Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 NY-i segély megsz ű nik Kell a jóvátétel: gyors helyreállítás, fegyverkezés Elnyomást er ő síti, tisztogatások  Sztálinista külpolitika Ostromlott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " NY-i segély megsz ű nik Kell a jóvátétel: gyors helyreállítás, fegyverkezés Elnyomást er ő síti, tisztogatások  Sztálinista külpolitika Ostromlott."— Előadás másolata:

1

2  NY-i segély megsz ű nik Kell a jóvátétel: gyors helyreállítás, fegyverkezés Elnyomást er ő síti, tisztogatások  Sztálinista külpolitika Ostromlott er ő d, imperializmus miatt a háború elkerülhetetlen („béketábor”) Proletár internacionalizmus, f ő vezet ő a SZU Katonai er ő viszonyok számítanak

3  Diplomácia és képzés is kell (IMO)  Külpolitika koncentrálása Sztálin kezében  Külügyminisztériumot a párt irányítja  Gyanakvás és titkosszolgálatok  Népi demokráciák irányítása  Hírszerzés, propaganda  Titkos diplomácia  Mosoly diplomácia

4  A feltartóztatás „keményedik” 1949 eseményei – Izrael létrejötte  1950. április 20. NSC-68 Morál – nemzeti érdek Erkölcsi alapokra helyezett szembenállás SZU az egész világot akarja – halálos kihívás CÉL:  NYEU militarizálása (NSZK is)  NATO fejlesztése  SZU-val csak kedvez ő pozíciókból tárgyalni  Növelni kell a hadikiadásokat

5  Koreai háború (1950. jún – 53. júl) Truman er ő södik Kína és SZU összeesküvésének tartották Kommunizmus „halálos b ű n”  Hatás Európára Leköti Washingtont  NATO-t és az integrációt kell er ő síteni Európa Mozgalom és az ET, majd 6ok ESZAK-ja  Britek ambivalens helyzete, NSZK-Fro egymásra talált

6  NSZK-t fel kell fegyverezni (USA 10 hadosztályt kért) Pánik Fro-ban  El ő remenekülés: közös hadügyminisztérium terve  Schuman pragmatizmusa  1950. okt. 24. Pleven terv – EVK  1951-re Korea állóháború 1951. júl. 9. hadiállapot vége No-ban  SZU különbékét ő l félt (Japánban meg is történt) EU önállósága növekedett Churchill újra hatalmon (NATO, AB, US)

7  NSC-68 értelmében szövetségi rendszert is fejleszteni kell 1951. ANZUS 1951. NATO intézményesül  1952. Töo és Göo felvétele  NSZK-t fel kell venni – 1952. Deutschland Vertrag (EVK-hoz kellett)  Sztálin reakciója egy béketervezet No-al

8 Elkötelezettség vs. gazdasági terhek Stratégiai nukleáris fegyverek – elrettentés ▫ 1954. jan. 12. „tömeges megtorlás” ▫ Fokozatos eszkaláció ▫ Hátországot kell támadni ▫ Nukleáris fegyverek NBr-ba „felszabadítási politika” – puha területeken kell kapcsolatot teremteni Feltartóztatás + elrettentés: Eisenhower doktrína Paktománia

9  1953 március Sztálin meghalt Malenkov, Berija, Molotov, Vorosilov, Hruscsov Enyhülés mind külpolitikában, mind belpolitikában  Rendezés: Jugoszlávia, Töo, Izrael  Nyugtalanság a táborban 1953. jún 16-17. Kelet-Berlin  Mutatta, hogy a felszabadítás csak üres propaganda  Sztálin kultusz háttérbe  Mosoly diplomácia és a 3. világ

10  USA – atomfegyverek olcsóbbak  Tömeges megtorlás rugalmatlanná vált Nem szolgálta a felszabadítást NYEU leértékel ő dött – integráció  Paktománia K-Kelet: 1953. iráni válság vége  1955. Bagdadi Paktum  MENTO, CENTO 1953. Madridi Paktum 1954. SEATO 1954. Balkán Paktum

11  Fro vs. USA vs. NBr 1954. aug. Nemzetgy ű lés leszavazta NBr vissza akart térni az eui játékba  1954. szept. párizsi konferencia  1954. okt. 23. párizsi szerz ő dések NYEU NATO Saar vidék  1955 májusában életbe lépett

12  Összeurópai biztonsági szervezet terve Összehívta 1954 novemberére Moszkvába Csak népi demokráciák vettek részt Lépéseket tesznek, ha a párizsi szerz ő dések életbe lépnek  1955. jan. össznémet választások javaslata, hadiállapot megszüntetése  1955. május 11-14. Varsói Szerz ő dés Csereeszközként szerepelt

13  Osztrák érvelés  1955 tavaszán Raab Moszkvában Semlegesség esetén SZU enged  1955. május 2. négyhatalmi konferencia Nagyhatalmi kompromisszum  1955. május 15. Államszerz ő dés  1955. okt. 26. semlegességi törvény

14  Enyhülés légkörében, brit javaslatra 1955. júl 18-23. Genf  Eisenhower „nyitott égbolt” javaslata  Személyes jó viszony kialakulása  1955. ő szén SZU-NSZK rendezése Szept. 20. NDK visszakapta a szuverenitását  1956. április 17. KOMINFORM feloszlik

15  1956. február 14-25 Sztálini személyi kultusz lerombolása  Békés egymás mellett élés Nemzetközi viszonyok miatt elkerülhet ő a háború  Gazdasági, politikai, kulturális fölény kell  F ő er ő k: 1. SZU; 2. szocialista országok; 3. kommunista pártok; 4. anti-kolonialista er ő k  A szocializmushoz több út is vezethet

16  Lo: Bierut meghalt, poznani felkelés, Gomulka kinevezése okt. 21-én  Magyarország Pozícióel ő nyhöz juttatta a SZU, de presztízsveszteség  Szuez Csatorna államosítása Sevres-i megállapodás Okt 29. Izrael támadott (brit, francia békefenntartók) SZU „rakétablöff” 1957 Eisenhower-doktrína


Letölteni ppt " NY-i segély megsz ű nik Kell a jóvátétel: gyors helyreállítás, fegyverkezés Elnyomást er ő síti, tisztogatások  Sztálinista külpolitika Ostromlott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések