Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyasztóvédelem intézményrendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyasztóvédelem intézményrendszere"— Előadás másolata:

1 Fogyasztóvédelem intézményrendszere

2 Fogyasztói érdekek védelmének alapelvei
-a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme -a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme -a fogyasztók tájékoztatása és oktatása -a fogyasztói kárigény érvényesítése -a fogyasztók képviselete

3 Mit is jelent a fogyasztóvédelem?
Definíciók Állam felfogása Fogyasztók elvárása Intézmények felkészültsége

4 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz, a vagyoni érdekek védelméhez, a megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz, a hatékony jogorvoslathoz, továbbá a társadalmi szervezeteken keresztül történő fogyasztói érdekképviselethez fűződő érdekek - védelmét, valamint az érvényesítésükhöz szükséges intézményrendszer továbbfejlesztését, a következő törvényt alkotja….

5 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről A fogyasztóvédelem szervezetrendszere A fogyasztóvédelem eszközrendszere A fogyasztóvédelem erőforrása

6 Középtávú fogyasztóvédelmi politika -szervezetrendszer-
az egységes fogyasztóvédelmi szervezetrendszer megteremtése céljából a fogyasztóvédelmi felügyelőségeket a közigazgatási hivatalok szervezetéből a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetébe kell integrálni; meg kell erősíteni az egyes fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti tevékenységet végző szervek összehangolt működését, a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium koordinációs szerepét a Piacfelügyeleti Tanács rendszeres működtetése mellett;

7 Középtávú fogyasztóvédelmi politika -szervezetrendszer-
az érdekegyeztetés biztosítása céljából tripartit fórumként létre kell hozni a Fogyasztóvédelmi Tanácsot; létre kell hozni a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák országos hálózatát a civil szervezetek szerepének növelése érdekében; növelni kell a békéltető testületi tagok díjazását, valamint át kell alakítani a testületek támogatási rendszerét az ügyszámarányosság elve alapján.

8 Középtávú fogyasztóvédelmi politika -eszközrendszer-
a feladat- és hatásköri szabályozás módosításával általános fogyasztóvédelmi hatáskört kell biztosítani az integrált Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség számára; el kell végezni a békéltető testületek eljárása szabályozásának korrekcióját a működés hatékonyságának növelése érdekében; a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságok döntéseinek a lehető legnagyobb nyilvánosságot kell biztosítani a jogsértések mind szélesebb körben történő ismertté válása, és ezáltal a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében;

9 Középtávú fogyasztóvédelmi politika -eszközrendszer-
a szankcionálás visszatartó erejének növelése érdekében, a hatóságoknak a jogsértések feltárásában és megszüntetésében való ösztönzése céljából ki kell alakítani a többletfeladat finanszírozás rendszerét; erősíteni kell a pénzügyi-, és az energiapolitikai szolgáltatási területekkel, továbbá a megszokottól eltérő kereskedelmi formákkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi tevékenységet;(2009. dec.31) a fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében módosítani kell a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályokat; (2009. dec.31)

10 Középtávú fogyasztóvédelmi politika -eszközrendszer-
a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásban történő hangsúlyosabb megjelentetése a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálata során a fogyasztóvédelmi ismeretek specialitásuknak megfelelően az egyes műveltségi területekbe kerüljenek beépítésre, be kell vezetni a pályázati úton elnyerhető fogyasztóbarát szolgáltatás, illetve fogyasztóbarát termék emblémát.

11 Középtávú fogyasztóvédelmi politika -eszközrendszer-
támogatni kell az alap- és középfokú intézmények pedagógusai fogyasztóvédelmi tárgyú továbbképzését, a fogyasztóvédelmi szakirányú továbbképzés tananyagának kidolgozását és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság általi elfogadtatását, ennek céljából közös pályázatot kell meghirdetni, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek felülvizsgálata során figyelembe kell venni az adott szakmához kapcsolódó fogyasztóvédelemi ismereteket;

12 Középtávú fogyasztóvédelmi politika -erőforrás-
ki kell dolgozni a Fogyasztóvédelmi Alapprogram működésének szabályait a fogyasztóvédelmi feladatok és stratégiai célok eredményesebb végrehajtása érdekében javítani kell az integrált Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a felügyeletét ellátó minisztérium szakmai egységének létszámfeltételeit;

13 Fogyasztóvédelem és élelmiszerbiztonság
Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény gyökeresen átalakította az élelmiszerek fogyasztóvédelmét érintő rendelkezéseit (2008.SZEPTEMBER 1.) Korábban az MGSZH, ÁNTSZ mellett az NFH a kiskereskedelem területén vizsgálta az élelmiszerek minőségét, csomagolását, származását, reklámozását, és a forgalmazás feltételeit

14 Fogyasztóvédelem és élelmiszerbiztonság
Új szabályozás alapján: Az NFH, mint fogyasztóvédelmi hatóság az élelmiszer- ellenőrzés, minőség területén nagyon szűk körben járhat el: pl megtévesztő jelölések vizsgálata eredménye: ha egy felügyelő ellenőriz egy élelmiszer boltot egyéb jogszabályi felhatalmazás alapján, és észleli, hogy pl. büdös a hús, nem járhat el, de szignalizációs kötelezettség fennáll próbavásárlásnál: mérés, számolás, mérleg elhelyezés ártájékoztatás: eladási ár, egységár, felszolgálási díj

15 Állami intézményrendszer
Hazai rendszer sajátossága: a fogyasztóvédelmi jogalkotás és a feladatokat ellátó hatóságok felügyelete megosztott az ágazati minisztériumok között és jelentős feladatai vannak más típusú szerveknek, testületeknek is.

16 Fogyasztóvédelem állami (fő)szereplői
Kormányhivatalok, központi hivatalok, autonóm államigazgatási szervek Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Nemzeti Hírközlési Hatóság Magyar Energia Hivatal Gazdasági Versenyhivatal

17 Fogyasztóvédelem állami szereplői
APEH ÁNTSZ Egészségbiztosítási Felügyelet Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Országos Gyógyszerészeti Intézet VPOP, ORFK stb.

18 Fogyasztóvédelem nem állami szereplői
Helyi önkormányzatok, jegyzők Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek Szakmai érdekképviseletek Békéltető testületek Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák Országos Hálózata Fogyasztóvédelmi Tanács, Piacfelügyeleti Tanács Fogyasztóvédelmi eseti bizottság - Politika

19 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
2007. szeptember 1-től Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a korábban a regionális közigazgatási hivatalok szervezetében működő felügyelőségek összevonásával jött létre az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Szervezete: Központi szerv, területi szerv(regionális), kirendeltségek(megyék) Főigazgató, regionális igazgató, kirendeltség vezető

20 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
NFH Észak-alföldi Regionális Felügyelősége(Debrecen) NFH Dél-alföldi Regionális Felügyelősége(Szeged) NFH Észak-magyarországi Regionális Felügyelősége(Eger) NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége(Budapest) NFH Dél-dunántúli Regionális Felügyelősége(Kaposvár) NFH Közép-dunántúli Regionális Felügyelősége(Székesfehérvár) NFH Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelősége(Győr)

21 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Feladat és hatáskör: jogszabályt véleményez, javaslatot tesz közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert(KPIR), súlyos veszély esetén a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszert(Rapex) végzi a feladatainak ellátáshoz szükséges laboratóriumi vizsgálatokat

22 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Feladat és hatáskör: szakmai segítségnyújtás a társadalmi szervezeteknek kiadványok megjelentetése irányítja, koordinálja, ellenőrzi az áruk forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását ellátja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényből adódó feladatokat

23 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Feladat és hatáskör: ellenőrzi az áruk és szolgáltatások minőségére, a megfelelőség igazolására vonatkozó előírások megtartását, eljár fogyasztók kifogásaival és panaszaival kapcsolatos szabálytalan ügyintézés tekintetében ellenőrzi a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó előírások teljesítését

24 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Feladat és hatáskör: ellenőrzi a gazdasági reklámtevékenységre és az elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezések megtartását közreműködik az iskolai és iskolán kívüli fogyasztóvédelmi oktatásban és egyéb különböző jogszabályokban meghatározott feladatok(pl.:villamos energia elszámolására, számlázására, díjfizetésre, mérésére vonatkozó szabályok betartása)

25 Intézkedések, szankciók
Közigazgatási jogkörben: - jogsértő állapot megszüntetése, attól való eltiltása - meghatározott magatartásra kötelezés - árú forgalmazásának, értékesítésének felfüggesztése, megtiltása - fogyasztóra veszélyes termék forgalomból kivonása, visszahívása, megsemmisítése - üzletbezárás elrendelése - fogyasztóvédelmi bírság kiszabása Szabálysértési jogkör: -Természetes személyekkel szemben eljárás -Konkrét tényállási elemek alapján rendszerint bírság kiszabása

26 Statiszitika az NFH gyakorlatából 2009. első félév
ellenőrzés-kifogásolási arány 36°% növekedett a kötelezések száma a bírságolásra a fogyasztók érdekét komoly mértéket sértő esetekben, valamint a figyelmeztetés és a kötelezést követően került sor 234 termék veszélyeztette a fogyasztókat 6185 laboratóriumi vizsgálat (Forrás: NFH I. félévi tevékenységéről tájékoztató)

27 Fogyasztóvédelmi Tanács
A Tanács a hatékonyabb érdekegyeztetés biztosítása céljából létrejött háromoldalú fórum (1023/2008.(IV.17) Korm.hat.) Kormányzati oldal:fogyasztóvédelem területén feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztériumok képviselői, illetve az NFH és GVH képviselője (12 fő) Fogyasztói oldal: a maguk közül delegált, illetve a miniszter által felkért fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek elnökei(11 fő) és az OÉT munkavállalói oldal képviselője Vállalkozói oldal: MKIK, Magyar Agrárkamara, Magyar Ügyvédi Kamara képviselői, miniszter által felkért országos gazdasági érdekképviseletek képviselői(8 fő) és az OÉT munkaadói oldal képviselője

28 A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek
Az állam és a helyi önkormányzatok támogatják a társadalmi szervezetek arra irányuló tevékenységét, hogy a) érdekfeltáró munkájukkal segítsék a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak érvényesítését, ennek keretében feltárják a fogyasztói problémákat, értékeljék a fogyasztói jogok érvényesülését, b) figyelemmel kísérjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételeket, c) képviseljék a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon és testületekben,

29 A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek
d) eljárást, vizsgálatot, intézkedést kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme érdekében, e) véleményezzék a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, jogszabály-módosítást kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek érvényesítése vagy védelme érdekében, f) közreműködjenek a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel kísérjék annak érvényesülését, g) a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elősegítő tanácsadó irodákat és a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszert működtessenek,

30 A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek
h) a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása érdekében fogyasztóvédelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve végezzenek, i) a tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztassák a közvéleményt, j) a fogyasztói érdekek védelme céljából részt vegyenek a nemzetközi szervezetek tevékenységében, k) közreműködjenek a nemzeti szabványosításban a Magyar Szabványügyi Testület szervein keresztül.

31 És ami az órába nem fért be
További hasznos információk, tudnivalók: i

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Fogyasztóvédelem intézményrendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések