Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 1 Konferencia címe: A MEGÚJULÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÚJ SZEREPBEN Pécs, PAB,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 1 Konferencia címe: A MEGÚJULÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÚJ SZEREPBEN Pécs, PAB,"— Előadás másolata:

1 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 1 Konferencia címe: A MEGÚJULÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÚJ SZEREPBEN Pécs, PAB, Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat Német Béla*, Sánta Imre** *PTE TTK, Környezetfizika és Lézerspektroszkópia Tanszék, **DDKKK Innovációs Zrt. http://www.ddkkk.pte.hu/~bnemet/ Új energetika, új gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás

2 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 2 A fosszilis és a nukleáris energiaforrások - A Föld csak meghatározott területein találhatók. - Egyre bonyolultabb technológiákra van szükség a kitermelésükhöz, feldolgozásukhoz, szállításukhoz. - Nagymértékben centralizált rendszerek. - Totálisan monopolizálhatóak, stratégiai jelentőségűek. - Birtoklásukért hatalmas (katonai) erőket mozgattunk meg. - A termékek nagy távolságú SZÁLLÍTÁST igényelnek a fogyasztókig. - A fogyasztók teljesen ki vannak szolgáltatva, teljes a függőség. Erkölcsileg a szembenállás, a harc dominál ezért minden szinten.

3 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 3 Nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrások-1 (napsugárzás, kőzethő, biomassza, szél, vízmozgás, szerves hulladék, a takarékoskodás lehetősége,..) mindenütt ott vannak, mindenkinek a rendelkezésére állhatnak. DE ezek a források önmagukban nem tudnak „MEGÁLLNI a LÁBUKON” (kampányszerűen kell betakarítani őket, időjárás, évszak, és napszak függőek,..). Akkumulálni kell őket. Több forrás együttese képes az igények kielégítésére, ezért ADDITÍV forrásoknak is nevezhetők.

4 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 4 Nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrások-2 Hasznosításuk új gondolkodásmóddal, új erkölcsi normákkal valósítható meg. Lehetőség van a különböző szintű közösségeknek jelentős mértékben autonóm módon élni velük, és így önellátást biztosítani az élelmiszereket, a vizet és az egyes energiaformákat (hő, elektromosság, jármű üzemanyag) tekintve. Jelentős függetlenség biztosítható egy adott centrumtól.

5 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 5 Nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrások-3 Az autonóm lét azonban az adott közösség tagjai között több megértést, egyeztetést, együttműködést kíván meg. Óriási szerepe van az önkormányzásnak. Erősödik a saját erőmbe vetett hit ÉN is meg tudom csinálni, el tudjuk látni magunkat, magamat a legfontosabb szükségleti cikkekkel.

6 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 6 Nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrások-4 Ha a szigetüzemű elektromos energia ellátás biztosított egy közösség számára, akkor az elektronika mai szintjén a VIDÉK információ szempontjából egyenrangú a várossal. Ilyen energiaforrásokból (biomassza napsugárzás,..) a VIDÉK, emberfőre vonatkoztatva sokszor jobban el van látva, mint a város. ÚJ életképet, új erkölcsi magatartást alakíthatunk ki.

7 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 7 PTE DDKKK Környezetipari Főirány A PTE DDKKK Környezetipari Főiránya, első lépésként, alapvető fejlesztési feladatnak tekintette és tekinti a mezőgazdasági körzetben alkalmazható tüzelőberendezések fejlesztését. Ezután meghatároztuk az általunk javasolt növényi keverék aprítékot alkalmazó tüzelőberendezések (600 kW-2 MW) mezőgazdasági-ipari alkalmazási lehetőségeit. Megadtuk, hogy milyen összetett agrárenergetikai berendezésben alkalmazhatók hatékonyan.

8 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 8 Összetett agrárenergetikai berendezések „Biotüzért telep” Növényi tüzelőanyag előállítás „Agrár-Ipari hőközpont” Növényi tüzelőanyag felhasználó kazánnal működő hőközpont „Lakókörzeti energia-, és környezetgazdálkodási központ” „BioDryer” Növényi tüzelőanyag felhasználó kazánnal működő szemesterményszárító „Biogáz üzem” (termofil fermentáció) „Nyersszesz előállító kisüzem”

9 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 9 1. „Biotüzért telepek” Ezek szoros kapcsolatban vannak fakitermelő, mezőgazdasági gabonatermesztő vállalkozásokkal. A vágástéri hulladékokból, a mezőgazdasági növényi melléktermékekből, termesztett energia növényekből szakszerűen előállítják és leszállítják a különböző felhasználói helyekre a „tüzelőanyagot” (6000-8000 tonna/év). Előállított tüzelőanyagok: aprítékok, pelletek, brikettek

10 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 10 2. 3. „Agrár-Ipari hőközpontok” Agroenergetikai Parkokban („Növényi anyag tüzelésű fűtőművek” ) a nyersszesz, a biogáz előállítás, a pelletálás, és a brikettálás hőigényének kielégítésére. (Névleges teljesítményszint 4-5 MW). „Lakókörzeti energia-, és hulladékgazdálkodási központban”. Pécs külső kerületeiben a távfűtés szakaszolása történhet meg, felhasználható továbbá régiós kistelepüléseken. Napkollektoros rendszerrel Bioszolár rendszerek valósíthatók meg. „Biogáz felhasználású blokkfűtőművek”

11 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 11 4. „BioDryer” Faapríték - gabonaszalma, faapríték - kukoricaszár tüzelő kazán (2 MW), forróvizes hőcserélő, biogáz tüzelő égőfej, szemestermény szárító. (10 t/óra, 800 üzemóra). „Tüzelőanyag fajták”: növényi melléktermékek (kukoricaszár, napraforgószár, kukoricacsutka, gabonaszalma), erdészeti, útkezelési hulladékok (ágak, gallyak, nyesedékek), termesztett energia növények (energiafű, energiafák).

12 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 12 5. „Sertés-, szarvasmarha-,+ biogáz telep” Állattartó telepeken, (szennyvíztelepen) biomassza kazánokkal kombinált, termofil fermentációra alapozódó trágyakezelést valósít meg. A trágya-, és szennyvíz mentesítés során keletkezett biogáz tisztítás után, biometánként, hálózatra kerül, a biotrágya pedig a tüzelés során keletkezet növényi hamuval teljes értékű biotrágyát eredményez a műtrágyázás kiváltására. (30 000 – 60 000 tonna/év trágya, 2-4 MW hőteljesítményű biogáz termelés). „Biogáz felhasználású blokkfűtőművek”

13 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 13 6. „Nyersszesz előállító kisüzemek” Ezekben történik a nyersszesz előállítása desztilláció útján és ebből a bioetanol kinyerése pervaporációs berendezéssel. Más megoldás, ha a nyersszeszből a finomító központi egységben állítják elő a bioetanolt. Mind a nyers szesz, mind pedig a bioetanol tömegközlekedési eszközök, továbbá mikro-, és mini CCHP energetikai berendezések ellátását végzi. „Biodízel előállító kisüzemek” Ezek biztosítják egy flottaüzem szállítójárműveinek üzemanyagát.

14 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 14 Mezőgazdasági termőterületen szervezhető nagyobb rendszerek „ Agroenergetikai Parkok” (+feldolgozó központ) „Komplex regionális, decentralizált agroenergetikai és élelmiszertermelő rendszer”

15 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 15 Komplex regionális, decentralizált agroenergetikai és élelmiszertermelő rendszer Agroenergetikai Parkokkal

16 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 16 A mezőgazdasági termelés + Biotüzért telepek

17 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 17 „Agrár-Ipari hőközpont”+Nyersszesz üzem

18 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 18 Biogázüzem kialakítása

19 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 19 Biodízel üzem. Teljes AgroEnergetikai Park

20 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 20 AEP + Finomító központtevékenysége

21 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 21 Regionális Termelői Fogyasztói Hálózat

22 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 22 Regionális együttműködés SZEREPLŐI Ilyen nagyon összetett tevékenység megvalósítása természetesen nem egy energetikai vállalat egyedüli feladata. A széleskörű, biomasszára vonatkozó energetikai célkitűzések sikeres megvalósítása érdekében - a regionális, kistérségi, és városi önkormányzatoknak, - a mezőgazdasági üzemegységeknek és - a tudásközpontoknak összehangolt tevékenységet kell folytatni az energetikai vállalattal (a Dalkia Energia Zrt.-vel, ezen belül a Pannonpower Zrt-vel és a PÉTÁV Zrt-vel).

23 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 23 Gépek

24 Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 24 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás 2007.11.29 1 Konferencia címe: A MEGÚJULÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÚJ SZEREPBEN Pécs, PAB,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések