Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatbázis-tervezés konzultáció 1. Gyakorlat Dr. Pauler Gábor, egyetemi docens, ev. Adószám: 63673852-3-22 Számlaszám: 50400113-11065546 Telephely: 7666.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatbázis-tervezés konzultáció 1. Gyakorlat Dr. Pauler Gábor, egyetemi docens, ev. Adószám: 63673852-3-22 Számlaszám: 50400113-11065546 Telephely: 7666."— Előadás másolata:

1

2 Adatbázis-tervezés konzultáció 1. Gyakorlat Dr. Pauler Gábor, egyetemi docens, ev. Adószám: 63673852-3-22 Számlaszám: 50400113-11065546 Telephely: 7666 Pogány, Széchenyi u. 1. Tel: 30/9015-488 E-mail: pauler@t-online.hupauler@t-online.hu

3 A gyakorlat tartalma Az adatbázis-tervezési tevékenység jogi háttere: Minta a fejlesztő által létrehozott szerződésre Partner-azonosítás A szerződés tárgya Teljesítésigazolás Szellemi tulajdon védelme Felmondási záradékok Minta a megrendelő oldalárol létrehozott szerződésre Partner-azonosítás A szerződés tárgya Teljesítésigazolás Fejlesztői elállás Késedelmi kamat Kötbér Megrendelői elállás Szellemi tulajdon védelme Jótállás szabályozása 1. Házi feladat: Bio-Flux gyógyszerkutató labor állami pályázata Szakirodalom

4 Az adatbázis-tervezési tevékenység jogi háttere 1 A rendszerfejlesztés során szerződéses viszony jön létre a rendszerfejlesztő (System Designer) és a megrendelő (Customer) közt, amelynek számos buktatója van: A megrendelő oldaláról: A megrendelő menedzsmentje lehet szűklátókörű, rövid távon gondolkodó, aki minimalizálni akarja az informatikai eszközökbe fektetett erőforrásokat, írtózik még a BPR gondolatától is (pl.: „Hát, nekünk az a gondunk, hogy a nyavalyás Excel csak 65000 valahány sort kezel, és az adatok már nem férnek bele a munkalapba, ki kéne valahogy bővíteni, de két hét múlva kész legyen és ne kerüljön nagyon sokba”) Az adatbázis rendszer olyan termék, amelynek működőképessége elsősorban egy a megrendelő számára felfoghatatalan, átláthatatlan, érdektelen elvont dolgon, az adatbázis terven múlik. Nincs olyan külső, megfigyelhető jellemzője, ami alapján meg tudná ítélni a minőségét (pl. Egy használhatatlan tervre épülő adatbázis rendszernek lehetnek ugyanolyan szép munkaképernyői, zümmögő méhecskékkel, beépített pasziánsszal meg egyebekkel, mint egy jó rendszernek. Szemben egy munkagéppel, aminek teljesítményéből, súlyából, alkatrészei tűréshatárából, anyagából, stb. jobban előre tudja látni, mennyire lesz használható) Ha egy szervezet folyamatai borzalmasan szervezetlenek, szükségszerűen konfliktus fog kirobbanni a rendszerfejlesztő – aki azt szeretné, ha átadott rendszere működne - és a menedzsment közt, aki meg túl szeretné élni a holnapi napot. A megrendelő gyakran nem fogja fel, hogy az adatbázist majd neki kell feltölteni adatokkal a saját munkája közben, ezért össze-vissza jelentkezik mindenféle másodlagos fontosságú igénnyel, amit bele kéne tenni a rendszerbe Ez főleg azért van, mert a legtöbb esetben a megrendelő számára sem tiszta, mit várhat a rendszer bevezetésétől. A legtöbben nem azért rendelik meg, mert képzettségük folytán átlátják, hogy a versenyben szükség van rá, hanem mert „a Pistáéknak is van már”. Lehet, hogy a megrendelő menedzsmentje nem készíti fel a bevezetésre kellően az alkalmazottakat, ezért azok az állásukat féltve elszabotálják a rendszer fejlesztését vagy működtetését Gondot jelenthet a megrendelő fizetésképtelensége: az adatbázis rendszer egyedileg szabott termék, nemfizetés esetén nem vehetjük egyszerűen vissza, mint egy autót és adhatjuk el másnak, ebben a fejlesztő kiszolgáltatott A megrendelő gyakran önhibáján kívül válik fizetésképtelenné: körbetartozás miatt, vagy mert részben állami vagy EU-s pályázatból finanszírozza a fejlesztést, és az állam formai kifogásokra hivatkozva halogatja a megítélt támogatás kifizetését.

5 Az adatbázis-tervezési tevékenység jogi háttere 2 A fejlesztő oldaláról: A legtöbbször gondot okoz a fejlesztő képzetlensége, gyakran csak a programozásra és technikai problémákra koncentrál, a bonyolultabb adatbázis tervezést és a BPR-t elhanyagolja, ezért a rendszer használhatatlan lesz, vagy sohasem készül el Problémát okozhat, ha a fejlesztő alkalmazottai egyszerre több projecten dolgoznak, és a folytonos váltogatás miatt egyikre sem tudnak rendesen koncentrálni A fejlesztők sokszor csak a rendszer átadásáig dolgoznak korrekten, és a betanítást meg a rendszerfelügyeletet ár elhanyagolják, mert ezeknek a tevékenységeknek sokkal rosszabb a profitabilitása, mint magának a fejlesztésnek. Mivel a rendszerfejlesztés erősen tudás-igényes tevékenység, viszont az eszközigénye alacsony, a fejlesztő cégek általában jóval kisebb tőkeerejűek annál, mint amekkora károkat az általuk elrontott rendszer tud okozni Mindezek miatt igen nagy szükség van a szerződéses viszony létrejöttekor a felek jogainak és kötelezettségeinek pontos rögzítésére. A szerződési mintákat két nézőpontból tekintjük át: A fejlesztő által megszövegezett szerződés: erre általában akkor van szükség, ha a megrendelő kisvállalkozás, amely nem rendelkezik jogi osztállyal vagy állandó jogtanácsossal, illetve saját informatikai szakértővel, aki a jogász munkáját segíthetné. Ez a helyzet általában előnyt ad a fejlesztőnek, hacsak nem indul nagyon rossz alkupozícióból (pl. pangó piacon, nyomott árakkal) A megrendelő által megszövegezett szerződés: általában akkor jön létre, ha a megrendelő nagyobb szervezet, saját jogi osztállyal és informatikai szakértőkkel. Ez a helyzet nagyobb kiszolgáltatottságot és több csapdalehetőséget rejt magában, az alkupozíciótól függetlenül is.

6 A gyakorlat tartalma Az adatbázis-tervezési tevékenység jogi háttere: Minta a fejlesztő által létrehozott szerződésre Partner-azonosítás A szerződés tárgya Teljesítésigazolás Szellemi tulajdon védelme Felmondási záradékok Minta a megrendelő oldalárol létrehozott szerződésre Partner-azonosítás A szerződés tárgya Teljesítésigazolás Fejlesztői elállás Késedelmi kamat Kötbér Megrendelői elállás Szellemi tulajdon védelme Jótállás szabályozása 1. Házi feladat: Bio-Flux gyógyszerkutató labor állami pályázata Szakirodalom

7 A fejlesztő által megszövegezett szerződés Ez a következő részekre tagolódik (lásd mintaként a FejlesztoiVallSzerz.doc fájlt):FejlesztoiVallSzerz.doc Partner-azonosítási rész: Cégnév, adószám, telephely, képviselő neve, beosztása, elérhetősége Szerződés tárgya: a felek alapvető jogai és kötelezettségei. Mivel az adatbázis rendszer komplex termék, aminek egyszerű leírása is terjedelmes lehet, ezt külön mellékletbe szokták rakni: Termékleírás melléklet: fontosabb táblastruktúrák és a kezelésükre vonatkozó szabályok, erőforrásigény Teljesítés ütemezés: mivel a megrendelő számára a fejlesztő nem teljesítésének, illetve a fejlesztő számára a megrendelő fizetésképtelenségének kockázata magas, a teljesítést és a fizetést szakaszokra szoktuk bontani, ez megosztja a kockázatot a két fél közt Ehhez kapcsolatan ajánlatos egy projekt leíró melléklet, ahol egy BP diagramm alapján, leegyszerűsített szöveges formában leírjuk a tevékenységeket, a mérföldköveket és az erőforrás-szükségleteket Szellemi tulajdon védelme: az adatbázis általában a fejlesztő szellemi tulajdona marad, a megrendelő nem értékesítheti tovább, csak felhasználói jogot nyer Szerződés-felmondási záradékok: ezek azon esetek kezelését tárgyalják, ha az együttműködés sikertelenné válik Szerződő felek aláírása, keltezés

8 A gyakorlat tartalma Az adatbázis-tervezési tevékenység jogi háttere: Minta a fejlesztő által létrehozott szerződésre Partner-azonosítás A szerződés tárgya Teljesítésigazolás Szellemi tulajdon védelme Felmondási záradékok Minta a megrendelő oldalárol létrehozott szerződésre Partner-azonosítás A szerződés tárgya Teljesítésigazolás Fejlesztői elállás Késedelmi kamat Kötbér Megrendelői elállás Szellemi tulajdon védelme Jótállás szabályozása 1. Házi feladat: Bio-Flux gyógyszerkutató labor állami pályázata Szakirodalom

9 Megrendelő által szövegezett szerződés 1 Részei (ld.: MegrendeloiVallSzerz.doc):MegrendeloiVallSzerz.doc Partner-azonosítási rész: Cégnév, adószám, telephely, képviselő neve, beosztása, elérhetősége Szerződés tárgya: a felek alapvető jogai és kötelezettségei. Teljesítés ütemezés: itt általában a megrendelő bontja teljesítési szakaszokra a munkát, amelyeket munkaelrendelési nyomtatványon rendel meg írásban (ld.: MunkaElrendel.doc), és teljesítésigazo- lást ad ki róla (ld.: TeljesitIgazol.doc), ez alapján fizet. Itt vigyáznunk kell pár dologra: pirossal jelöltük azokat a részeket, amit a megrendelő kihagyna a szövegből, de amelyhez a fejlesztő lehetőség szerint ragaszkodjon: MunkaElrendel.docTeljesitIgazol.doc Ha a megrendelő olyan utasítást ad, amely a fejlesztő legjobb tudása szerint eleve működésképtelenné teszi a rendszert, és ehhez ragasz- kodik, akkor a fejlesztő elállhat a szerződéstől! Nagy divat manapság, hogy a fejlesz- tők a legegyszerűbb fejlesztésnél is hosszú alvállalkozói láncban állnak (pl. Közbeszerzéses állami megren- delés  Politikus rokona  Politikus cége  Olyan cég, aki ért is hozzá), ez alkalmas a sáp lenyúlására, fele- lősség elkenésére, és nemfizetés miatti sorban állásra. Ezt megelőz- hetjük a fővállalkozót a megrendelő nemfizetése esetén is fizetésre köte- lező záradékkal:

10 Megrendelő által szövegezett szerződés 2 Ügyeljünk rá, hogy késedelmes fizetés esetére kössünk ki szankciókat, különben sosem kapjuk meg a pénzünket pontosan Nem árt tisztában lennünk vele, hogy a részteljesítések közt a megrendelő – amennyiben tartozását kiegyenlítette – törvény szerint elállhat a szerződés további részeitől Fejlesztőként az lenne az érdekünk, hogy a megrendelő ne kössön ki kötbért a késedelmes teljesítésre, erre azonban a versenyszférában nem nagyon van lehetőség (közbeszerzésnél hajaj!!!). Ha már kiköt, akkor rögzítsünk a szerződésben egy mérsékeltebb százalékot, nehogy később a bíróság magasabbat ítéljen meg. A fejlesztő ellensúlyozásként kössön ki késedelmi kamatot a késedelmes fizetésre Szellemi tulajdonjog védelem: Ebben az esetben a megrendelő általában ragaszkodik az elkészült rendszer tulajdonjogához. Ügyeljünk azonban rá, hogy a törvény szerint a szerzői jog azonban ekkor is a fejlesztőé marad, mert az nem elidegeníthető! Ügyeljünk rá, hogy a fejlesztő csak akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hibát nem ő okozta. Ezért nagyon fontos a későbbi előadások során tárgyalt precíz rendszernaplózás kiépítése, a műveletek felhasználóra, időpontra, hatókörre szóló dokumentálása a rendszerben.

11 A gyakorlat tartalma Az adatbázis-tervezési tevékenység jogi háttere: Minta a fejlesztő által létrehozott szerződésre Partner-azonosítás A szerződés tárgya Teljesítésigazolás Szellemi tulajdon védelme Felmondási záradékok Minta a megrendelő oldalárol létrehozott szerződésre Partner-azonosítás A szerződés tárgya Teljesítésigazolás Fejlesztői elállás Késedelmi kamat Kötbér Megrendelői elállás Szellemi tulajdon védelme Jótállás szabályozása 1. Házi feladat: Bio-Flux gyógyszerkutató labor állami pályázata Szakirodalom

12 1. Házi feladat: Bio-Flux gyógyszerkutató labor állami pályázata 2006-ban a Bio-Flux gyógyszerkutató labor, amely egy 10 alkalmazottat foglalkoztató, 400MFt éves árbevételű Kft. 10MFt-os költséggel egy nagysebességű labor analizáló (High Troughput Screening, HTS) rendszer kifejlesztését tűzte ki, valamint a kapcsolódó laborvezérlő (Lab Management System, LMS) szoftverét. Ehhez fejlesztőként megkeresték Kovács János rendszerszervezőt, aki EVA-s egyéni vállalkozó A Kft. 20%-ban saját forrásból, 80%-ban Innocsekk kormányzati pályázatból finanszírozná a fejlesztést, melynek feltételei (lásd.: InnocsekkFelhivas.pdf, InnocsekkUtmutato.pdf, InnocsekkFAQ.pdf):InnocsekkFelhivas.pdf InnocsekkUtmutato.pdfInnocsekkFAQ.pdf Megnyert pályázat esetén egyetlen vállalkozó egyetlen számlát nyújthat be a megrendelő Kft.-nek, aki ezt benyújtja az Innocsekk pályázati iroda felé, és amennyiben a megrendelő formailag és tartalmilag helyesen töltötte ki a pályázati űrlapokat, az állam fizet a fejlesztő vállalkozónak. A fizetési határidő elvileg 60 nap, de a tapasztalatok szerint ez állami pályázatoknál gyakran felmegy 180 vagy 360 napra is, mert az állam a megrendelő által benyujtott anyagokkal kapcsolatos formai kifogásokra hivatkozva tologatja-halogatja a fizetést a költségvetés tehermentesítése érdekében. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztő szerzi be a hardver eszközöket is, fejleszti a szoftvert, ő szerződik le az esetleges alvállalkozókkal is 2006.03.15 az aktuális időpont, az Innocsekk pályázatra a szerződést legkorábban 2006.04.20-án lehet megkötni, addigra viszont már javában dolgozni kellene, mert a megrendelő Kft. feltételül szabta, hogy a rendszer minimális  -verzióját be kell mutatni 2006.05.20-án egy balatonöszödi gyógyszeripari konferencián Kovács János fejlesztőként szövegezzen meg egy szerződés tervezetet a FejlesztoiVallSzerz.doc sablon felhasználásával, amelyben olyan teljesítési ütemezést és feltételeket ad meg, amelyek igyekeznek csökkenteni a fejlesztő kockázatát. (5p) FejlesztoiVallSzerz.doc A megoldás: 1HaziMegoldas.doc1HaziMegoldas.doc

13 A gyakorlat tartalma Az adatbázis-tervezési tevékenység jogi háttere: Minta a fejlesztő által létrehozott szerződésre Partner-azonosítás A szerződés tárgya Teljesítésigazolás Szellemi tulajdon védelme Felmondási záradékok Minta a megrendelő oldalárol létrehozott szerződésre Partner-azonosítás A szerződés tárgya Teljesítésigazolás Fejlesztői elállás Késedelmi kamat Kötbér Megrendelői elállás Szellemi tulajdon védelme Jótállás szabályozása 1. Házi feladat: Bio-Flux gyógyszerkutató labor állami pályázata Szakirodalom

14 Szerződésminták: Fejlesztői: FejlesztoiVallSzerz.docFejlesztoiVallSzerz.doc Megrendelői: MegrendeloiVallSzerz.docMegrendeloiVallSzerz.doc Munkaelrendelés: MunkaElrendel.docMunkaElrendel.doc Teljesítés-igazolás: TeljesitIgazol.docTeljesitIgazol.doc Innocsekk pályázati anyagok: Pályázati felhívás: InnocsekkFelhivas.pdfInnocsekkFelhivas.pdf Pályázati útmutató: InnocsekkUtmutato.pdfInnocsekkUtmutato.pdf Gyakran ismételt kérdések: InnocsekkFAQ.pdfInnocsekkFAQ.pdf Szakirodalom


Letölteni ppt "Adatbázis-tervezés konzultáció 1. Gyakorlat Dr. Pauler Gábor, egyetemi docens, ev. Adószám: 63673852-3-22 Számlaszám: 50400113-11065546 Telephely: 7666."

Hasonló előadás


Google Hirdetések