Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Államkudarcok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Államkudarcok."— Előadás másolata:

1 Államkudarcok

2 A nemzetközi rendszer átalakulása
A bipoláris világrend felbomlása Kettősség: A biztonsági architektúra elavulása A vesztfáliai államközpontú rendszer érvényessége megkérdőjeleződött Globalizáció

3 Új típusú biztonsági kihívások
Terrorizmus Tömegpusztító fegyverek elterjedése (Hagyományos fegyverek elterjedése) Demográfia és klímaváltozás Energiabiztonság Járványok Az államiság átalakulása, államkudarcok

4 NATO Az 1999-es stratégiai koncepció
A NATO nem 5. cikkely hatálya alá tartozó műveletei: Bosznia, Koszovó, Afganisztán Feladatok: békefenntartó, békekikényszerítő, konfliktusmegelőző, béketeremtő, békeépítő és humanitárius akciók A NATO szerepe a jövőben, hogy válaszoljon a 21. század kihívásaira: terrorizmus; tömegpusztító fegyverek elterjedése; instabil régiók, működésképtelen államok; illegális migráció; gazdasági instabilitás civilizációs és egészségügyi veszélyforrások

5 Európai Unió Európai Biztonság- és Védelempolitika (ESDP)
Petersbergi feladatok átvétele: válságkezelés, békefenntartás, humanitárius akciók (1997. Amszterdam; Helsinki) Európai Biztonsági Stratégia december Kihívás: nem működő államok, regionális konfliktusok A gyors reagálás szükségessége A veszélyek multidimenzionálisak Az euroatlanti együttműködés fontossága Feladatok: közös leszerelési műveleteket, humanitárius és mentési feladatokat, katonai tanácsadói és segítségnyújtási feladatokat, konfliktus-megelőzést és békefenntartást Alapelvek: demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan volta, az emberi méltóság tiszteletben tartása, az egyenlőség és a szolidaritás elvei, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elvek és a nemzetközi jog tiszteletben tartása

6 Államkudarcok és Magyarország
Miért fontos? Direkt hatások: Járványok Illegális migráció Drogkereskedelem stb. Indirekt hatások EU NATO

7 Az államiság átalakulása
Premodern és posztmodern államok együttélése Egyszerre jelenik meg az állam leépítésének és felépítésének az igénye A premodern államok aszimetrikus fenyegetése a posztmodern államok felé

8 A nem működő államok Az állam definíciója
Állandó lakosság Meghatározott terület Működő kormányzat Más államokkal képesek a kapcsolatfelvételre Szuverenitás-territorialitás-legalitás ENSZ Alapokmány 2(7) cikkelye Az állam elsőbbsége a nemzetközi jogban

9 A nem működő államok Az államkudarc definíciója:
Nem kontrollálja a területét Nem rendelkezik erőszak monopóliummal „Rossz kormányzás” Okok (rendkívül szerteágazó) Polgárháború Diktatúra Demográfiai nyomás stb.

10 Definíció Humanitárius Biztonsági
Az állam felelőssége – globális felelősség

11 Az államkudarc dimenziói
Szociális Demográfiai nyomás Menekültek, IDPs Grievance „Krónikus menekülés” Politikai Állami legitimáció vesztés, az állam kriminalizációja Közszolgáltatások hiánya No rule of law, emberi jogok megsértése A biztonsági szektor állam az államban Klikkesedő elit Külső beavatkozás Gazdasági Egyenlőtlen gazdasági fejlődés Gazdasági visszaesés

12

13 Következmények 2001. szeptember 11. Humanitárius katasztrófák
Az észlelés változott meg, nem a következmények Humanitárius katasztrófák Illegális migráció növekedése Terrorizmus („safe heaven”) Tömegpusztító fegyverek elterjedése (Hagyományos fegyverek elterjedése) Járványok Továbbgyűrűzési hatás

14 Feltételezések Államkudarcok következményei – fejlődési csapda
Államépítés szükségessége Hogyan lehet végrehajtani? Alternatív modell: BIEN Demokratizálás vs. államépítés

15 Mi a teendő? „Let them fail!” Intervenció
Érvek: Humanitarizmus Önvédelem Ellenérvek: ENSZ Alapokmány 2(4) cikkely, 2(7) cikkely Ki dönti el, hogy mi a humanitárius érdek? Békefenntartás, béketeremtés, békeépítés

16 Államépítés Definíció: Ki hajtsa végre Történelmi példák:
Nemzetépítés vs. államépítés Ki hajtsa végre Történelmi példák: Németország, Japán Egymást átfedő, de nem ugyanaz. Kognitív, materiális. KI hajtsa végre: már nincs SZU v. USA, az ENSZ erőtlen és tehetetlen. Önerő nyilván nem is jöhet szóba.

17 Államépítés Komplex folyamat Lépések: Biztonság megteremtése
A társadalom kohéziójának növelése Intézményépítés Demokráciaépítés Gazdasági fejlesztés Komplex, nem egyszerűen a választások felügyelete.

18 BIEN modell Előfeltételek és folyamatos fejlődés
Létezik logikai sorrend, ami időbeli szakaszt is jelent Alternatív modell: BIEN Szakaszok: alapvető szükségletek (Basic human needs) Fenntartható fejlődés (IEN – fokozatos fejlődés) Fokozatosság: Intézményépítés (Institution building) Gazdasági fejlesztés (Economic development) Társadalmi kohézió növelése (Nation building)

19 Alapvető szükségletek
Biztonság mindenekelőtt! (security) Tranzitológia ezt nem veszi figyelembe Külső hatalom fegyveres jelenléte? D,D,R Humanitárius műveletek (food) Alapvető infrastruktúra (shelter) Alapvető adminisztráció

20 Intézményépítés Több mint békeépítés, vagy választások
„good governance” Joguralom Alkotmány Választások Hatalmi ágak szétválasztása Liberalizálás „jó intézmények” Demokrácia?

21 Gazdasági fejlesztés Materiális alap Fejlesztéspolitika
Szükséges erőforrások biztosítása Fejlesztéspolitika Segélyezés újragondolása

22 Társadalmi kohézió növelése
Homogén társadalom Németország, Japán A valóság nem ez! Homogén társadalom létrehozásának történelmi kísérletei (zsákutca) Megoldás lehet (állampolgárság vs. nemzet) Multikulturalizmus Konszociációs társadalom Civil társadalom szerepe

23 Ki tudja ezt végrehajtani?
Multilateralizmus vs. unilateralizmus Biztonsági stratégiák NATO: Stratégiai Koncepció 1999. USA: NSS 2006. EU: Európai Biztonsági Stratégia 2003.

24 Marton Péter, szerk. : Államok és államkudarcok a globalizálódó világban


Letölteni ppt "Államkudarcok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések