Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadás Daruk és kezelőik

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadás Daruk és kezelőik"— Előadás másolata:

1 Előadás Daruk és kezelőik
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Anyagmozgatás 2014 Előadás Daruk és kezelőik Pintér Péter Mihály Szoba : A28

2 Az ember biztonsága az anyagmozgató rendszerben
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Az ember biztonsága az anyagmozgató rendszerben Az anyagmozgató rendszerekben az ember különböző feladatokat láthat el. A kézi anyagmozgató rendszerekben ténylegesen anyagmozgató tevékenységet végez, a gépi anyagmozgató rendszerekben pedig gépkezelőként érzékelő, adatfeldolgozó, vezérlő és ellenőrző feladatokat lát el. A munkavégzés során különböző balesetek következhetnek be.

3 Az embert érő káros környezeti tényezők a munkavégzés közben:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Az embert érő káros környezeti tényezők a munkavégzés közben: légszennyeződés, kedvezőtlen klímaviszonyok, zajhatások, vibrációs hatások, - a nem megfelelő világítás káros hatásai, - sugárzási hatások.

4 A leggyakoribb baleseti események az anyagmozgatásban:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet A leggyakoribb baleseti események az anyagmozgatásban: a teher leesése, kicsúszása, kilengése, a teher ütközése mozgó tárggyal vagy személlyel, pálya elhagyás, billenés, borulás, veszélyes géprészek villamos berendezések érintése szerkezeti elemek elhasználódása, kopása, törése, stb.

5 A balesetek megelőzése
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet A balesetek megelőzése a műszaki hiányok megszüntetésével, ezáltal csökkentve az emberi kifáradást okozó tényezők számát: - a veszély eredetének megszüntetése, - a veszélyzóna elzárása vagy védelme, - az ember eltávolítása a veszélyzónából, - a veszélyzónában való tartózkodás esetére az egyéni védőeszközök kötelező használata (például védősisak a lezuhanó tárgyak ellen, védőkesztyű a kézi anyagmozgatáshoz, stb.).

6 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
A gépi anyagmozgató rendszerekben a munkavégző védelmét szolgáló berendezések: - a géphiba és a külső hatások ellen védő berendezések (pl. visszafutás-gátlók, túlterhelés-gátlók, stb.), - az emberi hibából eredő veszélyhelyzeteket elhárító berendezések (pl. villamos és mechanikus reteszelések, stb.).

7 A daruk a terhet a levegőbe emelve mozgatják.
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Daruk A daruk a terhet a levegőbe emelve mozgatják. A levegőbe emelt teher szállítás közben szabadon lenghet. A teher lehet ömlesztett anyag és darabáru .

8 Az alábbi anyagmozgatási műveletekben ajánlatos a daruhasználat:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Az alábbi anyagmozgatási műveletekben ajánlatos a daruhasználat: - a teher felvételi és lerakási pontja között jelentős szintkülönbség van, - az adott munkatérség minden pontját ki kell tudni szolgálni, - olyan terhet kell áthelyezni, amelyet tulajdonságai (alak, tömeg, méret) miatt máshogyan nem lehet.

9 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
A daruk osztályozása: rendeltetés szerint – rakodó, kiszolgáló, különleges: speciális feladatra, stb., szerkezeti felépítés szerint – futódaru, függődaru, bakdaru, portáldaru, autódaru, forgóoszlopos toronydaru (építkezések), úszódaru, stb., a teherfelvevő eszközök szerint – horogüzemű, markolós daru (ömlesztett anyagra), emelőmágnes daru (kohászatban), konténerdaru (konténerszállításra), emelőgerendás daru, stb

10

11 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
a helyváltoztatási hely szerint – konzoldaru (mozdíthatatlan), áthelyezhető daru (kisebb méretű, pl. födémdaru), önjáró daru, úszódaru, vontatható daru, stb., elfordíthatóság szerint – nem fordítható (pl. csarnoki futódaru), nem teljesen elfordítható (pl. konzoldaru), forgódaru, stb., futómű szerint, felülfutó daru (pl. csarnoki futódaru), függő daru (emelődobok), stb., - hajtásmód szerint – kézi, villamos (leggyorsabb), hidraulikus, pneumatikus (robbanásveszélyes környezetben), belső égésű, legtöbbször kombinált.

12 A daruval való munkavégzés feltételei:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet A daruval való munkavégzés feltételei: megfelelő információk, az információk megfelelő feldolgozása (pl. a daru alkalmas-e a feladatra), a teher és a megfelelő energia álljon rendelkezésre, a daru és kezelője üzemképesen, a balesetmentes munkavégzésre alkalmas állapotban legyen, a daru munkája csak akkor fejeződik be, ha a terhet letette és azzal minden kapcsolata megszűnt.

13 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
A daruk fontosabb szerkezeti egységei (alrendszerei) önmagukban is számos veszélyforrással rendelkeznek, ezen kívül a daru rendszerkapcsolataiból is származhatnak veszélyek, amelyek kiküszöböléséről gondoskodni kell.

14 A daru legfontosabb alrendszerei és ezek veszélyei:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet A daru legfontosabb alrendszerei és ezek veszélyei: A mozgatómű alrendszer mozgatja a terhet a megfelelő útvonalon. Részei: emelőmű – a függőleges mozgás biztosítása, haladómű – a daru haladó mozgásának biztosítása, forgatómű – a forgódaru forgását teszi lehetővé, billentőmű – a gém billentésének biztosítása az alsó és felső véghelyzet között, valamint a nem mozgó gém biztonságos rögzítése.

15 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
- Az acélszerkezet alrendszer veszi fel e teherből származó és egyéb erőhatásokat és átadja őket a darupályának. - A darun belüli energiaellátó alrendszer gondoskodik a mozgató alrendszer működéséhez szükséges energiáról. Mivel e rendszer villamos táplálású, a daru sajátos veszélyeihez a villamossággal kapcsolatos veszélyek is párosulnak. Ez utóbbiak elkerüléséhez szükséges az érintésvédelmi szabályok betartása.

16 -A vezérlő alrendszer adagolja az energiát a mozgató alrendszer megfelelő eleméhez, a daru ezen keresztül kapja az utasításokat. A daru indításához energiát biztosít, a daru leállítását energia elvonással éri el. A megfelelő energia adagolással szabályozza a daru mozgását. -A darupálya alrendszer a acélszerkezettől átvett erőhatásokat átadja az épületnek vagy a talajnak és kijelöli a daru lehetséges útvonalát, amelynek végén végütköző van, így a daru pályaelhagyása megelőzhető. Szerkezeti részei: sín, sínlefogás, sínalátámasztás. -A teherfelvevő alrendszereket túlterhelés-gátlóval kell ellátni. A teher lezuhanását különböző műszaki megoldásokkal igyekeznek meggátolni.

17 A teherfelvevők fajtái:
Az alakzáró teherfelvevő eszközök a terhet oldható kötéssel felfüggesztve vagy alátámasztva rögzítik (pl. horogfelvevő, kötöző kötél vagy sodrony, különböző fogók, ömlesztett anyagokat felvevő szerkezetek: edények, markolók stb.). A felerősítéshez csak bilincses csatlakozást szabad alkalmazni. A horog megfúrása vagy a horogszárhoz hozzáhegesztés tilos, mert belső feszültségek keletkezhetnek. Az erőzáró teherfelvevő eszközök a terhet súrlódási erővel, mágneses erővel vagy vákuum létrehozásával rögzítik.

18 A kezelő ember is alrendszer.
Munkája rendkívül összetett: meghatározza az anyag darura erősítési módját, kiválasztja a megfelelő teherfelvevő eszközt, kapcsolatba hozza a teherfelvevő eszközt a teherrel, ellenőrzi a kapcsolat biztonságát,

19 megállapítja a teher mozgatásának útvonalát,
megfelelő eszközökkel irányítja a daru mozgását, a terhet leteszi, a terhet a daruról eltávolítja

20 folyamatosan figyeli a daru egyes részei, a daru és teher, valamint a daru és környezete közötti kapcsolatot, megfelelő módon ellenőrzi a daru alrendszereinek biztonságos működését, tevékenységébe állandóan beépíti a daruval, a teherfelvevő eszközzel, a teherrel és a környezettel kapcsolatos legfrissebb információit.

21 Az emberi munkavégzés biztonságának feltételei:
kellő intelligencia, megfelelő elméleti és gyakorlati készségek, a munka elvégzésére alkalmas pillanatnyi testi és szellemi állapot.

22 A darukezelő munkáját közreműködők segítik:
a kötöző (a daru-teher kapcsolat létrehozója, illetve megszüntetője), az irányító (a darukezelőt segíti a teher biztonságos szállításában).

23

24

25 A daruval dolgozó személyek feladatkörét és képzésük elvét az Emelőgépek balesetelhárító és egészségvédő óvó rendszabálya tartalmazza.

26 A daruk rendszerkapcsolataiból származó veszélyek
A alrendszerei közötti kapcsolat harmóniája erőtani, mozgástani, a darun belüli energia ellátási, vezérlési vagy irányítási problémák miatt megbomolhat. A daru egyéb rendszerkapcsolatai is veszélyeket jelenthetnek

27 A teherrel kapcsolatos műveletek számos veszélyforrással rendelkeznek.
A teher a felvételtől a lerakásig a daru részének tekinthető. A teherrel kapcsolatos műveletek során bekövetkező balesetekben általában nem műszaki okok, hanem emberi figyelmetlenség és gyakorlatlanság játszik szerepet.

28 A teherfelvételkor a kötöző a teher alatt áll.
A teher a függesztésből kicsúszhat, emelés során felbillenhet és ennek következtében a kötöző megsérülhet. Ha a kötöző a helyes sorrendet betartja a teherfelvevő eszköz ráhelyezése és beakasztása a teherbe, a teherfelvevő eszköz megfeszítése a daru emelőművével és a kötöző kötés egyenletes feszülésének ellenőrzése, a teher emelése néhány cm magasra, a stabil felerősítés ellenőrzése, a teher továbbemelése), a baleset elkerülhető

29 A teher letevésekor a teher felbomolhat vagy elgurulhat.
Gyakoriak az emberi hibák: - helytelen távolságbecslés, - a teher túlzott mértékű lengetése, a fékszerkezetet nem rögzítik megfelelően, ezért a teher csúszik. A veszélyes térben működő darunál két, egymástól független fékrendszert kell alkalmazni.

30 A daru és az anyagmozgató rendszer információs és irányító részrendszere közötti zavarok elhárítására szolgálnak a jelzések: a hangjelzés és a kódolt irányjelek.

31 A daru és a környezete közötti kapcsolat veszélyeit elhárítani hivatottak a biztonsági berendezések:
- a túlterhelés-gátló (a daru névleges teherbírásának kihasználása), - a végálláskapcsolók (a daru minden mozgásánál működnek, veszély esetén kikapcsolnak és csak kézzel lehet őket bekapcsolni), - a holtmenetek (a kötél utolsó két-három menete nem már csavarodik le), - a biztonságos távolság biztosítása a daru működése alatt (lengő teher alatt ne állj).

32 Utasítások darukezelők részére
1./ A darut csak vizsgázott daruvezető kezelheti, aki daru vezetői igazolvánnyal /jogosítvánnyal/ rendelkezik. 2./ A daruvezető a darura csak akkor mehet fel, ha egész­séges /nem fogyasztott szeszesitalt/ és nem szed olyan gyógyszert, amely károsan befolyásolja a munkavégzését. 3./ A kötelező orvosi vizsgalátott évenként meg kell ismé­ telni és a darus igazolványba az alkalmasságot be kell Íratni. 4./ A darura csak az erre szolgáló szabályos feljárón szabad közlekedni.

33 5./ A darupályán közlekedni, és egyik daruról a másikra kor­láton keresztül átbújni szigorúan TILOS!
6./ A darut csak a szabályosan kialakított vezetési hely­ ről /széken ülve, vagy a kezelőhely padozatán állva/ szabad vezetni. Bármilyen segédeszközre pl. a szék keresztfája, ládára, láb pihentetőre stb. felállni, vagy a kosárból cm-nél jobban kihajolni szigorúan TILOS  7./ A darus minden munkakezdés előtt köteles minden területre kiterjedően pálya menti főkapcsoló, főmunkavezeték, daru-űrszelvény, fel járólétra, pódium, pálya menti járda, darupálya, daru és ezeknek részei, biztonsági berendezései a műszakos vizsgálatot elvégezni.

34 8./ A műszakos vizsgálathoz a darut feszültség mentesíteni kell és az elindítását, illetve a szomszédos daru által történő elmozdítását kellően meg kell gátolni, /pl. A darut ütközőre állítani, illetve, középső daru esetén azt szorosan az ütközőn álló daruhoz állítani.  9/ 'Minden műszakkezdés előtt a daruvezető köteles a féket, emelővégállást és emelőkötelet leellenőrizni, azok jó és üzemképes állapotáról meggyőződni. Ha ezek hibásak, a daruval dolgozni szigorúan TILOS! 10./ Lazulásnak kitett alkatrészeket naponta gondosan le kell ellenőrizni. 11./ A darukezelő köteles a forgórészek kenését naponta elvégezni és szükség esetén újabb kenőanyagról gondoskodni.

35  12,/ a darukezelőnek elburkolt szerkezeti részeket vizsgálni, javítani szigorúan TILOS!
13-/ A darukezelő köteles naponta a biztonsági berendezések jó, üzemképes állapotáról meggyőződni, kürt, villamos ajtóreteszelők, jelzőlámpák, stb. 14./ A darus a daruzás megkezdése előtt a "Darujelentés könyv bejegyzését köteles ellenőrizni, a beírt utasítás és az észlelt hibák szerint köteles eljárni, ugyanakkor a je­lenlétet, a rendellenességet, javítást, ellenőrzést a "Darujelentés könyv"-be tartozik beírni a pontos időmeg­határozással /év, hó, nap, óra, perc/.

36 15./ A daru vezetője minden munkakezdés előtt köteles a darut ellenőrizni, mely elsősorban az egész emelőgép alapos. Szemrevételezéséből álljon. Az ellenőrzés során csak olyan műveletek végezhetők, melyek az emelőgép járdájáról, kezelőállásából, vagy más veszélytelen tartózkodásra al­kalmas, korláton belüli helyről elvégezhetők. 16./ A daruvezető az észlelt hibákat, hiányosságokat köteles a fődarusnak azonnal jelenteni. 17./ TILOS az áramot addig bekapcsolni, még a daruvezető nem győződött meg arról, hogy nincs-e valaki a darupályán, hídon, a kapcsoló-hengerek /kontrollerek/ nullponton állnak-e és senkit áramütés veszélye nem fenyeget.

37  18./ a daru alkatrészeinek benzinnel való tisztítása, szigorúan TILOS
 19 / Az áramszedőgörgők kenését CSAK daruszerelők végezhetik! 20./ Ha bárki a daruhídon tartózkodik, indulási utasítást csak darujavító csoportvezetőtől, vagy fődarustól fogadhat el a daru vezetője.

38 22,/ Minden indulás előtt a daruvezető kötél es jelzést adni,
21./ A"daruvezetőnek TILOS egyik darut a másikkal eltolni, vagy meglökni. Ilyen műveletet csak a daruszerelők végezhetnek, de csak akkor, ha ez a javítási, szerelési munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges, de akkor is csak kellő körültekintés "és óvatosság mellett. 22,/ Minden indulás előtt a daruvezető kötél es jelzést adni, 23./ A darus a kötözés módját és a függesztek alkalmazását. Köteles ellenőrizni, A kötözést és a daruvezető irányítását csak kötözői vizsgával rendelkező személy végez­heti, A darus csak szabályos kézjelzéseket fogadhat el, "ÁLLJ"! jelzést mindenkitől el kell fogadni, bármilyen módon történik is az.

39 24./ Ha a darupálya alatt vasúti vágány van, és azon tolatás folyik, a daruval űrszelvényen kívül kell elhelyezkedni és minden mozgást beszüntetni, ha a mozgó vasúti jármű és a daru egymást 15 m-nél jobban megközelítette. Ilyen esetben a daruvezető a tolatásvezető intézkedéseit tartozik végrehajtani, amennyiben azok nem ellenkeznek a daruüzemre vonatkozó előírásokkal. 25./ A daruval az előirt teherbíró képességnél nagyobb terhet emelni a legszigorúbban tilos! 26,/ TILOS a terhet személyek,, nagyérték szerszámgépek és épületek felett szállítani, továbbá TILOS a teher ferde irányú emelése, kocsi vagy vagon húzatása.

40  27/ TILOS alátámasztás nélkül függő teher alatt szerelési, vagy egyéb munkát végezni.
28./ TILOS a daruhorgot tárgyon, vagy talajon elfektetni, valamint annyira leengedni, hogy a kötél a kötéldobról teljes mértékben letekeredjen /legalább'2-3 menet maradjon a dobon/. 29./ Az emelőmű végálláskapcsolóját üzemszerűen használni TILOS!

41  30./ TILOS a darukezelőkosarat elhagyni a daru vezetőjének ha az emelőgépen teher függ, Szolgálati ideje alatt a vezető helyét nem hagyhatja el, kivétel munkarend szerinti és munkaidő lejárta 31./ TILOS a daruval olyan tárgyakat. megemelni, melyek le vannak erősítve, be vannak ásva* fagyva, betonozva, melyekre más anyag támaszkodik, stb. csak azok teljes kiszabadítása után lehet az emelést elkezdeni. 32./ A daru vezetője csak akkor kezdheti meg a- felerősített teheremelést, ha a kötöző és más személyek sem tartózkodnak a teher közelében, /Hideg anyagnál min. 2 m. meleg és maró anyagnál min, 5 m-re kell eltávolodni.

42 Darukötöző eszközök

43 híddaru

44

45


Letölteni ppt "Előadás Daruk és kezelőik"

Hasonló előadás


Google Hirdetések