Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vesztfáliai államközi rendszer kialakulása Nemzetközi kapcsolatok története Nemzetközi tanulmányok BA ZMNE Balogh István 2010-09-06.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vesztfáliai államközi rendszer kialakulása Nemzetközi kapcsolatok története Nemzetközi tanulmányok BA ZMNE Balogh István 2010-09-06."— Előadás másolata:

1 A vesztfáliai államközi rendszer kialakulása Nemzetközi kapcsolatok története Nemzetközi tanulmányok BA ZMNE Balogh István 2010-09-06

2 Az óra szerkezete Az óráról – követelmények Módszertani bevezető Európa a 16-17. században Az Európán kívüli világ a 16-17. században A harmincéves háború (1618-1648) A vesztfáliai békerendszer és következményei

3 Az óráról – követelmények Balogh István – Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék E-mail: sam.seaborn@hotmail.comsam.seaborn@hotmail.com Számonkérés módja: Írásbeli – teszt és esszékérdések – 3-4 vizsgaalkalom januárban (Előadások anyaga és irodalom a tematikából) Biztonságpolitikai Szemle – Oktatás – Balogh István által oktatott tárgyak: http://biztpol.corvinusembassy.com/?module=conten t&module_id=19

4 Módszertani bevezető Nemzetközi kapcsolatok története - ??? Probléma - inkább államközi kapcsolatok története Az Európa-centrikusság problematikája Államközi kapcsolatok POLITIKATÖRTÉNETE

5 Európa a 16-17. században Reneszánsz - humanizmus Reformáció - Luther (1483-1546) - Kálvin (1509-1564) - 1555: vallásbéke - Augsburg Ellenreformáció (barokk) - Megújulás a katolikus egyházon belül - Tridenti zsinat (1545-47; 1551-52; 1562-63) Tudományos forradalom Felfedezések – árforradalom? Árforradalom Hadviselés

6 Európa a 16-17. században Társadalom – rendiség: funkciók, jogi előírások és kiváltságok, melyek funkcióik gyakorlásához szükségesek. Nincs mobilitás [Norman Davies] Modern állam – államérdek - „raison d'etat”- merkantilizmus  Machiavelli – Il Principe  Thomas Hobbes - Leviathan  Jean Bodin – Hat könyv a köztársaságról Szuverenitás doktrínája, Hugo Grotius – nki jog (1625)

7 Európa a 16-17. században Középkori univerzalizmus – Német-Római Birodalom – egyfajta egység (mítosza) Széttagoltság – szuverenitás meghatározása problémás NRB: választófejedelmek, hűbéri rendszer - Rajnai palotagróf - Szász-wittenbergi hg. - Trieri hg - Mainz - Cseh király - Köln - Brandenburgi őrgróf

8 Európa a 16-17. században Habsburg-Ausztria: Örökös tartományok: Ausztria, Karintia, Stájerország, Krajna, Tirol, Cseh- és Morvaország (később) 1493-1519 – I. Miksa 1490: Tirol 1491: Egyezmény Csehországról 1497: Milánó 1515: Magyarország I Ferdinánd (1558-1564) – Mo.-Török Birodalom II. Miksa (1564-1576) - LLU. II. Rudolf (1576-1612) ellenreformáció I. Mátyás (1612-1619) II. Ferdinánd (1619-1637) - NRCS Dinasztikus kapcsolatok

9 Európa a 16-17. században Spanyolország: V. Károly (1516-1556) - Ellenreformáció - háborúk- Schmalkaldeni szöv (1531-1548), belső problémák. - Habsburg örökség megosztása: II. Fülöp-I. Ferdinánd Fia: II. Fülöp (1556-1598)  1571: Lepantó  1580: Portugália és gyarmatai [1640-ig]  Németalföldi szabadságharc – 1566-[1608]-1648 1579 Arras és Utrecht 1584-es alktomány – Németalföldi Egyesült Tartományok 1609-1621-ig fv. Szünet  Angol-spanyol konfliktus: 1588: „Nagy Armada” veresége

10 Európa a 16-17. században Franciaország: VIII. Károly (1471-1498)-XII. Lajos (1498-1515)- I. Ferenc (1515-1547)-II. Henrik (1547-1559) Háborúk Itáliában – Spanyolok ellen [Pávia 1525]. Később: III Henrik (1574-1589) – (Vallásháborúk 1562-1598, Nantes – ediktum 1598) IV Henrik (1589-1610) „Paris vaut bien un messe” - Kihal a Valois-ág – Bourbonok Francia nagyhatalmiság kezdetei - XIII Lajos (1610-1643) – Armand Jean du Plessis de Richelieu (1624-1642) XIV Lajos (1643-1715) - Mazarin

11 Európa a 16-17. században Brit-szigetek: VIII. Henrik – 1534 – elszakadás Rómtáól VI. Eduárd (1547-1553); I Mária (1553-1558); I Erzsébet (1558-1603) – Kihal a Tudor-ház, Stuart- ház helyette Konfliktusok – Írek, skótok, reformáció kérdése I. Jakab (1603-1625) – Parlament és adózás 1642-1651 – polgárháború – több konfliktus együttes rendszere I. Károly (1625-1649) – 1629-1640 – nincs parl. II. Károly (1649-[1660]-1685) - restauráció III. (Orániai) Vilmos (1689-1702)

12 Európa a 16-17. században Észak-Kelet és Kelet I:  Svédország – 1523: Kalmari Unió [1397-1523]  I Wasa Gusztáv (1523-1560)-III. János (1568-1592)- Wasa Zsigmond (1592-1599)  Gusztáv Adolf (1611-1632) – folyamatos terjeszkedés  Baltikum megszerzése. Vallási konfliktusok. Erős államiság, jól szervezett hátország, Oxenstierna  Lengyelország-Litvánia - A kor legnagyobb európai állama – I Zsigmond (1506-1548), Zsigmond Ágost (1548-1572), 1569 lublini unió – LL nemzetközösség, Báthory István (1576-1586), Wasa Zsigmond (1587- 1632), Oliva 1660; Andruszovó 1667  Konfliktusok a Moszkvai Fejedelemséggel

13 Európa a 16-17. században Észak-Kelet és Kelet II: Poroszország: Német lovagrend – Albrecht von Hohenzollern – Lo. Vazallusa, de halála esetén: Brandenburg (1618) I. Firgyes Vilmos (1640- 1688) Olivai béke (1660) Moszkvai Fejedelemség: IV (Rettenetes) Iván (1533-1584). Terjeszkedés  I-II. Ál-Dmitrij, háborúk Lengyelországgal  1613-tól: Romanovok Romanov Mihály (1613-1645), 1667: Andruszovó – nagy jelentőség. Baltikum

14 Európa a 16-17. században Oszmán birodalom:  I. Szelim (1512-1520);I. „ Nagy” Szulejmán (1520- 1566)  1512: Moldva; 1517: Kairó/ Damaszkusz;1521: Belgrád; 1520-21-Moldávia, lengyelek megállítják; 1522, Rodosz; 1526: Mohács; 1529: Algír; Bécs ostroma; 1534: Bagdad; 1551: Tripoli; Ciprus: 1571; Lepantó: 1571; 1574: Tunisz  IV Mohamed (1648-1687) 1683-1699 – K-Eu, 1683 – Bécs. 1684: Szent Liga. 1686: Buda; 1686-1679: visszavonulás. 1699: Karlóca (1718: Pozsarevácz)

15 Az Európán kívüli világ a 16-17. században Afrika: Portugálok – Kelet-Afrik, Ázsia: Portugálok: India, Kelet-Ázsia, Délkelet- Ázsia. 1619: Batávia (Indonézia) 1636-1641 – Japán elzárkózása, 1683: Tajvan – Kína Kereskedelmi társaságok:  Angol Kelet-Indiai Társaság: 1600  Holland Kelet-Indiai Társaság: 1602, Jrf. 1625 Amerika: 1507: rabszolgaker. 1521– Mexikó; 1534 – Nemesfémek, demográfiai következmények, járványok és háborúk. ÉA: 1548: Angolok, 1608: Fr 1529: Zaraguza – Portugália-Spanyolo.-Fülöp-szk. 1687: Rijswijki béke – Haiti: Fr.

16 A harmincéves háború (1618-1648) 1608: Protestáns Unió vs. 1609: Katolikus Liga Négy szakasz: Cseh (1618-1621); Dán (1625- 1629); Svéd (1630-1635); Francia (1635-1648) Cseh szakasz: defenesztráció – 1618. május 23. Hradzsin 1619-ben II. Ferdinándot megosztják a cseh tróntól Kiszélesedik – spanyolok – Erdélyi Fejedelemség, törökök Bethlen Gábor (1613-1629) 1620. november 7-8. fehérhegyi csata 1621: Nikolsburg, béke Erdély és Habsburgok között Ernst von Mansfeld vs. Tilly

17 A harmincéves háború (1618-1648) Dán szakasz: IV Keresztély (1588-1648) Franciaország, Anglia és Wallenstein támogatása Tilly és Wallenstein: 1626-ban két győzelem (dessaui-híd – Elba); Érsekújvár, majd Tilly: Németalföld, Wallenstein: német területek Lübecki szerződés – 1629 – IV. Keresztély megtarthatja Dániát 1629: II. Ferdinánd restitúciós rendelete

18 A harmincéves háború (1618-1648) Svéd szakasz: II. Gusztáv (1611-1632) Francia (1631: Bärwalde) és németalföldi támogatás 1630: Stettin: Pomeránia 1631: Breitenfeld 1632: Tilly halála (svédek győznek) 1632: Lützen – svéd győzelem, de Gusztáv Adolf elesik 1633: Helibronni Liga – protestáns szövetség 1634: Nördlingen 1635: Prágai béke, restitúciós rendelet eltörlése

19 A harmincéves háború (1618-1648) Francia szakasz: Felek kimerültek – de Franciaország nem! Richelieu (1585-1642, hivatalban: 1624-1642) főminiszter Belső egység megteremtése – raison d'etat – protestánsok támogatása 1635: hü. Spanyoloknak; 1636: hü. NRCS. 1636: Párizs veszélyben d'Enghien Condé hg. 1643: Rocroi: francia győzelem 1645: II. nördlingeni csata: Francia győzelem 1647 március 17: fv. Szünet: Sv. Fr. Bajoro; Köln

20 A vesztfáliai békerendszer és következményei Münster: 1648 január 30. Spanyolország és Holland Köztársaság között 1648 október 24 –Osnabrück: Svédország-NRCS. és szövetségeseik –Münster: Franciaország- NRCS. És szövetségeseik 1651-ig: Nürnberg 1659: Pireneusi béke – Fr-Sp. (1635-1659 – háborúk) Két helyszín jelentősége Résztvevők: Fr; Sv; NRCS; Birodalom, Dánia, Anglia, Lo; Port; Moszkvai Nhg; Loth hg; Erdély, velencei dózse, olasz városok és hg.

21 A vesztfáliai békerendszer és következményei Következményei: 1555, Augsburg – vallási béke módosítása, kálvinisták 1624-48 közötti felekezeti területi változások visszaállítása Német fejedelmek önállósága, szuverenitás, szerződéskötés szabadsága Svájc és Hollandia fgtln. Svédország: Ny-Pomeránia, Brémai Hgp. Franciaország: Elzász Bajorországé Felső-Pfalz, Brandenburgé K-Pom és Magdeburg fjoga. Rajna szabad hajózhatósága Pfalz a 8. választó!

22

23 A vesztfáliai békerendszer és következményei Osnabrücki Sz.: első kollektív garanciális szerződés – 17. cikkely Demográfiai következmények – német és cseh területek Francia nagyhatalmiság kezdetei, Spanyol hegemónia leáldozása Richelieu, Mazarin, Colbert, Luvois, Vauban marsall Első multinacionális békekonferencia Szuverenitás-territorialitás-legalitás A hatalmi egyensúly – területi kompenzáció

24 Felhasznált irodalom Davies, Norman 2001: Európa története. Osiris Kiadó/ 2000 Kiadó, Budapest VII. fejezet Gonda Imre-Niederhauser Emil 1978: A Habsburgok. Gondolat Kiadó, Budapest – “A dunai monarchia kezdetei” és “A nagy európai háború” c. fejezetek Hahner Péter: A vesztfáliai béke. Rubiconline 1997/ 2 Békerendszerek 2010.09.03. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_vesztfaliai_beke/http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_vesztfaliai_beke/ Kennedy, Paul 1992: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Akadémiai Kiadó, Budapest – Vonatkozó fejezetek Kissinger, Henry A.1996: Diplomácia. Panem-Mcgraw-Hill-Grafo, Budapest – III. fejezet Kiss J. László: Változó utak a külpolitika elméletében és elemzésében. Osiris Kiadó, Budapest – “Nemzetközi társadalom és külpolitikai” c. fejezet 22- 36. o. Kleinschmidt, Harald 2000: Nemzetközi kapcsolatok története. Athaeneum, Budapest - „Harc az egyensúfyért (1517-1648)” és „Az egyensúly megszilárdulása (1648-1414)” c. Fejezetek TÉRKÉP: Res Publica April 20, 2010. http://austenetterespublica.wordpress.com/2010/04/20/the-most-serene- republic-kingdom-of-poland-and-grand-duchy-of-lithuania/ 2010-09-05 http://austenetterespublica.wordpress.com/2010/04/20/the-most-serene- republic-kingdom-of-poland-and-grand-duchy-of-lithuania/

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A vesztfáliai államközi rendszer kialakulása Nemzetközi kapcsolatok története Nemzetközi tanulmányok BA ZMNE Balogh István 2010-09-06."

Hasonló előadás


Google Hirdetések