Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) A társadalmi befogadás elősegítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) A társadalmi befogadás elősegítése."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" HEFOP-2.2.1-06/1 Önkormányzati pályázat KAPCSOLÓDÁS projekt

2 A pályázat lehatárolása zProjektmenedzser: Lévay Éva zProjektmenedzser asszisztens: Kleinné Németh Judit zGazdasági munkatárs: Bánhegyesiné Simon Mária zProjekt kezdés-zárás: 2007. augusztus - 2008. március zProjekt időtartam: 8 hónap zProjektméret: 8,8 M Ft zFő/Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata: zTámogatásból részesülő konzorciumi partner: Egészségmegőrzési Központ

3 Célkitűzések Távlati célkitűzések A hátrányos helyzetű csoportok részvételének növelése a foglalkoztatásban. Közvetlen célkitűzések ”A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével”

4 Partnerek zDunaújvárosi Óvoda gyermekvédelmi felelősei: za dunaújvárosi általános és középiskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei zVédőnői szolgálat zCsaládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat zDMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Egészségügyi Iroda zPolgármesteri Hivatal Gyámhivatal zKözép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dunaújvárosi Kirendeltsége zFejér Megyei Igazságügyi Hivatal zMozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete zJószolgálati Otthon Közalapítvány zVárosi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály zA célcsoport fontosabb jellemzői: zNő/férfi arány:94% nő, 6% férfi zVégzettségek megoszlása:felsőfokú:70%; középfokú 27%; alapfokú 3% zA szakterületen eltöltött idő: 0-2 év:21%;3-5 év:17%;6-10 év 46%; 11-15 év 19%;16 felett 17%

5 Közvetett célcsoport zTársadalmi és munkaerő-piaci érdekérvényesítés szempontjából hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, családok és egyének: zVeszélyeztetett fiatalok zRomák zGyermeküket egyedül nevelő szülők zTartós munkanélküliek zJövedelmi szempontból hátrányos helyzetűek zFogyatékossággal élő emberek, megváltozott munkaképességűek és egészségkárosodottak zSzenvedélybetegek zHajléktalanok zBüntetőeljárásban terheltnek minősülő személyek

6 Projekt tevékenységek Munkaerő-piaci képzés: zaz 1. blokk általános és helyi munkaerő-piaci ismereteket ad, építve a munkaerő-piac gazdasági sajátosságaira és fogalmi rendszerére. za 2. blokk alapvető munkajogi ismereteket ad az álláskeresés és megtartás szemszögéből. za 3. blokk a munkaerő-piaci szolgáltatásokat ismerteti a résztvevőkkel. za 4. blokk álláskeresési technikák saját élményű z elsajátítása.

7 Projekt tevékenységek Csoportos és team szupervízió. zA szupervízió során a résztvevők -kliens, -munkatárs, -vezető, - szervezet, szakma szerepkapcsolataiban jelentkező elakadások, „nemértések” feldolgozása folyik. zCélja: szakmai önismeret és önreflexió fejlesztése: -Saját érzésekkel való munka -Értékválasztás és döntések -Módszertani repertoár, alkalmazhatóság -Szakmai igények és lehetőségek összhangja -Indulatáttételek és viszontáttételek -Motivációk tudatosítása -Játszmák tudatosítása

8 Projekt tevékenységek Ágazatközi esetmegbeszélő csoportok: zSajátos képzési forma, élményeken, érzéseken át való haladás az ismeret, tudás felé.Az esetmegbeszélő csoport, melynek fő működési elve a közös problémamegoldás, olyan tanulási szituáció, ahol megtapasztalható,megtanulható z -a kliens meghallgatásának fontossága, hiszen ehhez igazítva tervezhető a segítés folyamata z -az egyéni és intézményi kompetencia határok felismerése

9 Projekt tevékenységek Kiégést megelőző tréning: Akreditált képzés. zCélja, hogy a csoporttagok felismerjék a foglalkozásukból adódó károsító tényezőket, tudatosítsák ezeket, hogy időben kezelni tudják.Akik a munkájuk során mindig másokra figyelnek, most saját személyiségükkel foglalkozhatnak biztonságos, nyugodt, kockázatmentes környezetben.

10 Projekt tevékenységek z Hálózatosodás mérés:.A projekt elején megkérdezzük a résztvevőket kérdőíves, szociometriai módszerrel milyen kapcsolatuk van az intézményhálózaton belül.Így folyamatosan követhető az intézmények közti kapcsolati hálók változása, bővülése. z Elégedettségi vizsgálat:Kérdőíves módszerrel, mely a programban résztvevők szubjektív véleményét gyűjti össze a projekt végén a projekt tervezett eredményeiről,tartalmáról, szervezéséről z Építés-átalakítás: z Az Egészségmegőrzési Központ bejáratának akadálymentesítése.

11 Projekt tevékenységek ütemezése

12 Részvételi létszám Munkaerő-piaci képzés 64 fő Kiégéstmegelőző tréning 40 fő 40 fő Ágazatiközi esetmegbeszélés 24 fő Csoportos és team szupervízió 32 fő Célcsoport: több, mint 100 fő


Letölteni ppt "Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) A társadalmi befogadás elősegítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések