény esetén a kért tárgyak angol nyelven Önálló kutatómunka és az ehhez szükséges idő biztosítása Speciális ismereteket biotechnológiai üzemek létrehozásához és vezetéséhez Kertészettudományi Kar

25 Növényorvos MSc Növényorvosok képzése akik ismerik
a növénytermesztés biológiai alapjait és technológiai módszereit a növények betegségeit és kártevőit a növényvédelem környezetkímélő lehetőségeit akik hivatásuknak tekintik a növényállományok és egyben környezetünk egészségi állapotának megőrzését és gyógyítását Jellemzők: Nappali tagozat Különös hangsúlyt fektet az élelmiszer- és környezetbiztonsági előírások ismeretére és alkalmazására Kertészettudományi Kar

26 Szakirányú továbbképzések
Agrárágazati gépüzemeltető Dísznövényalkalmazási Fitoterápiás tanácsadó Gombatermesztési Gyümölcstermesztő Ökológiai gazdálkodó Talajerőgazdálkodási Vidékfejlesztési menedzsment és marketing Zöldséghajtató Zöldtetőépítő

27 Külföldi lehetőségek Kertészettudományi Kar

28 Külföldi tapasztalatszerzési lehetőségek
Tanulmányok Kiegészítő ismeretek Teljes félév(ek) Kutatás, diplomamunka készítés Szakmai gyakorlat Munkavállalás Kertészettudományi Kar

29 Erasmus oktatási csereprogramok
Kertészettudományi Kar

30 CEEPUS (Közép Európai együttműködési program)
Kertészettudományi Kar

31 Nyílt nap Alapképzések: 2008. december 12.
Mesterképzések: december 13. Kertészettudományi Kar


Letölteni ppt "Üdvözöljük kedves vendégeinket!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések