Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Államkudarcok. A nemzetközi rendszer átalakulása A bipoláris világrend felbomlása Kettősség: A biztonsági architektúra elavulása A vesztfáliai államközpontú.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Államkudarcok. A nemzetközi rendszer átalakulása A bipoláris világrend felbomlása Kettősség: A biztonsági architektúra elavulása A vesztfáliai államközpontú."— Előadás másolata:

1 Államkudarcok

2 A nemzetközi rendszer átalakulása A bipoláris világrend felbomlása Kettősség: A biztonsági architektúra elavulása A vesztfáliai államközpontú rendszer érvényessége megkérdőjeleződött Globalizáció

3 Új típusú biztonsági kihívások Terrorizmus Tömegpusztító fegyverek elterjedése (Hagyományos fegyverek elterjedése) Demográfia és klímaváltozás Energiabiztonság Járványok Az államiság átalakulása, államkudarcok

4 NATO Az 1999-es stratégiai koncepció A NATO nem 5. cikkely hatálya alá tartozó műveletei: Bosznia, Koszovó, Afganisztán Feladatok: békefenntartó, békekikényszerítő, konfliktusmegelőző, béketeremtő, békeépítő és humanitárius akciók A NATO szerepe a jövőben, hogy válaszoljon a 21. század kihívásaira: terrorizmus; tömegpusztító fegyverek elterjedése; instabil régiók, működésképtelen államok; illegális migráció; gazdasági instabilitás civilizációs és egészségügyi veszélyforrások

5 Európai Unió Európai Biztonság- és Védelempolitika (ESDP) –Petersbergi feladatok átvétele: válságkezelés, békefenntartás, humanitárius akciók (1997. Amszterdam; 1999. Helsinki) Európai Biztonsági Stratégia 2003. december –Kihívás: nem működő államok, regionális konfliktusok –A gyors reagálás szükségessége –A veszélyek multidimenzionálisak –Az euroatlanti együttműködés fontossága Feladatok: –közös leszerelési műveleteket, humanitárius és mentési feladatokat, katonai tanácsadói és segítségnyújtási feladatokat, konfliktus-megelőzést és békefenntartást Alapelvek: –demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan volta, az emberi méltóság tiszteletben tartása, az egyenlőség és a szolidaritás elvei, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elvek és a nemzetközi jog tiszteletben tartása

6 Államkudarcok és Magyarország Miért fontos? Direkt hatások: –Járványok –Illegális migráció –Drogkereskedelem stb. Indirekt hatások –EU –NATO

7 Az államiság átalakulása Premodern és posztmodern államok együttélése Egyszerre jelenik meg az állam leépítésének és felépítésének az igénye A premodern államok aszimetrikus fenyegetése a posztmodern államok felé

8 A nem működő államok Az állam definíciója –Állandó lakosság –Meghatározott terület –Működő kormányzat –Más államokkal képesek a kapcsolatfelvételre Szuverenitás-territorialitás-legalitás –ENSZ Alapokmány 2(7) cikkelye Az állam elsőbbsége a nemzetközi jogban

9 A nem működő államok Az államkudarc definíciója: –Nem kontrollálja a területét –Nem rendelkezik erőszak monopóliummal –„Rossz kormányzás” Okok (rendkívül szerteágazó) Polgárháború Diktatúra Demográfiai nyomás stb.

10 Definíció Humanitárius Biztonsági Az állam felelőssége – globális felelősség

11 Az államkudarc dimenziói Szociális –Demográfiai nyomás –Menekültek, IDPs –Grievance –„Krónikus menekülés” Politikai –Állami legitimáció vesztés, az állam kriminalizációja –Közszolgáltatások hiánya –No rule of law, emberi jogok megsértése –A biztonsági szektor állam az államban –Klikkesedő elit –Külső beavatkozás Gazdasági –Egyenlőtlen gazdasági fejlődés –Gazdasági visszaesés

12

13 Következmények 2001. szeptember 11. Az észlelés változott meg, nem a következmények Humanitárius katasztrófák Illegális migráció növekedése Terrorizmus („safe heaven”) Tömegpusztító fegyverek elterjedése (Hagyományos fegyverek elterjedése) Járványok Továbbgyűrűzési hatás

14 Feltételezések Államkudarcok következményei – fejlődési csapda Államépítés szükségessége Hogyan lehet végrehajtani? –Alternatív modell: BIEN –Demokratizálás vs. államépítés

15 Mi a teendő? „Let them fail!” Intervenció –Érvek: »Humanitarizmus »Önvédelem –Ellenérvek: »ENSZ Alapokmány 2(4) cikkely, 2(7) cikkely »Ki dönti el, hogy mi a humanitárius érdek? Békefenntartás, béketeremtés, békeépítés

16 Államépítés Definíció: Nemzetépítés vs. államépítés Ki hajtsa végre Történelmi példák: Németország, Japán

17 Államépítés Komplex folyamat Lépések: –Biztonság megteremtése –A társadalom kohéziójának növelése –Intézményépítés –Demokráciaépítés –Gazdasági fejlesztés

18 BIEN modell Előfeltételek és folyamatos fejlődés Létezik logikai sorrend, ami időbeli szakaszt is jelent Alternatív modell: BIEN –Szakaszok: 1)alapvető szükségletek (Basic human needs) 2)Fenntartható fejlődés (IEN – fokozatos fejlődés) –Fokozatosság: Intézményépítés (Institution building) Gazdasági fejlesztés (Economic development) Társadalmi kohézió növelése (Nation building)

19 Alapvető szükségletek Biztonság mindenekelőtt! (security) –Tranzitológia ezt nem veszi figyelembe –Külső hatalom fegyveres jelenléte? –D,D,R Humanitárius műveletek (food) Alapvető infrastruktúra (shelter) Alapvető adminisztráció

20 Intézményépítés Több mint békeépítés, vagy választások „good governance” –Joguralom Alkotmány Választások Hatalmi ágak szétválasztása Liberalizálás –„jó intézmények” Demokrácia?

21 Gazdasági fejlesztés Materiális alap –Szükséges erőforrások biztosítása Fejlesztéspolitika Segélyezés újragondolása

22 Társadalmi kohézió növelése Homogén társadalom –Németország, Japán A valóság nem ez! –Homogén társadalom létrehozásának történelmi kísérletei (zsákutca) Megoldás lehet (állampolgárság vs. nemzet) –Multikulturalizmus –Konszociációs társadalom –Civil társadalom szerepe

23 Ki tudja ezt végrehajtani? Multilateralizmus vs. unilateralizmus Biztonsági stratégiák –NATO: Stratégiai Koncepció 1999. –USA: NSS 2006. –EU: Európai Biztonsági Stratégia 2003.

24 Marton Péter, szerk. : Államok és államkudarcok a globalizálódó világban http://www.kulugyiintezet.hu/index.php?lez art=allamkudarc&kep=4 http://www.kulugyiintezet.hu/index.php?lez art=allamkudarc&kep=4


Letölteni ppt "Államkudarcok. A nemzetközi rendszer átalakulása A bipoláris világrend felbomlása Kettősség: A biztonsági architektúra elavulása A vesztfáliai államközpontú."

Hasonló előadás


Google Hirdetések