Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Bödecs Tamás Pécsi Tudomány Egyetem ETK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Bödecs Tamás Pécsi Tudomány Egyetem ETK"— Előadás másolata:

1 Pszicho-szociális tényezők szerepe a koraterhességi várandósok egészségképére és életmódjára
Dr. Bödecs Tamás Pécsi Tudomány Egyetem ETK Szombathelyi Képzési Központ Szeged,

2 Előzmények Alacsony születésszám (fogyó, öregedő nemzet)
Várandósságok védelmének fokozott szükséglete Bizonyítottan hatékony módszerek: „szerek” elhagyása Fertőzések megelőzése Folsav-bevitel

3 Előzmények A folsav-ellátottság növelése szignifikáns mértékben csökkenti a záródási rendellenességek gyakoriságát. A folsav ellátottság növelésére két út ajánlkozik: egy alapvető élelmiszer dúsítása, avagy a folsav-bevitel önkéntes felajánlása. Nem ismeretesek a célpopuláció egészségről alkotott elképzelései, intervenciós elvárásai Az intervenciós szándékok nem találkoznak a célpopuláció elvárásaival (idegen értékek?)

4 Pszichés tényezők szerepe az egészségmagatartásban
A fejlett országokban az antenatalis depresszió a várandósok kb. 2,8-17%-át érinti, a várandósság alatti szorongás aránya többnyire 10% körülinek adódik. A depresszióhoz, szorongáshoz, és az alacsony önértékeléshez negatív életmódi tendenciák (pl. a stressz-oldásra alkalmazott alkoholfogyasztás, dohányzás, gyógyszer-abúzus) társulnak.

5 Célkitűzések Egy hazai mintán: Várandósok egészségképének feltárása
Az egészségkép (amit gondol) és az egészségmagatartás (amit tesz) összefüggéseinek feltárása Az egészségkép és az egészségmagatartás valamint a demográfiai és a pszichés tényezők (antenatális depresszió, szorongás, alacsony önértékelés) összefüggéseinek feltárása

6 Kutatásunk eredeti modellje
Demográfiai tényezők Életkor, családi állapot, iskolai végzettség, Szocio-ökonómiai státusz munkahely Szorongás, depresszió, önértékelés Egészségkép Egészségmagatartás Várandósságra való felkészülés folsav-bevitel Vitamin-bevitel Dohányzás Alkohol-fogyasztás

7 Várandósságra való felkészülés
Vizsgált modellünk Szorongás, depresszió, önértékelés Demográfiai tényezők Egészségkép Egészségmagatartás Várandósságra való felkészülés folsav-bevitel Vitamin-bevitel Dohányzás Alkohol-fogyasztás

8 Minta Szombathely városában 10 védőnői körzetben populációs monitoring létrehozása Önkéntes, anonim adatfelvétel és között Helye, ideje: a várandós első találkozása a védőnővel – nyilvántartásba vétel (koraterhesség)

9 Módszer Demográfiai tényezők Egészségmagatartás
Életkor, családi állapot, iskolai végzettség, szocio-ökonómiai státusz, testvérek száma, munkahely Egészségmagatartás Várandósságra való felkészülés Folsav-bevitel Vitamin-bevitel Dohányzás Alkohol-fogyasztás

10 Módszer Depresszió (BDI rövidített, 9 tétel) Szorongás (STAI-T)
Önértékelés (Rosenberg) Egészségkép – Health and Illness Scale (Staiton Rogers) Többváltozós lineáris és logisztikus regresszió

11 Demográfiai tényezőink
324 megkérdezettből 307 (94,8%) válaszadó átlag szórás Életkor 29,57 5,17 Szocio-ökonomiai státusz 4,02 1,73 Testvérek száma 1,69 1,65

12 Demográfiai tényezőink
No % családi állapot egyedülálló 24 7,8 élettárs ,9 Férjezett ,3 munkahely Nincs ,7 van ,3 iskolai végzettség érettséginél kisebb ,2 érettségi ,1 felsőfokú ,7

13 Az egészségmagatartás elemeinek megoszlása /1
Készült-e a várandósságra? Igen Nem Szedett-e folsavat? Igen Nem Szedett-e vitaminokat? Igen Nem

14 Az egészségmagatartás elemeinek megoszlása /2
Dohányzott-e? Igen Nem Fogyasztott-e alkoholt? Igen Nem

15 Egészségkép Laikus egészségmagyarázat (egészségkép): Health and Illness Scale II. blokk. (W. Staiton Rogers) „Hogy a jövőben egészségesebb leszek, az az alábbiaktól függ… 1. a veleszületett alkati tulajdonságaimtól 2. a jelenlegi egészségi állapotomtól…” Pontozás: 1-7

16 Az egészségkép dimenzióinak feltárása
Korrelációs mátrix Anti-image mátrix MSA: 0,707-0,937 Bartlett-teszt: p<0,001 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO-érték): 0,856 Faktorszám? 5-7? Kaiser-kritérium Variancia-hányad Scree-plot

17 Faktorelemzés 6 faktoros modell
Alacsony kommunalitás miatt kiesett tételek: 22., 19.,10., 1., 2., 9. Varimax rotáció MLE <0,4 faktorsúly: 8. tétel Megmagyarázott variancia 56,8%

18 Az egészségkép faktorstruktúrája 1. lelkiállapot
3. Erőim felhasználása 4. Pozitív gondolkodás 5. Boldogságkeresés 6. Belső konfliktusokkal való szembenézés 7. Sorsom irányítása

19 Az egészségkép faktorstruktúrája 2. környezet
25. Lakáshelyzetem alakulása 26. Munkahelyi környezet 27. Családi körülmények 28. Munkahelyi kapcsolatok

20 Az egészségkép faktorstruktúrája 3. végzet
11. időjárás 12 jó-, vagy balszerencse 13. véletlen 23. természetfeletti erők 29. jövőbeli váratlan események

21 Az egészségkép faktorstruktúrája 4. külsődleges hatások
16. szakkönyvek tanácsainak megfogadása 20. orvosi kezelések 21. életkor 24. fertőzések 30. káros környezeti hatások elkerülése 31. vitaminok, erősítőszerek szedése

22 Az egészségkép faktorstruktúrája 5. megelőzés
17. orvosi szűrővizsgálaton való részvétel 18. orvosi tanácsok megfogadása

23 Az egészségkép faktorstruktúrája 6. közeli kapcsolatok
14. családommal, barátaimmal való kapcsolat 15. családomtól, barátaimtól kapott tanácsok

24 Az egészségkép faktorstruktúrájából kimaradt tételek
1. alkati tulajdonságok 2. jelenlegi egészségi állapot 8. mindennapos viselkedésem megváltoztatása 9. egészségesebb életmód 10. egészségtelen szokások elhagyása 19. természetgyógyászok tanácsainak megfogadása 22. Isteni gondviselés

25 Az egészségkép faktorainak és az egészségmagatartás elemeinek összefüggései
Model p Nagelkerke-R2 Készült-e? Folsav-bevitel Dohányzás Vitamin-bevitel Alkohol-fogyasztás 0,251 0,035

26 Készült-e várandósságára?
p OR (95,0% C.I.) Lelki állapot ( )

27 Folsav-bevitel p OR (95,0% C.I.)
Lelki állapot ( ) Végzet ( ) Megelőzés ( ) Közeli kapcsolatok ( )

28 Dohányzás p OR (95,0% C.I.) Lelki állapot ( )

29 Vitamin-bevitel p OR (95,0% C.I.)
Lelki állapot ( ) Megelőzés ( )

30 Health Locus of Control
Wallston 1978. Belső kontroll Internal = lelki állapot Külső kontroll Powerful others = megelőzés, közeli kapcsolatok Chance = végzet

31 Az egészségkép és az életmód összefüggései
Akik egészségüket „belső”, önmaguk által kontrollálható okokkal magyarázták, szignifikánsan nagyobb eséllyel követtek helyes egészségmagatartási tendenciákat. Akik egészségüket külső, kontrollálhatatlan okokkal magyarázták, vagy saját egészségük kontrollját mások kezébe tették, szignifikán-san rosszabb egészségmagatartást mutattak.

32 Az egészségkép és az egészségmagatartás összefüggései
Szorongás, depresszió, önértékelés Demográfiai tényezők ? ? Egészség- magatartás tudatosság Egészségkép Belső kontroll

33 A pszicho-szociális tényezők és az egészségkép összefüggései (lineáris regresszió – Forward módszer)
1. Lelki állapot (belső kontroll) modell-R2: 0,117 modell-p <0,001 b p - életkor 0,208 p<0,001 - önértékelés 0,194 p<0,01 - iskolai végzettség 0,122 p<0,05

34 modell-R2: 0,011 modell-p <0,05
A pszicho-szociális tényezők és az egészségkép összefüggései (lineáris regresszió – Forward módszer) 2. Környezet modell-R2: 0,011 modell-p <0,05 b p - élettársi kapcsolat 0,120 p<0,05

35 modell-R2: 0,071 modell-p <0,001
A pszicho-szociális tényezők és az egészségkép összefüggései (lineáris regresszió – Forward módszer) 3. Végzet modell-R2: 0,071 modell-p <0,001 b p - testvér 0,203 p<0,001 - szorongás 0,167 p<0,01

36 A pszicho-szociális tényezők és az egészségkép összefüggései (lineáris regresszió – Forward módszer)
5. Megelőzés (külső kontroll) modell-R2: 0,013 modell-p <0,05 b p - házastársi kapcsolat -0,128 p<0,05

37 A pszicho-szociális tényezők és az egészségkép összefüggései (lineáris regresszió – Forward módszer)
6. Közeli kapcsolatok (külső kontroll) modell-R2: 0,048 modell-p <0,001 b p - egyedülálló 0,165 p<0,01 - életkor -0,120 p<0,05

38 A pszicho-szociális tényezők és az egészségmagatartás összefüggései (Logisztikus regresszió – Forward módszer) Készült-e a várandósságára modell-R2: 0,119 modell-p <0,001 p EH (95%MT) - életkor p<0,01 1,08 (1,03-1,14) - iskolai végzettség p<0,01 1,29 (1,11-1,50)

39 modell-R2: 0,177 modell-p <0,001
A pszicho-szociális tényezők és az egészségmagatartás összefüggései (Logisztikus regresszió – Forward módszer) Folsav-bevitel modell-R2: 0,177 modell-p <0,001 p EH (95%MT) - életkor p<0,05 1,06 (1,004-1,11) - iskolai végzettség p<0,01 1,24 (1,07-1,44) - szocio-ökonómiai státusz p<0,05 1,21 (1,03-1,42) - testvérek száma p<0,05 0,83 (0,68-0,997)

40 modell-R2: 0,261 modell-p <0,001
A pszicho-szociális tényezők és az egészségmagatartás összefüggései (Logisztikus regresszió – Forward módszer) Dohányzás modell-R2: 0,261 modell-p <0,001 p EH (95%MT) - Depresszió p<0,001 1,10 (1,05-1,16) - iskolai végzettség p<0,001 0,72 (0,62-0,85) - családi állapot p<0,01 - élettársi kapcsolat p<0,01 2,81 (1,56-5,07)

41 modell-R2: 0,132 modell-p <0,001
A pszicho-szociális tényezők és az egészségmagatartás összefüggései (Logisztikus regresszió – Forward módszer) Vitamin-bevitel modell-R2: 0,132 modell-p <0,001 p EH (95%MT) - életkor p<0,001 1,11 (1,04-1,18) - iskolai végzettség p<0,05 1,20 (1,02-1,41) - családi állapot p<0,05 - élettársi kapcsolat p<0,05 0,45 (0,24-0,83)

42 Megbeszélés A kedvező egészségmagatartási tendenciák a belső kontrollt kifejező egészség-hiedelmekkel függtek össze. A belső kontrollt reprezentáló „lelki állapot” faktor a magasabb önértékeléssel, magasabb iskolai végzettséggel és életkorral korrelált.

43 Megbeszélés A szorongás a külső kontrollt reprezentáló „végzet” faktorral korrelált. Az ugyancsak külső kontrollt reprezentáló „környezet”, és „közeli kapcsolatok” faktorokkal korrelált az élettársi kapcsolat ill. az egyedül álló családi státuszok. Az ugyancsak külső kontrollt reprezentáló „megelőzés” faktorral inverz kapcsolatot mutatott a házastársi kapcsolat

44 Megbeszélés Az egészségmagatartásra lelki tényezőink közül egyedül a depresszió hatott közvetlenül – a dohányzás esélyét növelte. A magasabb iskolai végzettség, életkor, és szocio-ökonómiai státusz kedvezőbb, az élettársi kapcsolat kedvezőtlenebb egészségmagatartási tendenciákkal jár együtt.

45 Várandósságra való felkészülés
Összegzés Szorongás, depresszió, önértékelés Demográfiai tényezők Egészségmagatartás Várandósságra való felkészülés folsav-bevitel Vitamin-bevitel Dohányzás Alkohol-fogyasztás Egészségkép Belső kontroll végzet

46 Intervenciós pontok? Demográfiai tényezők alakítása?
Életkor? Iskolai végzettség? Szocio-ökonómiai státusz? Házasság? Önértékelés – önbecsülés növelése ? (Cave: „Tehetségkutató” műsorok, „reality show”-k szereplői) Reális önértékelés!!! (belső kontroll érzésének növelése = jobb egészség-magatartás, nagyobb nyitottság az intervenciók felé)

47 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Dr. Bödecs Tamás Pécsi Tudomány Egyetem ETK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések