Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. Az európai nagyhatalmi diplomácia és a forradalmak II. A krími háború Nemzetközi kapcsolatok története Nemzetközi tanulmányok BA ZMNE Balogh István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. Az európai nagyhatalmi diplomácia és a forradalmak II. A krími háború Nemzetközi kapcsolatok története Nemzetközi tanulmányok BA ZMNE Balogh István."— Előadás másolata:

1 I. Az európai nagyhatalmi diplomácia és a forradalmak II. A krími háború Nemzetközi kapcsolatok története Nemzetközi tanulmányok BA ZMNE Balogh István 2010-10-04

2 Az óra szerkezete Forradalmak Európában az 1830-as években Röviden a mediterrán válságokról Az 1848-as forradalmak A dán hercegségek kérdése és a német egységtörekvések A krími háború

3 Forradalmak Európában az 1830-as években 1830 július 26-27-28 – Franciaország, X. Károly után Lajos Fülöp Aachen (1818) – francia-ellenes koalíció 1830 augusztus 14: új alkotmány – uralkodó – népakarat Au-Oroszo-Gb: elismerik DE! –Nem szólhat bele az európai ügyekbe Miért nem avatkoztak be??

4 Európában az 1830-as évekbenongresszus 1814-1815 Belgium megosztottsága – Dél vs Észak 1830 augusztus 26 – H. elleni támadás –november 18: függetlenség –1831 február 7: alkotmány –Képviseleti alkotmányos monarchia Nagyhatalmi beavatkozás kérdése –Porosz-orosz beavatkozás? –Francia-osztrák érdekek és Itália –Angol-francia „játszma” - 1830 november 4: londoni konferencia 1831 január 20: semlegesség 1831-32 eseményei 1839: Hollandia elismeri a semleges Belgiumot

5 Forradalmak Európában az 1830-as években 1830 november 29: lengyel felkelés, tisztiiskolások Okok – nacionalizmus – titkos társaságok 1831 január 25: I. Miklóst megfosztják trónjától – Adam Czartoryski 1830 február: lengyel sikerek Nagyhatalmi érdekek 1831 május 26: Ostroleka – lengyel kudarc 1831 szeptember 7: Varsó kapitulációja Orosz megtorlások Belgium jelentősége!

6 Forradalmak Európában az 1830-as években 1831 feburár 26: Egyesült Olasz Tartományok 1831 márciusa: osztrák beavatkozás – Bologna 1832: Ancona – francia válasz – csapatokat küldenek Nagyhatalmi érdekek –Angolok: sq –Osztrákok: sq –Franciák: osztrák befolyás visszafogása

7 Forradalmak Európában az 1830-as években 1832: Hambach: 30.000 ember megmozdulása 1833: Frankfurt – parlament elfoglalásának kísérlete - reakciók 1834: cenzúra, diákegyletek betiltása 1834 január 1: Zollverein – porosz vezetésű vámunió – 23 m lakos, 18 állam –Osztrák befolyás csökkenése

8 Forradalmak Európában az 1830-as években Nagyhatalmi reakciók a forradalmi hullám kapcsán: 1833 október 18: Poroszo.; Oroszo.; Ausztria – Szt Szövetség felújítása? [1815 és Troppau szelleme] 1834: GB.; Franciao; Spanyolo.; Port. szövetsége

9 A mediterrán válságokról röviden Egyiptom stratégiai jelentősége 1833: Kütahya: arab-kelet Ali uralma alatt –Hatása az európai egyensúlyra Orosz-angol törekvések: TB fenntartása 1833: Unkiar-Iszkelesz – orosz-török védelmi sz. –Angol érdekek, 1809-es szerződés Francia-egyiptomi kapcsolat 1839: Szíria is Alié 1840: London: ultimátum 1840: török csapatok Bejrútnál – nov: Ali kapit. 1841: londoni 5 hatalmi szerződés a szorosokról –(1809)

10 A mediterrán válságokról röviden Alégria – 1827: francia-algériai konfliktus 1830 január 31: Polignac kezdeményezése – fv- es bavatkozás –Júliusban elfoglalják Algírt 1830 júliusa után Lajos Fülöp is folytatja: angol befolyás [Marokkó és Tunézia] 1834: Észak-afrikai Francia Birtokok Abd-el Kader 1844: Marokkótól kap segítséget, francia győzelem 1844: Fr-Mar. Béke 1851: GB elsimeri Algériát fr. területként

11 A mediterrán válságokról röviden VII Ferdinánd 1833-as halála Spanyolországban Utódlás: Don Carlos/ Mária Krisztina? –Liberálisok [M.K.] - Anglia, Fr. –Konzervatívok [D.C.] - keleti hatalmak –Angol-francia rivalizálás –Angol sikerek –Izabella húga házassága L.F. Egyik fiával

12 Az 1848-as forradalmak Nemzet vs. Európa Rousseau, Kant, Saint-Simon, angol liberálisok 1849: Európai Egyesült Államok – Victor Hugo Friedrich List és német nacionalizmus Adam Czartoryski terve – lengyel-magyar-szláv Mazzini – magyar-délszláv-román konföderáció Szláv egység – Ljudevit Gaj; Magyar elképzelés: H. birodalom fenntartása szlávok ellen

13 Az 1848-as forradalmak 1846 Krakkó; 1847 Svájc 1846-tól: gazdasági válság 1848 február 22: francia forradalom; február 25: kt. kikáltása –Már minden kész volt a beavatkozáshoz – DE! 1848 március 13 Bécs 1848 március 15 Pest 1848 március 18 Berlin Oroszország egyedül maradt – lengyelektől tart

14 Az 1848-as forradalmak 1848 március 18-22 – Milánó Károly Albert – Piemont beszáll –Május-július: Lombardia és Velence csatl. P-hoz Angol érdek: oroszok gyengítése porosz-osztrák hatalmak révén – osztrákok „tehermentesítése” 1848-49 változó olasz sikerek 1849 augusztus 6: Milánó, béke – K.A. leresége – lemond – II. Viktor Emánuel 1849 július 3: franciák – Róma, pápaság –Francia siker

15 Az 1848-as forradalmak Ausztria és Magyarország –Önálló magyar külpolitika? –Gyakorlati problémák –Elismerés kérdése Német vonal Francia vonal Angolok –Cári beavatkozás – F.J. 1849 május 1. –Nagyhatalmi reakciók

16 A dán hercegségek kérdése és a német egységtörekvések Dán hercegségek kérdése –Baltikum jelentősége 1848 március 24: 2 tartomány elszakadása Dániától 1848 március: Frankfurt – parlament felveszi őket 1848 április 10: NSZ beavatkozása – siker, de Oroszo. megjelenik 1850 július 2: porosz-dán béke 1852: dán hg. sérthetetlensége

17 A dán hercegségek kérdése és a német egységtörekvések Német területek: 1848 március 28: alkotmány, nemzetgyűlés március 18 után 1849: Berlin terve: korlátozott unió Hessen-Cassel ügye és a bajor beavatkozás kérdése 1850 november 27:Osztrák-porosz megállapodás –Bajor beavatkozás engedélyezése 1851: Német Szövetség – 1848 előtti osztrák dominancia visszaáll

18 A krími háború Keleti-kérdés napirenden - konlfiktusok Felosztás kérdése – I. Miklós cár és követelései 1853 július: román fejedelemségek megszállása 1853 november 4: török hadüzenet a cárnak 1854 március 27: angol-fr. hü Oroszországnak –Angol-francia szövetség TB-al 1854: porosz-osztrák szövetség – dunai fejedelmek kiürítése – 1854: augusztus 8-ra

19 A krími háború Orosz vereség: –1854 szeptember 20: Alma –1854 október 25: Balaklava –1854 november 5: Inkerman 1854 augusztus 8: bécsi négy pont 1854 december 2: osztrák-francia-angol évdelmi szövetség 1855: Szárd királyság bevonása 1855 március 15-június: Bécs: konferencia 1855 szeptember 8: Szevasztopol elesik Osztrák ultimátum – cár elfogadja 1856 januárjában

20 Felhasznált irodalom Davies, Norman 2001: Európa története. Osiris Kiadó/ 2000 Kiadó, Budapest X. fejezet Kincses László 2005: Diplomáciatörténet. Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest - Vonatkozó fejezetek Kissinger, Henry A.1996: Diplomácia. Panem-Mcgraw-Hill-Grafo, Budapest – VI. Fejezet Kleinschmidt, Harald 2000: Nemzetközi kapcsolatok története. Athaeneum, Budapest - Vonatkozó fejezetrészek Ormos Mária-Majoros István 2003: Európa a nemzetközi küzdőtérben. Osiris Kiadó, Budapest

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "I. Az európai nagyhatalmi diplomácia és a forradalmak II. A krími háború Nemzetközi kapcsolatok története Nemzetközi tanulmányok BA ZMNE Balogh István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések