200 év Uránium> 200 év">

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 1 Konferencia címe: A MEGÚJULÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÚJ SZEREPBEN Pécs, PAB, Tudomány Ünnepe.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 1 Konferencia címe: A MEGÚJULÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÚJ SZEREPBEN Pécs, PAB, Tudomány Ünnepe."— Előadás másolata:

1 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 1 Konferencia címe: A MEGÚJULÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÚJ SZEREPBEN Pécs, PAB, Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat Német Béla*, Sánta Imre** *PTE TTK, Környezetfizika és Lézerspektroszkópia Tanszék, **DDKKK Innovációs Zrt. http://www.ddkkk.pte.hu/~bnemet/ A megújuló(?) természeti erőforrások új(?) szerepben (avagy: Világszemléletünk és magunk új szerepben )

2 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 2 JELENLEGI FORRÁSAINK: kőolaj, földgáz, szén, urán. Mennyi jut az embereknek a Földön ezekből a forrásokból? 2006 Lét- szám (millió) Létszám arány (%) Évente (PJ/év) Energia arány (%) Egy főre (GJ/fő/ év) Egy főre (MJ/ fő/nap) Az egész Földön 6 500100420 00010065177 USA, Ny-EU, Japán, Dél-Kelet Ázsia, Ausztrália, Kanada, Arab olajtermelők 90014160 00038178487 Kelet-EU, Oroszország, Közép-ázsiai FAK, Irán 400645 00011113308 Kína, India, Afrika, D-Am., Közép-Am., Arab országok, (lakosságuk 20 %-a) 1 1001785 0002077212 Kína, India, Afrika, D-Am., Közép-Am., Arab országok, (lakosságuk 25 %-a) 1 3002070 0001754148 Kína, India, Afrika, D-Am., Közép-Am., Arab országok, (lakosságuk 55 %-a) 2 8004360 000142159 Magyarország 100,1412000,3120330

3 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 3 ÉS MEDDIG? Peak-oil időpontja a világon A peak-oil időpontja (2005-2006-os elemzések): US Energy Information Administration (EIA) 2030 előtt nem Az ún. "mérsékelt optimisták„: 2020-2025 közé. A német Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR): peak-oil: 15-20 év múlva. A francia kormány 2005-ben kiadott jelentése 2013-ra teszi. BGR: „Statikus élettartam:” Kőolaj43 év Földgáz64 év Kőszén és lignit>200 év Uránium> 200 év

4 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 4 Hogy állunk IDŐBEN a fosszilis forrásokkal ASPO=Association for the Study of Peak Oil and Gas; http://www.aspo-usa.com/; „2007 Houston World Oil Conference”, October 17-20, 2007. Houston, Texashttp://www.aspo-usa.com/

5 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 5 Hogy állunk TÉRBEN a fosszilis forrásokkal

6 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 6 Gondoljuk át még egyszer! Milyen energiaforma kell nekünk és mennyi? Hőenergia (fűtés, hűtés), elektromos energia. Magyarország: 1200 PJ/év. Fejenként: 120 GJ/év/fő, 330 MJ/nap/fő, Munkavégző képességünk: 3 MJ/nap/fő. (110 rabszolga) Most mindent fűtést, minden elektromos energia termelést, mindenféle közlekedést főleg fosszilis forrásokkal akarunk megoldani (oka? csak ilyen gépeink vannak? benzin-, dízel motorok, gőz-, gázturbinák, villanymotorok,.. ) MIÉRT? Mert elhisszük a centralizációt, globalizációt. PEDIG: VAN MÁS; egyszerűbben, fenntarthatóan!

7 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 7 A „Megújuló energiaforrás” fogalomról Néhány példa a meghatározásra Egy energiaforrást akkor nevezünk megújulónak, ha a hasznosítás során nem csökken a forrás, a későbbiekben ugyanolyan módon termelhető belőle energia. Példák megújuló energiaforrásokra: napenergia, szélenergia, biomassza (növényi és állati eredetű szerves anyagok), geotermikus energia, vízenergia. A geotermikus energia (a Föld mélyében zajló radioaktív folyamatokból származik) kivételével a felsoroltak közvetlen vagy közvetett módon a nap energiájából származnak. 2001/77/EC Irányelv; megújuló, nem fosszilis energiaforrás: szél, nap, geotermia, hullám, ár-apály, vízenergia, biomassza, depónia gáz, szennyvízkezelés során keletkező gáz és biogáz. Magyar Megújuló Energia Szövetség; célja: fenntartható energia- technológiák társadalmi elfogadottságának elősegítése (Balogh László)

8 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 8 Megjegyzés a szóhasználathoz Azzal, hogy minden, nem fosszilis és nem nukleáris erőforrásra a „megújuló” jelzőt használjuk, mi emberek elmossuk velük kapcsolatban a felelősségünket, de a lehetőségeinket is. A javasolt fogalmak és osztályozások előnye: pontosítja, tudatosítja az egyén, a kisebb-nagyobb emberi közösség, az egész emberiség felelősségét a környezetünk (Gaia) egyensúlyának megbontásában, és irányítja energetikai lehetőségeinket. Tudatosítani kell magunkban, hogy a fosszilis források csak tört részét teszik ki az emberiség számára rendelkezésére álló és elérhető energiaforrásoknak.

9 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 9 Az összes lehetséges forrás, amit a jövőbeli energiatermelés, életforma során figyelembe kell venni 1. Nem megújuló (nem megújítható) energiaforrások (kémiai-, nukleáris reakciók eredménye) 1.1. Fosszilisek (szén, kőolaj, földgáz) 1.2. Hasadó anyagok (urán) 2. „Kimeríthetetlen” energiaforrások: 2.1. Nap (UV, VIS, IR elektromágneses) sugárzása 2.2. Földünk kőzethője 3. Nap által generált un. megújítható energiaforrások: 3.1. Teljes biomassza (megújítható, feldolgozható, primer, szekunder,…formák) 4. Nap által generált un. megújuló energiaforrások: 4.1. Szél (megújuló) 4.2. Folyók vize (megújuló) 5. Szerves hulladékok 5.1. Kommunális szerves hulladékok (háztartás) 5.2. Ipari szerves hulladékok (pl. gumiipar, műanyagipar,..) 6. Energia hatékony termelői és fogyasztói rendszerek (negajoule) 6.1. Nagyobb hatásfokú berendezések 6.2. Energiatudatos egyéni, kisközösségi életmód

10 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 10 JAVASLAT: Az energiaforrások, energiahordozók új megnevezésére, osztályozására Nem megújítható (kőolaj, földgáz, szén, urán), (ezek csak időlegesek; „történetük félérték szélessége” 70 év, 100 év, 200 év) (termelésük, elosztásuk centralizált, ezekre az egyes embernek alig van befolyása) Kimeríthetetlen (nap, kőzethő) (ezek mennyisége igényeinkhez képest „végtelen”, értékük évmilliárdokig alig változik; ezek mindenki számára rendelkezésre állnak) Megújítható (teljes biomassza) (erre lehet befolyásunk, ezzel okosan gazdálkodhatnánk, mindenki számára elérhető) Megújuló (szél, folyók vize, tengervíz) (ezek periódikusak, hatalmas erők, nem tudjuk kézben tartani őket, „megújulnak időről-időre”, alkalmazkodhatunk hozzájuk) Szerves hulladék (mennyisége annyi, amennyi az összes termelésünk, mert minden hulladék lesz: egyéni, kommunális, ipari. (komplex hulladékgazdálkodást végezhetünk) Energiahatékonyság, energiatakarékosság (társadalmi és egyén szint) (tudatosan teljes befolyásunk lehet erre)

11 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 11 Személet váltás kell Nekünk embereknek, egyéneknek, emberi közösségeknek kell új szerepet vállalni. Az előadás többi része elemzi a kistérségi, regionális energiapolitikai fejlesztési lehetőségeket a Dél-dunántúli Régióban, a környezeti érdekek érvényesítési lehetőségeit, feltételeit, mindezek környezeti/ökológiai hatását.

12 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 12 Milyen szakmai elvek alapján álljunk neki az átgondoláshoz? Tudományos alapelvek 1 Az Élelmiszer-, a Takarmány-, az ipari Nyersanyag és az Energetikai célú felhasználásban egyensúlyt kell tartani. 2. Energetikai szempontból elsősorban a mezőgazdaságban és az erdészetben a hulladékok felhasználására kell törekedni. 3. A hulladék felhasználást lehet kiegészíteni az energetikai célú termesztéssel. 4. A feldolgozások további melléktermékeit is fel kell használni. 5. Csak magas hatásfokú, energia hatékony rendszereket szabad használni. 6. A hazai kutatás-fejlesztést, termelésbe állítást folyamatossá kell tenni 7. A termelői egységeket modulokból, megfelelő üzemméretben kell felépíteni. 8. Meg kell szervezni a termelői és a fogyasztói egységek együttműködését. 9. Kistérségi, regionális együttműködéssel ki kell védeni a piaci változásokat. 10. Ki kell dolgozni minden szinten az egyes-, és a teljes rendszer fenntarthatóságát. 11. Az új eredményeket minél gyorsabban „munkába kell állítani”, ezzel is növelni a foglalkoztatást. 12. Új dolgok, ismeretek folyamatos képzését biztosítani kell minden szinten.

13 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 13 Rendelkezésre áll-e nem fosszilis energia kellő mennyiségben? IGEN! Magyarország energetikai lehetőségei nem fosszilis, azaz Megújítható (biomassza), Kimeríthetetlen (napsugárzás, kőzethő) forrásokból (2006-ban országunk 1140 PJ energiát fogyasztott) EnergiaforrásÉves energia1140 PJ: 100 % Biomassza279 PJ24,5 % Napsugárzás130 PJ (elérhető)11,5 % Ausztriában 2006-ban a beépített kollektor felület 4 millió m 2. Ez 1 m2 kollektor felület/hektáronként. A 10 m2 kollektor felület/ hektáronként nem irreális. Ez a terület 0,01 %). Magyarországon a napsugárzás éves dózisa: 1000 kWh/m2/év= 3,6 GJ/m2/év;

14 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 14 1. Erdészeti primer produkcióból tüzeléshez felhasználható rész Megnevezés(Mt/év) (PJ) Faipar és mellékterméke4,01,015,0 Rönk tűzifa2,0 24,0 Vágástéri hulladék2,01,012,0 Összesen8,04,051,0

15 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 15 2. Mezőgazdasági primer produkcióból tüzeléshez felhasználható rész Megnevezés(Mt/év) (PJ) Szalmafélék 5,52,027,0 Kukoricaszár6,02,025,0 Kukoricacsutka0,80,46,0 Napraforgó héj, szár0,80,46,0 Nyesedék Gyüm.fa, szőlő1,3 13,0 Összesen14,46,177,0

16 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 16 3. Energia növény ültetvényről tüzeléshez felhasználható rész Megnevezés(Mt/év) (PJ) Energiafa (100 ezer ha)2,0 22,0 Energiafű (100 ezer ha)1,2 15,0 Összesen3,2 37,0

17 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 17 4. Primer mezőgazdasági produkcióból folyékony energiahordozónak Megnevezés(Mt/év) (PJ) Búza5,2 Kukorica7,51,818,0 Olajnövények1,00,45,0 Egyéb ipari3,3 Szálas takarmány7,0 Zöldség2,0 Összesen2,223,0

18 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 18 5. Szekunder (háziállatok), tercier (állati trágya) mezőgazdasági produkció SzámaSúlyaTrágyaEnergiája (Ezer db)(kt/év)(Mt/év)(PJ/év) Szarvasmarha8006404,040 Sertés40005604,0*40 Juh1100800,66 Baromfi20 000800,55 Összesen9,191,0

19 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 19 Javasolt modulok 1. Szilárd, biomassza alapú tüzelőanyag előállítása és tüzelése 1. Növényi tüzelőanyagok (apríték, pellet, brikett) előállítás technológia 2. Biomassza tüzelésű kazán (BTK, fás és lágyszárú melléktermékek aprítékait használja) 3. BTK kazán tüzelésű szemes termény szárító 4. BTK kazán fűtésű melegházak 5. BTK kazán fűtésű lakótelepek

20 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 20 Javasolt modulok 2. Biogáz, biotrágya, biometán előállítása és felhasználása 6. BTK kazán tüzelésű termofil fermentor, biogáz előállítás 7. Biogáz tisztítás, hálózatra feladás, palackozás 8. Biogáz, biometán blokkfűtőműves felhasználása CCHP módon (lakótelepek, középületek) 9. Biogáz, biometán mikroturbinás felhasználása CCHP módon 10. Biogáz üzemű tömegközlekedési eszközök (buszok,)

21 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 21 Javasolt modulok 3. Keményítő és cukorbázisú Bio tüzelő-, és hajtóanyagok előállítása és felhasználása 11. Növények és termesztésűk folyékony biotüzelő-, és hajtóanyagok számára 12. BTK kazántüzelésű nyersszesz üzem, szeszmoslék feldolgozás 13. Pervaporációs (membrános) finomítás, bioetanol, biobutanol. 14. Mikroturbinás felhasználása CCHP módon 15. Alkohol üzemű tömegközlekedési eszközök (buszok)

22 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 22 Javasolt modulok 4. Olajos magvú növényekből Nyers és észterezett növényi tüzelő-, és hajtóanyagok előállítása és felhasználása 16. Olajos magvú növények termesztése folyékony biotüzelő, és hajtóanyagok számára 17. Sajtolás préselményeinek tüzelés útján történő felhasználása 18. Préselt olaj, biodízel felhasználása mezőgazdasági munkagépekben. 19. Biodízel blokkfűtőműves felhasználása CCHP módon 20. Biodízel üzemű folyami közlekedési eszközök

23 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 23 1. A VIDÉKFEJLESZTÉS mezőgazdasági oldala: intézményeink (DDKKK Innovációs Zrt.; Pécsi Tudományegyetem) javaslata vállalkozás csoportra: AgroEnergetikai Park és ezek rendszere Egy vállalkozás csoportba javasoljuk szervezni - a primer biomassza előállítását, - annak feldolgozását, - a mezőgazdaságban a saját, és a városi lakókörzetben élőkkel együtt, „flottában” történő felhasználását, korszerű, hatékony fűtési, használati melegvíz és elektromos energia előállító, szolgáltató berendezéseket alkalmazva.

24 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 24 2. A VIDÉKFEJLESZTÉS települési és forrás oldala -A vidékfejlesztés hatékony megvalósítására tett javaslat: Autonóm ellátás a mezőgazdasági termelő körzet és a városi települések között. -Milyen területen? A hő és részben az elektromos energiaszolgáltatáshoz felhasználható biomassza energiaforrások területén, valamint az élelmiszer-, és vízellátás területén. -Milyen szinten? Családi, kisközösség, mikrotérségi, kistérségi, regionális, országos, EU. - A biomassza formák mindegyikének figyelembe vételével mindig a legésszerűbb energetikai rendszert tudjuk javasolni pályázati források (GOP, KEOP, TÁMOP, DDOP) tudásközpontok (Szeged, Gödöllő, Veszprém, Debrecen) összekapcsolásával.

25 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 25 3. A VIDÉKFEJLESZTÉS a nagy méretű, tervezett erőművek és a nagy bioetanol üzemek beruházóival Javaslat a nagy méretű, tervezett erőművek (Szerencs, Vép, Pécs, Baja?, Bonyhád?, Kaposvár-Toponári?..), valamint a nagy bioetanol üzemek (Marcali, Csurgó, Mohács, Hódmezővásárhely,...) beruházói számára a tervük alternatívájaként: - Gazdasági céljainak nyereséges megvalósítása érdekében összehangolt tevékenységet folytassanak a (széleskörű regionális célokat megvalósító) városi, kistérségi önkormányzatokkal, a régió Fejlesztési Tanácsával és tudásközpontokkal. - A centralizált, csak erőművi, vagy bioetanol előállító rendszer helyett egy decentralizált egységekből álló, a biomassza források széles spektrumát alkalmazó rendszert valósítsanak meg, mely gazdaságosabb, biztonságosabb és támogatások nélkül is fenntartható.

26 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 26 A komplex biomassza és napenergia program várható EREDMÉNYEI, JÖVŐKÉPE: Elérhető (4-6 éven belül) - a teljes regionális élelmiszer ellátás, - az összenergia fogyasztás legalább 18-20 %-nak megtermelése, - a környezetterhelés jelentős mértékű csökkentése, - nagyszámú, új, nagy hatásfokú, decentralizált energia termelő berendezés és gazdasági rendszer alkalmazása, kiépítése. Létrehozhatók és elterjeszthetők - új bio-üzemanyagok alkalmazására fejlesztett mikroturbinás, vagy motoros rendszerek, - újszerű üzemanyagokat alkalmazó járművek, - új típusú elektromos energiatermelő berendezések: ORC, Stirling motor, Spilling motor, - energia cella, - felkészülhetünk a hidrogén gazdaságra.

27 Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 27 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Természeti erőforrásokMegújuló(?), új szerep(?) 2007.11.29 1 Konferencia címe: A MEGÚJULÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÚJ SZEREPBEN Pécs, PAB, Tudomány Ünnepe."

Hasonló előadás


Google Hirdetések