Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Dr. HEFOP

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Dr. HEFOP"— Előadás másolata:

1 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Dr. HEFOP - 3.3.1.
A BSc megnevezéséből ha nem közös a tárgy az aktuálisat kell meghagyni. Valamennyi beszúrt objektum (képlet, hang, video stb, a ppt-vel azonos könyvtarban legyen. Eloadasok anyagat kulon konyvtarban kerjuk elhelyezeni. Konyvtarnev: Fokonyvtar: targynev; alkonyvtar:Kornyg_Termv _eloadas_szama ; Fajl neve :TARGYNEV_Kornyg_Termv_BSC_Eloadas_gyakorlat_szama_ppt HEFOP

2 Dr. Dióssy László c. egyetemi docens
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Dr. Dióssy László c. egyetemi docens A BSc megnevezéséből ha nem közös a tárgy az aktuálisat kell meghagyni. Valamennyi beszúrt objektum (képlet, hang, video stb, a ppt-vel azonos könyvtarban legyen. Eloadasok anyagat kulon konyvtarban kerjuk elhelyezeni. Konyvtarnev: Fokonyvtar: targynev; alkonyvtar:Kornyg_Termv _eloadas_szama ; Fajl neve :TARGYNEV_Kornyg_Termv_BSC_Eloadas_gyakorlat_szama_ppt HEFOP

3 ELŐADÁS/GYAKORLAT ÁTTEKINTÉSE
A hulladékégetés égéstermékeinek kezelése Hőhasznosítás, füstgázok tisztítása Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban. HEFOP HEFOP

4 A hulladékégetés általános technológiai folyamata
1. tárolás; 2. anyag-előkészítés; 3. adagolás; 4. égetés; 5. póttüzelőanyag; 6. levegő; 7. füstgázhűtés; 8. hőhasznosítás; 9. füstgáztisztítás; 10. mosóvízkezelés; 11. kémény; 12. pernyeválasztás; 13. salakgyűjtés- és kihordás; 14. salak- és pernyetárolás HEFOP

5 A szilárd égési maradékok (salak és pernye) anyagi tulajdonságaik miatt környezetet nem károsító módon kizárólag rendezett, ill. rendezett biztonságos lerakókon helyezhetők el. A salak erősen változó összetételű, olvadási tartománya 1100–1600 °C. Éghető-anyag-tartalma gyakran eléri a 10–15%-ot is, de többnyire 8% alatt tartható. Szilikáttartalma 50–70%, kén-, klorid-és fluoridtartalma néhány tized százalék. Bomlóanyag-tartalma nem haladja meg az előírt értéket. Vízoldható sótartalma 0,5–5%, azonban némelyik veszélyes hulladék égetésekor ennél sokkal nagyobb is lehet. A salakolvasztásos égetési eljárásokból kikerülő átolvadt anyagban a vízoldható komponensek vízben oldhatatlan szilikátos kötésbe mennek át és így a salakgranulátum a környezetre nem hat, ezért bárhol lerakható, sőt esetleg építési anyagként is hasznosítható. HEFOP

6 A salakot a tűztér végén kialakított nedves rendszerű salakeltávolítóban hűtik le és hordják ki a salakbunkerba vagy átmeneti tárolóba (ez kisebb berendezéseknél lehet zárt konténer is). A salakot levegővel csak kis teljesítményű berendezésekben hűtik, mert ez erőteljesen növeli a hűtés levegőigényét és fokozza a rendszer hőveszteségeit is. A nedves rendszerű salakhűtők megoldásuk szerint lehetnek lengőlapátos, acéllemez hevederes és kaparóláncos kihordók. HEFOP

7 A pernye a salak mennyiségének 5–10%-a
A pernye a salak mennyiségének 5–10%-a. Lényegesen szélsőségesebb tulajdonságai vannak, mint a salaknak. Abszorpciós képessége miatt ként, fluoridokat, kloridokat és nehézfémeket (ólom, cink, kadmium, ón stb.) tartalmaz néhány tized százaléktól néhány százalékig. Vízoldhatóanyag-tartalma igen nagy, átlagosan 8–10%, de elérheti akár a 35%-ot is. Szemcsemérete általában 2–120µm. Lerakása a salakénál is különösebb figyelmet követel HEFOP

8 A hazai gyakorlatban a következő hasznosítási eljárások terjedtek el:
A pernye hasznosítása A pernye víz hatására a cementhez hasonlóan szilárdul meg (puzzolán aktivitás). Adszorpciós kapacitása nagy. A hazai gyakorlatban a következő hasznosítási eljárások terjedtek el: cementipari felhasználás pernye útépítéshez, pernye felhasználása töltőanyagként (üregek tömedékelése) pernye-blokkok építőelemként, a pernye-beton alkalmazása ipari hulladékok beágyazására és építőipari felhasználásra. A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP HEFOP

9 A nagy teljesítményű települési-és iparhulladék égetők felszabaduló hőenergiájának hasznosítására főleg a következő kapcsolási rendszereket használják: Fűtőműves változat. A fűtőműves rendszerben kisnyomású gőzt termelnek és a termelt gőzmennyiséget távhőszolgáltatásra vagy ipari gőzszolgáltatásra hasznosítják. Ipari üzemeknek és infrastruktúrális létesítményeknek a hőátadás kiegyenlítettebb éves hőfogyasztást jelent, mint a távfűtés. Fűtőerőműves változat. Hasonló az előző megoldáshoz azzal a kiegészítéssel, hogy a hulladékégető műben ellennyomásos erőgép létesül. Az ellennyomásos erőgép létesítésének gazdaságossági feltétele, hogy legalább 8–10 t/h gőztermelés biztosított legyen. Tájékoztatásul: 1 t hulladékból max. 350–450 kWh villamos energia termelhető. HEFOP

10 Kondenzációs erőműves változat
Kondenzációs erőműves változat. Ebben az esetben a hőhasznosítást kondenzációs turbina létesítésével érik el, tehát a gőzt villamosenergia termelésre hasznosítják. Ez a megoldás biztosítja a legnagyobb mennyiségű villamos energiát, azonban a nagyobb beruházási költségek és a nagy fajlagos gőzfogyasztás miatt ez a változat hőhasznosítás szempontjából nem kedvező. Tájékoztatásul: 1 t hulladékból max. 350–450 kWh villamos energia termelhető. Fűtőerőműves változat elvételes kondenzációs turbinával. Az elvételes kondenzációs turbina lehetőséget ad arra, hogy a hulladékégető mű gőzkiadása a hőfogyasztók változó igényéhez igazítható legyen. Ezt a változatot ott célszerű alkalmazni, ahol viszonylag kisebb a hőfogyasztói körzet és nincs lehetőség hagyományos tüzelésű fűtőművel való kooperációra. Gazdasági szempontból az első két változat részesítendő előnyben HEFOP

11 Hulladékégetők hőhasznosítási lehetőségei
a) fűtőműves változat; b) fűtőerőműves változat 1. égetőmű kazánnal;2. kondenzátor; 3. tápvíz-előkészítés; 4. hőcserélő; 5. távfűtőhálózat; 6. turbina generátorral HEFOP

12 A füstgáztisztító rendszernél szóba jöhetnek mind a nedves, mind a félszáraz rendszerek.
A száraz típusú füstgáztisztítókat ma már nem alkalmazzák a viszonylag alacsony leválasztási hatásfok miatt. Az utóbbi időben a kisebb beruházási költségű félszáraz rendszerek terjednek jobban. A félszáraz rendszer mind a beruházás, mind az üzemeltetés szempontjából lényegesen egyszerűbb mint a nedves rendszer és eleve biztosítja a szennyvízmentességet. A félszáraz rendszerek alkalmazásánál az egyetlen kritikus szempont, amit mérlegelni kell, az a keletkező szilárd maradékanyagok elhelyezhetőségének a kérdése. A nedves rendszereknél ma már szintén általános követelmény a szennyvízmentesség, de ez csak külön bepárló berendezések beépítésével és a szennyvíz egy részének recirkuláltatásával oldható meg. HEFOP

13 A félszáraz füstgáztisztító rendszer:
1. Pernye előleválasztó berendezés (pl. ciklon) Ennek alkalmazása nem feltétlenül indokolt, de a maradékanyag kezelés szempontjából célszerű, ha a pernye és a füstgáztisztítási egyéb maradékanyag külön kerül leválasztásra, illetve tárolásra. 2. Abszorber Az abszorberben mésztej befecskendezésével közömbösítik a savas gázokat (HCl, SO2, HF) és egyben itt történik meg a füstgázok kb. 140 oC-ra történő lehűtése. A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP HEFOP

14 A félszáraz füstgáztisztító rendszer (folyt.) :
Aktívkoksz-befecskendező berendezés Az aktív koksz a dioxinok és furánok és a gőzfázisú higany adszorbciós megkötését szolgálja. 4. Zsákos szűrő A zsákos szűrőben történik a maradék pernye, a reakció sók, a többlet abszorbens és aktív koksz leválasztása. A zsákos szűrőnél mind az elpiszkolódás miatti nyomásveszteség minimalizálása, mind a könnyebb préslevegős impulzusos tisztítás szempontjából a leghatékonyabb a PTFE és poliimid szálakból készített anyag alkalmazása. A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP HEFOP

15 A félszáraz füstgáztisztító rendszer (folyt.)
5. Füstgáz szívóventilátor Ez a ventillátor biztosítja és szabályozza a kazán tűzterében a szükséges huzatot. Energiatakarékossági szempontból célszerű frekvenciaváltós motor alkalmazása. Az NOx-csökkentésre mind az SCR (szelektív katalitikus), mind az SNCR (szelektív nem katalitikus) rendszer szóba jöhet. Az SNCR rendszernél vagy karbamid, vagy ammónia vizes oldatát fecskendezik be a tűztérbe a nitrogén-oxidok nitrogén gázzá történő redukálásához. A biztonsági szempontokat figyelembe véve célszerűbb a karbamid alkalmazása. Az SNCR rendszert technológiailag a kazánhoz tartozónak kell tekinteni. Magyarországon célszerű az egyszerűbb és költségkímélőbb SNCR rendszer alkalmazása. A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP HEFOP

16 A félszáraz füstgáztisztító rendszer (folyt.)
6. Füstgáztisztítási maradékanyag kezelés Célja a maradékanyagok környezeti ártalmasságának csökkentése és megfelelő lerakón történő elhelyezéshez való előkészítése. 7. Energiatermelő rendszer A kazánban előállított hőhordozó közeg hasznosítása történhet villamosenergia-termelésre, távhőszolgáltatásra és/vagy technológiai hőszolgáltatásra. A kazánnál szóba jöhet mind függőleges huzamú, mind vízszintes huzamú elrendezés. A vízszintes huzamú kazánok üzemeltetési előnye, hogy az üzem közbeni füstgázoldali tisztításra gőzös koromfúvók helyett elégséges un. kopogtató rendszerek alkalmazása. (A kopogtató rendszerek előnye, hogy nem jelentenek eróziós veszélyt a huzamban lévő csőblokkok külső felületére.) A beruházási költség szempontjából azonban előnyösebbek a függőleges huzamú kazánok. A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP HEFOP

17 A félszáraz füstgáztisztító rendszer (folyt.)
8. Vízelőkészítő és szennyvízkezelő rendszerek 9. Ellenőrző laboratóriumok (víz-kémiai, hulladék és maradékanyag vizsgálatok stb.). 10. Villamos erőátviteli rendszer 11. Irányítástechnikai és monitoring rendszer A tisztított füstgázban a vonatkozó rendelet és előírások szerint a következő komponensek emisszióját, illetve koncentrációját kell folyamatosan mérni és regisztrálni: CO, HCl, SO2, NOx, por, CxHy, O2, H2O. Ezen túlmenően biztosítani kell a füstcsatornában a mintavételi lehetőséget, egyrészt fenti komponensek ellenőrző mérésére, másrészt a füstgázban lévő nehézfémek és dioxinok, furánok koncentrációjának meghatározására. A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP HEFOP

18 A félszáraz füstgáztisztító rendszer (folyt.)
12. Tűzjelző és tűzvédelmi rendszer 13. Hírközlési és informatikai rendszer 14. Szükséges építmények, térburkolatok, épületgépészeti és infrastrukturális rendszerek 15. Karbantartó műhelyek, anyag-alkatrész raktárak 16. Szociális-és igazgatási létesítmények A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP HEFOP

19 A FÜSTGÁZOK TISZTÍTÁSA
HEFOP

20 A füstgáz kéntelenítő berendezés működésének lényege: a szennyezett füstgázt az abszorberbe vezetjük, mely tulajdonképpen egy különleges kialakítású füstgáz-mosótorony. Itt a füstgázok egy finomőrlésű mészkőtartalmú szuszpenzióval kerülnek érintkezésbe. A füstgázban lévő kén-dioxid egy többlépcsős kémiai reakció során megkötődik és környezetre ártalmatlan gipsz formájában kivezetjük az abszorver zsompjából. A gipsz víztartalmát tovább csökkentve hasznos építőipari alapanyagot nyerünk. Az eljárás további előnye, hogy a kén-dioxid mellett más szennyező anyagok is leválasztásra kerülnek az eljárás során (kén-trioxid, HCI, HF és pernye). HEFOP

21 Leggyakoribb nedvesleválasztók típusai
A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP HEFOP

22 Száraz szorpciós eljárás folyamata: elpárologtató hűtő – adalékanyag-befúvás a reaktorba – zsákos porszűrő vagy elektrofilter. Viszonylag alacsony nyersgáz-szennyezettségi értékeknél és kisebb füstgázmennyiségeknél alkalmazható. A szennyező komponens csökkentésére szolgáló adalékanyagot száraz porként fújják be a reaktorba, a reakció hőmérséklet-tartománya a víz harmatpont felett helyezkedik el és maradékanyagként száraz por keletkezik (reakciótermékek és pernye keveréke). A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP HEFOP

23 Félszáraz füstgáztisztítás folyamata
Az adalékanyagot folyadékként (mésztej, nátronlúg) juttatják be a füstgázáramba. A bázikus szuszpenzió befecskendezésével biztosítják a szükséges reakciófelületet. A reaktorban elpárolgó vizes fázis és a savas szennyezőanyag a kristályosodó abszorbenssel reakcióba lépnek. A megszáradt reagens (pl. CaO) egy részét a reaktor alján távolítják el és a leválasztóból származó maradék és pernye keverékkel együtt kezelik, ill. részben recirkuláltatják. A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP HEFOP

24 Kétlépcsős füstgázmosás:
1.kétfokozatú mosóegység cseppleválasztókkal; 2. savas mosókör; 3. lúgos mosókör; 4. nyersgáz; 5. tisztított gáz; 6. friss víz; 7. szennyvíz a savas mosókörből; 8. szennyvíz a lúgos mosókörből (SO2 eltávolítása) A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. Elektrofilterben leválasztják a pernyét, majd az első mosófokozatba való belépéskor a füstgázt harmatpontra hűtik és ezt követően egy-, két-vagy többlépcsős mosással leválasztják a szennyező komponenseket. Általában mésztejet vagy nátronlúgot alkalmaznak abszorbensként és ezeket közel sztöchiometrikus mennyiségben adagolják. HEFOP HEFOP

25 A különböző félszáraz és nedves füstgáztisztítási eljárásokkal a HCl és a HF koncentrációját 96–99%-kal, a kén-dioxid koncentrációját 85–95%-kal lehet csökkenteni. A nehézfém-emisszió nagy hatásfokú porleválasztással, ill. mosással kb. 90–95%-kal redukálható. A szerves szennyezők közül a dioxin és furán vegyületeknél – tekintettel arra, hogy ezek zöme a porhoz kötődik – kb. 99%-os leválasztási hatásfok érhető el, a PAH-vegyületek és a PCB-k leválasztási hatásfoka azonban rendszerint csak 65–95%. A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP HEFOP

26 A dioxin és furánvegyületek tisztított füstgázban maradó hányadát a kimutathatósági értékig rendszerint adszorpciós technikával lehet csökkenteni. Adszorbensként ekkor aktívszenet, barnaszénkokszot vagy kohókokszot le-het alkalmazni, fixágyas vagy lebegtetett ágyas adszorbensekben, ill. olyan megoldásban, amikor a porformájú aktívkoksz és mészkeveréket juttatják a füstgázba, majd azt szövetszűrőn leválasztják. A fixágyas adszorbensben az aktív kokszréteg hatékony vastagsága 1,5 m. A tisztított gáz és az aktívszén dioxin/furán koncentrációja szabályozható az aktívkoksznak a szűrőben való tartózkodási idejével. Az eljárásnál azonban sokrétű biztonságtechnikai probléma vár megoldásra, hogy megakadályozható legyen az adszorber égése, a szénpor berobbanása, ill. a veszélyes szennyező anyagokkal telített porok szabaddá válása. A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP HEFOP


Letölteni ppt "HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Dr. HEFOP"

Hasonló előadás


Google Hirdetések