Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyasztói panaszok, eljárások a civil fogyasztóvédelemben dr. Kispál Edit Gödöllő, 2010. április 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyasztói panaszok, eljárások a civil fogyasztóvédelemben dr. Kispál Edit Gödöllő, 2010. április 23."— Előadás másolata:

1 Fogyasztói panaszok, eljárások a civil fogyasztóvédelemben dr. Kispál Edit Gödöllő, 2010. április 23.

2 Lehetőségek bemutatása  Sky Europe csőd  PPO.hu károsultak  Csoportos keresetindítás

3 Sky Europe csőd  Történet: a szlovák légitársaság anyagi helyzete miatt valamennyi járatát azonnali hatállyal felfüggesztette 2009. szeptember elsején. Így az utasok vagy külföldön maradtak, vagy az elutazásuk vált lehetetlenné.  Felhívás a fogyasztóknak (több mint 150 panasz, 250 érintett)‏  Levél a légitársaságnak  Megkeresés a jogalkotók felé (Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)‏  Felszámolás 2010. 09. 09.

4 Sky Europe csőd  Panaszok továbbítása Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület által működtetett Európai Fogyasztói Központhoz  Kapcsolatfelvétel a szlovák Európai Fogyasztói Központtal  Felszámolás, hitelezői igény/kártérítési bejelentése 45 napig, űrlaphoz segítség  Jelenleg összesen 3400 nyilvántartásba vett hitelező, az elismert követelések összege 123 millió EUR, az el nem ismert követelések összege 57 millió EUR.

5 Utasokat megillető jogok  261/2004/EK rendelet a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról:  Repülőjegy árának visszatérítése és  szeptember 1-jei általános járattörlést követő két héten belül utazóknak kártalanítás (repülőút hosszától függően 250- 600 eur) és  Kártérítés (más légitársaságnál kényszerűen vásárolt repülőjegy, benzinköltség és autópálya-díj, szállodai átfoglalás összege, munkakiesés, stb)‏  Megoldás??? (Akik bankkártyával fizettek, nagyobb eséllyel jutottak hozzá a jegy árához.)‏

6 PPO.HU ügy  Történet: ppo.hu oldalt üzemeltető cég több tízezer fogyasztó bankszámláját terhelte meg 2490 forinttal tudtuk nélkül. Internetes szolgáltatás, pl. mobil egyenleg feltöltés, autópálya matrica vásárlás)‏  Problémák: 1.ki az üzemeltető (Centillion AG, Investech Kft)‏ 2.Mikor és hogyan változtak az ÁSZF szabályai (ingyenes, 940 Ft, 2490 Ft, egyszer fizetendő regisztrációs díj, vagy éves regisztrációs díj, tagdíj vagy regisztrációs/adminisztrációs díj)‏ 3.OTP Bank, illetve a többi bank eljárása (chargeback)‏ 4.Fogyasztók tájékoztatása (email, hírlevél, belső levelező rendszer)‏

7 PPO.HU ügy  ÁSZF módosítás: külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadta

8 PPO.HU ügy  Felhívás a fogyasztóknak (több mint 150 panaszos)‏  Levél az üzemeltető cégnek  Hatósági eljárások (GVH), rendőrségi nyomozás  Békéltető testületi eljárások  Szerződéses partnerek reakciói  Megoldás? (van akinek a bank szinte rögtön visszautalta az összeget, van aki a békéltetős testületi eljárás megindulását követően visszakapta, de ezek egyelőre egyedi esetek)‏

9 Csoportos keresetindítás  Még nem hatályos, 2010. február 22-én fogadta el az országgyűlés, de Köztársasági Elnök úr nem írta alá, visszaküldte megfontolásra.  Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  Jelentősége: eddig is volt lehetőség közérdekű keresetre a fogyasztók széles körét érintő jogszabálysértés esetén (csak megállapítás, nincs marasztalás, csak külön perben lehet fellépni ezt követően.)‏

10 Csoportos keresetindítás Milyen esetben indítható?  ha a csoportos keresetindítást kezdeményező erre irányuló kérelmet tesz, és  jelentős számú természetes vagy jogi személy jogát érintő jogvitáról van szó, és  a perben közösen érvényesíteni kívánt azonos jog lényegileg hasonló ténybeli alapokon nyugszik, és  ha objektíven meghatározhatóak azok a tények vagy jellemzők, amelyek a jogvitában érdekelt csoport tagjait leírják

11 Csoportos keresetindítás Ki kezdeményezheti?  bármely természetes vagy jogi személy, aki a jogvita eldöntésében közvetlenül érdekelt  olyan társadalmi szervezet, amely létesítő okirata alapján a jogvitával összefüggő területen érdekvédelmet vagy jogvédelmet lát el  ügyész  külön jogszabályban meghatározott felhatalmazás alapján a jogvitával összefüggő területen hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv

12 Csoportos keresetindítás  Kötelező jogi képviselet (valamennyi felperesnek egy jogi képviselő)‏  megyei bíróság hatáskörébe tartozik  Kereseti kérelem: 1.bíróság állapítsa meg, hogy az alperes megsértette a jogvitában érdekelt csoport valamennyi tagjának jogát azok perben állása nélkül, 2.állapítsa meg a jogsértés jogkövetkezményeit az egyes, előbb említett személyek tekintetében

13 Csoportos keresetindítás Intézkedések  megengedhetőségről a bíróság a keresetlevél benyújtását követő 45 napon belül végzéssel dönt  Végzés tartalmazza azokat a feltételeket és tényeket, melyek fennállása esetén a csoportos keresethez csatlakozni lehet, és  csatlakozásra nyitva álló határidőt (30-120 nap)‏  kezdeményező fél jogosult a csoportos keresetindítás tényét nyilvánosságra hozni, illetve a jogvitában érdekelt csoport tagjait a csoportos keresethez való csatlakozásra felhívni

14 Csoportos keresetindítás Helyt adó ítélet tartalma  Annak megállapítása, hogy az alperes a jogvitában érdekelt csoport valamennyi tagjának perbe vitt jogát megsértette,  a jogsértés bármilyen jogkövetkezményének meghatározását, így különösen a kártérítési felelősséget, feltéve, hogy az valamennyi a perben érintett tagot illetően egyedileg megállapítható  erre irányuló kérelem esetén a bíróság elrendeli, hogy a helyt adó ítéletet az alperes költségén nyilvánosságra hozzák úgy, hogy arról a jogvitában érdekelt csoport tagjai a lehető legnagyobb számban tudomást szerezzenek

15 Köszönöm a figyelmüket! www.feosz.hu


Letölteni ppt "Fogyasztói panaszok, eljárások a civil fogyasztóvédelemben dr. Kispál Edit Gödöllő, 2010. április 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések