Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pszicho-szociális tényezők szerepe a koraterhességi várandósok egészségképére és életmódjára Dr. Bödecs Tamás Pécsi Tudomány Egyetem ETK Szombathelyi Képzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pszicho-szociális tényezők szerepe a koraterhességi várandósok egészségképére és életmódjára Dr. Bödecs Tamás Pécsi Tudomány Egyetem ETK Szombathelyi Képzési."— Előadás másolata:

1 Pszicho-szociális tényezők szerepe a koraterhességi várandósok egészségképére és életmódjára Dr. Bödecs Tamás Pécsi Tudomány Egyetem ETK Szombathelyi Képzési Központ Szeged, 2010.06.10.

2 Előzmények  Alacsony születésszám (fogyó, öregedő nemzet)  Várandósságok védelmének fokozott szükséglete  Bizonyítottan hatékony módszerek:  „szerek” elhagyása  Fertőzések megelőzése  Folsav-bevitel

3 Előzmények  A folsav-ellátottság növelése szignifikáns mértékben csökkenti a záródási rendellenességek gyakoriságát.  A folsav ellátottság növelésére két út ajánlkozik: egy alapvető élelmiszer dúsítása,  avagy a folsav-bevitel önkéntes felajánlása.  Nem ismeretesek a célpopuláció egészségről alkotott elképzelései, intervenciós elvárásai  Az intervenciós szándékok nem találkoznak a célpopuláció elvárásaival (idegen értékek?)

4 Pszichés tényezők szerepe az egészségmagatartásban  A fejlett országokban az antenatalis depresszió a várandósok kb. 2,8-17%-át érinti,  a várandósság alatti szorongás aránya többnyire 10% körülinek adódik.  A depresszióhoz, szorongáshoz, és az alacsony önértékeléshez negatív életmódi tendenciák (pl. a stressz-oldásra alkalmazott alkoholfogyasztás, dohányzás, gyógyszer-abúzus) társulnak.

5 Célkitűzések  Egy hazai mintán:  Várandósok egészségképének feltárása  Az egészségkép (amit gondol) és az egészségmagatartás (amit tesz) összefüggéseinek feltárása  Az egészségkép és az egészségmagatartás valamint a demográfiai és a pszichés tényezők (antenatális depresszió, szorongás, alacsony önértékelés) összefüggéseinek feltárása

6 Kutatásunk eredeti modellje Demográfiai tényezők Életkor, családi állapot, iskolai végzettség, Szocio-ökonómiai státusz munkahely Egészségmagatartás Várandósságra való felkészülés folsav-bevitel Vitamin-bevitel Dohányzás Alkohol-fogyasztás Egészségkép Szorongás, depresszió, önértékelés

7 Vizsgált modellünk Egészségkép Egészségmagatartás Várandósságra való felkészülés folsav-bevitel Vitamin-bevitel Dohányzás Alkohol-fogyasztás Szorongás, depresszió, önértékelés Demográfiai tényezők

8 Minta  Szombathely városában 10 védőnői körzetben populációs monitoring létrehozása  Önkéntes, anonim adatfelvétel 2008.02.01. és 2009.02.01. között  Helye, ideje: a várandós első találkozása a védőnővel – nyilvántartásba vétel (koraterhesség)

9 Módszer  Demográfiai tényezők  Életkor, családi állapot, iskolai végzettség, szocio- ökonómiai státusz, testvérek száma, munkahely  Egészségmagatartás  Várandósságra való felkészülés  Folsav-bevitel  Vitamin-bevitel  Dohányzás  Alkohol-fogyasztás

10 Módszer  Depresszió (BDI rövidített, 9 tétel)  Szorongás (STAI-T)  Önértékelés (Rosenberg)  Egészségkép – Health and Illness Scale (Staiton Rogers)  Többváltozós lineáris és logisztikus regresszió

11 Demográfiai tényezőink 324 megkérdezettből 307 (94,8%) válaszadó átlagszórás Életkor29,575,17 Szocio-ökonomiai státusz4,021,73 Testvérek száma1,691,65

12 Demográfiai tényezőink No%  családi állapot  egyedülálló247,8  élettárs10433,9  Férjezett17958,3  munkahely  Nincs 4815,7  van25884,3  iskolai végzettség  érettséginél  kisebb8026,2  érettségi10735,1  felsőfokú11838,7

13 Az egészségmagatartás elemeinek megoszlása /1 n%  Készült-e a várandósságra?  Igen22473.2  Nem8226.8  Szedett-e folsavat?  Igen17055.4  Nem13744.6  Szedett-e vitaminokat?  Igen9230.5  Nem21069.5

14 Az egészségmagatartás elemeinek megoszlása /2 n%  Dohányzott-e?  Igen8828.8  Nem21871.2  Fogyasztott-e alkoholt?  Igen20166.3  Nem10233.7

15 Egészségkép Laikus egészségmagyarázat (egészségkép): Health and Illness Scale II. blokk. (W. Staiton Rogers) „Hogy a jövőben egészségesebb leszek, az az alábbiaktól függ… 1. a veleszületett alkati tulajdonságaimtól 2. a jelenlegi egészségi állapotomtól…” Pontozás: 1-7

16 Az egészségkép dimenzióinak feltárása  Korrelációs mátrix  Anti-image mátrix MSA: 0,707-0,937  Bartlett-teszt: p<0,001  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO-érték): 0,856  Faktorszám?5-7?  Kaiser-kritérium  Variancia-hányad  Scree-plot

17 Faktorelemzés  6 faktoros modell  Alacsony kommunalitás miatt kiesett tételek: 22., 19.,10., 1., 2., 9.  Varimax rotáció MLE  <0,4 faktorsúly: 8. tétel  Megmagyarázott variancia 56,8%

18 Az egészségkép faktorstruktúrája 1. lelkiállapot 3. Erőim felhasználása 4. Pozitív gondolkodás 5. Boldogságkeresés 6. Belső konfliktusokkal való szembenézés 7. Sorsom irányítása

19 Az egészségkép faktorstruktúrája 2. környezet 25. Lakáshelyzetem alakulása 26. Munkahelyi környezet 27. Családi körülmények 28. Munkahelyi kapcsolatok

20 Az egészségkép faktorstruktúrája 3. végzet 11. időjárás 12 jó-, vagy balszerencse 13. véletlen 23. természetfeletti erők 29. jövőbeli váratlan események

21 Az egészségkép faktorstruktúrája 4. külsődleges hatások 16. szakkönyvek tanácsainak megfogadása 20. orvosi kezelések 21. életkor 24. fertőzések 30. káros környezeti hatások elkerülése 31. vitaminok, erősítőszerek szedése

22 Az egészségkép faktorstruktúrája 5. megelőzés 17. orvosi szűrővizsgálaton való részvétel 18. orvosi tanácsok megfogadása

23 Az egészségkép faktorstruktúrája 6. közeli kapcsolatok 14. családommal, barátaimmal való kapcsolat 15. családomtól, barátaimtól kapott tanácsok

24 Az egészségkép faktorstruktúrájából kimaradt tételek 1. alkati tulajdonságok 2. jelenlegi egészségi állapot 8. mindennapos viselkedésem megváltoztatása 9. egészségesebb életmód 10. egészségtelen szokások elhagyása 19. természetgyógyászok tanácsainak megfogadása 22. Isteni gondviselés

25 Az egészségkép faktorainak és az egészségmagatartás elemeinek összefüggései Model pNagelkerke-R2 Készült-e?0.0500.059 Folsav-bevitel0.0010.09 Dohányzás0.0530.057 Vitamin-bevitel0.0130.074 Alkohol-fogyasztás0,2510,035

26 Készült-e várandósságára? pOR(95,0% C.I.) Lelki állapot0.0051.454(1.117-1.893)

27 Folsav-bevitel pOR(95,0% C.I.) Lelki állapot 0.0041.467(1.126-1.910) Végzet0.0480.772(0.597-0.997) Megelőzés 0.0180.710(0.535-0.943) Közeli kapcsolatok0.0300.732(0.552-0.970)

28 Dohányzás pOR(95,0% C.I.) Lelki állapot 0.0100.716(0.554-0.924)

29 Vitamin-bevitel pOR(95,0% C.I.) Lelki állapot 0.0251.444(1.046-1.992) Megelőzés0.0060.652(0.480-0.885)

30 Health Locus of Control  Wallston 1978.  Belső kontroll  Internal = lelki állapot  Külső kontroll  Powerful others = megelőzés, közeli kapcsolatok  Chance = végzet

31 Az egészségkép és az életmód összefüggései  Akik egészségüket „belső”, önmaguk által kontrollálható okokkal magyarázták, szignifikánsan nagyobb eséllyel követtek helyes egészségmagatartási tendenciákat.  Akik egészségüket külső, kontrollálhatatlan okokkal magyarázták, vagy saját egészségük kontrollját mások kezébe tették, szignifikán- san rosszabb egészségmagatartást mutattak.

32 Az egészségkép és az egészségmagatartás összefüggései Egészségkép Belső kontroll Egészség- magatartás Egészség- tudatosság Szorongás, depresszió, önértékelés Demográfiai tényezők ??

33 A pszicho-szociális tényezők és az egészségkép összefüggései (lineáris regresszió – Forward módszer) 1. Lelki állapot (belső kontroll) modell-R 2 : 0,117modell-p <0,001  p - életkor0,208p<0,001 - önértékelés0,194p<0,01 - iskolai végzettség0,122p<0,05

34 A pszicho-szociális tényezők és az egészségkép összefüggései (lineáris regresszió – Forward módszer) 2. Környezet modell-R 2 : 0,011modell-p <0,05  p - élettársi kapcsolat0,120p<0,05

35 A pszicho-szociális tényezők és az egészségkép összefüggései (lineáris regresszió – Forward módszer) 3. Végzet modell-R 2 : 0,071modell-p <0,001  p - testvér0,203p<0,001 - szorongás0,167p<0,01

36 A pszicho-szociális tényezők és az egészségkép összefüggései (lineáris regresszió – Forward módszer) 5. Megelőzés (külső kontroll) modell-R 2 : 0,013modell-p <0,05  p - házastársi kapcsolat-0,128p<0,05

37 A pszicho-szociális tényezők és az egészségkép összefüggései (lineáris regresszió – Forward módszer) 6. Közeli kapcsolatok (külső kontroll) modell-R 2 : 0,048modell-p <0,001  p - egyedülálló0,165p<0,01 - életkor-0,120p<0,05

38 A pszicho-szociális tényezők és az egészségmagatartás összefüggései (Logisztikus regresszió – Forward módszer) Készült-e a várandósságára modell-R 2 : 0,119modell-p <0,001 pEH(95%MT) - életkorp<0,011,08(1,03-1,14) - iskolai végzettségp<0,011,29(1,11-1,50)

39 A pszicho-szociális tényezők és az egészségmagatartás összefüggései (Logisztikus regresszió – Forward módszer) Folsav-bevitel modell-R 2 : 0,177modell-p <0,001 pEH(95%MT) - életkorp<0,051,06(1,004-1,11) - iskolai végzettségp<0,011,24(1,07-1,44) - szocio-ökonómiai státuszp<0,051,21(1,03-1,42) státuszp<0,051,21(1,03-1,42) - testvérek számap<0,050,83(0,68-0,997)

40 A pszicho-szociális tényezők és az egészségmagatartás összefüggései (Logisztikus regresszió – Forward módszer) Dohányzás modell-R 2 : 0,261modell-p <0,001 pEH(95%MT) - Depresszióp<0,0011,10(1,05-1,16) - iskolai végzettségp<0,0010,72(0,62-0,85) - családi állapotp<0,01 - élettársi - élettársi kapcsolatp<0,012,81(1,56-5,07)

41 A pszicho-szociális tényezők és az egészségmagatartás összefüggései (Logisztikus regresszió – Forward módszer) Vitamin-bevitel modell-R 2 : 0,132modell-p <0,001 pEH(95%MT) - életkorp<0,0011,11(1,04-1,18) - iskolai végzettségp<0,051,20(1,02-1,41) - családi állapotp<0,05 - élettársi kapcsolatp<0,050,45(0,24-0,83)

42 Megbeszélés A kedvező egészségmagatartási tendenciák a belső kontrollt kifejező egészség-hiedelmekkel függtek össze. A belső kontrollt reprezentáló „lelki állapot” faktor a magasabb önértékeléssel, magasabb iskolai végzettséggel és életkorral korrelált.

43 Megbeszélés A szorongás a külső kontrollt reprezentáló „végzet” faktorral korrelált. Az ugyancsak külső kontrollt reprezentáló „környezet”, és „közeli kapcsolatok” faktorokkal korrelált az élettársi kapcsolat ill. az egyedül álló családi státuszok. Az ugyancsak külső kontrollt reprezentáló „megelőzés” faktorral inverz kapcsolatot mutatott a házastársi kapcsolat

44 Megbeszélés Az egészségmagatartásra lelki tényezőink közül egyedül a depresszió hatott közvetlenül – a dohányzás esélyét növelte. A magasabb iskolai végzettség, életkor, és szocio-ökonómiai státusz kedvezőbb, az élettársi kapcsolat kedvezőtlenebb egészségmagatartási tendenciákkal jár együtt.

45 Összegzés Szorongás, depresszió, önértékelés Demográfiai tényezők Egészségmagatartás Várandósságra való felkészülés folsav-bevitel Vitamin-bevitel Dohányzás Alkohol-fogyasztás Egészségkép Belső kontroll végzet

46 Intervenciós pontok? Demográfiai tényezők alakítása?  Életkor? Iskolai végzettség? Szocio-ökonómiai státusz?  Házasság? Önértékelés – önbecsülés növelése ? (Cave: „Tehetségkutató” műsorok, „reality show”-k szereplői) Reális önértékelés!!! (belső kontroll érzésének növelése = jobb egészség- magatartás, nagyobb nyitottság az intervenciók felé)

47 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Pszicho-szociális tényezők szerepe a koraterhességi várandósok egészségképére és életmódjára Dr. Bödecs Tamás Pécsi Tudomány Egyetem ETK Szombathelyi Képzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések