Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Németh Zsolt: A GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDÉSZETI PROBLÉMÁI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Németh Zsolt: A GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDÉSZETI PROBLÉMÁI."— Előadás másolata:

1 Németh Zsolt: A GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDÉSZETI PROBLÉMÁI

2 „Nem való szemétvödörbe dobni az újszülöttet. Helytelen éheztetni a csecsemőt. Ha beteg, orvost kell hívni hozzá. Nem tanácsos kikötni, forró kályhára ültetni, hideg kamrába zárni, ujját konnektorba dugni, nadrágszíjjal, gyúrófával, szárítókötéllel, fakanállal, széklábbal, porolóval, cipősarokkal fenyíteni. Ne fenyegessük szolgálati fegyverünkkel, ne felejtsük a vonaton, ne csapjuk be, ne nevessük ki, ne ordítozzunk rá, ne szégyenítsük meg, szóval, amennyire lehet, tartsuk tiszteletben kezdődő és bűntelen életét.” Konrád György: A látogató

3 A KÖZBIZTONSÁG egyensúlyi állapot (a társadalom és az egyének nyugalma, biztonsága, sérthetetlenségének szavatolása valamint ezen értékeket veszélyeztetõ hatások között) folyamatosan változó egyensúlyi állapot kollektív társadalmi termék

4 MEGVALÓSULÁSA: rendészeti igazgatás az egyének önvédelmi reakciói közösségek összefogása piacon megvásárolható biztonság

5 A BIZTONSÁG “TERMELÉSE” folyamatos társadalmi igény - mert a közbiztonságot folyton fenyegetik a jogellenes emberi magatartások (szükséglet kielégítés, konfliktus megoldás normasértő módon)

6 RENDÉSZETI FUNKCIÓK: ŐRKÖDÉS VESZÉLY ELHÁRÍTÁSA - (készülődő baj, fenyegető konfliktus) BEKÖVETKEZETT VESZÉLY nyomán –(be kell avatkozni, legitim fizikai erőszakkal esetleg) ELMÚLT A VESZÉLYHELYZET már - (helyre kell állítani a közrendet: felderítés, bizonyítás) - (vajon az elkövető megbüntetése révén a megsértett jogrendet helyre tudjuk-e állítani?)

7 GYERMEKBÁNTALMAZÓK: Az intézmények (benne a rendőrség is) A gyermekek egymást A felnőttek általában A tömegkommunikáció A gyermek saját családja

8 LEHETŐSÉGEK A JOGALKALMAZÁSBAN: Gyors és hatékony rendőri intézkedés a jogsértésben megnyilvánuló családi erőszak jelenségeire Gyors és eredményes nyomozás A cselekmények súlyát reflektáló ítélkezési gyakorlat Áldozatbarát jellegű hatósági működés (jog)védelem a már sérelmet szenvedett áldozatok számára

9 45/2003. (IV. 16.) OGY határozat a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról soron kívüli, gyorsított eljárások hatékony tanúvédelem biztonságos menedékházak hálózata kríziskezelő központok a menekülő nőknek és gyermekeknek a bántalmazott családtagok biztonságát biztosítani jogi képviseletet a bántalmazottaknak országos cselekvési program a represszív intézkedések mellett (terápia és védelem)

10 A RENDŐRSÉG ELSZÁNT LÉPÉSE FORDULÓPONT: az országos rendőrfőkapitány 13/2003. (III. 27.) intézkedése a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására fokozottan kiszolgáltatott helyzetű sértettek, problematikus, nehéz rendőri intézkedések a civil szervezetek nyomására született a rendőri szabályozás a rendőrség működése proaktív jellegű legyen és áldozatközpontú járulékosan a gyermekvédelmi törvény rendőrségi feladatai is teljesüljenek

11 A közbiztonsági szolgálat feladatai: szociális közeltérben történt személy elleni erőszakos cselekményre vonatkozó bejelentés nyomán haladéktalanul megjelenni a helyszínen a jogellenes állapot, magatartás megszakítása, a továbbiak megelőzése, az indulatok lecsillapítása, a törvényes rend helyreállítása a sérültek elszállíttatása a mögöttes konfliktus megismerése (a megoldással való kísérletezéstől tartózkodva) tájékoztatás jogokról, lehetőségekről, felelősségről (menedékház, anyaotthon, stb.) az intézkedést a rendőr elfogulatlansága és pártatlansága jellemezze a bizonyítás érdekében: meghallgatások (szeparáltan), a helyszíni körülmények áttekintése, adatgyűjtés, tanúkutatás ha a feltételek fennállnak: előállítás, őrizetbe vétel (szabadítás esetén az áldozat értesítése, számára tanácsadás a fellépő veszélyhelyzetre)

12 A körzeti megbízott feladatai: a családi erőszak vonatkozásában problematikus családok feltérképezése a területén gyermeket veszélyeztető helyzetről haladéktalanul értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot folyamatos munkakapcsolat a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő munkatársaival félévente jelenteni a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét (beleértve a családi erőszak megelőzésére vonatkozó aktivitását)

13 A bűnügyi szolgálat feladatai: a feltételek fennállása esetén a nyomozás haladéktalan elrendelése (ezt megelőzően, ha szükséges, a titkos információgyűjtés eszközeit és módszereit alkalmazni) helyszíni szemle megtartása (ennek során videó felvétel készítése) az eljáró a témában elméleti tudással és gyakorlati jártassággal rendelkező legyen, erős empátiával az áldozatot az eljárás során messzemenően kímélni kell (a traumatizált áldozat tanúvallomásáról videofelvétel készüljön) gyermeksértettet mindig speciális kihallgató szobában kérdezzék ki a jelzőrendszer tagjaival (ld. Gyermekvédelmi törvényt) tartsanak eseti megbeszéléséket az áldozatvédelmi szabályzatokat aggályosan betartani (tájékoztatás, biztonság, kárenyhítés) valamennyi személy elleni erőszakos elkövetőt megvizsgálni, hogy hozzátartozóival szemben családi erőszak körébe tartozó magatartás nem állapítható-e meg (megfelelő információk beszerzése)

14 A bűnmegelőzési feladatok: minden gyermekeltűnést jelenteni a gyermekjóléti szolgálatnak megvizsgálni, hogy az eltűnés oka nem családi erőszakban található-e a megkerült gyermeket erre vonatkozóan külön kikérdezni tájékoztató és propaganda előadások a családi erőszak jogi és viktimológiai sajátosságairól gyermekeket abban segíteni, hogy felismerjék és jelezzék családi erőszakkal terhes helyzetüket erősíteni az együttműködést a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival valamint a civilszervezetekkel, velük együttműködési megállapodások kötése együttműködési megállapodások a jegyzővel és a gyámhivatallal (ezek egy példányát megküldeni a megyei bűnmegelőzési osztálynak) a családi erőszak valamint a gyermek veszélyeztetettséggel kapcsolatos rendőri hiányosságok (intézkedés elmaradása, szakszerűtlen avagy törvénytelen intézkedés) miatti panaszokat a rendőrségi vezető soron kívül vizsgálja ki

15 „Nem a legjobb megoldás, ha az állam erőszakkal válaszol az erőszakra, a hangsúlyt a konfliktuskezelésre, a mediációra érdemesebb volna helyezni” Göncz Kinga esélyegyenlőségi miniszter

16 "A közösségi rendőrség az nem folytonosan harcban áll az egyénekkel, hanem folyamatosan előmozdítja az egyének jólétét!" Eötvös Károly képviselő (1881)

17 „A házastársak szolgálják egymást. Emeljék fel, segítsék, erősítsék egymást, de mindenekfelett: szolgálják. Neveljék el gyermekeiket becsülettel, szertőn és távolságot tartva. A gyermek vendég a házban, akit szeretni és tisztelni kell – sohasem birtokolni, hiszen ő istené.” (a Védantából)


Letölteni ppt "Németh Zsolt: A GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDÉSZETI PROBLÉMÁI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések