Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyasztóvédelem az Európai Unióban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyasztóvédelem az Európai Unióban"— Előadás másolata:

1 Fogyasztóvédelem az Európai Unióban

2 Az Európai Unió fogyasztóvédelmének alapjai
Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés ( 1957 március 25.) még nem tartalmazott konkrét fogyasztóvédelmi rendelkezéseket Utalások: versenyjog, agrárpolitika Az egységes belső piac megteremtésének elengedhetetlen feltételei közé tartozik ez a terület is

3 Az Európai Unió fogyasztóvédelmének alapjai
1975. április jelentős előrelépés Európai Tanács: „ Az Európai Gazdasági Közösség első, előzetes programja a fogyasztók védelmének és informálásnak politikájáról” Fogyasztói alapjogok és a fogyasztóvédelem kiemelt területeinek meghatározása

4 Az Európai Unió fogyasztóvédelmének alapjai
Fogyasztói alapjogok: egészség és biztonság védelme gazdasági érdekek védelme kárigény érvényesítéséhez való jog információhoz való jog képviselet (érdekérvényesítéshez való jog)

5 Az Európai Unió fogyasztóvédelmének alapjai
1992. február 7.: aláírás, Maastricht (Hollandia) 1993.november 1.: hatályba lépés Maastrichti Szerződés (Szerződés az Európai Unióról)

6 Maastrichti szerződés jelentősége
Európai Gazdasági Közösség elnevezés „Európai Közösség”-re változott Az államok együttműködése új értelmet kapott: nem csak gazdasági 3 pillér (Európai Közösségek, közös kül- és biztonságpolitika, bel - és igazságügyi együttműködés)

7 Maastrichti szerződés jelentősége
Fogyasztóvédelmi szempontból: XI. fejezet címe: Fogyasztóvédelem 129.a cikkely megteremtette a közösségi fogyasztóvédelmi politika alapjait

8 Maastrichti szerződés jelentősége
a Közösség hozzájárulása szükséges a magas szintű fogyasztóvédelmi politika kialakításához az ehhez szükséges intézkedések meghozatalára a belső piacon van szükség különleges cselekvési programok, mely ösztönzőleg és támogatólag hat a tagállamok fogyasztók egészsége, biztonsága és gazdasági érdekeinek védelmére szolgáló politikájára tagállamok szigorúbb szabályokat megállapíthatnak

9 Amszterdami szerződés
1997. október 2. : aláírás 1999. május 1.: hatálybalépés Nagyon jelentős, módosítja a Maastrichti szerződést, így a 129.a cikkelyt is. Szigorodó szabályok: nagyobb hangsúlyt kap a fogyasztók egészségének, biztonságának, gazdasági érdekének védelme és elősegítése, továbbá az információhoz, oktatáshoz, és az érdekévdelem céljából történő önszerveződéshez való jog

10 Amszterdami szerződés
Ezen követelményeket a Közösségnek nemcsak figyelembe kell venni, hanem hozzá is kell járulni a hatékony megvalósulásukhoz A tagállamok azon joga, hogy szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályokat állapítsanak meg, továbbra is megmarad

11 Néhány szó a jogforrásokról
Rendelet: ● Közvetlenül alkalmazandó, közvetlen hatállyal rendelkezik, mindenkire nézve kötelező. ● Nemzeti jogszabály csak a végrehajtásra, ha ez közösségi szinten nem történik meg.

12 Néhány szó a jogforrásokról
Irányelv: ● Átvételéhez nemzeti jogalkotás szükséges. ● Az irányelv célját kell az irányelvben meghatározott időpontig elérni ● A fogyasztóvédelmi szabályozás irányelvi szinten történik ● Számos magyar jogszabály harmonizációja, új jogszabályok megszületése

13 Néhány szó a jogforrásokról
Határozat: - a címzettekre nézve kötelező és közvetlenül hatályos Ajánlás: - nem kötelező erejű dokumentum, de nem lehet hosszú távon adott ajánlással ellentétes tagállami jogot alkotni, mert akkor a tagállamra nézve az ajánlás rendelkezései kötelezővé válnak.

14 Az Európai Közösségek fogyasztóvédelmi programjai
1. fogyasztóvédelmi program: 1975, Az EGK előzetes programja a fogyasztók védelmének és informálásnak politikájáról 2. fogyasztóvédelmi program: 1981, az alapjogok érvényesítése 3. fogyasztóvédelmi program: 1985, átdolgozás, korszerűsítés

15 Az Európai Közösség fogyasztóvédelmi programjai
1989: továbbhaladás a korábbi programok mentén, konkrét lépések kijelölése mellett: fogyasztóvédelmi politika integrálása a többi közösségi politikai programba, ezáltal jelentőségének növelése a fogyasztók képviseletének magasabb szintű megvalósítása hároméves cselekvési program meghatározása

16 Cselekvési tervek 1990 – 1992 1993 – 1995 1996 – 1998 1999 – 2001
2002 – 2006 ( A Bizottság készíti el őket)

17 Cselekvési tervek Fő szempontok, melyek időről időre visszatérnek:
érdekképviselet tájékoztatás biztonság és egészség védelme oktatás, tájékoztatás gazdasági érdekek szem előtt tartása és védelme

18 Cselekvési tervek : hangsúlyosan megjelenik a fogyasztóvédelmi szervezetek közösségi politikába bevonása egységesen magas szintű fogyasztóvédelem hatékony jogszabályvégrehajtás

19 Cselekvési tervek 2007 – 2013 3 fő célkitűzés meghatározására került sor: 1. az európai fogyasztók helyzetének erősítése, javítása 2. a fogyasztói jólét növelése 3. hatékony védelem biztosítása a fogyasztók számára

20 Cselekvési tervek A célok elérése érdekében hatékonyabb tagállami együttműködés szükséges Biztonságérzet megteremtése, kialakítása a fogyasztókban A belső piac akkor tud hatékonyan funkcionálni,ha a biztosított a határon átnyúló kereskedelem Ehhez a fogyasztói bizalom nélkülözhetetlen

21 Cselekvési tervek Megbízható, kiszámítható árak Biztonságos termékek
Megfelelő panaszkezelési mechanizmusok kialakítása, függetlenül attól, hogy mely tagállamban történt a vásárlás/szolgáltatás igénybe vétele

22 Cselekvési tervek A megfelelő működéshez hatékony jogi szabályozás szükséges A hibák feltárása, a szabályozás csiszolása és korszerűsítése elengedhetetlen Ennek érdekében: fogyasztóvédelmi joganyag átvilágítása 2007 február 8. : Zöld Könyv a fogyasztói joganyag átvilágításáról

23 Cselekvési tervek – fogyasztói joganyag átvilágítása
A felülvizsgálat többek között a következő kérdéskörökre tér ki: - az irányelvek által előírt fogyasztóvédelmi szint elég magas-e a fogyasztói bizalom biztosításához; - vannak-e jelentős eltérések vagy átfedések, illetve következetlenségek az irányelvek között; - a szabályozás milyen terheket ró a vállalkozásokra és hogyan érinti a versenyt; - a harmonizáció szintje elég magas-e a vállalatokat és fogyasztókat érintő belső piaci akadályok és versenytorzulások megszüntetéséhez.

24 Intézményrendszer Európai Bizottság főigazgatóságokra oszlik
mivel a fogyasztóvédelem stratégiai terület, külön főigazgatósága létezik: Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság – DG SANCO fogyasztói ügyekért felelős biztos: Meglena Kuneva

25 Intézményrendszer DG SANCO székhelye: Brüsszel, de Luxemburgban és az írországi Grange- ben is rendelkezi egységekkel Tevékenységét az európai fogyasztók érdekében végzi, hogy elősegítse az egészségüket, biztonságukat.

26 Intézményrendszer Fő célkitűzései: a fogyasztók támogatása az egészség védelme és egészséges életmódra ösztönzés élelmiszerbiztonság megteremtése összességében az ún. európai értékek közvetítése

27 Intézményrendszer Jogszabály kezdeményezés: - Zöld Könyvek – vitaindító, széles körű konzultáció kezdeményezése - Fehér Könyvek – a konzultáció eredményén alapul, konkrét megoldási javaslatokat tartalmaz az adott területen

28 Intézményrendszer A célok közé tartozik az is, hogy közelebb hozzák a fogyasztóvédelmet a hétköznapi emberekhez pl. on-line beszélgetés a fogyasztóvédelmi biztossal, videokampányok, informatív weboldal működtetése, pályázatok, vetélkedők

29 Intézményrendszer ECCG – Európai Fogyasztói Konzultatív Csoport
a Bizottság október 9-én hozott határozatot egy európai fogyasztói tanácsadó csoport létrehozásáról (2003/709/EC) Jogelődje a Fogyasztóvédelmi Bizottság a DG SANCO munkáját segíti Fő céljai közé tartozik a fogyasztói szervezetek nézeteinek megismerése

30 Intézményrendszer A tagállami fogyasztóvédelmi szervezetek képviselői vesznek rész a tevékenységében Egy – egy tag mandátuma 3 évre szól Negyedévente ülésezik Tájékoztatást kapnak a tagok a fogyasztóvédelmi politikai helyzetről Tájékoztatást adnak a tagállami fogyasztóvédelmi politika alakulásáról Egy – egy fontos témában munkacsoportokat hozhatna létre, javaslatokat dolgoznak ki Előterjesztéseket, jogszabálytervezeteket véleményeznek

31 Intézményrendszer ECC – Európai Fogyasztói Központok A tagállamokban működnek Határon átnyúló áruvásárlás, szolgáltatás igénybe vétele Egyedi panaszok intézésében is segítséget nyújt

32 Intézményrendszer - BEUC – Európai Fogyasztók Szervezete
ben alapították - Székhelye Brüsszel - A BEUC nem más, mint független, nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetét tömörítő - Fő célja: érdekképviselet, fogyasztók jogainak előmozdítása - Mandátuma van az ECCG-ben a konzultációk során

33 Intézményrendszer BEUC fő tevékenységi területei:
fogyasztói szerződések digitális jogok energia és fenntarthatóság egészségügy pénzügyi szolgáltatások élelmiszerek közös érdekérvényesítés biztonság

34 Tájékoztatás Riasztórendszerek : RAPEX – veszélyes termékek
REACH – vegyi anyagok RASFF – élelmiszerek a tagállamok azonnal információhoz juthatnak a veszélyes termékekről a rendszereknek köszönhetően

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Fogyasztóvédelem az Európai Unióban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések