Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnöki Szak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnöki Szak"— Előadás másolata:

1 Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnöki Szak
Élelmiszerismeret IV. évf. Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnöki Szak 2005/2006 II. félév

2 Tematika I. Előadás Témakörök 1 2006.01.30.
Előadás Témakörök 1 Az élelmiszeripari termékszerkezet színvonalának elemzése. Az élelmiszertermelés és -fogyasztás trendje. 2 Az élelmiszerekkel kapcsolatos fogalmak és definíciók. Az élelmiszerek előállításával és forgalmazásával kapcsolatos fogalmak. Az élelmiszerek nyersanyagai és definíciók: alap-, adalék- és segédanyagok. 3 Az élelmiszer-iparágak csoportosítása, jellemzői: A gabonafeldolgozó-ipar alapanyagai, fő- és melléktermékei A cukoripar alap- és segédanyagai, kész- és melléktermékei. 4 A boripar alap- adalék- és segédanyagai, kész- és melléktermékei. A söripar alap- adalék- és segédanyagai, fő- és melléktermékei. A dohányipar alap- adalék- és segédanyagai, késztermékei. 5 A szeszipar alap- adalék- és segédanyagai, kész- és melléktermékei. 6 A tejipar alap- adalék- és segédanyagai, kész- és melléktermékei. 7 A húsipar alap- adalék- és segédanyagai, kész- és melléktermékei.

3 Tematika II. 8 A baromfiipar alap- adalék- és segédanyagai, kész- és melléktermékei. A konzervipar alap- adalék- és segédanyagai, kész- és melléktermékei. A hűtő- (gyorsfagyasztó) ipar alapanyagai, késztermékei. 9 A növényolajipar alap- adalék- és segédanyagai, kész- és melléktermékei. A sütő- és tésztaipar alap-, adalékanyagai, késztermékei. Az édesipar alap- adalék- és segédanyagai, intermedier- és késztermékei. A likőripar alap- és adalékanyagai, késztermékei. Az üdítőipar alap-, adalék- és segédanyagai, kész- és melléktermékei. 10 Az élelmiszeripari gyártmánytervezés és-fejlesztés folyamatrendszere. Az élelmiszerek táplálkozásbiológiai szerepének megítélése. Bioaktív (egészségvédő) anyagok az élelmiszerekben. 11 A minőség dimenziói élelmiszereknél. Az élelmiszerek eredetvédelme. Az élelmiszerek és eljárásaik iparjogvédelme

4 Az élelmiszeripari termékszerkezet színvonalának elemzése
1. A színvonalelemzés alapja - Világszínvonal (dinamikus tényezők) - Nemzetközi színvonal (statikus tényezők) 2. A termékek értékjellemzői - Élvezeti érték > jövedelem rugalmasság, > kapcsolat a termékek általános és specifikus funkciójával - Eltarthatóság > gazdasági szempontból optimális • belföldi-külföldi értékesítés > lehetséges eltarthatóság - Csomagolás > nem visszatérő - Választék > racionális szám > belföldi és országok közötti szakosítás

5 Az élelmiszeripari termékszerkezet színvonalának elemzése
3. A gyártmánystruktúra színvonalának értékelése Nemzetközi > Termékek tulajdonságainak ismerete, vizsgálata Hazai > jelenlegi gyártmányszerkezet > tervezett gyártmányszerkezet

6 A Magyar mezőgazdaság számokban

7 A Magyar mezőgazdaság számokban

8 A Magyar mezőgazdaság számokban
(ezer ha)

9 A Magyar mezőgazdaság számokban

10 A Magyar mezőgazdaság számokban

11 A Magyar mezőgazdaság számokban

12 A Magyar mezőgazdaság számokban
*előzetes adatok

13 A Magyar mezőgazdaság számokban
*előzetes adatok

14 A Magyar mezőgazdaság számokban
*előzetes adatok

15 A Magyar mezőgazdaság számokban

16 A Magyar mezőgazdaság számokban

17 A Magyar mezőgazdaság számokban
*előzetes adatok

18 A Magyar mezőgazdaság számokban

19 Az ökonómiai üzemméret
Az üzem méretét a potenciális jövedelemtermelő kapacitás fejezi ki ez egyenlő az üzem összes standard fedezeti hozzájárulásával (kb. hozzáadott értékével) A standard fedezeti hozzájárulás fogalma: A standard fedezeti hozzájárulás (SFH) a termelés egységnyi mértékére vonatkozó egyfajta hozzáadott érték: a bruttó termelési érték és a közvetlen változó költségek különbözete. A standard jelző arra utal, hogy ezeket az értékeket nem egy adott üzemre, hanem normatívaként, az egyes régiókban található üzemek átlagára, illetve több év átlagaként határozzák meg.

20 A növénytermesztési ágazatok közvetlen változó költségei
vetőmagvak és szaporítóanyagok (vásárolt és saját előállítású egyaránt), vásárolt műtrágyák, vásárolt növényvédőszerek, öntözővíz, fűtés, szárítás, világítás energiaköltsége, közvetlen marketing költségek (osztályozás, tisztítás, csomagolás) és feldolgozási költségek, közvetlen biztosítási költségek, egyéb közvetlen költségek

21 Az állattenyésztés közvetlen változó költségei
állománypótlás költsége, takarmányok költsége: koncentrált takarmányok (vásárolt vagy saját előállítású), tömegtakarmányok állatorvosi díjak, természetes- és mesterséges termékenyítés költségei, teljesítményvizsgálat költségei, közvetlen marketing (osztályozás, tisztítás, csomagolás) és feldolgozási költségek, közvetlen biztosítási költségek, egyéb közvetlen költségek

22 A következő költségek nem minősülnek közvetlen változó költségeknek:
bérköltségek, gépköltségek, épületek, építmények költségei, üzemanyag és kenőanyag költségek, gépek és eszközök javítási, fenntartási és amortizációs költségei, idegen szolgáltatások költségei talajjavító anyagok, ha azok a gazdaságban kerülnek előállításra (pl.: szerves- és zöldtrágya, mész, tőzeg stb.)

23 A hazai helyzet Az üzemméret jellemzésére az Európai
Méretegység (EUME) szolgál : 1 EUME = 1200 € SFH = Ft SFH ( 1 € ~ 250 Ft) Magyarországon a minimális üzemméret 2 EUME, kb Ft. SFH, amely 12 ha búza, 4 ha cukorrépa termesztésével vagy 4 db tejelő tehén tartásával érhető el.

24 Az egyes EUME kategóriák jellemzése

25 Az SFH-előállítás aránya méretkategóriánként
77%

26 A gazdaságok száma kategóriánként

27 A hazai helyzet

28 A hazai helyzet 161 ezer gazdaság éri el a legalább 1 EUME ökonómiai méretet és több mint 4 millió hektárt művelnek, Ennek a csoportnak 52 %-a művel 5 ha alatti, és 3 %-a 100 ha feletti birtokot, 612 ezer „gazdaság” található ez alatt a mérettartomány alatt, amelyek nem részesei az árutermelő mezőgazdaságnak, és nem vagy csak kis részük alanyai a közös agrárpolitika első pillérének, és csak 271 ezer hektár mezőgazdasági területet művelnek,

29 Élelmiszeripar Magyarországon
Az iparágak közül a 2. helyen áll Részesedése az ipari teljesítményből: 14% 2000 milliárd Ft-ot meghaladó termelési érték Részesedése a GDP-ből 3.5% Az összes foglalkoztatottak 4%-ának ad munkát A megtermelt alapanyagok és termékek 75%-át piacképes termékké dolgozza fel Az ország exportjából 7-8%-kal részesedik Külföldi tőke megjelenése  technikai, technológiai modernizáció 8000 élelmiszeripari vállalkozás (1300 fogyasztó/vállalkozás) EU-15 ( élelm. ip.vállalkozás; 1500 fogyasztó/vállalkozás) Élelmiszeripari fejlesztés - versenyképesség javítása AVOP (Agrár és vidékfejlesztési Operatív Program) Termelő – feldolgozó – értékesítő lánc

30 Méret szerkezet foglalkoztatási kategóriák szerint (%)
Élelmiszeripar Magyarországon Méret szerkezet foglalkoztatási kategóriák szerint (%) Kategóriák Magyarország EU-15 10 fő alatt 81,4 80,5 10-20 fő között 7,0 10,9 20-50 fő között 6,2 5,0 fő között 4,2 2,9 fő között 0,6 0,4 500 fő felett 0,3 Összesen: 100 Forrás: FVM

31 Az élelmiszer-iparágak
Növényi eredetű alapanyagokat feldolgozók Gabonafeldolgozó ipar - Cukoripar - Boripar - Söripar - Szeszipar - Dohányipar Állati eredetű alapanyagokat feldolgozók Tejipar Húsipar Baromfiipar

32 Az élelmiszer-iparágak
Növényi és állati eredetű alapanyagokat feldolgozók Konzervipar Gyorsfagyasztóipar Növényolaj-, margarin- és mosószergyártó ipar Élelmiszeripari eredetű alapanyagokat feldogozók Sütő és tésztaipar Édesipar Likőripar Üditőital-ipar Kozmetikai és háztartási-vegyi áru

33 Az élelmiszertermelés és –fogyasztás trendje
(a) Év végétől a termékek friss súlyban számolva (b) 50 fokos szeszre számolva *előzetes adatok

34 Az élelmiszertermelés és –fogyasztás trendje
*előzetes adatok

35 Főbb élelmiszeripari adatok 2004-ben
Megnevezés A termelés volumen-indexe 2004/2003 % Alkalmazás-ban állók száma Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása 96,0 Ebből: Húsfeldolgozás, -tartósítás 88,0 11 820 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 103,3 13 924 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 147,5 7 147 Gyümölcs- és zöldség-feldolgozás 87,1 11 016 Tejtermékek gyártása 95,6 8 523 Malomipari termékek gyártása 87,3 4 835 Takarmánygyártás 91,0 5 070 Kenyér, friss tésztaféle gyártása 103,1 22 138 Cukorgyártás 152,1 1 250 Édesség gyártása 98,3 4 885 Desztillált szeszesital gyártása 95,9 1 343 Bortermelés 96,4 3 917 Söripari termékek gyártása 79,3 2 666 Üdítőital gyártása 107,1 4 546 Dohánytermékek gyártása 49,8 1 694

36 A BERUHÁZÁSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKE
Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 folyó áron, millió Ft Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása összesen 75 725 95 744 96 943 Ebbõl: Hús- és halfeldolgozás 7 261 7 124 8 629 10 351 10 926 Baromfifeldolgozás 7 804 7 513 9 179 4 350 Gyümölcs- és zöldség-feldolgozás 8 531 9 916 11 544 10084 14 721 Tejtermékek gyártása 4 737 6 418 9 364 7 807 9 890 Malomipari termékek gyártása 2 873 3 878 2 512 2 923 6 844 Takarmánygyártás 4 625 6 047 7 116 5 981 6 026 Cukorgyártás 3 181 2 422 2 426 2 334 3 124 Édesipari termékek gyártása 2 098 6 213 3 803 2 741 3 146 Szesz- és szeszesital-gyártás 1 299 1 292 1 756 1 477 2 948 Bortermelés 3 363 3 791 4 810 3 969 4 238 Söripari termékek gyártása 4 658 5 623 6 866 5 378 6 268 Üdítõitalok gyártása 5 773 6 002 7 669 5 598 6 125 Dohánytermékek gyártása 2 677 7 773 4 517 6 666 3 143

37 Élelmiszer, ital, dohány ipar
2005 Termelékenység*(%) Bruttó termelés**(%) Bruttó termelés*(%) Bruttó termelési érték(millió HUF) Január 91,6 74,4 89,7 Február 96,2 74,1 93,6 Március 90,8 85,2 87,4 Április 93,5 82,1 91,3 Május 103,8 88,9 103,4 Június 104,5 97,8 101,6 Július 97,6 94,0 95,4 Augusztus 98,8 95,9 96,9 Szeptember 98,7 101,8 Október 99,4 106,0 97,4 November 104,6 December Jan.-Dec. 97,7 95,6 *2004-es évhez viszonyítva ** 2000-es évhez viszonyítva

38 Élelmiszer, ital, dohány ipar
2005 Értékesítés árbevétele**(%) Értékesítés árbevétele*(%) Értékesítés árbevétele (millió HUF) Január 75,0 92,9 Február 75,9 95,4 Március 91,4 91,1 Április 84,5 88,6 Május 97,2 109,9 Június 101,4 104,2 Július 94,5 100,2 Augusztus 97,7 103,3 Szeptember 96,0 Október 94,9 96,8 November 101,7 101,1 December Jan.-Dec. 91,8 98,2 *2004-es évhez viszonyítva ** 2000-es évhez viszonyítva

39 Élelmiszer, ital, dohány ipar
2005 Belföldi ékesítés árbevétele**(%) Belföldi értékesítés árbevétele*(%) Belföldi értékesítés árbevétele (millió HUF) Január 70,7 94,9 98 749 Február 71,9 96,0 Március 86,8 89,3 Április 78,0 83,7 Május 91,9 105,1 Június 98,2 105,5 Július 89,6 97,4 Augusztus 92,5 99,9 Szeptember 88,8 93,5 Október 88,6 98,0 November 94,1 100 December Jan.-Dec. 86,5 96,6 *2004-es évhez viszonyítva ** 2000-es évhez viszonyítva

40 Élelmiszer, ital, dohány ipar
2005 Exportértékesítés árbevétele**(%) Exportértékesítés árbevétele*(%) Exportrtékesítés árbevétele (millió HUF) Január 92,7 86,8 29 641 Február 92,5 93,5 29 603 Március 111,7 97,8 36 090 Április 111,9 107,0 36 676 Május 120,5 129,0 39 176 Június 115,9 99,7 37 588 Július 115,7 110,7 37 299 Augusztus 119,0 116,2 38 385 Szeptember 123,1 104,3 39 844 Október 121,7 93,4 40 268 November 132,6 104,8 43 463 December Jan.-Dec. 114,3 103,4 *2004-es évhez viszonyítva ** 2000-es évhez viszonyítva

41 Gabonaipar

42 Gabonaipar

43 Gabonaipar

44 Cukoripar

45 Cukoripar

46 Cukoripar

47 Boripar

48 Saját termelésű értékesítés exporttal együtt
Söripar Saját termelésű értékesítés exporttal együtt Év 2000 2001 Csomagolási forma Ezer hl % Visszaváltható palack 0,5 és 0,33 l együtt 5 527 76 5 220 72,8 Eldobható palack 0,5 és 0,33 és 0,66 l együtt - 20 0,3 Hordó minden méret 1 190 16,3 1 136 15,8 Doboz minden méret 562 7,7 793 11,1 Összesen: 7 279 100 7 169

49 Szeszipar 633 bérfőzde 5,3 millió hektoliterfok pálinka
3,4 milliárd Ft adóbevétel Bérfőzés engedélyezése az EU-ban 2015-ig

50 Szeszipar

51 Dohányipar

52 Tejipar

53 Tejipar

54 Tejipar

55 Tejipar

56 Húsipar

57 Húsipar

58 Húsipar

59 Húsipar

60 Baromfiipar

61 Baromfiipar

62 Konzervipar

63 Feldolgozott mennyiség
Konzervipar Még versenyképes:nagy láncokban kapható konzervek 90%-a ugyanis magyar termék 2003-as év jellemzői: Több mint egymillió tonna hazai alapanyag feldolgozása 642 ezer tonna késztermék 204 ezer tonnát itthoni értékesítés, 438 ezer tonnát külföld értékesítés zöldséget, gyümölcsöt feldolgozó szakágazat összes árbevétele elérte a 230 milliárd Ft-ot Feldolgozott mennyiség (ezer t) Év 2002 2003 2004 Csemegeuborka 56 36 <30 Zöldborsó 70 Csemegekukorica 500 450 Meggy 30 Paradicsom 220 155

64 Növényolaj ipar

65 Növényolaj ipar

66 Margarin gyártás Védővámok eltörlésével jelentősen megnőtt a környező országokból származó import nemzetközi tender Kiskereskedelmi áruházláncok inkább saját márkás termékükből igyekeznek minél többet eladni Unilever rákospalotai gyárának bezárása (2006. június 30.) után már csak egyetlen margarinüzem marad Magyarországon: Royal Brinkers Hungary (RBH) Kft. tatabányai üzeme (Linco) Kocka- és téglamargarinokat, valamint az 500 grammos csészés termékeket Prága mellől szállítják Magyarországra, a 250 grammosak pedig Lengyelországból érkeznek

67 Sütőipar Uniós export Magyarországra:
édesipari lisztes pékáru (2003. júniustól 2205 tonna)

68 Édesipar

69 Üdítőital-ipar

70 Külgazdasági kapcsolatok és külkereskedelem 2004-ben (agrár termékek)
Kapcsolat az Európai Unió intézményeivel és tagországaival Kapcsolat a nemzetközi szervezetekkel OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) WTO (World Trade Organization) FAO (Food and Agriculture Organization) WFP (World Food Programme) Visegrádi Négyek Mezőgazdasági atassé hálózat Agrárexport 2004-ben 6.4%-kal nőtt (> 3milliárd €) Élelmiszer, ital, dohány export OECD-be 21.7%-kal nőtt Import Termékcsoportonként differenciált változás Élőállat és állati termék 75%-kal nőtt - élőállat: ×4 (75 millió €) Hús és húskészítmények: ×2 (131.1 millió €) Tej és tejtermékek: ×0.25 (89.5 millió €)

71 Külgazdasági kapcsolatok és külkereskedelem 2004-ben (agrár termékek)

72 Külgazdasági kapcsolatok és külkereskedelem 2004-ben (agrár termékek)
Uniós csatlakozás óta elárasztották a magyar piacot az olcsó külföldi élelmiszerek 2003-ban 646 millió euró értékben érkeztek élelmiszerek, italok és dohányáruk az EU-ból EU-ba irányuló export 1222 millió euró volt 2004-ben: agrárimport 1037 millió euró a magyar kivitel 1393 millió euróra bővült az élő állatok importja 423 százalékkal, a húskészítményeké 192 százalékkal emelkedett másfélszeresére nőtt a gabona- és gabonakészítmény-, a cukor- és a dohányimport hazánkba irányuló osztrák élelmiszerexport 27 százalékkal javult agrár-külkereskedelmi egyenleg 60 milliárd forinttal, 243 milliárd forintra mérséklődött

73 Élelmiszer marketing Kis- és középvállalkozások piacrajutását segíti
Közösségi agrármarketing – több szereplő együttműködése FVM AMC Kht. Élelmiszerek népszerűsítése a hazai és a külföldi fogyasztók körében Kiváló Magyar Élelmiszer: MO-on termelt élelmiszerek jó hírének erősítése Élelmiszerek megkülönböztetése, kiemelése Élelmiszer-előállítók védelme Fogyasztói döntések befolyásolása Élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlesztése Élelmiszergyártók ösztönzése a minőségfejlesztésre A védjegy pályázása önkéntes AMC népszerűsíti a védjegyet Kis- és középvállalkozások piacrajutását segíti Közösségi marketing eszköztára: > 14 hazai kiállítás (2004) > 18 nemzetközi kiállítás (2004)

74 Az élelmiszeripar jövője
a hazai élelmiszerszektornak egy 2-3 éves hullámvölgyre kell számítania 2008-ra veszi fel a hazai élelmiszertermelés azt a szerkezetét, amely hosszútávon is jellemezni fogja 2008-ra a hús-, baromfi- és tejágazatból néhány év alatt legalább 400 feldolgozó tűnik el hasonlóra kell számítani a sütőiparban, malomiparban, zöldség-gyümölcs feldolgozásban Középtávú kilátások: > piac megnyitása > fokozódó import legális szereplők pozíciója erősödik külföldi jegyzett tőke aránya a jelenlegi 60%-ról 70%-ra nő megmaradó cégek jövedelmezősége javul exportpiacaik az új tagok felé kiterjeszthetőek belföldi fogyasztásban az importcikkek aránya 20%-ra áll be az olcsó lengyel és szlovák agrártermékek iránti kereslet miatt elindult az árkiegyenlítődés 2007-től vélhetően visszatér a régi kerékvágásba a magyar agrár-külkereskedelem piac tisztulása


Letölteni ppt "Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnöki Szak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések