Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üdvözöljük kedves vendégeinket!. Minőség az oktatásban Minőség az oktatásban a KeTK 15 tanszéke  Genetika és Növénynemesítés Tanszék  Matematika és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üdvözöljük kedves vendégeinket!. Minőség az oktatásban Minőség az oktatásban a KeTK 15 tanszéke  Genetika és Növénynemesítés Tanszék  Matematika és."— Előadás másolata:

1 Üdvözöljük kedves vendégeinket!

2 Minőség az oktatásban Minőség az oktatásban a KeTK 15 tanszéke  Genetika és Növénynemesítés Tanszék  Matematika és Informatika Tanszék  Műszaki Tanszék  Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék  Növénytani Tanszék  Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék  Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék  Gyógy- és Aromanövények Tanszék  Gyümölcstermő Növények Tanszék  Szőlészeti Tanszék  Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék  Menedzsment és Marketing Tanszék  Növénykórtani Tanszék  Rovartani Tanszék  Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Alapozó tárgyak tanszékei Szakmai tárgyak tanszékei Speciális szaktárgyak tanszékei

3 A KeTK 6 kihelyezett tanszéke  Alkalmazott Növénybiológiai és Biogazdálkodási Tanszék a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézetében (Martonvásár)  Csonthéjas Gyümölcsnemesítési Tanszék a Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Közhasznú Társaságnál  Gyümölcs- és Dísznövénytermesztés-fejlesztési Tanszék az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató – Fejlesztő Közhasznú Társaságnál  Integrált Gyümölcstermesztési Tanszék az Újfehértói GyKSZ Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Közhasznú Társaságnál  Környezetgazdálkodás Tanszék VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. (Budapest)  Ökológiai-Fenntartható Gazdálkodási és Általános Kutatásmódszertani Tanszék az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetben (Budapest) Kertészettudományi Kar

4 Képzési formák a Kertészettudományi Karon

5 Kertészettudományi Kar Alapképzések

6 Ismerni szeretné a dísznövényeket, a gyümölcs- és zöldségféléket, a szőlőfajtákat, a gyógy- és fűszernövényeket és azok termesztését Kertészmérnök BSc A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos legkorszerűbb ismeretekre vágyik Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Az általános agrártudományi ismereteken kívül igényt tart a legkorszerűbb informatikai és az EU csatlakozással megváltozott szakigazgatási ismeretekre Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc Kertészettudományi Kar

7 Kertészmérnök BSc A képzés célja: a kertészeti növényekben lejátszódó folyamatok fizikai, kémiai, biológiai háttere  a kertészeti növényekben lejátszódó folyamatok fizikai, kémiai, biológiai háttere termesztési technológiák élettani, műszaki és közgazdasági háttere  termesztési technológiák élettani, műszaki és közgazdasági háttere kertészeti növények károsítóinak diagnosztizálása és az ellenük való védekezés  kertészeti növények károsítóinak diagnosztizálása és az ellenük való védekezés környezetvédelmi előírások alkalmazása, környezettudatos gazdálkodási technológiák alapjai és technológiája  környezetvédelmi előírások alkalmazása, környezettudatos gazdálkodási technológiák alapjai és technológiája kertészeti gazdaságok létrehozása és üzemeltetése  kertészeti gazdaságok létrehozása és üzemeltetése kertészeti tervezés, szervezés, ellenőrzés, trendek felismerése, ehhez alkalmazkodás  kertészeti tervezés, szervezés, ellenőrzés, trendek felismerése, ehhez alkalmazkodás szakmai problémák megfogalmazása, elemzése.  szakmai problémák megfogalmazása, elemzése. Kertészettudományi Kar

8 Kertészmérnök BSc Szakirányok  Dísznövénytermesztés  Faiskolai termesztés  Gyógynövénytermesztés  Gyümölcstermesztés  Szőlészet  Zöldségtermesztés  Ökológiai gazdálkodás  Kertészeti biotechnológia  Kertészeti vállalkozásfejlesztés Kertészettudományi Kar

9 Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc A képzés célja:  képes érvényesíteni a környezet- és természetvédelem elveit a környezetgazdálkodásban, a területfejlesztésben, a természetvédelemben  képességet szerez a környezetkímélő, tájjellegű fenntartható termelés tervezésére  alkalmas a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés lokális és területi feladatainak szervezésére, irányítására. Kertészettudományi Kar

10 Környezetgazdálkodási agrármérnök BScSzakirányok  Környezeti erőforrás-gazdálkodás  Környezettudatos kertészet  Megújuló erőforrások  Természetvédelem  A Hévízi-tó vízminőségének alakulása és a vízminőség védelme  A levegőminőség helyzetének vizsgálata a fővárosban  Szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása Tokajban és környékén  A növényzet szerepe a zajcsökkentésben  A tetőkertek szerepe a települési környezetvédelemben  A biogáz előállítás és hasznosítás környezetvédelmi értékelése  Autópályák zajvédelmének vizsgálata és környezetvédelmi értékelése Témák Kertészettudományi Kar

11 Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc  képes az információs és kommunikációs technika, technológia lehetőségeit a szakigazgatás feladataira leképezni  képes a legújabb irányítási és információs technológiák agrárterületen történő használatára (térinformatika, távérzékelés)  képes az Uniós feladatokkal és rendszerekkel kapcsolatos ismeretek hasznosítására a köz- és szakigazgatásban. A képzés célja: Kertészettudományi Kar

12 Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc Szakirányok  Informatika  Szakigazgatás A képzésben résztvevő karok:  Kertészettudományi Kar  Gazdálkodástudományi Kar  Közigazgatástudományi Kar  Közgazdaságtudományi Kar Kertészettudományi Kar

13 Gyakorlati helyszínek Kertészettudományi Kar

14 Soroksári Botanikus Kert  növénytani, talajtani gyakorlatok  földrajzi egységek növényállományának megismerése  növény-felvételezések  növénygyűjtemények ápolása Kertészettudományi Kar

15 Kísérleti Üzem és Tangazdaság - Soroksár Ágazatok:  Dísznövénytermesztés  Gyümölcstermesztés  Nemesítési  Faiskolai  Gyógynövénytermesztés  Ökológiai gazdálkodás  Zöldségtermesztés Kertészettudományi Kar  kertészeti gyakorlati fogások  kertészeti tantárgyak  agrometeorológia  talajtan  műszaki és gépesítési gyakorlatok  szakdolgozathoz kísérletek

16 Kísérleti Üzem és Tangazdaság - Szigetcsép Szőlészeti Telep Gál Szőlészet és Pincészet Kertészettudományi Kar

17 Budai Arborétum  dísznövénytermesztés és dendrológia  rovartan, növénykórtan  szakdolgozathoz kísérletek

18 Tanulmányi szemlék Arborétumokba, nemzeti parkokba és sikeres termesztőkhöz Kertészettudományi Kar

19 Mesterképzések Kertészettudományi Kar

20 Alapozó képzések  BSc képzések  Főiskola (mérnök)  Egyetem (okleveles mérnök) Ki jelentkezhet a mesterszakokra? Mesterképzés  Kertészmérnök MSc  Díszkertészeti mérnök MSc  Mezőgazdasági biotechnológus MSc  Növényorvos MSc Kertészettudományi Kar

21 Mit nyújt a mesterképzés? Hazai és külföldi szakmai kapcsolatok  Oktatók, kutatók és évfolyamtársak  Szakmai gyakorlatok  Külföldi részidejű képzés  Kutatás hazai és külföldi intézményekben és kutatóhelyeken Magas szintű szakmai ismeretek  Technológiák alkalmazása és fejlesztése  Környezettudatosság  Kutatási alapismeretek  Adott területen vezetési és vállalkozási ismeretek  EU-ban és nemzetközi szinten versenyképes tudás Egyéni teljesítmény Nyelvtudás Kertészettudományi Kar

22 Kertészmérnök MSc Okleveles kertészmérnökök képzése  akik képesek a kertészeti vertikum természeti, illetve szociális környezetre gyakorolt hatásainak felmérésére, azok kontrolljára, a stratégiai szemléletre  akik a kertészeti szakismereteket (dísznövények, gyümölcstermő növények, gyógy- és aromanövények, szőlész-borász, zöldségnövények) ötvözik a természettudományos és interdiszciplináris ismeretekkel. Jellemzők:  Nappali és levelező tagozat  Magyar vagy angol nyelv  Multiple Degree: München, Bécs, Bologna, Berlin Kertészettudományi Kar

23 Díszkertészeti mérnök MSc Díszkertészeti mérnökök képzése, akik  ismereteik birtokában az élhető egészséges emberi környezet kialakításában és fenntartásában képesek önálló munkavégzésre  ismerik az egyes növények ökológiai igényét, szaporításmódját, alkalmazásuk lehetőségeit  alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Kertészettudományi Kar Nappali és levelező tagozat

24 Mezőgazdasági biotechnológus MSc Mezőgazdasági biotechnológus mérnökök képzése, akik  felkészültek a biokémia, a mikrobiológia, az élettan, a klasszikus és molekuláris genetika és transzgénikus nemesítés, a szaporodásbiológia és szaporításbiológia területén, ismerik és alkalmazzák ezek laboratóriumi gyakorlatát  alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Kertészettudományi Kar Jellemzők:  Nappali tagozat  Igény esetén a kért tárgyak angol nyelven  Önálló kutatómunka és az ehhez szükséges idő biztosítása  Speciális ismereteket biotechnológiai üzemek létrehozásához és vezetéséhez

25 Növényorvos MSc Növényorvosok képzése  akik ismerik  a növénytermesztés biológiai alapjait és technológiai módszereit  a növények betegségeit és kártevőit  a növényvédelem környezetkímélő lehetőségeit  akik hivatásuknak tekintik a növényállományok és egyben környezetünk egészségi állapotának megőrzését és gyógyítását Kertészettudományi Kar Jellemzők:  Nappali tagozat  Különös hangsúlyt fektet az élelmiszer- és környezetbiztonsági előírások ismeretére és alkalmazására

26  Agrárágazati gépüzemeltető  Dísznövényalkalmazási  Fitoterápiás tanácsadó  Gombatermesztési  Gyümölcstermesztő  Ökológiai gazdálkodó  Talajerőgazdálkodási  Vidékfejlesztési menedzsment és marketing  Zöldséghajtató  Zöldtetőépítő Szakirányú továbbképzések

27 Külföldi lehetőségek Kertészettudományi Kar

28 Külföldi tapasztalatszerzési lehetőségek  Tanulmányok  Kiegészítő ismeretek  Teljes félév(ek)  Kutatás, diplomamunka készítés  Szakmai gyakorlat  Munkavállalás Kertészettudományi Kar

29 Erasmus oktatási csereprogramok Kertészettudományi Kar

30 CEEPUS (Közép Európai együttműködési program) Kertészettudományi Kar

31 Nyílt nap Alapképzések: 2008. december 12. Mesterképzések: 2008. december 13.


Letölteni ppt "Üdvözöljük kedves vendégeinket!. Minőség az oktatásban Minőség az oktatásban a KeTK 15 tanszéke  Genetika és Növénynemesítés Tanszék  Matematika és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések