Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti és Energetika Operatív Program (2007-2013) az önkormányzatoknál Dióssy László szakállamtitkár Pécs, 2007. március 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti és Energetika Operatív Program (2007-2013) az önkormányzatoknál Dióssy László szakállamtitkár Pécs, 2007. március 9."— Előadás másolata:

1 Környezeti és Energetika Operatív Program (2007-2013) az önkormányzatoknál Dióssy László szakállamtitkár Pécs, 2007. március 9.

2 2 ÚMFT Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és strukturális alapjainak felhasználásához szükséges stratégiai keretdokumentum.

3 3 ÚMFT forrás megosztás

4 4 Környezeti és Energetika Operatív Program KEOP általános stratégiai cél: az EU-s kötelezettségvállalásokból adódó feladatok; szennyezés megelőzési feladatok és megelőző szemlélet regionális igények. Magyarország a biztonságos, tiszta és jó minőségű környezet, egészségesebb, hosszabb és teljesebb emberi élet lehetőségét biztosítsa

5 5 Környezeti és Energetika Operatív Program (KEOP) Egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz) Megújuló energiahordozók növelése és hatékonyabb energia felhasználás Vizeink jó kezelése (árvízvédelem, víz- gazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció) Természeti értékeink jó kezelése Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás

6 6 KEOP javasolt forrásallokáció

7 7 Környezeti és Energetika Operatív Program PrioritásÖsszesen (Mrd Ft) Egészséges, tiszta települések513,6 (48,7%) szennyvíz285,7 (27,1%) hulladék85,6 (8,1%) ivóvíz142,3 (13,5%) Hatékonyabb energiafelhasználás30,5 (2,9%) A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése45,1 (4,3%) Vizeink jó kezelése338,7 (32,1%) árvíz140,3 (13,3%) vízgazdálkodás52,4 (5,0%) VKI3 (0,3%) kármentesítés38 (3,6%) rekultiváció100 (9,5%) vízbázis-védelem5 (0,5%) Természeti értékeink jó kezelése31,8 (3,0%) Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése32,6 (3,1%) Projekt előkészítés45,4 (4,3%) Technikai segítségnyújtás15,8 (1,5%) Összesen1053,6 (100%)

8 8 A KEOP prioritásai 1. Egészséges, tiszta települések Tervezett műveletek: komplex hulladékkezelési rendszerek; égetők, kiegészítő beruházások (a hulladék stratégiának megfelelő projektek támogatása a szennyvízelvezetés és kezelés a 2000 LE feletti településeken ivóvízminőség-javítás (Észak-Alföld II. ütem, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Borsod- víz)

9 9 A KEOP prioritásai 1. Egészséges, tiszta települések Érintett projekt neve (MJV vonatkozásában) Projekt értéke (M FT) Nyíregyháza szennyvízelvezetési program 14 550 Dél-Buda regionális szennyvízelvezetési projekt 71 920 Győr szennyvízcsatornázás fejlesztése 9 207 Nagykanizsa csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése 8 862 Székesfehérvár szennyvízcsatornázás 8 800 Békéscsaba szennyvíztisztításának fejlesztése 18 080 Dél-Alföldi régió ivóvízminőségjavítás 105 600 Észak-Aldöldi ivóvízminőségjavítás II. ütem 58 000 Észak-magyarországi hulladékgazdálkodási projekt 32 900 Kaposmenti hulladékgazdálkodási rendszer 27 581 Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási program 25 898 Közép-Duna vidéki hulladékgazdálkodási rendszer 54 580 Duna-Vértes hulladékgazdálkodási rendszer 53 000 Győr hulladékgazdálkodási rendszere 11 520 Sopron hulladékgazdálkodási rendszere 8 880

10 10 A KEOP prioritásai 2. Vizeink jó kezelése Tervezett műveletek Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása, Vizeink mennyiségi és minőségi védelme a kiemelt víztesteken a vizek további szennyezésének megakadályozása (Kármentesítés és rekultiváció) A VKI végrehajtásának állami intézkedései

11 11 A KEOP prioritásai 2. Vizeink jó kezelése Árvízvédelem fejlesztései:

12 12 A KEOP prioritásai 2. Vizeink jó kezelése Rekultiváció felhagyott, bezárt a jelenleg működő, de 2009-ig bezárásra kerülő települési szilárdhulladék- lerakók vonatkozó jogszabálynak megfelelő lezárását és rekultivációja, továbbá a már bezárt dögkutak, dögtemetők és dögterek rekultivációja Régió neve Az ISPA projektekből kimaradó rekultiválandó lerakók (db) 1. Dél-Alföld197 2. Észak-Alföld326 3. Észak-Magyarország476 4. Közép-Magyarország141 5. Dél-Dunántúl420 6. Közép-Dunántúl287 7. Nyugat-Dunántúl385 Régiókban összesen:2232

13 13 A KEOP prioritásai 3. Természeti értékeink jó kezelése Tervezett műveletek Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek valamint területek megőrzése, helyreállítása, fejlesztése Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése (beruházások), Vonalas létesítmények természet- és tájromboló (károsító) hatásának mérséklését szolgáló beruházások, Az erdei iskola hálózat fejlesztése

14 14 A KEOP prioritásai 3. Természeti értékeink jó kezelése Lehetséges kedvezményezettek Központi költségvetési szervek, önkormányzatok, erdőgazdasági zrt.-k, civil szervezetek

15 15 KEOP prioritásai 4. A megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása Tervezett műveletek a biomassza-felhasználás tervszerű növelése terén, energia- termelést végző biomassza projektek (szilárd biomassza, biogáz, illetve bio-üzemanyag) nagy tömegben keletkező használt sütőolaj, illetve állati zsiradék energetikai és/vagy bio-motorhajtóanyag alapanyagként történő hasznosítása. az állattartó telepeken keletkező trágyából és a szennyvíztisztító telepeken képződő szennyvíziszapból előállított biogáz hasznosítása A hazai geotermikus potenciál kihasználására épülő, hő- és villamosenergia-ellátásra létesítendő üzemek támogatása A legkorszerűbb fűtési és hűtési célú hőszivattyús rendszerek Napenergiát hasznosító rendszerek telepítése A már meglévő vízerőművek élettartamának növelése, hatásfokának javítása, illetve kisebb vízerőművek létesítése A szélenergia: lokális, illetve közösségi szélerőgépek formájában

16 16 KEOP prioritásai 4. A megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása A fejlesztéseknél előnyt élveznek a térségi és közösségi szempontú energiahasznosítás keretében megvalósuló projektek: A beruházásoknak kimutatható módon kell befolyásolnia az adott térségek fosszilis alapú energiafelhasználását. Különösen preferált, ha a fejlesztés térségi alapon valósul meg. Preferált, ha a közösségi hozzájárulással valósulnak meg és közösségi érdeket is szolgálnak. Preferált a különböző megújuló energiaforrások együttes használata,

17 17 A KEOP prioritásai 5. Hatékonyabb energia felhasználás Tervezett műveletek Önkormányzati és nem önkormányzati tulajdonú középületek energiafelhasználásának a korszerűsítése A távhőellátó-rendszerek korszerűsítése Vállalkozói területeken megvalósítandó energetikai korszerűsítések (ipar, energiaipar, szolgáltatások) - ipari termelés energiatechnológiai korszerűsítése, meleg és hideg technológiák hőszigetelésének a javítása, vállalkozói épületek fűtésének és melegvízellátásának, valamint világításának a korszerűsítése stb. Harmadik feles finanszírozású energiatakarékossági beruházások. Tőkeszegény, önkormányzatok, közületek, illetve vállalkozások részére. Ennek az a lényege, hogy a korszerűsítő beruházást egy külső vállalkozó (harmadik fél) végzi el és ez által az energiafelhasználás helyén mérséklődnek az energiaköltségek. A beruházás megtérülése az elért költségcsökkenésből adódik, aminek a haszna – megállapodástól függő mértékben és ideig – a beruházást elvégző vállalkozót illeti meg

18 18 A KEOP prioritásai 6. Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése prioritási tengely Tervezett műveletek Fenntartható termelés –1. Gondos bánásmód (good housekeeping) –2. Kiegészítő létesítmények –3. Tisztább technológia bevezetése (BAT) –4. Vállalatközi beavatkozások, ipari ökológia Fenntartható fogyasztás elősegítése –Fenntartható fogyasztással, a fogyasztás környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) –Fenntarthatóbb fogyasztási lehetőségeket, alternatívákat népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások –Fenntarthatósággal összefüggő termékcímkék ismertségének és elterjedésének támogatása Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések

19 19 A KEOP prioritásai 6. Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése prioritási tengely

20 20 A KEOP prioritásai 7-8. a források lehívását segítő prioritási tengelyek Prioritás tengelyek Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás (KSZ finanszírozás, Monitoring Bizottság, útmutatók, tanulmányok készítése, éves értékelés feladatok elvégzése) Kapcsolódási pontok –Végrehajtás OP (TA keret 2.5 %)

21 21 A Regionális Operatív Programokkal való kapcsolat belterületi bel- és csapadékvíz rendezés A 2000 Le alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, barnamezős beruházásokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése. Ökoturisztikai fejlesztések Biomassza termelés alapanyagainak logisztikai feladatai. Lakó-, köz- és magánépületek azbesztmentesítése földtani veszélyforrások (természetes partfalak omlása) elhárítása, megelőzése. Vizeink mennyiségi és minőségi védelme intézkedés regionális jelentőségű vízvédelmi területeken: –Meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-,, tavak, holtágak, mellékágak) –Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása, –Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében

22 22 A KEOP népszerűsítése és kommunikációja: KEOP AKTÍV

23 23 A KEOP AKTÍV célja: A KEOP népszerűsítése és kommunikációja: KEOP AKTÍV a KEOP megismertetése, a források minél hatékonyabb és megfelelő ütemezéssel való lekötése érdekében a pályázati lehetőségeket „házhoz vinni” a potenciális pályázók közvetlenül az érintettektől szerezhetnek információkat megfelelő és precíz információ lehetséges kedvezményezettek és a széles nyilvánosság számára

24 24 központi költségvetési szervek önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, a KvVM területi szervei (KÖTEVIFE, KÖVIZIG, NPI) vezetői kis- és középvállalkozások civil szervezetek Szakmai Szövetségek, Szervezetek, Kamarák, Regionális Fejlesztési Tanácsok/Ügynökségek A KEOP népszerűsítése és kommunikációja: KEOP AKTÍV A KEOP AKTÍV célcsoportjai:

25 25 Előadások a 2007-2013-as időszak célkitűzéseiről (KEOP, ROP) és pályázati lehetőségeiről Kerekasztal beszélgetések (műhelymunka, kerekasztal megbeszéléseken konkrét kérdésekre kapnak választ) KEOP AKTÍV – a roadshow programja

26 26 A rendezvény résztvevői: Védnöke: Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) elnöke Előadók: KvVM: Dr. Persányi Miklós miniszter/ Kovács Kálmán államtitkár (nyitó beszéd) KvVM tervezők Fejlesztési Igazgatóság (Közreműködő Szervezet) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Irányító Hatóság) RFT elnöke Kerekasztal beszélgetéseken bevonásra kerülnek: RFT KvVM delegált KvVM tervezők 2 fő, FI 2 fő Regionális Fejlesztési Ügynökségek (RFÜ) delegált tagjai önkormányzati szövetségek képviselői KEOP AKTÍV - szereplők

27 27 Roadshow tervezett helyszínei: Budapest (Közép-Magyarországi Régió) Időpont: 2007. április 5. Védnöke (RFT) : Szabó Imre Kerekasztal beszélgetésen: RFT KvVM delegált: Wittinghoff Tamás A rendezvényen előzetes jelzés alapján részt vesz: –Gyurcsány Ferenc miniszterelnök –Bajnai Gordon miniszteri biztos Székesfehérvár (Közép-Dunántúli Régió) Időpont: 2007. április 12. Védnöke (RFT) : Pál Béla Kerekasztal beszélgetésen: RFT KvVM delegált: Baky György KEOP AKTÍV - ütemterv

28 28 Roadshow tervezett helyszínei: Pécs (Dél-Dunántúli Régió) Időpont: 2007.április 17. Védnöke (RFT): Dr. Wekler Ferenc Kerekasztal beszélgetésen: RFT KvVM delegált: Dr. Wekler Ferenc Kecskemét (Dél-Alföldi Régió) Időpont: 2007.április 20. Védnöke (RFT): Dr. Balogh László Kerekasztal beszélgetésen: RFT KvVM delegált: Sándor Klára KEOP AKTÍV - ütemterv

29 29 Roadshow tervezett helyszínei: Győr (Nyugat-Dunántúli Régió) Időpont: 2007.április 24. Védnöke (RFT): Dr. Molnár Csaba Kerekasztal beszélgetésen: RFT KvVM delegált: Rácz József Debrecen (Észak-Alföldi Régió) Időpont: 2007.április 26. Védnöke (RFT):Gazda László Kerekasztal beszélgetésen: RFT KvVM delegált: Gadus István KEOP AKTÍV - ütemterv

30 30 Roadshow tervezett helyszínei: Miskolc (Észak-Magyarországi Régió) Időpont: 2007. május 3. Védnöke (RFT): Dr. Szabó György Kerekasztal beszélgetésen: RFT KvVM delegált: Horuczi Csaba KEOP AKTÍV - ütemterv

31 31 KEOP AKTÍV - tájékoztatók Zárótájékoztató Az Ogy. Környezetvédelmi Bizottság tagjainak tájékoztatása Roadshow tapasztalatainak bemutatása lezárás

32 32 Háttértámogatás: információs vonal működtetése beérkezett kérdésekből GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) adatbázis létrehozása: www.kvvm.hu/keopaktiv KEOP AKTÍV - interaktív

33 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezeti és Energetika Operatív Program (2007-2013) az önkormányzatoknál Dióssy László szakállamtitkár Pécs, 2007. március 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések