Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi termékdíj Dr. Dióssy László c. egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi termékdíj Dr. Dióssy László c. egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi termékdíj Dr. Dióssy László c. egyetemi docens

2 Jogszabályi háttér - termékdíj Új jogszabályok: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény – Magyar Közlöny 2011/75. – A kötelezettekre vonatkozó részei 2012. január 1-jén lépnek hatályba. Tv-módosítás : – Egyrészt szakmai módosítás – Másrészt a díjtételek is változnak Végrehajtási rendelet: előkészületben – Kormány- és miniszteri rendelet is

3 A termékdíj célja  Környezetkímélő termelés-fogyasztás ösztönzése  Forrásteremtés környezetvédelmi célokra

4 Forrásteremtés környezetvédelmi célokra

5 A szabályozás rendszerének változása I. Törvényalkotó A koordináló szervezetek közötti árharc a hulladék hasznosítási kvóták stagnálását okozták Cél: Hulladékhasznosítás mértékének növelése Többször felhasználható termékek használatának elősegítése

6 A szabályozás rendszerének változása II. Gyártói felelősség – állami ellenőrzés Gyártói felelősség – állami felelősség! Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Környezetvédelmi hatóság NAV

7 Termékdíjköteles termékek A termékdíjköteles termékek köre: akkumulátor csomagolás, kereskedelmi csomagolás / csomagolószer egyéb kőolajtermék elektromos és elektronikai berendez gumiabroncs reklámhordozó papír A jövőben bevonandó termékcsoportok : o szárazelemek o oldószerek o ipari gumik o pirotechnikai termékek o világítótestek

8 Ki a kötelezett? a) a termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, b) belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője, vagy saját célú felhasználó c) külföldi előállítású csomagolás esetén a csomagolást a terméktől elválasztó saját célú felhasználó d) bérgyártás esetén a termékdíj-köteles termék bérgyártatója

9 Termékdíj bevételek 2012 Környezetvédelmi termékdíj bevétel (+38,9)60,1274 milliárd Ft. Hűtőberendezés (+3,7)3,7000 Gumiabroncs (+ 246)746,4274 Reklámhordozó papír (+ 4 251)6 251,2000 Elektromos, elektronikai berendezés (+10 499)12 498,8000 Kenőolaj (+ 9 298)15 498,8000 Csomagolóeszköz (+14 801)25 001,2000 Költségvetési kiadás18, 0000 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása15,1800 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1,6200 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1,2000

10 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség I. A környezetvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó önálló nonprofit Kft. szervezeti formában működő 100%-os állami tulajdonban lévő vállalat. 2011. végéig a koordináló szervezetek megszűnnek, 2012. jan. 1-től a jelenlegi mentességi rendszer is megszűnik

11 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség II. Alapvető feladatai: Közvetíti a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok begyűjtését és hasznosítását, szolgáltatás-megrendelés útján Nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás folyamatait Közreműködik az ipari és a lakossági begyűjtő rendszerek fejlesztésében Végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (a továbbiakban: OGYHT); Megrendeli a hulladékok szállításának és kezelésének megfelelő működéséhez szükséges szolgáltatásokat a piaci szereplőktől Támogatja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hasznosítói ipar fejlesztését Közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában

12 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv Minden termékdíjköteles termék és anyagáramra vonatkozóan meghatározza, hogy az állam milyen mennyiségű hulladék begyűjtését és hasznosítását várja el és ezt miként kívánja támogatni. Az OHÜ minden év július 31-ig készíti el a következő évre szóló OGYHT-t. Az OGYHT célszámai alapján írja ki az OHT a közbeszerzési pályázatokat Az OHÜ üzleti terve is az OGYHT-ra alapozódik OHT céljai: meglévő hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése lakossági szelektív hulladékgyűjtés fokozása begyűjtési és/vagy hasznosítási technikák alkalmazása az EU-s kötelezettségek teljesítése érdekében (üveg csomagolási hulladékok és papírhulladékok begyűjtésének növelése, italos karton hulladékok anyagában történő hasznosítását célzó technológia támogatása)

13 Mentességi rendszer megszűnése – Koordináló szervezeti átvállalás megszűnése – Termékdíj megfizetés – Gyártói felelősség Hasznosítási kötelezettséget átvállalja az OHÜ Egyéb Hgt. szerinti kötelezettségek maradnak a gyártónál – Egyéni teljesítés Kötelezett telephelyén önálló gyűjtés Termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel közösen Sajátcélú felhasználás esetén saját telephelyen gyűjtés Hasznosítás vagy hasznosíttatás

14 Termékdíjköteles termék: a csomagolás 2003-2011 között!!! CSOMAGOLÁS Csomagolás: minden olyan termék, amelyet termékek, áruk beburkolására, befogadására a megóvásuk, kezelésük, szállításuk, csoportosításuk és kínálásuk érdekében használnak (csomagolási funkció). A csomagolás mindig valamilyen árunak a része, azzal együtt jelenik meg és „mozog”. Nem termékdíjköteles: az üres csomagolószer Csomagolási szintek: fogyasztói, gyűjtő, szállítási

15 Csomagolószer – 2012-től ismét! csomagolóeszköz 2009.12.31-ig a Kt. 20.§ j) pont: csomagolóeszköz: a külön jogszabályban meghatározott termékek mellett csomagolóeszköznek minősül a termék(ek) vagy kisebb csomagolóeszközök befogadására, egységbe fogására, megóvására, kezelésére, szállítására, csoportosítására és kínálására használt és kialakított ideiglenes védőburkolat, amely e törvény 2. számú mellékletében felsorolt anyagból készült; 2012-től: a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű - általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított - ideiglenes védőburkolat, továbbá a csomagoláshoz használt raklap; csomagolási segédanyag a csomagolás kiegészítő vagy járulékos részét képező, így különösen záró, rögzítő, párnázó, díszítő elemek és kellékek, így különösen címke, páralekötő anyag, hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfogalma;, csomagolóanyag a csomagolóeszközök előállítására, illetve az ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma; Egyéb csomagolószer

16 A termékdíj bevallása és megfizetése Nem változik: A termékdíj alapja a termék tömege Önbevallás a vámhatóságnak Elektronikus út és forma Negyedéves gyakoriság Megfizetés a bevallás benyújtására meghatározott határidőig Változás: Egyetlen azonosító: VPID, a GLN és KÜJ szám használata megszűnik „Nullás” bevallást nem kell benyújtani Negyedéves bontás a nyilvántartásban és a bevallásban Nincs külön szabály az újrahasználható csomagolásra Bevallási gyakoriság változás 2013-tól: várhatóan nem lesz

17 Termékdíjtételek (2012): csomagolás Termékdíj (2011) Ft/kg Hasznosítási díj (2011) Ft/kg Termékdíj (2012) Ft/kg ?? Műanyag 3615,7-20,728 Papír 167,5-8,716 Alumínium 164,8-6,016 Egyéb fém 132,8-3,413 Fa 166,5-6,916 Textil 167,5-8,716 Üveg 62,9-5,06 Rétegzett ital 4417-2222 Egyéb társított 4417,0-22,544 Egyéb 4418,5-2244

18 Termékdíjtételek (2012): ker. csomagolás Termékdíj (2011) Ft/kg Termékdíj + Hasznosítási díj (2011) Ft/kg Termékdíj (2012) Ft/kg ?? Műanyag táska1900Kb 4001300 Műanyag egyéb3504956 Üveg306-77 Fém1150250286 Rétegzett ital450132120 Egyéb társított700204150 Egyéb2200-296

19 Termékdíjtételek (2012): elektronika Termékdíj (2011) Ft/kg Hasznosítási díj (2011) Ft/kg Termékdíj (2012) Ft/kg ?? Háztartási nagygépek83930 Háztartási kisgépek83830 IT berendezések901730 Szórakoztató elektronika 10020100 Barkácsgépek, …83230 Játékok, szabadidős…100230 Ellenőrző, vezérlő…90330 Adagoló automaták926292 Rádiótelefon készülékek 100017100

20 Termékdíjtételek (2012): egyéb termékek Termékdíj (2011) Ft/kg Hasznosítási díj (2011) Ft/kg Termékdíj (2012) Ft/kg ?? Akkumulátor112-15635-4052-75 Gumiabroncs1102232 Egyéb kőolajtermék97-112 Reklámhordozó papír 26-52

21 Nyomdaipari termékek A díjtételek változásának legnagyobb „vesztese” a nyomdaipar, a reklámhordozó papírok után kétszer annyi a befizetendő termékdíj Nem a nyomdai megrendelő, hanem a nyomda lesz a kötelezett A reklámhordozó papír fogalma változott, a gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadványok és az időszaki lapok után is kell fizetni

22 Lehetséges megoldás: újrahasználható csom.eszköz Belföldi előállítású csomagolás: Nem kell megfizetni a termékdíjat, ha – a csomagolóeszköz az újrahasználatra alkalmas eszközök nyilvántartásában szerepel, és – a csomagolást végző a csomagolóeszközt betétdíjas rendszerben használja, – tényleges újrahasználat történik. Külföldről behozott csomagolás: Nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség, ha – az újrahasználható csomagolási összetevő a behozataltól számított egy éven belül újrahasználat céljából külföldre visszaszállításra kerül Mennyiségi alapú nyilvántartás


Letölteni ppt "Környezetvédelmi termékdíj Dr. Dióssy László c. egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések