Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2007. évi számok 2008. Támogatási programok és fejlesztések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2007. évi számok 2008. Támogatási programok és fejlesztések."— Előadás másolata:

1 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2007. évi számok 2008. Támogatási programok és fejlesztések

2 2 2007 jellemző adatai /1 Regionális kimutatás a támogatások arányáról

3 3 2007 jellemző adatai /2 Regionális kimutatás a támogatási nagyságrendekről

4 4 2007 jellemző adatai /3 Regionális kimutatás a bevontak számáról

5 Pályázati programok 2008-ban

6 6 Célcsoportok közvetlen támogatása Szolgáltatást nyújtó programok /1 Minősített foglalkoztatási paktumok működésének támogatása – –A térségek adottságainak megfelelő foglalkoztatáspolitikai, gazdaságélénkítési, területfejlesztési, pályázati forrásszerzési, és a saját erő biztosítási célkitűzések és lehetőségek összehangolása. – –200 millió Ft Roma szolgáltató hálózat – –A roma népesség munkaerő-piaci versenyképességének javítása, társadalmi befogadásának segítése munkahelyek létrehozásával, megtartásával. – –200 millió Ft

7 7 Célcsoportok közvetlen támogatása Szolgáltatást nyújtó programok /2 „Csak legálisan” – Hátrányos helyzetűekkel a fekete foglalkoztatás ellen – –Miskolc és vonzáskörzetében a munkaerő-piaci helyzet javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetűek legális foglalkoztatásának növelésére. – –45 millió Ft Esélyegyenlőség a munka világában – –Támogatás olyan önsegítő eszközök fejlesztéséhez, amelyek a munkavállalót, álláskeresőt segítik az őt érő kiszorító megkülönböztetés felismerésében és leküzdésében. – –100 millió Ft

8 8 Célcsoportok közvetlen támogatása Szolgáltatást nyújtó programok /3 Képzési követő foglalkozási rehabilitációt támogató szolgáltatási program program – –A fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci versenyképességének javítása, társadalmi befogadásának segítése, személyre szabott komplex, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával. – –300 millió Ft Ellátásszervezők képzése – –Olyan ellátásszervezők képzése, akik munkaügyi ellátó rendszerben dolgoznak, vagy alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezet munkatársai, vagy ígérvénnyel rendelkeznek egy alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezet vezetőjétől arra nézve, hogy a képzés sikeres elvégzését követő 30 napon belül főállású munkavállalóként foglalkoztatni kívánja őket. –184,6 millió Ft

9 9 Célcsoportok közvetlen támogatása Foglalkoztatást biztosító programok /1 „+1 fő” – Program egyéni vállalkozóknak – –Vissza nem térítendő állami támogatás a vállalkozások első alkalmazottjának felvételekor. A támogatás célja a kapcsolódó jogi, adminisztrációs feladatok megkönnyítése, a munkaerő foglalkoztatásával, (tovább)képzésével együtt járó költségek csökkentése. – –400 millió Ft Az egészségügyi reform által érintett szakdolgozók bevonása az otthonápolási rendszerbe – –Lehetőség biztosítása a helyi önkormányzatoknak és nonprofit szervezeteknek a közszolgálati reform által érintett szervezetekben felszabaduló dolgozók foglalkoztatására. szakellátási feladatainak ellátásában. – –400 millió Ft

10 10 Célcsoportok közvetlen támogatása Foglalkoztatást biztosító programok /2 Romák önálló gazdasági tevékenységének támogatása – –A program hosszú távú, általános célja a leszakadó térségek fenntart- ható gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése a szociális gazdaság fejlődési modelljének alkalmazásával. – –100 millió Ft Telepes program – –A telepeken élő emberek foglalkoztathatóságának javítását, munkaerő- piaci és társadalmi reintegrációját segítő integrált modell kialakítása 8-10 telep bevonásával. Az ott élő emberek foglalkoztathatóságának fejlesztése lakhatási körülményeinek javításán keresztül. – –400 millió Ft

11 11 Célcsoportok közvetlen támogatása Hátrányos helyzetű kistérségek /1 Kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben – –A kisvállalkozások foglalkoztatási kapacitásának növelése, versenyképességének fejlesztése, az üzleti infrastruktúra fejlesztése, környezetvédelmi jogszabályok teljesítésének elősegítése. – –400 millió Ft Hátrányos térségekben lakók mobilitásának elősegítése – –Támogatás nyújtása ahhoz, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lakók – lakóhelytől távol – vállaljanak munkát. – –350 millió Ft

12 12 Célcsoportok közvetlen támogatása Hátrányos helyzetű kistérségek /2 Távmunka támogatás a leghátrányosabb helyzetű kistérségek munkavállalói részére – –A leghátrányosabb helyzetű (33+14) kistérségekben lakó álláskeresők részére távmunka biztosítása a térségben található információs technológiával rendelkező közösségi hozzáférési pontok fejlesztésével. – –400 millió Ft „Nem mondunk le senkiről” – térségfejlesztő programhoz kapcsolódó képzési program – –Képzési és szolgáltatási program, amelyben a szereplők a fejlesztési források megszerzéséhez, felhasználáshoz, lehívásához és elszámolásához kapnak támogatást (fejlesztési bizottságok tagjai, intézményvezetők, vállalkozók, civil szervezetek). OFA-Hálózat. – –228 millió Ft

13 13 A célcsoport közvetett támogatása Szakmai segítségnyújtás a nyertes szervezetek részére /1 A foglalkoztatást elősegítő programokhoz kapcsolódó kommunikáció – –Olyan kommunikációs kampányok megvalósítása, amelyek keretében az érintettek megismerhetik a hazai foglalkoztatáspolitikai szándékokat, továbbá ösztönözhetőek a foglalkoztatás bővítését célzó és a foglalkoztathatóságot javító programok igénybevételére. – –600 millió Ft Munkaügyi tárgyú kutatások – –Jogi, közgazdasági, demográfiai, szociológiai, pedagógiai, pszichológiai kutatások megvalósítása a kormányzati foglalkoztatáspolitika fejlesztésének segítése céljával. – –100 millió Ft

14 14 A célcsoport közvetett támogatása Szakmai segítségnyújtás a nyertes szervezetek részére /2 A munkaerő-piac nem állami szerveződései számára tervezett szakmai rendezvények és kiadványok program – –Munkaerő-piaci tapasztalatok, foglalkoztatás-politikai törekvések megismerését célzó rendezvények támogatása, önálló kiadványok, információ hordozók megjelenésének támogatása. – –70 millió Ft Segítő-Háló program – –Helyi foglalkoztatási és szociális feladatok ellátásában szerepet játszó professzionális non-profit szervezetek megerősítése, szakmai konzorciumainak kialakítása, a legjobb gyakorlatok eredményeinek és tapasztalatainak terjesztése. – –60 millió Ft

15 15 Szakmai fejlesztés Modell programok /1 Kistérségi integrált munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások – –Modellkísérlet. Az egy földrajzi egységben munkába helyezést végző szervezetek – munkaügyi kirendeltség, civil szervezet, önkormányzati intézményrendszer – tevékenységének integrálása. Elsősorban a marginalizálódó/tt csoportok vonatkozásában. (Holland tapasztalat) – –400 millió Ft Idősek foglalkoztatását elősegítő eszközök fejlesztése – – a munkaközvetítő tevékenység eszközrendszerének a fejlesztése elsősorban a foglalkoztatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal

16 16 Szakmai fejlesztés Modell programok /2 Romák foglalkoztatását elősegítő eszközök fejlesztése – –A munkaközvetítő tevékenység eszközrendszerének a fejlesztése elsősorban a foglalkoztatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal – –Helyi szolgáltatói modell felállítása

17 17 Az előbbi pályázati programokon túl az OFA 2008-ban is Az EQUAL közösségi kezdeményezés közreműködő szervezete. TAMOP 1.4.1 b komponensben szakmai szolgáltatást nyújt és projektgenerálást végez. TAMOP 2.6.1 első komponens A minőségügyi rendszer felállítása TAMOP 1.4.2 új paktumok létrehozásának támogatása – tervezés, indulás 2009 TAMOP 1.4.3 Új innovációs program – tervezés, indulás 2009

18 18 OFA Hálózat 2008.évi tevékenységei 1/ Térítésmentes szakmai támogató szolgáltatás Hagyományos OFA programoknál Hagyományos OFA programoknál - roma, telepes, integrátori, mobilitás, stb. - roma, telepes, integrátori, mobilitás, stb. 2/ Projekt megvalósító TAMOP 1.4.1b, „Nem mondunk le senkiről” térségfejlesztő program 2. elemének a megvalósítására (képzés a 33 leghátrányosabb kistérségben)

19 19 Hagyományos OFA programok szakmai támogatásának területei 1/ Információszolgáltatás, adatszolgáltatás 2/ Tanácsadás, 3/ Projektgeneráló tevékenység 3/ OFA Monitoring és programértékelő tevékenység koordinálása 4/ Rendezvények szervezése 5/ Kutatáshasznosítás 6/ Szociális szövetkezetek országos koordinációja

20 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Cím: 1037 Budapest, Lajos u. 80. Tel.: +36 1 555 2900 Fax: +36 1 555 2929 e-mail: info@ofa.hu www.ofa.hu Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2007. évi számok 2008. Támogatási programok és fejlesztések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések